Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7.1 GENEL Kuruluş, güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri planlamalı ve geliştirmelidir. www.heyeio.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7.1 GENEL Kuruluş, güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri planlamalı ve geliştirmelidir. www.heyeio.com."— Sunum transkripti:

1 7.1 GENEL Kuruluş, güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri planlamalı ve geliştirmelidir. www.heyeio.com

2 ISO:22000:2005 Gıda güvenlik yönetim sistemini geliştirmek amacı ile; ISO 22000 kuruluşun dinamik ve sistematik proses yaklaşımı kullanmasını istemektedir. www.heyeio.com

3 PROSES www.heyeio.com Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı

4 www.heyeio.com

5 SÜREÇ Girdilerin, kaynak ve kontroller kullanılarak, çıktılara dönüştürüldüğü işlemler bütünü... www.heyeio.com girdi Süreç 1 çıktı tepe yönetimi kaynak test+analiz+geliştirme vb. işletme

6 PROSES www.heyeio.com

7 Bir prosesin çıktısı diğerinin girdisi olabilir Girdi Faaliyet Çıktı Girdi Faaliyet Çıktı Girdi Faaliyet Çıktı

8 www.heyeio.com Prosesin oluşumu Sipariş Üretim planlama Talep formu Satınalma Hammadde Kontrol Kabul malzeme Talep formu

9 TANIMLAR www.heyeio.com

10 TANIMLAR www.heyeio.com

11

12 Yönetim Gözden Geçirme Prosesi Eğitim Prosesi Eğitim Prosesi Satınalm a Prosesi Üretim Proses i Depolam a Prosesi Tasarı m Proses i Satış Proses i Planlama Prosesi Proses izl ölç Ürün kontrol Proses i İKT Proses i Uygun olmayan ürünün kontrolü Düz Önl Faaliyet Prosesi V E R İ A N A L İ Z İ BÖLÜMLER TS EN ISO 9001 MADDELERİ ÜST YÖNETİMSATIŞ –PAZARLAMAAR-GEÜRETİMSATINALMAİNSAN KAYNAKLARI GIDA GÜVENLİK 5 – Yönetimin Sorumluluğu 6 - Kaynak Yönetimi 7- Ürün Gerçekleştirm e Prosesleri 8- İzleme, Ölçme ve Analiz PROSESLERİN SIRALANMASI VE ETKİLEŞİMİ NOT: Bu ve buna benzer tablolar tek başına proseslerin etkileşiminin tarifi için yeterli değildir. Proseslerin etkileşimini tam olarak tarif edebilmek için bu tabloya göre proses performans kriterlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. www.heyeio.com

13 TANIMLAR www.heyeio.com

14 TANIMLAR www.heyeio.com

15 TANIMLAR www.heyeio.com

16 TANIMLAR www.heyeio.com

17 PROSES YAKLAŞIMI Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilinir. www.heyeio.com

18 Ürün Gerçekleştirme Prosesleri Üst Yönetim Prosesleri Destek Prosesleri Müşteriler/ İlgili Taraflar Müşteriler/ İlgili Taraflar girdiler çıktılar Proses Yaklaşımı 99 www.heyeio.com

19 Proses Yaklaşımı Kuruluş içinde proseslerin sisteminin uygulanması, bu proseslerin belirlenmesi ve etkileşimleri, “proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir. www.heyeio.com

20 Proses yaklaşımı basamakları  Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması  Proseslerin sıralaması ve etkileşimlerinin belirlenmesi  Proseslerin operasyon ve kontrolu için kriter ve metodların belirlenmesi  Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması  Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi  Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması www.heyeio.com

21

22 Gıda Güvenlik Prosesleri PROSES ETKİLEŞİM ISO 22000:2005 Prosesleri www.heyeio.com

23 7.3. 2 7.3. 3 7.3. 4 7.3.5. 1 7.3.5. 2 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.6 7.5 7.8 8.2 4.2&7. 7 7.2 6.2.2.......... Güvenli Ürün Planlama GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA www.heyeio.com

24 Yönetim Sorumluluğu Ölçme, Analiz ve İyileştirme Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Ürün Müşteri Şartlar Müşteri Memnuniye t www.heyeio.com

25 İyileştirm e Doğrulama İzleme; Düzeltici Faaliyet Uygulama Güvenli ürün planlam a ve gerçekle ştirme Tehlike Analizi Kontrol Tedbirle rinin Geçerlil iği HACCP Planı Oluşturma Operasyonel Ön Koşul Programları oluşturma Sürekli İyileştirme Tehlike Analizi Gerçekle ştirmeni n birincil aşamala rı İyileştirme www.heyeio.com

26

27 AMAÇ AYIŞIĞI LTD ŞTİ. ‘da çalışan veya yeni işe başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını planlamak, belirlemek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. PROSES SAHİBİ Yönetim Temsilcisi Ve Diğer Proses Sahipleri Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: Proses sahipleri tarafından eğitim talepleri Yönetim Temsilcisine ulaştırılır. GM ‘nin onayında YT yıllık eğitim planını hazırlar. Gerekli dış eğitim planlarını koordine eder. Eğitim Proses Akışı ‘nda anlatıldığı gibi verilen eğitimin kayıt altına alınması ve eğitimin etkinliğinin ölçülmesini sağlar. Aranan Özellikler: Konusunda eğitimli ve tecrübeli KULLANILAN DOKÜMANLAR Dış kaynaklı eğitim kitapları İş Talimatları PROSES GİRDİLERİ Eğitim Talep Formu Temizlik Hizmetleri Eğitim Planı Yemek Hizmetleri Eğitim Planı GDK Hizmetleri Eğitim Planı PROSES ÇIKTISI Eğitim Katılım Formu Personel Eğitim Kartı www.heyeio.com AYIŞIĞI LTD.ŞTİ Doküman Adı: Eğitim Proses Tanım Dokümanı Doküman No: P-10 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Yayın Tarihi: Sayfa No: 1/3

28 PROSES AKIŞ ŞEMASI Son sayfada Eğitim Proses Akış Şeması anlatılmıştır. KAYNAKLAR Eğitimli,yetkin,bilinçli personel ISO Dokümanları, Dış Kaynaklı Dokümanlar Eğitime tabi tutulacak personel Bilgisayar, kırtasiye malzemeleri KALİTE KAYITLARI Personel Eğitim Kartı Eğitim Katılım Formu Eğitim Talep Formu Temizlik Hizmetleri Eğitim Planı Yemek Hizmetleri Eğitim Planı GDK Hizmetleri Eğitim Planı www.heyeio.com AYIŞIĞI LTD.ŞTİ Doküman Adı: Eğitim Proses Tanım Dokümanı Doküman No: P-10 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Yayın Tarihi: Sayfa No: 2/3

29 ISO REFERANSLARI 4.2.3 / 4.2.4 Dokümanların ve Kayıtlar Kontrolü 6.2.2 Yeterlilik,Farkında Olma,Bilinç Ve Eğitim 7.1 Ürün Gerçekleştirme 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi Ve Ölçülmesi 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet PERFORMANS ENDİKATÖRLERİ (ÖLÇÜT) Kontrol sıklığının azalması Personelin etkinliği KALİTE HEDEFLERİ 2 Saat / Ay eğitimden 4 Saat / Ay eğitime çıkarmak www.heyeio.com AYIŞIĞI LTD.ŞTİ Doküman Adı: Eğitim Proses Tanım Dokümanı Doküman No: P-10 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Yayın Tarihi: Sayfa No: 3/3

30 www.heyeio.com

31

32


"7.1 GENEL Kuruluş, güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri planlamalı ve geliştirmelidir. www.heyeio.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları