Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015 - 2019.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015 - 2019."— Sunum transkripti:

1 ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI

2 Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bu güne ve yarına bırakılmış daha büyük işlerimiz vardır. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız 3

3 İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. İSTİKLAL MARŞI 4 Mehmet Akif ERSOY

4 GENÇLİĞE HİTABE GENÇLİĞE HİTABE 5

5 ÇUBUK İLÇE HARİTASI ÇUBUK HARİTASI 6

6 OKUL MÜDÜRÜ RESMİ ÖNSÖZ Okul Müdürü
Zaman hızla akıp gitmektedir. Her şey bir değişim ve gelişim içerisinde sürekli evrilmekte, yeni boyutlar kazanmaktadır. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak biz de geçmişin değerleri ile çağın dinamiklerini iyi bir senteze tabi tutup bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle 2015– 2019 yılları arasında hedeflerimizi belirleyip ne yapacağımızdan emin olmalı ve bu doğrultuda çalışmalıyız. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını doğru bir istikamet ile karşılayabilecek bir bilinçle çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Herkesin bilgiye kolayca ulaştığı, ancak doğru bilginin seçiminde sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle bilginin öğrenilmesinin yanında doğru ve sahih bilgiye ulaşmada, doğru amaçlar koymada nitelikli insan ve kurumlarla işbirliği yapıp ortaya bir misyon koymak durumundayız. Ancak o zaman değerlerimizi önceleyen dürüst, adil, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi bireyler yetiştirebiliriz. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti yapılarak başlanmıştır. Bu çalışma tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, daha sonra varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi stratejik planlama ekibi tarafından yapılmıştır. Daha sonra stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki önce okulumuzun bu günkü resmi çekilmiş, daha sonra stratejik planlama ile bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belge oluşturulmuştur.  Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planı (2015–2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız Emrullah KILIÇ Okul Müdürü

7 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1976 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Okul Müdürü EMRULLAH KILIÇ Müdür Başyardımcısı Metin BOZKUŞ Öğretmen Ali KOÇAK Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet KOYUNCU Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali OĞUZ

8 KURUM KİMLİĞİ OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: ANKARA İLÇESİ: ÇUBUK
OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: ANKARA İLÇESİ: ÇUBUK OKULUN ADI: ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi:  Cumhuriyet Mah. Gazi Sokak No:7 Çubuk/ANKARA KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sayıları Erkek Kadın Okul Telefonu   Yönetici  4 - Faks   Sınıf öğretmeni Elektronik Posta Adresi Branş Öğretmeni  16 7 Web sayfa adresi cubukanadoluihl. meb.k12.tr  Rehber Öğretmen  1 Öğretim Şekli Normal (X) İkili ( ) Memur  - Okulun Hizmete Giriş Tarihi Yardımcı Personel Kurum Kodu 119938  Toplam  22 OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı 16  Kütüphane Var ( x ) Yok ( ) Kullanılan Derslik Sayısı Çok Amaçlı Salon İdari Oda Sayısı Çok Amaçlı Saha ( x) Laboratuvar Sayısı ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Kız 9.Sınıf 10.Sınıf  136 106  x x  242 11.Sınıf 12.Sınıf  62 67  129 Genel Toplam 371 KURUM KİMLİĞİ 16

9 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELELİM
İÇİNDEKİLER SAYFA I. BÖLÜM GİRİŞ Önsöz ( Okul Müdürü Emrullah KILIÇ) 6 Stratejik Plan Üst Kurulu 7 Okul Kimlik Bilgisi 8 İçindekiler 9 Kısaltmalar 10 Tablo Listesi 11 Tanımlar 12 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ Durum Analizi 14 2,1.. Tarihsel Gelişim 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 16 2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 17 2.4. Paydaş Analizi 19 2.5. Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi 23 2.5.1. Kurum İçi Analiz Kurumsal Yapı 24 Eğitimin Finansmanı (Mali Kaynaklar) 30 PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) 32 Üst Politika Belgeleri ile MEB Stratejik Planının Uyumlaştırılması 33 GZFT Swot Analizi 34 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELELİM 3. Geleceğe Yönelelim 38 A- Misyon Vizyon Temel Değerler 39 B- Temalar Stratejik Amaçlar Hedefler 41 1. Tema Eğitim ve Öğretime Erişim 43 2. Tema Eğitim Öğretim Kalite 46 . 3..Tema Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi 54 MALİYETLENDİRME IV. BÖLÜM Maliyetlendirme 61 İzleme Değerlendirme 63

10 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ARGE Araştırma Geliştirme BİLSEM
Bilim Sanat Merkezi BSC Balanced Scorecard BT Bilişim Teknolojileri DPT Devlet Planlama Teşkilatı DYNED Dynamic Education EKYS Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (Swot Analizi) İHL İmam Hatip Lisesi İÖO İlköğretim Okulu LYS Lisans Yerleştirme Sınavı MEB Milli Eğitim Bakanlığı MEM Milli Eğitim Müdürlüğü MÜDÜRLÜK Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MTSK Motorlu Taşıt Sürücü Kursu PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuksal ve Ekolojik Analiz PG Performans Göstergesi PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı RAM Rehberlik Araştırma Merkezi SAM Stratejik Amaç SH Stratejik Hedef SODES Sosyal Destek Programı STK Sivil Toplum Kuruluşları TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TEOG Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu VHKİ Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu KISALTMALAR 13

11 TABLO LİSTESİ SAYFA TABLO ADI NO 17
Faaliyet Alanlarına Göre Ürün ve Hizmetler TABLO 1 18 Ürün ve Hizmetler TABLO 2 20 Paydaş Listesi TABLO 3 21 Paydaş Önem Etki Matrisi TABLO 4 22 Paydaş Stratejisi TABLO 5 24 Çubuk Anadolu İmam-Hatip Lisesi Organizasyon Şeması TABLO 6 25 Okul Norm Kadro Durumu TABLO 7 26 Okul Personel Analizi TABLO 8 29 Branşlara Göre Öğretmen Sayıları TABLO 9 Görevlere Göre Personel Sayıları TABLO 10 32 Okulumuz Pestle Analizi TABLO 11 33 Üst Politika Belgeleri TABLO 12 42 Stratejik Plan Genel Tablosu TABLO 13 62 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılım Tablosu TABLO 14 TABLO LİSTESİ VE TANIMLAR

12 TANIMLAR Misyon: Kuruluşun varlık amacını, hizmetin yerine getirilme amacını; özlü, açık ve çarpıcı şekilde, yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde, kuruluşun sunduğu hizmet veya ürünleri tanımlayarak ve hizmet sunduğu kişi ve kuruluşları belirterek oluşturur. Vizyon: Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir. Strateji: Bir kişi ve kuruluşun kendi vizyonuna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasıdır. SWOT (GZFT) Analizi: Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen, kuruluş içi analizde ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden biridir. Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır. Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır. Faaliyet: Hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan detay çalışma adımlarıdır. Performans: Yapılan işin gerçekleşen çıktısı ve kalitesidir. Daha geniş bir tanımla, verilen işlerin veya sorumlulukların ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir. Performans Göstergesi: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametreleridir. Performans Göstergesi genellikle miktar, kalite, zamanında gerçekleşme veya maliyetler cinsinden tanımlanır. TABLO LİSTESİ VE TANIMLAR

13 DURUM ANALİZİ

14 DURUM ANALİZİ 1.1. TARİHSEL GELİŞİM 2.1.
Bu bölümde tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler, faaliyet alanları, ürünler ve hizmetler, paydaş analizi ve kurum içi analiz ve çevre analizi konularına yer verilmiştir. TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1976 yılında Merkez Kur’an Kursuna (şuan Kız Kur’an Kursu olarak hizmet veren bina) ait binada 120 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Daha sonra İmam Hatip Yaptırma Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneğince yapılan ve bu gün Çubuk İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılan öğretim binasında öğretim yılından itibaren öğretime devam etmiştir. Her yıl artan öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak 1992 yılında okulumuza 50 öğrencilik devlet parasız yatılı açılmış olup bu pansiyon kapasitesi, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu” Çubuk şubesince yaptırılan ortaöğretim öğrenci yurdunun okulumuz yönetimine bağlanması sonucu 150 öğrenciye çıkarılmıştır. Bu pansiyon halen her türlü sosyal imkanları ile hem okulumuz hem de diğer ortaöğretim kurumu öğrencilerine hizmet vermeye devem etmektedir. 1990 yılından itibaren artan öğrenci sayısı karşısında yeni derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici olarak Çubuk Müftülüğüne ait Kur’an Kursu binasına sekiz derslik açılmış, daha sonra da 1994 yılında devlet millet işbirliği ile on altı derslikli ek bina inşaatına başlanmıştır. Okulumuz bünyesinde yılı öğretim yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsü ile açılan bölümle sayımız hızla artmıştır. Okulumuz Eğitim Öğretim yılında Çubuk İmam Hatip Ortaokulu, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çubuk Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi olmak üzere üç müstakil okula ayrılmıştır. Halen TOKİ tarafından yapılan yeni binamızda 446 öğrenci (erkek), 210 yüz yüze eğitim öğrencisi, 30 öğretmen ve 5 idareci ile her türlü teknik donanımı gelişmiş düzeyde öğretim vermeye devam etmektedir.

15 RESİMLERLE DESTEKLENECEK
OKUL KURUMUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ KURUMUN; Kuruluş tarihi, Hizmet amaçları, Geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler Analitik Bakış Açısıyla değerlendirilir. Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Okul Müdürleri Sıra Adı – Soyadı Görev Yılları 1 Muzaffer ÜNAL    2 Muhuttin ALAGÖZ  3 Durali SOMUNCU  4 Satılmış PÜRLÜ  5 Emrullah KILIÇ 2014- Okul/Kurumun kuruluş tarihinden bugüne kadar ki gelişimi, önemli evreleri, okulda büyük değişiklik yapan uygulamaları analiz edilir. RESİMLERLE DESTEKLENECEK

16 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER)
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) Atama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ödül, Disiplin Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim-Öğretim Anayasa Parasız yatılılık ve Burslu öğrenci okutmaya ilişkin kanun 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Personel İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Öğrenci İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sivil Savunma Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

17 FAALİYET ALANLARINA GÖRE ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 1 FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme Veli, Öğrenci, Öğretmen, Mezunlar Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Mübarek gün ve gecelerin kutlanması İlahi Korosu Kur’anı-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve Güzel ezan okuma yarışmaları İlçemizdeki camilerde öğrencilerimizin imamlık, müezzinlik ve vaizlik gibi meslek faaliyetleri Satranç Kültürel Geziler Piknikler Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Basketbol Koşu Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Taşınır Mal işlemleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-1: Kurslar Okullar Hayat Olsun Projesi Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Açık lise ve Yetiştirme kursları Kazanım değerlendirme Hizmet-2: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar FAALİYET ALANI: YURT VE BURSLULUK Hizmet-1: Pansiyon Hizmetleri Öğrenci sağlığı, güvenliği Barınma, Giyim ve Kırtasiye ihtiyacının temini Beslenme ihtiyacının temini Etüt imkanının sağlanması Öğrenci harçlıklarının dağıtımı Hizmet-2: Bursluluk Hizmetleri Yatılılıktan bursluluğa geçiş rehberliği Bursluluk sınavı rehberliği Bursluluk maaşlarının dağıtımı

18 ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 2 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Öğrenim Belgesi Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Yaygın eğitim Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayışı sadece öğrenci odaklı değildir . Sınıf öğretmenlerimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, çeşitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okulumuzda davranış problemi gözlemlenen sınıf ve öğrenciler güdülenerek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Okulumuzda her hafta cuma günleri sınıflar gezilerek haftanın en temiz ve düzenli sınıfı seçilmekte, haftanın en temiz ve düzenli sınıfının fotoğrafı çekilerek okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda Açık Lise kursları kursları düzenlenmektedir.

19 PAYDAŞ ANALİZİ 2.4. Okulumuz Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya…vb. Okulumuz hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara girdi sağlayacak paydaşlar belirlenmiştir. Tablo…… Belirlenen paydaşların kapsamlı olarak değerlendirilmesi için stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır. Tablo…… Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak belirlenmiştir. Tablo…… Etki, paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini planlama, yönlendirme, destekleme ya da olumsuz etkileme gücüne göre puanlanırken; önem, paydaşların beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğe göre puanlanmıştır. Kurum faaliyetini etkileme derecesini belirlemek için 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için izle(İ); 4-5 puan alan paydaşlar için bilgilendir (B) kararı alınmıştır. Yine paydaşların taleplerine verilen önem kararı için ise 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için gözet(G); 4-5 puan alan paydaşlar için Birlikte Çalış(B) kararı alınmıştır. Analiz sonrası elde edilen bilgiler Tablo 7’de sunulmuştur.

20 PAYDAŞ LİSTESİ Tablo 3 PAYDAŞIN ADI PAYDAŞ TÜRÜ NEDEN PAYDAŞ
HEDEF KİTLE / YARARLANICI TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK ÇALIŞAN TEDARİKÇİ Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş MEB politika üretir, genel bütçe merkezden gelir, Hesap verilen mercidir. Valilik ve Kaymakamlık Kurumumuzun üstü konumunda olup, hesap verilecek mercidir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan dâhilinde yönetmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Okullar İlk ve Ortaokullar tedarikçi konumundadır. Ortaöğretimler stratejik ortağımızdır. Yönetici ve Öğretmenler İç Paydaş Hizmet veren personeldir. Özel Öğretim Kurumları Eğitim öğretim hizmetlerinde tamamlayıcı unsurdur. Öğrenciler Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İç ve dış paydaş kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha uygundur. Okul Aile Birlikleri Okulun eğitim öğretim ortamları ve imkânlarının zenginleştirilmesi için çalışır. Memur ve Hizmetliler Görevli personeldir. Belediye Çevre düzenlemesi altyapıyı hazırlar. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık taramaları yapar ve koruyucu sağlık önlemleri alır. Meslek odaları Yaygın ve mesleki eğitim hizmetlerini yapar. Sendikalar Personel örgütlenmesi yapar. Vakıflar Okul öncesi ve yaygın eğitim çalışmalarında destek sunar. Muhtarlıklar Halk ile iletişimi gerçekleştirir. Tarım İlçe Müdürlüğü Yaygın eğitime yönelik çalışmalar yapar. Ankara Ünüv. Öğrencilerin bir çoğu iletişim içerisinde Türk Telekom İl Müdürlüğü Haberleşme ve iletişim eksikliklerini giderir. Medya Yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar.

21 PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ
Paydaşların değerlendirmesi: Paydaş önem/etki matrisinde güçlü ise birlikte çalış, zayıf ve önemli ise taleplerini önemse ve gözet, çalışmalarına dâhil et. Güçlü ve önemsiz ise faaliyetlerini bilgilendir. Eğer zayıf ve önemsiz ise kurumlarını faaliyetlerini izle. PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ Tablo 4 PAYDAŞIN ADI Önem Etki Önemli Önemsiz Güçlü Zayıf Milli Eğitim Bakanlığı Birlikte çalış Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar İzle Yöneticiler Çalışmalara dâhil et Öğretmenler Öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Okul Aile Birlikleri Memur ve Hizmetliler Belediye Bilgilendir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sendikalar Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Ulusal Ajans Türk Telekom İlçe Müdürlüğü

22 PAYDAŞ STRATEJİSİ Tablo 5 GÜÇLÜ ZAYIF Bilgilendir - Birlikte Çalış
Kapasiteyi geliştir, çıkarlarını gözet İzle – Birlikte Çalış Milli Eğitim Bakanlığı .Kaymakamlık .İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri .Yöneticiler .Öğretmenler .Öğrenciler .Okul Aile Birlikleri .Memur ve Hizmetliler . Ulusal Ajans . . ÖNEMLİ Etkilerini gider, kendini savun Bilgilendir - Gözet İzle veya gözet TUİK Bölge Müdürlüğü .Okullar .Özel Öğretim Kurumları .Sendikalar .Vakıflar .Muhtarlıklar .Tarım İlçe Müdürlüğü .Türk Telekom İlçe Müdürlüğü . İlçe Mal Müdürlüğü .Belediye .Meslek Odaları .Sivil Savunma İl Müdürlüğü . ÖNEMSİZ

23 KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 2.5.
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Ekonomik, Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara ilişkin rekabet güçleri ise iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler saptanmaktadır. İç çevre faktörleri, kurum fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir KURUM İÇİ ANALİZ 2.5.1. Bu bölümde, teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitimde teknoloji yapısı. Kurum Kültürü ve eğitimin finansmanı konuları ele alınmıştır.    Kurum Yapısı Mali Durum Kurum Kültürü Teknoloji Beşeri Kaynaklar KURUMSAL YAPI GÖREV TANIMLARI BENZER GÖREVLERDE YETKİ ÇATIŞMASI KURULUŞUN ÖRGÜT YAPISI DENETİM VE REHBERLİK SİSTEMİ BEŞERİ KAYNAKLAR PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİ PERSONELİN DENEYİMİ PERSONELİN YETERLİLİĞİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİ PERSONELİN SAYISI VE DAĞILIMI TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TEKNOLOJİYİ KULLANMA DÜZEYİ TEKNOLOJİYE SAHİP OLMA DÜZEYİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI (e-okul, mebbis, DYS) TEKNOLOJİNİN YENİLENMESİ MALİ DURUM BÜTÇE MİKTARI BÜTÇE HARCAMALARINDAKİ DAĞILIM ARAÇ BİNA ENVANTERİ KURUM KÜLTÜRÜ KURUM FAALİYETLERİ KURUMUN DEĞERLERİ KURUM TARİHİ KURUM MİSYONU / VİZYONU KURUM GELENEKLERİ

24 ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
KURUMSAL YAPI ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONU YAPISI Okulumuz paydaşlarına verimli ve etkili eğitim öğretim hizmeti sunumu yapmak için etkili yönetim modeli oluşturup; mevcut maddi ve insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayarak verimli ve kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Okulumuz Organizasyon Şeması Tablo:…. Da gösterilmiştir. ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Tablo 6 Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile Birliği Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler

25 OKUL NORM KADRO DURUMU Tablo 7 Sıra No Unvan-Branşı Norm Mevcut
İhtiyaç Sözleşmeli Fazla 1 Müdür 2 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür Yardımcısı 4 Meslek Dersleri 8 5 Arapça 6 Matematik Öğretmeni 7 T.D.Edebiyatı İngilizce 9 Beden Eğitimi 10 Felsefe 11 Rehber Öğretmen 12 Biyoloji 13 Kimya 14 Tarih 15 Coğrafya 16 Fizik TOPLAM 36 28

26 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Sıra No Adı Soyadı Unvan-Branşı Kıdemi
Eğitim Durumu Kadrosu 1 Emrullah KILIÇ Müdür 2/1 Y.Lisans Kadrolu 2 Metin BOZKUŞ Müdür Başyardımcısı 3/3 Görevlen. 3 Fahrettin GÜROL Müdür Yardımcısı 1/2 Lisans 4 Mustafa MADEN Müdür Yardımcısı V. 4/3 5 Ömer Mollahüseyinoğlu 3/2 6 Yüksel MERT Öğretmen 7 Ahmet KOYUNCU Meslek Dersleri 1/4 8 Alaaddin KARACA 9 Bekir YILDIRIM 10 Cemil BÜLBÜL 8/3 11 İhsan YILMAZ Arapça 5/3 12 Alpertunga GÖKDEMİR İngilizce 4/2 13 Neriman ÖZKAN 7/1 14 Tuğba GÜNDÜ 8/2 15 Atilla GÖKÇE Matematik 16 Fikri ÖZYÜREK 17 Özgün Özgül KÖYLÜ 9/3 Geç.Gör. 18 Ömer ACIELMA Kimya 19 Ali KOÇAK Fizik 9/1

27 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu
OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Sıra No Adı Soyadı Unvan-Branşı Kıdemi Eğitim Durumu Kadrosu 20 Emriye ERSÖZ Tarih 8/2 Lisans Kadrolu 21 Rabia BAŞTUĞ Geç.Gör. 22 Resul ÇELEBİ T.D.Edebiyatı 2/2 23 Seyfullah KAYA 1/4 Y.Lisans 24 Maviye BAŞARAN Coğrafya 1/2 25 Hakan YÜCEL Beden Eğitimi Görevl. 26 Şevket KOÇAK Felsefe 27 Ayşe ÇELEBİ Türk Dili ve Edebiyatı 8/1 28 Zekiye KURT Kimya Gör. TOPLAM OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Sıra Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam 1 Müdür X 2 Müdür Baş. Yrd.  1 3 Müdür Yrd. Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet Yılı Ön lisans Lisans 3 Yüksek Lisans 2 Doktora Kurumdaki Mevcut Öğretmenlerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Öğretmen 36  24 17 7 Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet yIlı Ön lisans Lisans 21 Yüksek Lisans 3 Doktora

28 Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu
OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam Hizmetli/Memur  2 1 X - Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Hizmet Yılı Ön lisans X Lisans Yüksek Lisans Doktora Kurumdaki Mevcut Personelin Yaş Dağılımı Yaş Düzeyleri Yönetici Kişi Sayısı Öğretmen Kişi Sayısı Hiz./Memur Kişi Sayısı 20-30 30-40 1 8 40+... 3 16

29 BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI
Tablo 9 BRANŞI ÖĞRETMEN SAYISI Arapça 1 Beden Eğitimi Coğrafya Felsefe Fizik İngilizce 3 Kimya Matematik 4 Meslek Dersleri 5 Rehberlik Tarih 2 Türk Dili ve Edebiyatı Biyoloji TOPLAM 24 GÖREVLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI Tablo 10 GÖREV SAYISI Geçici Personel(657 S.K. 4/C) Hizmetli 1 Kaloriferci Memur Müdür Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı 3 Öğretmen 24 Sayman(Döner Sermaye) - Sürekli İşçi Teknisyen(THS) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kurucu Müdür Müdür Yetkili Öğretmen TOPLAM 33

30 Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
EĞİTİMİN FİNANSMANI (MALİ KAYNAKLAR) Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir. Yerleşim Alanı Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) 1013 m2 663 m2 350 m2 Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı (m2) Kantin  30 17 m2 Toplantı Salonu ….. …… m2 Seminer Salonu …… ….. m2 Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

31 KURUM /OKUL ISINMA DURUMLARI
FİZİKİ İMKANLAR Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X Ekipman Odası Kütüphane   1 Rehberlik Servisi Resim Odası Müzik Odası Çok Amaçlı Salon Ev Ekonomisi Odası İş ve Teknik Atölyesi Bilgisayar laboratuarı Yemekhane Spor Salonu Otopark Spor Alanları Kantin   Fen Bilgisi Laboratuvarı Atölyeler Bölümlere Ait Depo Bölüm Laboratuarları Bölüm Yönetici Odaları Bölüm Öğret. Odası Teknisyen Odası Bölüm Dersliği Arşiv Araç (binek) KURUM /OKUL ISINMA DURUMLARI Doğal Gaz Fuel-Oil Kömür Odun .

32 OKULUMUZ PESTLE ANALİZİ
PEST ANALİZİ (POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK) Kurumumuz çevre analizi yapılırken, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün; dünyada ve AB ülkelerinde genel durum ve eğilimler ve eğitimde yeni yaklaşımlara ait görüşleri ile pedagojik ve akademik gereklerin yanında ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmıştır. Bu bölümde çevre analizi ve üst politika belgeleriyle uyumu ele alınmıştır. Bu aşamada bölgemizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz edilmiştir. OKULUMUZ PESTLE ANALİZİ Tablo 11 Politik / Yasal Faktörler Ekonomik Faktörler İlgili Mevzuat Kalkınma Planlar MEB Strateji Belgesi Milli Eğitim Şura Kararları İş kanunları Çevresel Düzenlemeler Politik İstikrar Kamu Mali Kontrol Yönetimi Kamu ve özel kuruluşların Destekleri Uluslar Arası İlişkiler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslararası ekonomik kuruluşlarUlusal-Makro Ekonomik Durum Ticari Döngüler Enflasyon ve değişim oranları Pazar ve kredi kaynakları, güvensizlik İstihdam Politikaları ve İşgücü durumu Orta Vadeli Program Küreselleşme 10. Kalkınma Planı Bölgesel Ekonomik Durum Enerji ve Maliyet Sosyal / Kültürel Faktörler Teknolojik Faktörler 10.Kalkınma Planı Toplumdaki Etkili Değerler Eğitimde Fırsat Eşitliği Çevreye Duyarlılık Tüketici Eğilimleri Sağlık Bilinci Nüfus Artış Oranı Gelir Dağılımındaki Farklılık ve Hassasiyet Ürün ömür döngüsü Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma eğilimleri Çalışma ve boş zaman eğilimleri Zenginlik ve gelir dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etkili değerler TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitimde İnsan Kaynakları Raporu ARGE Çalışmaları AR-GE Harcamaları Bilişim Teknolojileri Bilgi Toplumu Stratejileri Teknoloji Transferi Teknoloji Gelişme Hızı Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlik Yeni ürünler Alternatif ve yeni teknolojiler Girdi kaynakları – maliyet Endüstri ve Eğitim Özel destekler Devletin müdahalesi Harcamalar

33 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLAŞTIRILMASI Kurumumuz alanında başarılı ya da başarısız olmasını etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi planlarında ve programlarında yer alan amaç ilke ve politikalar dikkate alınmıştır. Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, mikro düzeydeki çevresel faktörler ile PEST faktörleri SWOT analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. PEST dokümanında yer alan başlıklardan kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat olarak, kurumun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler ise risk/tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir. ÜST POLİTİKA BELGELERİ Tablo 12 ÜST POLİTİKA BELGELERİ 10. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu Orta Vadeli Program AB Müktesebatına Uyum Programı TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi Millî Eğitim Strateji Belgesi Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 62.Hükümet Programı 62. Hükümet Eylem Planı MEB Bütçe Raporu Millî eğitim ile ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planları Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 18.ve 19. Millî Eğitim Şûrası Kararları

34 GZFT SWOT ANALİZİ 2.5.3. GZFT Analizi Süreci 2.5.3.1.
Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir.

35 GZFT ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz
*Kurum çalışanların tecrübeli olması , *Teknolojik donanımın yeterli seviyede olması, *Kurum içi eğitimin yeterli olması, *Toplam Kalite Yönetimi anlayışının benimsenmesi, *Kurumda yapılan tüm çalışmaların planlı ve programlı olması, *Çevreye duyarlı kurum olması, *Okul Pansiyonunun olması *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Okulumuzda tekli öğretimin yapılması, *İmam Hatip okullarına ilginin artması, *Fatih Projesi İmkanları *Öğrencilerin okuma ihtiyacının giderilmesi için kütüphanenin olması *Ders dışı faaliyetlerin yapılması *Güvenlik kameralarının olması *Veli iletişiminin güçlü olması  *Okulun merkezi bir konumda olması *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Velilerin eğitim seviyesinin ve gelir düzeylerinin düşük olması *Okuma alışkanlığının az olması *Nakil gelen ve giden öğrenci sayısının fazla olması *Kadrolu öğretmen, hizmetli ve memur personelinin yeterli olmaması *Rehber öğretmen eksikliği *Okulun fiziki mekânlarının oldukça yetersiz olması *Sportif faaliyetler için bahçemizin ve kapalı spor salonunun olmayışı *Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sık değiştirilen müfredat ve eğitim öğretimi etkileyen yönetmelikler  * Ortaokuldan gelen davranışların devamı olarak öğrenci disiplin anlayışının zayıflığı Fırsatlarımız Tehditlerimiz *Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği *Okulumuzun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin güçlü olması *İmam Hatip Ortaokulu’ndan gelecek dönemlerde gelecek öğrencilerin olması *Hayırseverlerin varlığı *Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması *Okula ulaşımın kolay olması *Okulumuzun yakınlarında hastane bulunması *Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi *Eğitim kadromuzun tecrübesi *İmam Hatiplerin yükselen değer olması *Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler *Parçalanmış ve problemli aileler *Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi *Madde bağımlılığının yanında DİJİTAL bağımlılığın artması *Bulunduğumuz bölgenin hızlı göç alıp vermesi *Velilerin ekonomik durumunun düşük oluşu *Mevzuattaki sürekli değişiklikler ve farklılıklar ile mevzuat ve beklentileri dengelemedeki güçlükler

36 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı azalt tehditlerden kurtul GÜÇLÜ YÖNLER-G 1. Okul yönetici ve öğretmenlerinin eğitim düzeyinin yüksek olması ve tecrübeleri 2. Liderlik davranışlarını sergileyen yönetici ve çalışanların bulunması. 3. Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı. 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması. 5. Ders dışı faaliyetlerin yapılması. 6. Veli iletişiminin güçlü olması. ZAYIF YÖNLER-Z 1. Okulun bahçesinin yetersiz olması. 2. Okulun fiziki bakımdan yetersizliği. 3. Ödeneklerin yetersizliği. 4.Günlük ders saatinin fazla olması 5.Sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrencilerin az olması 6.Bazı velilerin eğitimi tamamen okula bırakması çocuğunu eğitmede hiç sorumluluk almaması FIRSATLAR-F a) Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği. b) Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. c) Hayırseverlerin varlığı d) Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi. e) İnsan kaynaklarının yeterliliği. GF STRATEJİLERİ 1. Eğitim-öğretim, personel vb. iş ve işlemlerin kısa sürede çözümlenmesi.(1-a) 2. Objektif yönetim anlayışının güven oluşturması.(2-b) 3. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden başarı gösteren öğrencilere hayırseverlerin yardımı.(3-c) 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının etkin kullanımıyla ve hayırseverlerin yardımlarıyla proje üretiminim artırılması.(4-c) 5. Öğrenci takibinin sağlanabilmesi-başarı ve devam(6-d) ZF STRATEJİLERİ 1. Kütüphane ve sınıf kitaplıklarının aktif hale getirilmesi için okulun maddi ve insan kaynaklarından faydalanılması.(2-e) 2. Okulumuzun fiziki yetersizliğinin giderilmesi için hayırseverlerden ve çevre kuruluşlarının desteğinden yararlanılması.(3.c) 3. Maddi kaynak sorununun hayırseverler ve çevre kuruluşlarının desteği ile aşılması.(4-c) TEHDİTLER-T Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler. Yoğun bürokratik işlemler Eğitim ile ilgili yönetmeliklerin sık sık değişmesi Eğitim ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanışında öğretmen görüşlerinin dikkate alınmaması GT STRATEJİLERİ 1. Bilişim Teknolojileri Sınıfının öğrencilere ders dışı zamanlarda açılması.(4-a) 2. Ders dışı faaliyetlerin artırılması ile internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(5-a) ZT STRATEJİLERİ 1. Kitaplığın işler hale getirilmesi ve internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(2-a) 2. Okul bahçesine kapalı spor salonunun yaptırılarak internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(1-a)

37 SORUN ALANLAR TEMEL SORUN ALANLARI OKUL FİZİKSEL DURUMU
OKUL FİZİKSEL DURUMU Okulun bahçesinin çok küçük ve yetersiz olması. Bina kullanım kapasitesinin yetersiz olması Öğrencilerin spor ve sosyal etkinlik yapacakları alanların olmaması EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması. Sürekli değişen müfredat programları ve Eğitim öğretim ile ilgili yönetmelikler Sınıf geçmenin kolay oluşu Teog sınavlarında daha çok düşük puan alan öğrencilerin okulumuzu tercih etmeleri Öğretmen sirkülasyonunun fazla olması 6. Branşlar bazında yeterli kadronun olmaması PAYDAŞ SORUNLARI Velilerin ekonomik durumunun düşük olması Velilerin kendi başına iş yapamayan öğrenci yetiştirmeleri, çocuklarına sorumluluk bilincini verememeleri Parçalanmış ve problemli aileler Bir kısım velilin çocuk eğitimini tamamen okula ve öğretmenlere bırakması ve her şeyi devletten beklemeleri

38 GELECEĞE YÖNELELİM III. BÖLÜM

39 A MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER

40 MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, dini ve kültürel değerlerine bağlı, hür ve bilimsel dünya görüşüne sahip, kişiliği ve karakteri sağlam,sorumluluklarının bilincinde olan, vatanına ve milletine kendisini adamış bireyler yetiştirmektir. VİZYON Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insana düşünceye, ahlaka ve kültürel değerlere saygılı, dini ve milli kültürünü öğrenen ve öğreten her zaman-her yerde örnek bireyler olmalarını sağlamaktır. TEMEL DEĞERLER Türk Milli Eğitimin temel amaç ve değerleri rehberliğinde, temel değerlerimiz: Öğrenci Merkezli Eğitim Sürekli Eğitim ve İyileştirme Ahlaki Değerlere Bağlı Olma Sağlıklı Bir Din Anlayışının Kaliteli Bir Eğitim-Öğretim Sürecinden Geçtiğine İnanırız., Verilere Dayalı ve Saydam Yönetim Anlayışı, Eşitlik ve Adalet İşbirliği-Katılımcılık Güvenirlilik Plânlı Gelişim, Her Alanda Ekip Çalışması, Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme İyilik, Adalet, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Güven, Güler Yüz, Vefa İnsan Hak ve Özgürlüklerine Bağlılık Verimlilik ve Çevre Bilinci Sürekli Yenileşme ve Değişim

41 B TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER

42 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
ERİŞİM STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 11 KALİTE STRATEJİK AMAÇ 2. Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 13 Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 5 Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak KAPASİTE STRATEJİK AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 4 Stratejik Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 7 Stratejik Hedef 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 3 Stratejik Hedef 4.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. GELECEĞE YÖNELELİM Toplamda 3 Amaç, 8 Hedef ve 52 Performans göstergesinden oluşmaktadır

43 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1 TEMA GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

44 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
TEMA 1 STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, öğrencilerin okula devam oranlarını artırmak. EĞİTİMDE ERİŞİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2019 SH 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. SONUÇ HEDEF Net Okullaşma Oranı (%)  73  95 Örgün eğitimde devamsız öğrenci oranı (%)  3,76  1,00 Mesleki Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş öğrenci oranı (%)  29,29  10,00 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Öğrencilerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda özürsüz devamsız öğrenci oranı 2014’te %3,76 iken 2019’da %1, Mesleki Açık Lisede donuk öğrenci 2014’te %29,29 iken 2019’da %10’dur. Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Okulumuzda devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların okulumuza katılımlarının artırılması, Açık Mesleki Lise öğrencilerinin okula devamının sağlanması.

45 Tedbirler NO TEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okulumuzda ekonomik durumu yetersiz olup, okula devamda sıkıntı yaşayan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. Sınıf Rehber Öğretmenleri Şubeden Sorumlu Müdür Yard. 2 Okulumuz öğrencilerinin velilerine yönelik devam-devamsızlık ve diğer yönetmelikler hakkında bilgilendirme ve ikna etme toplantıları (Ş.Ö.K.) düzenlenecektir. 3 Elverişsiz çevrelerden gelen ve eğitime erişimde zorluk çeken öğrencilerin tespit edilerek eğitime erişememe nedenlerinin araştırılarak, alınacak tedbirler uygulanacak. 4 Açık Lisede donuk olan öğrencilerle birebir görüşülerek, okula devamı sağlanacak. Açık Liseden Sorumlu Müdür Yardımcısı Okul Müdürü GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

46 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
2 TEMA EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE

47 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
TEMA 2 STRATEJİK AMAÇ 2 Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. Performans Göstergeleri EĞİTİMDE KALİTE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2019 SH 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. SONUÇ HEDEF Türkçe - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması  22,5  30 Temel Matematik - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması  3,63  10 Sosyal Bilimler - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması  16,43  22 Fen Bilimleri - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması  1,81  7 Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı  68  80 YGS de barajı geçen öğrenci sayısı oranı  70,06  85 YGS Sınavına giren Öğrenci ORANI  100 9. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları  61,52  95 10. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları  69,28 11. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları  71,79 12. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları  80,12 Bir eğitim ve öğretim yılında düzenlenen Faaliyet sayısının öğrenci sayısına oranı %  1,73 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı oranı  0  1 Öğrenci Başına Okunan Kitap Sayısı  5 Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı  6,18  20 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı  10,63 Disiplin cezası alan öğrenci oranı Hazırlayıcı ve Destekleyici Kurslara Katılım oranı  162  300 HEDEFLER GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

48 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gelmektedir. PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır. PISA 2009 sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri testinde öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, %38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, %42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 1,8’dir. OECD genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür. Okulumuzda Yüksek Öğretimi Geçiş Sınavındaki net ortalamalara bakıldığında, Türkçe 22, ’da 35, Temel Matematik 3, ’da 10, Sosyal Bilimler 19, ’da 22 ve Fen Bilimlerinin 1, ’da 7 net olduğu görülmektedir. Ayrıca Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Okulumuzda YGS’ye girişte Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinde öğrenci başına düşen net ortalamalarının artırılması, YGS’ye yerleşen öğrenci sayılarının artırılması, bütün sınıflarda yıl sonu başarı ortalamalarının artırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında öğrenci faaliyet sayılarının artırılması, ,öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarı oranlarının düşürülmesi, disiplin olaylarının önlenmesi, takviye kurslarına katılımların artırılması.

49 Tedbirler NO YAPILACAK PROJELER Ana SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM
1 Öğrencilerin YGS ile ilgili başarılarını tespit etmek üzere YGS Değerlendirme Komisyonu kurulması YGS Değerlendirme Komisyonu 12. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı 2 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi Müdür Yardımcıları Müdür Başyardımcısı 3 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları Sınıf Öğretmenleri 4 Her eğitim kademesinde düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin artırılması çalışmaları 5 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliştirilecek projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) 6 Okul içinde eğitim öğretim kalitesinin belirlenen hedeflere ulaştırılabilmesi için stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sınıflar düzeyinde tüm branş öğretmenleri ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenmesi. Devamsızlık, disiplin olaylarını azaltma, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik ortak tedbirler belirlenerek uygulamaya geçilecek. Branş Öğretmenleri Okul Müdürü

50 Performans Göstergeleri
Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. SONUÇ HEDEF Mesleki Yöneltme Ve Tanıtım Faaliyetleri sayısı  1  5 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Okulumuzdaki öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda mesleklerini seçerek öğrenim görmelerine fırsat vermek imkân hazırlamak, ülkemizdeki Meslek Yüksekokulları ve Üniversitelerin özelliklerini tanıtmak, Öğrencilerin başarılı ve mutlu olacakları Alan ve Dal seçimi için rehberlik yapmak, Öğrencilerle birlikte velilerin de meslek okullarını tanımalarını sağlamak, meslek kriterlerine uygun elaman yetiştirmenin önemine binaen, yetiştirilecek bireylerin istihdam edilebilirliği artırmak İlgiler, yetenekle ilişkilidir. İlgi duyduğumuz alanlar, çoğunlukla yetenekli olduğumuz alanlardır. Seçilecek mesleğin, insanlarla diyalogu, onları yönetmeyi, yönlendirmeyi, onlara hitap etmeyi veya yardım etmeyi mi yoksa insanlarla değil de objelerle uğraşmayı gerektiren faaliyetleri mi gerektiriyor sorularına yanıt aranması ve edebiyata, müziğe, güzel sanatlara karşı olan ilgilerin de belirlenmesi gerekir. Birey, insan doğası gereği her zaman ilgi ve alaka duyduğu, hoşlandığı şeyleri severek yapar.  Bireyin ilgi duymadığı bir faaliyete yönelmesi hem mesleki doyumunu, hem de başarısını olumsuz olarak etkileyecektir. İnsanlara yardım etmekten, insanların sorunlarını dinleyip, sorunlarına çözüm aramaktan sevk almayan bir psikologun başarılı olma olasılığı düşüktür. Öğrencinin kendisini tanımasının ardından, seçeceği mesleği de tanıması gerekir. Hedefin mevcut durumu? Okulumuz normal lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmaktadır ve öğrencilere din eğitimi de verilmektedir. Okulumuzda Mesleki Yöneltme Ve Tanıtım Faaliyetleri sayısı 2014 yılı itibariyle 1 adet olurken, 2019 yılı içerisindeki faaliyet alanı 5 olarak planlanmıştır. Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir.

51 Tedbirler NO YAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1
Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtım ve faaliyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler Sınıf Öğretmenleri Müdür Yardımcıları 2 Mesleki yönlendirmenin etkin yapılabilmesine yönelik çalışmalar 3 Mesleki Eğitimden mezun olan öğrencileri izlemek için geliştirilecek projeler Müdür Başyardımcısı 4 Sosyal ve Kültürel Kursların artırılması Eğitim ve Öğretim Şubeleri Mesleki Eğitim Şubesi

52 Performans Göstergeleri
Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak SONUÇ HEDEF Uluslararası hareketlilik programlarına katılan Personel sayısı oranı  -  %1 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı oranı  %2 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı Yabancı dil kurslarına katılım sayısı  145  250 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  63,28  75 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. Okulumuzda şimdiye kadar uluslar arası hareketlilik planına ve yurtdışı yarışmalara katılım olmamış, ancak yılı içinde Ulusal Ajans düzeyinde İngilizce öğretmenlerimiz ve idare olarak bir proje yapılmış olup, şu an projemiz değerlendirme aşamasındadır.

53 TEDBİRLER Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş öğrenci. Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış . TEDBİRLER NO YAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okulumuzda hazırlanacak uluslararası projelerin teşvik edilmesi İngilizce Öğretmenleri ve İstekli Öğretmenler Müdür-Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları 2 Okulumuzda takviye İngilizce kurslarının açılması İngilizce Öğretmenleri Okul Müdürü 3 Turistik yerlere gezi düzenlenerek, öğrencilerin turistlerle konuşmasını sağlayarak, İngilizceyi sevdirmek.

54 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
3 TEMA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

55 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
TEMA 3 STRATEJİK AMAÇ 3 Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek SONUÇ HEDEF Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  100 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı Oranı  73,33 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Hizmet içi ve eğitim faaliyetleri gerek okul ve gerekse öğretmen açısından oldukça yararlıdır. Bu yararlar hem eğitimdeki kaliteyi yükseltmekte, hem de öğretmenin okuldaki verimini artırmada ve başarısını daha da çoğaltmaktadır.Okulların faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli öğrenci ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Hizmet içi eğitim yoluyla öğretmenin işinde güven duygusu artar, kurumda yükselme imkanı olur, iş arkadaşları, ast ve üstleri ile ilişkileri gelişir, işinde daha istekli ve verimli çalışır. Hizmet içi eğitim planlarının kurumdaki bütün personeli kapsaması gerekmektedir.

56 YAPILACAK FAALİYETLER
Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda 2014 yılı itibariyle hizmet içi eğitime katılmış personel sayısı 22 olup, tüm personel içinde bu oran %73,33 ‘tür yılında ise okulumuzun bütün personelinin hizmetçi faaliyetlerine katılması hedeflenmektedir. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin tamamı lisansüstü eğitim mezunudur. Tedbirler NO YAPILACAK FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Bakanlığımız Mebbis Hizmet İçi faaliyetlerinin sık sık takip edilmesinin sağlanması Tüm Öğretmenler Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcıları 2 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması 3 Okulumuzun destek personeli ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyaç yazılarının yazılması Okul Müdürü

57 Performans Göstergeleri
Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. SONUÇ HEDEF Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı  25,25  20 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Okulumuz fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, tam ve etkin bir eğitim-öğretimin sağlanması amacıyla derslik başına düşen öğrenci sayısının 25,25’ten 20 kişiye düşürülmesiyle olacaktır. Sınıflarımız 20 kişilik öğrenci kapasitesine müsaittir. Bunun üzeri öğrenci kapasitesinde verimli, katılımcı, öğrenci merkezli bir eğitim yapılması zorlaşmaktadır. Tedbirler NO YAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçların plan dahilinde karşılanması Müdür Yardımcıları Okul Müdürü 2 Eğitim binalarının deprem analizlerinin yapılması Destek Hizmetleri Şubesi-MEB 3 Okulların yapı ve donatımlarının ekonomik verimlilik çerçevesinde planlanması Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji Gelişme Şubesi-MEB 4 Okulların ve yurtların fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

58 Performans Göstergeleri
Hedef 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. SONUÇ HEDEF Kurum iç Paydaşların memnuniyet oranı  85  95 Kurum dış Paydaşların memnuniyet oranı  86 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Stratejik planlama sürecinde paydaş anketi, mevcut durumun ve paydaşların kurum algısının tespiti, kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi ile iyileştirilmesi istenen ürün/hizmet/görev/ birimlerin tespiti açısından gereklidir. Paydaş anketi ile kurumsal araştırma deneyimi ve teknolojik altyapı değerlendirildikten sonra, anket sürecine ilişkin genel bir strateji belirlenmesi gerekir. İyi bir strateji, anket çalışmasının stratejik planlama sürecinin başarısına, etkili kurumsal amaç ve hedeflerin oluşturulmasına istenilen ölçüde katkı vermesini sağlayacaktır. Paydaş anketi stratejisi, kurumun gerçekleştireceği anketin hazırlık, uygulama ve analiz aşamalarına ilişkin öngördüğü ana tercihleri ifade eder. Bu strateji belirlenirken anket sürecinin tamamında karşılaşılabilecek durumlar aşırı ayrıntıya girilmeden ana hatlarıyla öngörülmeye çalışılır. Bunun için öncelikle stratejik planlama sürecinde yapılan paydaş analizinden yola çıkılarak paydaşların genel niteliği uyarınca örneklem ve anket yöntemine ilişkin çıkarımlarda bulunulur. Anket neticesinde de kurumun güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçlar, istekler belirlenerek başarıyı artırıcı, hedefe ulaşılabilecek adımlar atılır. Hedefin mevcut durumu? Okulumuz İlçe Merkezinde hizmet vermektedir. Okulumuz 2014 sonu itibariyle, 16 derslik, bunlardan 7 tanesi 9. Sınıf, 4 tanesi 10. sınıf, 3 tanesi 11. sınıf ve 2 tanesi de 12. sınıflardır.Halihazırda İç paydaşların memnuniyet oranı %85, dış paydaşların memnuniyet oranı %86 iken bu oranların 2019 yılı itibari ile her ikisinin de %95 olması istenilmektedir.,

59 Performans Göstergeleri
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması. Tedbirler NO TEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Öğrencilere yönelik memnuniyet anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi Sınıf Öğretmenleri Müdür Yardımcıları 2 Velilere yönelik memnuniyet anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi 3 Öğrenci ve velilere yönelik okulla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması Hedef 3.4. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2019 SH 3.4. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. SONUÇ HEDEF Fatih projesi kapsamında bilgi teknolojileri eğitimi alan personel sayısı  27  35 Teknoloji okur yazarlığına yönelik düzenlenen kurs ve seminerlere katılan personel sayısı  0  5

60 Tedbirler Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından okulumuzun azami düzeyde istifade etmesini sağlamak. Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda şu an Mesleki Açık Lise’ye giren öğretmenler ile ücretli, geçici görevli öğretmenler dahil olmak üzere toplam 35 öğretmen bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi idareci, 2 ücretli, 5 görevlendirme, 1 kişi de başka kurumda görevlidir. Söz konusu personellerden tamamının Fatih Projesi kapsamında bilgi teknolojileri eğitimini almaları hedeflenmektedir. Ayrıca Teknoloji okur yazarlığı kapsamında düzenlenecek kurs ve seminerlere de bütün öğretmenlerimizin katılması planlanmaktadır. Buna göre de ayrıca öğrenci ve vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, mesleki açık lise öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri gibi bilgileri mobil ortamdan mesaj bedeli ödemek şartıyla sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak erişim imkânı sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapılacak, Fatih Projesi kapsamında eğitim almayan öğretmenlerin eğitimlerini tamamlanması Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Hizmet memnuniyetinin artırılması Bürokrasinin azaltılması Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması Bütün öğretmenlerin teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir olması Tedbirler NO TEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Personelin teknolojik okuryazarlığı artırılacak kurslar katılması Branş Öğretmenleri Okul Müdürü 2 FATİH projesi kapsamında etkileşimli tahtanın sınıf ortamında etkin bir şekilde 3 e-Okul, MEBBİS, TEFBİS gibi modüler sistemler hakkında personel yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımızca yapılacak kurs ve seminerlere katılımın sağlanması

61 MALİYETLENDİRME IV. BÖLÜM

62 2015-2019 STRATEJİK PLANI MALİYETLENDİRME
Müdürlüğümüz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU Tablo 14 AMAÇ VE HEDEFLER MALİYET (TL) ORAN(%) Stratejik Hedef 1.1 20.000 3,22 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 2.1 16,12 Stratejik Hedef 2.2 50.000 8,06 Stratejik Hedef 2.3 Stratejik Amaç 2 32,24 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 32,25 Stratejik Hedef 3.3 Stratejik Hedef 3.4 Stratejik Amaç 3 64.49 TOPLAM 100,00

63 İZLEME VE DEĞERLENDİRME IV. BÖLÜM

64 Gerçekleştirilme Zamanı İzleme- Değerlendirme Dönemi
MEB Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl

65 İZLEME VE DEĞERLENDİRME IV. BÖLÜM

66 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
MEB STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; MEB Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.

67 Gerçekleştirilme Zamanı İzleme- Değerlendirme Dönemi
MEB Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl

68 İzleme ve Değerlendirme Modeli
Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun İlçe MEM sunumu Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıllık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

69 ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI


"ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015 - 2019." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları