Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik Disritmiler Doç. Dr. Mekiİ Bilici DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik Disritmiler Doç. Dr. Mekiİ Bilici DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ."— Sunum transkripti:

1 Pediatrik Disritmiler Doç. Dr. Mekiİ Bilici DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

2

3 QRS aksı

4

5 Ekg’ye Sistematik yaklaşım Her QRS’ten önce P dalgası var mı? Her QRS’ten sonra T dalgası var mı kontrol edilir. Her QRS’ten önce P dalgası var mı? Her QRS’ten sonra T dalgası var mı kontrol edilir. Aksı Normal mi? Aksı Normal mi? R-R aralıkları ve p-p aralıkları düzenli mi? R-R aralıkları ve p-p aralıkları düzenli mi? Ritim Düzenli mi? Düzensiz mi? Ritim Düzenli mi? Düzensiz mi? Hızlı bir ritim mi? Yoksa yavaş bir ritim mi? Hızlı bir ritim mi? Yoksa yavaş bir ritim mi? İntervaller normal mi? PR, QRS, QT normal mi? İntervaller normal mi? PR, QRS, QT normal mi?

6 Ritim Regular (düzenli): Çünkü R-R aralıkları düzenlidir. Ritim Regular (düzenli): Çünkü R-R aralıkları düzenlidir. Hız: 60–100 / dk Hız: 60–100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri aynı. P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri aynı. PR Intervali: 0.15 sn PR Intervali: 0.15 sn QRS: yaklaşık 0.08 sn civarında QRS: yaklaşık 0.08 sn civarında

7

8 Sık Görülen Pediatrik Disritmiler Tedavi Gerektirmeyenler Tedavi Gerektirenler Sinüzal Aritmi Supraventriküler taşikardi (Gezinen atriyal uyarı) Wandering atrial pacemaker Ventriküler taşikardi İzole prematur atrial atımlar 3.Derece AV Blok 2. Derece AV Blok (semptomlu) Izole prematur ventriküler vurular Atriyal Flatter 1.Derece AV Blok Atriyal Fibrilasyon Reproduced from Zitelli’s Atlas of Pediatric physical diagnosis, 2007, pg 140.

9 Kalp Hızları Kalp Hızları Çocuk hastalarda artan yaş ve büyüen kalple orantılı olarak Kalp Hızı azalma gösterir. Çocuk hastalarda artan yaş ve büyüen kalple orantılı olarak Kalp Hızı azalma gösterir. – Yenidoğan-3 yaş: – Yenidoğan-3 yaş: SA node 95 – 120 SA node 95 – 120 AV node (junctional) 45 – 85 AV node (junctional) 45 – 85 Purkinje (ventricular) 35 – 55 Purkinje (ventricular) 35 – 55 – 3 yaş-adölesan – 3 yaş-adölesan SA node 55 – 120 SA node 55 – 120 AV node (junctional) 35 – 65 AV node (junctional) 35 – 65 Purkinje (ventricular) 25 ‐ 45 Purkinje (ventricular) 25 ‐ 45

10 Sinüs Aritmisi Merkezi zinir sisteminde solunum otonomisi ile kardiak kontrol aktivitesi arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Merkezi zinir sisteminde solunum otonomisi ile kardiak kontrol aktivitesi arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Kalp hızı inspirasyon sırasında artar, expirasyon sırasında azalır. Kalp hızı inspirasyon sırasında artar, expirasyon sırasında azalır. Kalp hızı düzensizliğinin en sık nedeni olmakla beraber kalp hızı normal sınırlar içindedirler. Kalp hızı düzensizliğinin en sık nedeni olmakla beraber kalp hızı normal sınırlar içindedirler. Normalin variantı olduğu için tedavi edilmez… Normalin variantı olduğu için tedavi edilmez…

11 Sinus aritmisi

12 Sinus taşikardisi Sinoatriyal Nodun vücudun ihtiyacına yanıt olarak normalin üzerine hız üretmesidir. Sinoatriyal Nodun vücudun ihtiyacına yanıt olarak normalin üzerine hız üretmesidir. Ateş, korku, Anemi, Hipertroidi, Hipovolemi, hipotansiyon, kalp yetersizliği, stres gibi durumlara verilen fizyolojik bir yanıttır. Ateş, korku, Anemi, Hipertroidi, Hipovolemi, hipotansiyon, kalp yetersizliği, stres gibi durumlara verilen fizyolojik bir yanıttır.

13 Sinüs Taşikardisinin tedavisi altta yatan neden neyse onun tedavasidir. Sinüs Taşikardisinin tedavisi altta yatan neden neyse onun tedavasidir.

14 Wandering Atrial Pacemaker Atrial uyarı atımdan atıma atriyum içinde farklı odaklardan kaynaklanır. Atrial uyarı atımdan atıma atriyum içinde farklı odaklardan kaynaklanır. Normalin variantı kabul edilen irregular bir ritimdir. Normalin variantı kabul edilen irregular bir ritimdir.

15 Atrial Erken Vurular (AEV:SVE) SVE’de Erken gelen bir uyarı vardır: Ekstrasistol SVE’de Erken gelen bir uyarı vardır: Ekstrasistol P dalgası vardır : Atriyaldir. P dalgası vardır : Atriyaldir. Ve erken gelen bir uyarıdır: Atriytal Erken Uyarı Ve erken gelen bir uyarıdır: Atriytal Erken Uyarı QRS dalgası Normaldir: Her iki ventriküle aynı anda iletilir. Bu durumda Normal QRS ortaya çıkar. QRS dalgası Normaldir: Her iki ventriküle aynı anda iletilir. Bu durumda Normal QRS ortaya çıkar. P ‘si sinüs P’sinden genellikle farklıdır. P ‘si sinüs P’sinden genellikle farklıdır. T dalgası Normaldır: Çünkü atriyal bir dalgadır. T dalgası Normaldır: Çünkü atriyal bir dalgadır.

16 SVE’ler SVE’ler Ventriküle iletilemeyebilir ve pause yapabilir. Ventriküle iletilemeyebilir ve pause yapabilir. Ya da daha sık olarak ventriküle iletilir ve genelde dar QRS olarak EKG de görülür. Ya da daha sık olarak ventriküle iletilir ve genelde dar QRS olarak EKG de görülür. SVT’ye yol açmadıkları zaman tedavi edilmezler. SVT’ye yol açmadıkları zaman tedavi edilmezler.

17 İzole SVE

18 Ventriküler Erken Vurular (VEV:VES) SVE’ye göre çocuklarda daha nadir. SVE’ye göre çocuklarda daha nadir. İnsidansı %0.3-2.2 İnsidansı %0.3-2.2 Normal zamandan erken gelen geniş QRS kompleksleri : Erken Vuru: Ekstra Sistol Normal zamandan erken gelen geniş QRS kompleksleri : Erken Vuru: Ekstra Sistol Geniş QRS ise Ventriküler olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü QRS’in Geniş olmasının sebebi Bir ventrikülden çıkan uyarının diğer ventriküle geçişinin farklı zmanalrda olamasındandır. Geniş QRS ise Ventriküler olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü QRS’in Geniş olmasının sebebi Bir ventrikülden çıkan uyarının diğer ventriküle geçişinin farklı zmanalrda olamasındandır. T dalgası QRS dalgasının ters yönünde. T dalgası QRS dalgasının ters yönünde. Hem erken gelmiş (Ekstrasistol), hem QRS’i geniş hem de T’si ters ise: Ventriküler Ekstrasistoldur. Hem erken gelmiş (Ekstrasistol), hem QRS’i geniş hem de T’si ters ise: Ventriküler Ekstrasistoldur.

19 VES En sık unifokal (Tek bir odaktan çıkan) tip VES görülür. En sık unifokal (Tek bir odaktan çıkan) tip VES görülür. Bigemine (1 Normal, 1 Ekstra sistol), trigemine (iki normal, bir tane Ekstrasistol), Bigemine (1 Normal, 1 Ekstra sistol), trigemine (iki normal, bir tane Ekstrasistol), Couplet: Arka arkaya gelen iki tane VES, Couplet: Arka arkaya gelen iki tane VES, Triplet: Arka arkaya gelen üç tane ekstrasistol, Triplet: Arka arkaya gelen üç tane ekstrasistol, Ventriküler Taşikardi: arka arkaya gelen üç tane VES ve kalp hızını da 120 nin üzerine çıkarıyordur. Ventriküler Taşikardi: arka arkaya gelen üç tane VES ve kalp hızını da 120 nin üzerine çıkarıyordur.

20 Vurular unifokalse, egzersiz ile kayboluyorsa ve zeminde yapısal bir kalp hastalığı yoksa genelde benign seyirlidir, tedavi gerekmez… Vurular unifokalse, egzersiz ile kayboluyorsa ve zeminde yapısal bir kalp hastalığı yoksa genelde benign seyirlidir, tedavi gerekmez…

21 QRS Geniş ise Ventriküler olma ihtimali çok yüksektir. QRS Geniş ise Ventriküler olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Ventriküler QRS’in Geniş olmasının sebebi Bir ventrikülden çıkan uyarının diğer ventriküle geçişinin farklı zmanalrda olamasındandır. Çünkü Ventriküler QRS’in Geniş olmasının sebebi Bir ventrikülden çıkan uyarının diğer ventriküle geçişinin farklı zmanalrda olamasındandır. Eğer hastada sağ kalbi genişlete ASD-Ebstein anomalsi gibi bir hastalık varsa veya sağ dal bloğu varsa Atriyal erken uyarılar da geniş QRS’e yol açabilir. Eğer hastada sağ kalbi genişlete ASD-Ebstein anomalsi gibi bir hastalık varsa veya sağ dal bloğu varsa Atriyal erken uyarılar da geniş QRS’e yol açabilir. Ancak atriyal Ekstrasistoller de QRS’ten önce Pdalgası verdır ve T dalgasının yönü P ile aynıdır. Ancak atriyal Ekstrasistoller de QRS’ten önce Pdalgası verdır ve T dalgasının yönü P ile aynıdır. Ventriküler QRS’lerin Geniş Olmasının sebebi Ventriküler QRS’lerin Geniş Olmasının sebebi

22 VES’in Değerlendirmesi 12 derivasyonlu EKG, 12 derivasyonlu EKG, Ekokardiogram: Ventrikül fonksiyonları etkilenmiş mi? Ekokardiogram: Ventrikül fonksiyonları etkilenmiş mi? Holter EKG: VT’ye yol açıyor mu? Holter EKG: VT’ye yol açıyor mu? Efor testi: Eforla azalıyorsa iyi huyludur. Efor testi: Eforla azalıyorsa iyi huyludur. Multifokal veya üst üste gelen vurular tehlikelidir:Tedavi Multifokal veya üst üste gelen vurular tehlikelidir:Tedavi Genelde medikasyon gerekmez Genelde medikasyon gerekmez Hastaya kafein içeren uyaranlardan kaçınması önerilir. Hastaya kafein içeren uyaranlardan kaçınması önerilir.

23 Yavaş ritimler Sinus bradikardisi Sinus bradikardisi (AV Tam Blok, (AV Tam Blok, Sporcu Kalbi, Sporcu Kalbi, Hipotroidi, Hipotroidi, Beta bloker kulanımına dikkat. Beta bloker kulanımına dikkat. Uzun QT Sendromuna dikkat Uzun QT Sendromuna dikkat

24 1.Derece AV blok PR intervali yaşa göre normalin üstünde. PR intervali yaşa göre normalin üstünde. Sık görülür (YD ların yaklaşık %6 sında) Sık görülür (YD ların yaklaşık %6 sında) PR intervali yaş ve kalp hızı bağımlıdır. PR intervali yaş ve kalp hızı bağımlıdır. 70-170 ms YD larda normal 70-170 ms YD larda normal 80-220 msec genç çocuk ve erişkinlerde.. 80-220 msec genç çocuk ve erişkinlerde.. Genelde bradikardiye neden olmaz bening seyirlidir. Genelde bradikardiye neden olmaz bening seyirlidir.

25 1.Derece AV blok Akut romatizmal ateş, rubella, kabakulak, hipotermi, kardiyomyopati, elektrolit bozuklukları.. Akut romatizmal ateş, rubella, kabakulak, hipotermi, kardiyomyopati, elektrolit bozuklukları..

26 2.Derece AV Blok 2.derece Tip I (Wenkebach fenomeni) 2.derece Tip I (Wenkebach fenomeni) 2.derece Tip 2 2.derece Tip 2

27 Mobitz Tip 1

28

29 3.Derece AV blok:Tam AV Blok Komplet Kalp bloğu Komplet Kalp bloğu P dalgaları ile QRS kompleksleri tamamen ilşkisizdir.. P dalgaları ile QRS kompleksleri tamamen ilşkisizdir..

30 3.Derece AV blok Kongenital olabilir Kongenital olabilir ** (Gebelikteki Annede olan SLE ile ilişkili) ** (Gebelikteki Annede olan SLE ile ilişkili) **Konjenital kalp hastalıkları ile ilişkili olabilir. **Konjenital kalp hastalıkları ile ilişkili olabilir. (özellikle.C-TGA) (özellikle.C-TGA)

31 3.Derece AV blok Asemptomatik olabilir. Asemptomatik olabilir. Kalp hızı düşük ve geniş QRS kompleks Ritim varsa yüksek risk!!! Kalp hızı düşük ve geniş QRS kompleks Ritim varsa yüksek risk!!! Bu hastaların önemli bir kısmı Bu hastaların önemli bir kısmı 1. Bradikardi, (Ortalama kalp hızı <50-55) 2. Senkop (Vazovagal değil), 3. Egzersiz intoleransı, 4. Ventriküler Ritim, 5. Yapısal kalp hastalığı olanlar) PİL ihtiyacı duyabilirrlar.. Akut tedavi : isoproterenol Akut tedavi : isoproterenol

32 HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, Namussuza, halden bilmeze, Kahpe yalana. Ard- arda kaç zemheri, Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarda gürül- gürül akan bir dünya... Bir ben uyumadım, Kaç leylim bahar, Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, Bir o yana, Bir bu yana... Seni bağırabilsem seni, Dipsiz kuyulara, Akan yıldıza, Bir kibrit çöpüne varana, Okyanusun en ıssız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, Yitirmiş öpücükleri, Payı yok, apansız inen akşamlardan, Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene, Seni anlatabilsem seni... Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır Üşüyorum, kapama gözlerini...

33 Supraventriküler taşikardi (SVT) Anormal taşikardiler içerisinde en sık görüleni ve en sık tedavi gerektirenidir. Anormal taşikardiler içerisinde en sık görüleni ve en sık tedavi gerektirenidir. En sık hayatın ilk 3 ayında, ve 8-10 yaşları arasında pik yapar. En sık hayatın ilk 3 ayında, ve 8-10 yaşları arasında pik yapar. Hızlı, düzenli, (kalp hızı değişmez) Hızlı, düzenli, (kalp hızı değişmez) Genelde dar QRS taşikardi (ventrikül üzerinden kaynaklanır). Genelde dar QRS taşikardi (ventrikül üzerinden kaynaklanır).

34

35 SVT Figure 5-42 Supraventricular tachycardia. Note a normal QRS complex tachycardia at a rate of 214 beats/minute without visible P waves.

36

37 SVT Paroksismaldir. Yani ani başlar ve ani sonlanır. Paroksismaldir. Yani ani başlar ve ani sonlanır. Hız yaşa göre değişir. Hız yaşa göre değişir. Bütün yaşlar için ortalama KH: 235/dk Bütün yaşlar için ortalama KH: 235/dk Hayatın ilk 9 ayında: ort KH 270 bpm Hayatın ilk 9 ayında: ort KH 270 bpm Daha büyük çocuklarda: ort KH 210/dk ( 180-250) Daha büyük çocuklarda: ort KH 210/dk ( 180-250) P dalgalarının görülmesi zor olabilir, ama ileti genelde 1:1 dir. P dalgalarının görülmesi zor olabilir, ama ileti genelde 1:1 dir.

38 SVT Yenidoğan bebek çarpıntısını tarifleyemediği için sadece ağlama ve huzursuzlukla bulgu verebilir (DİKKAT). Yenidoğan bebek çarpıntısını tarifleyemediği için sadece ağlama ve huzursuzlukla bulgu verebilir (DİKKAT). Hastalar göğüste kuş çırpması, çarpıntı veya göğüs ağrısı tarifleyebilirler. Hastalar göğüste kuş çırpması, çarpıntı veya göğüs ağrısı tarifleyebilirler. Yenididoğanlarda ve yapısal kalp hastalığı olanlarda erken dönemde hemodinamik bozulma yapabilir. Yenididoğanlarda ve yapısal kalp hastalığı olanlarda erken dönemde hemodinamik bozulma yapabilir.

39 SVT - WPW Figure 5-43 Wolff-Parkinson-White syndrome. Note the characteristic findings of a short P-R interval, slurred upstroke of QRS (delta wave), and prolongation of the QRS interval.

40 SVT - Tedavi Hedef: Unstable hastayı tanıma, Hedef: Unstable hastayı tanıma, sinus taşikardisinden ayırdetme sinus taşikardisinden ayırdetme patolojik ritmi sonlandırma patolojik ritmi sonlandırma Tedavi kararı verilirken hastanın hemodinamik durumuna bakılarak karar verilir. Tedavi kararı verilirken hastanın hemodinamik durumuna bakılarak karar verilir. Hemodinamik değerlendirme hastanın bilinç durumu, tansiyonu, kapiller dolum zamanının normal olması (< 2 saniye) idrar çıkışının iyi olup olmadığına bakılarak yapılır. Hemodinamik değerlendirme hastanın bilinç durumu, tansiyonu, kapiller dolum zamanının normal olması (< 2 saniye) idrar çıkışının iyi olup olmadığına bakılarak yapılır.

41 Vagal manevralar; Vagal manevralar; 1.Yüze buzlu su veya soğuk su uygulaması, 2.Öğürme refleksi, 3.Midenin üzerine bastırma ve ya 4.Rektal uyarı şeklinde yapılabilir. SVT - Tedavi

42 SVT’nin tedavisinde vagal manevralara yanıt alınamazsa ilk seçenek ilaç Adenozin’dir. SVT’nin tedavisinde vagal manevralara yanıt alınamazsa ilk seçenek ilaç Adenozin’dir. AV nodda iletiyi keserek Medikal kardiyoversiyon yapar. AV nodda iletiyi keserek Medikal kardiyoversiyon yapar. 0.1 mg/kg (max 6 mg), ikinci dozda0.2 mg/kg ( max 12 mg) 0.1 mg/kg (max 6 mg), ikinci dozda0.2 mg/kg ( max 12 mg) Saniyeler içinde vücutta yıkıldığı için Kalbe yakın damarlardan uygulanmalı. Ve arkasından serum fizyolojik puşelenemelidir.

43 SVT-Tedavi Esmolol Esmolol Propranolol Propranolol Amiodarone, Amiodarone, Procainamide Procainamide Digoksin verilebilir. Digoksin verilebilir. Hemodinamik açıdan Unstabil hastalara direkt olarak Senkronize kardiyoversiyon (0.5-1 joule/kg) uygulanır. Hemodinamik açıdan Unstabil hastalara direkt olarak Senkronize kardiyoversiyon (0.5-1 joule/kg) uygulanır.

44 SVT - Tedavi Ekokardiyografi yapılmalı (yapısal kalp hastalığı açısından) Ekokardiyografi yapılmalı (yapısal kalp hastalığı açısından) Radyofrekans kateter ablasyon ile aksesuar ileti yoluna YAKMA işlemi veya Kryoterapi ile DONDURMA işlemi yapılabilir. Radyofrekans kateter ablasyon ile aksesuar ileti yoluna YAKMA işlemi veya Kryoterapi ile DONDURMA işlemi yapılabilir. İdame tedavi İdame tedavi Öncelikle Beta blokerler (Metoprolol, sotalol, propranolol) veya Digoksin tercih edilmelidir. Öncelikle Beta blokerler (Metoprolol, sotalol, propranolol) veya Digoksin tercih edilmelidir.

45

46 Atrial Fibrilasyon Atriyum içinde (Sinoatriyal odak benzeri) uyarı çıkarın çok fazla sayıda Ektopik ve Patolojik odak vardır. Atriyum içinde (Sinoatriyal odak benzeri) uyarı çıkarın çok fazla sayıda Ektopik ve Patolojik odak vardır. Atriyum duvarı bu fibrilasyonlar-titremeler- sonucu tromboza eğilimli olur. Atriyum duvarı bu fibrilasyonlar-titremeler- sonucu tromboza eğilimli olur. Tedavi: procainamide, amiodarone, kardioversion, veya ablasyon Tedavi: procainamide, amiodarone, kardioversion, veya ablasyon

47 Atrial Fibrilasyon Genellikle sağ atriyumda genişlemeya neden olan patolijilerden (Mitral Darlık, Mitral Yetersizlik) sonra görülür.

48

49

50 Atriyal Flatter İntraatriyal Reentry (Atriyoventriküler veya atriyoventriküler Nodal DEĞİL) mevcuttur. İntraatriyal Reentry (Atriyoventriküler veya atriyoventriküler Nodal DEĞİL) mevcuttur. Reentran ritim 1:1, 1:2, 1:3 veya 1:4 oranında atriyumdan ventriküle geçiş gösterebilir. Reentran ritim 1:1, 1:2, 1:3 veya 1:4 oranında atriyumdan ventriküle geçiş gösterebilir.

51 Ventriküler Taşikardi QRS süresi 0.08 saniyeden uzun olan her türlü QRS taşikardi aksi ispat edilene kadar Ventriküler Taşikardi olarak kabul edilmelidir. QRS süresi 0.08 saniyeden uzun olan her türlü QRS taşikardi aksi ispat edilene kadar Ventriküler Taşikardi olarak kabul edilmelidir. QRS’in süresi 0.08 saniyeden fazla uzadıkça VT olma riski artar. QRS’in süresi 0.08 saniyeden fazla uzadıkça VT olma riski artar.

52 Kalbin pompa organı olan ventriküllerin fonksiyonalrı etkilendiğinden Hayatı tehdit eder… Kalbin pompa organı olan ventriküllerin fonksiyonalrı etkilendiğinden Hayatı tehdit eder… Sustained (> 30 saniye süren )VT sık değil Sustained (> 30 saniye süren )VT sık değil Regular geniş kompleks taşikardi Regular geniş kompleks taşikardi Atrioventriküler dissosiasyon Atrioventriküler dissosiasyon Genelde altta yapısal bir hastalık bulunur (kalp cerrahisi geçirenler, kardiyomyopatili hastalar, myokarditler veya kardiyak tm) Genelde altta yapısal bir hastalık bulunur (kalp cerrahisi geçirenler, kardiyomyopatili hastalar, myokarditler veya kardiyak tm) Ventriküler Taşikardi

53

54 VTVTVTVT Hemodinamik olarak stabil hastalara öncelikle medikal tedavi verilir. Hemodinamik olarak stabil hastalara öncelikle medikal tedavi verilir. Tedavi: IV lidocaine, procainamide, amiodarone Tedavi: IV lidocaine, procainamide, amiodarone Eğer hastanın hemodinamisi bozulmuşsa: senkronize kardiyoversiyon uygulanır (1-2 joule/kg, tekrarlayan dozlarda enerji dozu arttırılır). Eğer hastanın hemodinamisi bozulmuşsa: senkronize kardiyoversiyon uygulanır (1-2 joule/kg, tekrarlayan dozlarda enerji dozu arttırılır). Uzun dönemde : amiodarone vs, ablasyon defibrillator Uzun dönemde : amiodarone vs, ablasyon defibrillator

55 Ventriküler fibrilasyon Long QT sendromu veya Brugada sendromunda görülebilir. Long QT sendromu veya Brugada sendromunda görülebilir. Miyokarditlerde, Kardiomyopatilerde ventriküler disfonksiyon yapan yapısal kalp hastalıklarında Miyokarditlerde, Kardiomyopatilerde ventriküler disfonksiyon yapan yapısal kalp hastalıklarında Tedavi: çok acil defibrilasyon, CPR Tedavi: çok acil defibrilasyon, CPR

56 VF Brugada syndrome – inherited arrhythmia, autosomal dominant Treatment: defibrillator, careful screening

57 Pediatrik Disritmiler Hayatı tehdit eden bir aritmi mi? Hayatı tehdit eden bir aritmi mi? Yapısal kalp hastalığı var mı Yapısal kalp hastalığı var mı Semptom var mı? Semptom var mı? Dolaşım stabil mi Dolaşım stabil mi Genel durumu nasık? Genel durumu nasık? Tansiyon Tansiyon Kapiller dolum zamanı Kapiller dolum zamanı Bilinç Bilinç Tedavi hastanın durumuna göre kişiselleştirilebilir. Tedavi hastanın durumuna göre kişiselleştirilebilir.

58

59

60 İnsan, evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar. İnsan, evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar. Yaşar Kemal


"Pediatrik Disritmiler Doç. Dr. Mekiİ Bilici DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları