Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 1."— Sunum transkripti:

1 ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 1

2 Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bu güne ve yarına bırakılmış daha büyük işlerimiz vardır. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız 2

3 Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI 3

4 GENÇLİĞE HİTABE 4

5 ÇUBUK İLÇE HARİTASI 5

6 ÖNSÖZ Zaman hızla akıp gitmektedir. Her şey bir değişim ve gelişim içerisinde sürekli evrilmekte, yeni boyutlar kazanmaktadır. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak biz de geçmişin değerleri ile çağın dinamiklerini iyi bir senteze tabi tutup bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle 2015– 2019 yılları arasında hedeflerimizi belirleyip ne yapacağımızdan emin olmalı ve bu doğrultuda çalışmalıyız. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını doğru bir istikamet ile karşılayabilecek bir bilinçle çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Herkesin bilgiye kolayca ulaştığı, ancak doğru bilginin seçiminde sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle bilginin öğrenilmesinin yanında doğru ve sahih bilgiye ulaşmada, doğru amaçlar koymada nitelikli insan ve kurumlarla işbirliği yapıp ortaya bir misyon koymak durumundayız. Ancak o zaman değerlerimizi önceleyen dürüst, adil, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi bireyler yetiştirebiliriz. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti yapılarak başlanmıştır. Bu çalışma tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, daha sonra varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi stratejik planlama ekibi tarafından yapılmıştır. Daha sonra stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki önce okulumuzun bu günkü resmi çekilmiş, daha sonra stratejik planlama ile bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belge oluşturulmuştur. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planı (2015–2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Emrullah KILIÇ Okul Müdürü OKUL MÜDÜRÜ RESMİ 6

7 Okul Müdürü EMRULLAH KILIÇ Okul Müdürü EMRULLAH KILIÇ Müdür Başyardımcısı Metin BOZKUŞ Müdür Başyardımcısı Metin BOZKUŞ Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali OĞUZ Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali OĞUZ Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet KOYUNCU Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet KOYUNCU Öğretmen Ali KOÇAK Öğretmen Ali KOÇAK STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1976 7

8 KURUM KİMLİĞİ OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: ANKARAİLÇESİ: ÇUBUK OKULUN ADI: ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLERPERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi: Cumhuriyet Mah. Gazi Sokak No:7 Çubuk/ANKARA KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sayıları ErkekKadın Okul Telefonu 312 837 95 90Yönetici 4- Faks 312 837 27 34Sınıf öğretmeni- - Elektronik Posta Adresi 119938@meb.k12.tr Branş Öğretmeni 167 Web sayfa adresi cubukanadoluihl. meb.k12.tr Rehber Öğretmen 1- Öğretim Şekli Normal (X) İkili ( )Memur -- Okulun Hizmete Giriş Tarihi Yardımcı Personel 1- Kurum Kodu119938 Toplam 227 OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı16 Kütüphane Var ( x ) Yok ( ) Kullanılan Derslik Sayısı16 Çok Amaçlı Salon Var ( ) Yok ( x ) İdari Oda Sayısı 4Çok Amaçlı Saha Var ( ) Yok ( x) Laboratuvar Sayısı 1 ÖĞRENCİ BİLGİLERİErkekKızToplam 9.Sınıf10.Sınıf 136106 xx 242x 11.Sınıf12.Sınıf 6267 xx 129x Genel Toplam 371 8

9 İÇİNDEKİLER SAYFA I. BÖLÜM GİRİŞ Önsöz ( Okul Müdürü Emrullah KILIÇ)6 Stratejik Plan Üst Kurulu7 Okul Kimlik Bilgisi8 İçindekiler9 Kısaltmalar10 Tablo Listesi11 Tanımlar12 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 1.1. Durum Analizi14 2,1..Tarihsel Gelişim14 2.2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi16 2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler17 2.4.Paydaş Analizi19 2.5.Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi23 2.5.1.Kurum İçi Analiz23 2.5.1.1.Kurumsal Yapı24 2.5.1.2.Eğitimin Finansmanı (Mali Kaynaklar)30 2.5.1.3.PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik)32 2.5.1.4..Üst Politika Belgeleri ile MEB Stratejik Planının Uyumlaştırılması33 2.5.1.5.GZFT Swot Analizi34 9 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELELİM 3. Geleceğe Yönelelim38 A- Misyon Vizyon Temel Değerler39 B- Temalar Stratejik Amaçlar Hedefler41 1. Tema Eğitim ve Öğretime Erişim43 2. Tema Eğitim Öğretim Kalite46.3..Tema Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi54 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 4 Maliyetlendirme61 İzleme Değerlendirme63

10 ABAvrupa Birliği ARGEAraştırma Geliştirme BİLSEMBilim Sanat Merkezi BSCBalanced Scorecard BTBilişim Teknolojileri DPTDevlet Planlama Teşkilatı DYNEDDynamic Education EKYSEğitimde Kalite Yönetim Sistemi GZFTGüçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (Swot Analizi) İHLİmam Hatip Lisesi İÖOİlköğretim Okulu LYSLisans Yerleştirme Sınavı MEBMilli Eğitim Bakanlığı MEMMilli Eğitim Müdürlüğü MÜDÜRLÜKÇubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MTSKMotorlu Taşıt Sürücü Kursu PESTLEPolitik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuksal ve Ekolojik Analiz PGPerformans Göstergesi PISAUluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı RAMRehberlik Araştırma Merkezi SAMStratejik Amaç SHStratejik Hedef SODESSosyal Destek Programı STKSivil Toplum Kuruluşları TBMMTürkiye Büyük Millet Meclisi TEOGTemel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı TÜBİTAKTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu VHKİVeri Hazırlama Kontrol İşletmeni YİBOYatılı İlköğretim Bölge Okulu KISALTMALAR 10

11 TABLO LİSTESİ SAYFATABLO ADINO 17Faaliyet Alanlarına Göre Ürün ve HizmetlerTABLO 1 18Ürün ve HizmetlerTABLO 2 20Paydaş ListesiTABLO 3 21Paydaş Önem Etki MatrisiTABLO 4 22Paydaş StratejisiTABLO 5 24Çubuk Anadolu İmam-Hatip Lisesi Organizasyon ŞemasıTABLO 6 25Okul Norm Kadro DurumuTABLO 7 26Okul Personel AnaliziTABLO 8 29Branşlara Göre Öğretmen SayılarıTABLO 9 29Görevlere Göre Personel SayılarıTABLO 10 32Okulumuz Pestle AnaliziTABLO 11 33Üst Politika BelgeleriTABLO 12 42Stratejik Plan Genel TablosuTABLO 13 622015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılım TablosuTABLO 14 11

12  Misyon: Kuruluşun varlık amacını, hizmetin yerine getirilme amacını; özlü, açık ve çarpıcı şekilde, yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde, kuruluşun sunduğu hizmet veya ürünleri tanımlayarak ve hizmet sunduğu kişi ve kuruluşları belirterek oluşturur.  Vizyon: Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir.  Strateji: Bir kişi ve kuruluşun kendi vizyonuna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir.  Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasıdır.  SWOT (GZFT) Analizi: Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen, kuruluş içi analizde ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden biridir.  Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır.  Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır.  Faaliyet: Hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan detay çalışma adımlarıdır.  Performans: Yapılan işin gerçekleşen çıktısı ve kalitesidir. Daha geniş bir tanımla, verilen işlerin veya sorumlulukların ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir.  Performans Göstergesi: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametreleridir. Performans Göstergesi genellikle miktar, kalite, zamanında gerçekleşme veya maliyetler cinsinden tanımlanır. TANIMLAR 12

13 13

14 DURUM ANALİZİ Bu bölümde tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler, faaliyet alanları, ürünler ve hizmetler, paydaş analizi ve kurum içi analiz ve çevre analizi konularına yer verilmiştir. TARİHSEL GELİŞİM 2.1.2.1. Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1976 yılında Merkez Kur’an Kursuna (şuan Kız Kur’an Kursu olarak hizmet veren bina) ait binada 120 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Daha sonra İmam Hatip Yaptırma Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneğince yapılan ve bu gün Çubuk İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılan öğretim binasında 1977-1978 öğretim yılından itibaren öğretime devam etmiştir. Her yıl artan öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak 1992 yılında okulumuza 50 öğrencilik devlet parasız yatılı açılmış olup bu pansiyon kapasitesi, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu” Çubuk şubesince yaptırılan ortaöğretim öğrenci yurdunun okulumuz yönetimine bağlanması sonucu 150 öğrenciye çıkarılmıştır. Bu pansiyon halen her türlü sosyal imkanları ile hem okulumuz hem de diğer ortaöğretim kurumu öğrencilerine hizmet vermeye devem etmektedir. 1990 yılından itibaren artan öğrenci sayısı karşısında yeni derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici olarak Çubuk Müftülüğüne ait Kur’an Kursu binasına sekiz derslik açılmış, daha sonra da 1994 yılında devlet millet işbirliği ile on altı derslikli ek bina inşaatına başlanmıştır. Okulumuz bünyesinde 2005-2006 yılı öğretim yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsü ile açılan bölümle sayımız hızla artmıştır. Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Çubuk İmam Hatip Ortaokulu, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çubuk Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi olmak üzere üç müstakil okula ayrılmıştır. Halen TOKİ tarafından yapılan yeni binamızda 446 öğrenci (erkek), 210 yüz yüze eğitim öğrencisi, 30 öğretmen ve 5 idareci ile her türlü teknik donanımı gelişmiş düzeyde öğretim vermeye devam etmektedir. 14 1.1.1.1.

15 OKUL KURUMUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ KURUMUN; Kuruluş tarihi, Hizmet amaçları, Geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler Analitik Bakış Açısıyla değerlendirilir. RESİMLERLE DESTEKLENECEK SıraAdı – SoyadıGörev Yılları 1 Muzaffer ÜNAL 1976-1985 2 Muhuttin ALAGÖZ 1985-1995 3 Durali SOMUNCU 1996-2010 4 Satılmış PÜRLÜ 2010-2014 5 Emrullah KILIÇ2014- Okul/Kurumun kuruluş tarihinden bugüne kadar ki gelişimi, önemli evreleri, okulda büyük değişiklik yapan uygulamaları analiz edilir. Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Okul Müdürleri 15

16 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 2.2.2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) Atama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ödül, Disiplin Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim-Öğretim Anayasa 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Parasız yatılılık ve Burslu öğrenci okutmaya ilişkin kanun 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Personel İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Öğrenci İşleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sivil Savunma Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu 16

17 FAALİYET ALANLARINA GÖRE ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 1 FAALİYET ALANI: EĞİTİMFAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme Veli, Öğrenci, Öğretmen, Mezunlar Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Mübarek gün ve gecelerin kutlanması İlahi Korosu Kur’anı-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve Güzel ezan okuma yarışmaları İlçemizdeki camilerde öğrencilerimizin imamlık, müezzinlik ve vaizlik gibi meslek faaliyetleri Satranç Kültürel Geziler Piknikler Yazarlarla Buluşma Etkinlikleri Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Basketbol Koşu Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Taşınır Mal işlemleri FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-1: Kurslar Okullar Hayat Olsun Projesi Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Açık lise ve Yetiştirme kursları Kazanım değerlendirme Hizmet-2: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar FAALİYET ALANI: YURT VE BURSLULUK Hizmet-1: Pansiyon Hizmetleri Öğrenci sağlığı, güvenliği Barınma, Giyim ve Kırtasiye ihtiyacının temini Beslenme ihtiyacının temini Etüt imkanının sağlanması Öğrenci harçlıklarının dağıtımı Hizmet-2: Bursluluk Hizmetleri Yatılılıktan bursluluğa geçiş rehberliği Bursluluk sınavı rehberliği Bursluluk maaşlarının dağıtımı 17

18 ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 2 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleriEğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesiÖğretim hizmetleri Sınav işleriToplum hizmetleri Sınıf geçme işleriKulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleriÖğrenim Belgesi Personel işleriSosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesiBurs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliğiBilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileriYaygın eğitim RehberlikMezunlar (Öğrenci) Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayışı sadece öğrenci odaklı değildir. Sınıf öğretmenlerimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, çeşitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okulumuzda davranış problemi gözlemlenen sınıf ve öğrenciler güdülenerek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Okulumuzda her hafta cuma günleri sınıflar gezilerek haftanın en temiz ve düzenli sınıfı seçilmekte, haftanın en temiz ve düzenli sınıfının fotoğrafı çekilerek okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda Açık Lise kursları kursları düzenlenmektedir. 18

19 Okulumuz Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya…vb. PAYDAŞ ANALİZİ 2.4.2.4. Okulumuz hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara girdi sağlayacak paydaşlar belirlenmiştir. Tablo…… Belirlenen paydaşların kapsamlı olarak değerlendirilmesi için stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır. Tablo…… Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak belirlenmiştir. Tablo…… Etki, paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini planlama, yönlendirme, destekleme ya da olumsuz etkileme gücüne göre puanlanırken; önem, paydaşların beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğe göre puanlanmıştır. Kurum faaliyetini etkileme derecesini belirlemek için 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için izle(İ); 4-5 puan alan paydaşlar için bilgilendir (B) kararı alınmıştır. Yine paydaşların taleplerine verilen önem kararı için ise 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için gözet(G); 4-5 puan alan paydaşlar için Birlikte Çalış(B) kararı alınmıştır. Analiz sonrası elde edilen bilgiler Tablo 7’de sunulmuştur. 19

20 PAYDAŞ LİSTESİ Tablo 3 PAYDAŞIN ADI PAYDAŞ TÜRÜ NEDEN PAYDAŞ HEDEF KİTLE / YARARLANICI TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK ÇALIŞAN TEDARİKÇİ Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş MEB politika üretir, genel bütçe merkezden gelir, Hesap verilen mercidir. √ √ Valilik ve Kaymakamlık Dış Paydaş Kurumumuzun üstü konumunda olup, hesap verilecek mercidir. √ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan dâhilinde yönetmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. √√ OkullarDış Paydaş İlk ve Ortaokullar tedarikçi konumundadır. Ortaöğretimler stratejik ortağımızdır. √√√ √ Yönetici ve Öğretmenler İç PaydaşHizmet veren personeldir.√√√√ Özel Öğretim Kurumları Dış Paydaş Eğitim öğretim hizmetlerinde tamamlayıcı unsurdur. √ √ Öğrencilerİç Paydaş Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İç ve dış paydaş kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha uygundur. √√√ Okul Aile Birlikleri İç Paydaş Okulun eğitim öğretim ortamları ve imkânlarının zenginleştirilmesi için çalışır. √√√√ Memur ve Hizmetliler İç PaydaşGörevli personeldir. √√√ BelediyeDış Paydaş Çevre düzenlemesi altyapıyı hazırlar. √ √ √ İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Dış Paydaş Sağlık taramaları yapar ve koruyucu sağlık önlemleri alır. √ Meslek odalarıDış Paydaş Yaygın ve mesleki eğitim hizmetlerini yapar. √ SendikalarDış PaydaşPersonel örgütlenmesi yapar. √√ VakıflarDış Paydaş Okul öncesi ve yaygın eğitim çalışmalarında destek sunar. √ MuhtarlıklarDış Paydaş Halk ile iletişimi gerçekleştirir. √ √ √ Tarım İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Yaygın eğitime yönelik çalışmalar yapar. √ √ Ankara Ünüv.Dış PaydaşÖğrencilerin bir çoğu iletişim içerisinde √ Türk Telekom İl Müdürlüğü Dış Paydaş Haberleşme ve iletişim eksikliklerini giderir. √ √ MedyaDış PaydaşYazılı, sözlü ve görsel yayın yapar.√ √ 20

21 Paydaşların değerlendirmesi: Paydaş önem/etki matrisinde güçlü ise birlikte çalış, zayıf ve önemli ise taleplerini önemse ve gözet, çalışmalarına dâhil et. Güçlü ve önemsiz ise faaliyetlerini bilgilendir. Eğer zayıf ve önemsiz ise kurumlarını faaliyetlerini izle. PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ Tablo 4 PAYDAŞIN ADI ÖnemEtki ÖnemliÖnemsizGüçlüZayıf Milli Eğitim Bakanlığı√ Birlikte çalış Kaymakamlık√ Birlikte çalış İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri√ Birlikte çalış Okullar √ İzle Yöneticiler√ Çalışmalara dâhil et Öğretmenler√ Çalışmalara dâhil et Öğrenciler√ Çalışmalara dâhil et Özel Öğretim Kurumları √ İzle Okul Aile Birlikleri√ Çalışmalara dâhil et Memur ve Hizmetliler√ Çalışmalara dâhil et Belediye √Bilgilendir İlçe Sağlık Müdürlüğü √ İzle Sendikalar √ İzle Vakıflar √ İzle Muhtarlıklar √ İzle Tarım İlçe Müdürlüğü √ İzle Ulusal Ajans √Birlikte çalış Türk Telekom İlçe Müdürlüğü √ İzle 21

22 PAYDAŞ STRATEJİSİ Tablo 5 ÖNEMLİ ÖNEMSİZ Bilgilendir - Birlikte Çalış Kapasiteyi geliştir, çıkarlarını gözet İzle – Birlikte Çalış Kapasiteyi geliştir, çıkarlarını gözet İzle – Birlikte Çalış Etkilerini gider, kendini savun Bilgilendir - Gözet Etkilerini gider, kendini savun Bilgilendir - Gözet İzle veya gözet  Milli Eğitim Bakanlığı .Kaymakamlık .İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri .Yöneticiler .Öğretmenler .Öğrenciler .Okul Aile Birlikleri .Memur ve Hizmetliler . Ulusal Ajans . ..........................  İlçe Mal Müdürlüğü .Belediye .Meslek Odaları .Sivil Savunma İl Müdürlüğü .  TUİK Bölge Müdürlüğü .Okullar .Özel Öğretim Kurumları .Sendikalar .Vakıflar .Muhtarlıklar .Tarım İlçe Müdürlüğü .Türk Telekom İlçe Müdürlüğü . GÜÇLÜ ZAYIF 22

23 Bu bölümde, teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitimde teknoloji yapısı. Kurum Kültürü ve eğitimin finansmanı konuları ele alınmıştır. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 2.5.2.5. KURUM İÇİ ANALİZ 2.5.1.2.5.1. Kurum Yapısı Mali Durum Kurum Kültürü Teknoloji Beşeri Kaynaklar BEŞERİ KAYNAKLAR PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİPERSONELİN DENEYİMİPERSONELİN YETERLİLİĞİPERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİPERSONELİN SAYISI VE DAĞILIMI KURUMSAL YAPI GÖREV TANIMLARIBENZER GÖREVLERDE YETKİ ÇATIŞMASIKURULUŞUN ÖRGÜT YAPISIDENETİM VE REHBERLİK SİSTEMİ MALİ DURUM BÜTÇE MİKTARIBÜTÇE HARCAMALARINDAKİ DAĞILIM ARAÇ BİNA ENVANTERİ KURUM KÜLTÜRÜ KURUM FAALİYETLERİKURUMUN DEĞERLERİKURUM TARİHİKURUM MİSYONU / VİZYONUKURUM GELENEKLERİ TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TEKNOLOJİYİ KULLANMA DÜZEYİTEKNOLOJİYE SAHİP OLMA DÜZEYİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI (e-okul, mebbis, DYS) TEKNOLOJİNİN YENİLENMESİ Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Ekonomik, Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara ilişkin rekabet güçleri ise iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler saptanmaktadır. İç çevre faktörleri, kurum fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir 23

24 KURUMSAL YAPI 2.5.1.1.2.5.1.1. 2.5.1.1.1. ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONU YAPISI Okulumuz paydaşlarına verimli ve etkili eğitim öğretim hizmeti sunumu yapmak için etkili yönetim modeli oluşturup; mevcut maddi ve insan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayarak verimli ve kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Okulumuz Organizasyon Şeması Tablo:…. Da gösterilmiştir. ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Tablo 6 Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği(paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile BirliğiOkul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler KuruluOkul Yönetimi, ÖğretmenlerÖğrenci Satın alma ile ilgili işlemlerSatın Alma KomisyonuOkul Yönetimi- Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinin yapılması, gerekli yaptırım ve ödüllendirme işlemlerinin yapılması. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri Öğrenci Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanmasıSosyal Etkinlikler KuruluOkul Yönetimi, Okul Aile Birliği Öğrenci Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler Öğrenci 2.5.1.1.2. Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri 24

25 OKUL NORM KADRO DURUMU Tablo 7 Sıra NoUnvan-BranşıNormMevcutİhtiyaç Sözleşmeli Fazla 1Müdür 110 00 2Müdür Baş Yardımcısı 101 00 3Müdür Yardımcısı 330 00 4Meslek Dersleri 853 00 5Arapça 211 00 6 Matematik Öğretmeni 441 00 7T.D.Edebiyatı 431 00 8İngilizce 330 00 9Beden Eğitimi 101 00 10 Felsefe110 00 11Rehber Öğretmen 110 00 12 Biyoloji110 00 13 Kimya110 00 14 Tarih220 00 15Coğrafya 211 00 16 Fizik110 00 TOPLAM 36289 25

26 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Sıra No Adı Soyadı Unvan-BranşıKıdemi Eğitim Durumu Kadrosu 1 Emrullah KILIÇ Müdür 2/1Y.LisansKadrolu 2 Metin BOZKUŞ Müdür Başyardımcısı 3/3Y.LisansGörevlen. 3 Fahrettin GÜROL Müdür Yardımcısı 1/2Lisans Kadrolu 4 Mustafa MADEN Müdür Yardımcısı V. 4/3 Y.LisansKadrolu 5 Ömer MollahüseyinoğluMüdür Yardımcısı3/2LisansKadrolu 6 Yüksel MERT Öğretmen 3/3 LisansKadrolu 7 Ahmet KOYUNCU Meslek Dersleri 1/4 LisansKadrolu 8 Alaaddin KARACA Meslek Dersleri 1/4 LisansKadrolu 9 Bekir YILDIRIM Meslek Dersleri 2/1 Y.LisansKadrolu 10 Cemil BÜLBÜL Meslek Dersleri 8/3 LisansKadrolu 11 İhsan YILMAZArapça5/3LisansKadrolu 12 Alpertunga GÖKDEMİRİngilizce4/2 LisansKadrolu 13 Neriman ÖZKAN İngilizce 7/1 LisansKadrolu 14 Tuğba GÜNDÜ İngilizce 8/2 LisansKadrolu 15 Atilla GÖKÇEMatematik1/4 LisansKadrolu 16 Fikri ÖZYÜREK Matematik 4/3 LisansKadrolu 17Özgün Özgül KÖYLÜMatematik9/3LisansGeç.Gör. 18Ömer ACIELMAKimya1/4LisansKadrolu 19Ali KOÇAKFizik9/1LisansKadrolu 26

27 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Sıra No Adı Soyadı Unvan-BranşıKıdemi Eğitim Durumu Kadrosu 20 Emriye ERSÖZTarih8/2LisansKadrolu 21Rabia BAŞTUĞTarih8/2LisansGeç.Gör. 22Resul ÇELEBİT.D.Edebiyatı2/2Lisans Kadrolu 23Seyfullah KAYA T.D.Edebiyatı 1/4Y.LisansKadrolu 24Maviye BAŞARANCoğrafya1/2 LisansKadrolu 25Hakan YÜCELBeden Eğitimi2/2 LisansGörevl. 26Şevket KOÇAKFelsefe1/4Y.LisansKadrolu 27Ayşe ÇELEBİTürk Dili ve Edebiyatı8/1LisansKadrolu 28Zekiye KURTKimyaLisansGör. TOPLAM28 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 Kurumdaki Mevcut Yöneticilerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu SıraGöreviNormMevcutErkekKadınToplam 1Müdür1 1X1 2Müdür Baş. Yrd. 11X1 3Müdür Yrd.3 3X3 Eğitim DüzeyiKişi SayısıHizmet Yılı Ön lisans0 Lisans3 Yüksek Lisans2 Doktora0 GöreviNormMevcutErkekKadınToplam Öğretmen36 2417724 Eğitim DüzeyiKişi SayısıHizmet yIlı Ön lisans Lisans21 Yüksek Lisans3 Doktora Kurumdaki Mevcut Öğretmenlerin Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu 27

28 OKUL PERSONEL ANALİZİ Tablo 8 GöreviNormMevcutErkekKadınToplam Hizmetli/Memur 21X-1 Eğitim Düzeyi Kişi SayısıHizmet Yılı Ön lisansX LisansX Yüksek LisansX DoktoraX Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı ve Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu Yaş DüzeyleriYönetici Kişi SayısıÖğretmen Kişi Sayısı Hiz./Memur Kişi Sayısı 20-30 30-40 18 40+... 3161 Kurumdaki Mevcut Personelin Yaş Dağılımı 28

29 BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI Tablo 9 BRANŞIÖĞRETMEN SAYISI Arapça1 Beden Eğitimi0 Coğrafya1 Felsefe1 Fizik1 İngilizce3 Kimya1 Matematik4 Meslek Dersleri5 Rehberlik1 Tarih2 Türk Dili ve Edebiyatı3 Biyoloji1 TOPLAM 24 GÖREVLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI Tablo 10 GÖREVSAYISI Geçici Personel(657 S.K. 4/C) Hizmetli1 Kaloriferci0 Memur0 Müdür1 Müdür Başyardımcısı1 Müdür Yardımcısı3 Öğretmen24 Sayman(Döner Sermaye)- Sürekli İşçi3 Teknisyen(THS)- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Kurucu Müdür- Müdür- Müdür Başyardımcısı- Müdür Yardımcısı- Müdür Yetkili Öğretmen- Öğretmen- - TOPLAM33 29

30 EĞİTİMİN FİNANSMANI (MALİ KAYNAKLAR) 2.5.1.4.2.5.1.4. Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir. Okul/Kurum Kaynak Tablosu : Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği 25.368.- Kira Gelirleri 8.160.- Döner Sermaye - Vakıf ve Dernekler - Dış Kaynak/Projeler - Diğer - TOPLAM 33.528.- Toplam Alan (m 2 )Bina Alanı (m 2 )Bahçe alanı (m 2 ) 1013 m 2 663 m 2 350 m 2 Yerleşim Alanı Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı)Alanı (m 2 ) Kantin 3017 m 2 Toplantı Salonu…..…… m 2 Seminer Salonu……….. m 2 Sosyal Alanlar 30

31 FİZİKİ İMKANLAR Fiziki MekânVarYokAdediİhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X Ekipman Odası X Kütüphane 10 Rehberlik Servisi 10 Resim Odası X Müzik Odası X Çok Amaçlı Salon X Ev Ekonomisi Odası X İş ve Teknik Atölyesi X Bilgisayar laboratuarı X Yemekhane X Spor Salonu X Otopark X Spor Alanları X Kantin 10 Fen Bilgisi Laboratuvarı 10 Atölyeler X Bölümlere Ait Depo X Bölüm Laboratuarları X Bölüm Yönetici Odaları X Bölüm Öğret. Odası X Teknisyen Odası X Bölüm Dersliği X Arşiv 10 Araç (binek) X Doğal GazFuel-OilKömürOdun. KURUM /OKUL ISINMA DURUMLARI 31

32 Politik / Yasal FaktörlerEkonomik Faktörler  İlgili Mevzuat  Kalkınma Planlar  MEB Strateji Belgesi  Milli Eğitim Şura Kararları  İş kanunları  Çevresel Düzenlemeler  Politik İstikrar  Kamu Mali Kontrol Yönetimi  Kamu ve özel kuruluşların Destekleri  Uluslar Arası İlişkiler  Dünyadaki genel ekonomik durum  Uluslararası ekonomik kuruluşlarUlusal- Makro Ekonomik Durum  Ticari Döngüler  Enflasyon ve değişim oranları  Pazar ve kredi kaynakları, güvensizlik  İstihdam Politikaları ve İşgücü durumu  Orta Vadeli Program  Küreselleşme  10. Kalkınma Planı  Bölgesel Ekonomik Durum  Enerji ve Maliyet Sosyal / Kültürel FaktörlerTeknolojik Faktörler  10.Kalkınma Planı  Toplumdaki Etkili Değerler  Eğitimde Fırsat Eşitliği  Çevreye Duyarlılık  Tüketici Eğilimleri  Sağlık Bilinci  Nüfus Artış Oranı  Gelir Dağılımındaki Farklılık ve Hassasiyet  Ürün ömür döngüsü  Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma eğilimleri  Çalışma ve boş zaman eğilimleri  Zenginlik ve gelir dağılımı  Doğum artış oranı ve ortalama ömür  Toplumdaki etkili değerler  TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitimde İnsan Kaynakları Raporu  ARGE Çalışmaları  AR-GE Harcamaları  Bilişim Teknolojileri  Bilgi Toplumu Stratejileri  Teknoloji Transferi  Teknoloji Gelişme Hızı  Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlik  Yeni ürünler  Alternatif ve yeni teknolojiler  Girdi kaynakları – maliyet  Endüstri ve Eğitim  Özel destekler  Devletin müdahalesi  Harcamalar OKULUMUZ PESTLE ANALİZİ Tablo 11 Kurumumuz çevre analizi yapılırken, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün; dünyada ve AB ülkelerinde genel durum ve eğilimler ve eğitimde yeni yaklaşımlara ait görüşleri ile pedagojik ve akademik gereklerin yanında ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmıştır. Bu bölümde çevre analizi ve üst politika belgeleriyle uyumu ele alınmıştır. Bu aşamada bölgemizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz edilmiştir. PEST ANALİZİ (POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK) 2.5.2.1.2.5.2.1. 32

33 Kurumumuz alanında başarılı ya da başarısız olmasını etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi planlarında ve programlarında yer alan amaç ilke ve politikalar dikkate alınmıştır. Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, mikro düzeydeki çevresel faktörler ile PEST faktörleri SWOT analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. PEST dokümanında yer alan başlıklardan kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat olarak, kurumun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek değişkenler ise risk/tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir. ÜST POLİTİKA BELGELERİ  10. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu  2014-2016 Orta Vadeli Program  AB Müktesebatına Uyum Programı  TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu  MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu  Bilgi Toplumu Stratejisi  Millî Eğitim Strateji Belgesi  Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT)  MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı  MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu  62.Hükümet Programı  62. Hükümet Eylem Planı  MEB Bütçe Raporu  Millî eğitim ile ilgili mevzuat  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları  Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planları  Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı  18.ve 19. Millî Eğitim Şûrası Kararları ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE MEB STRATEJİK PLANININ UYUMLAŞTIRILMASI 2.5.2.2.2.5.2.2. ÜST POLİTİKA BELGELERİ Tablo 12 33

34 GZFT SWOT ANALİZİ 2.5.3.2.5.3. GZFT Analizi Süreci 2.5.3.1.2.5.3.1. Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. 34

35 Güçlü YönlerimizZayıf Yönlerimiz *Kurum çalışanların tecrübeli olması, *Teknolojik donanımın yeterli seviyede olması, *Kurum içi eğitimin yeterli olması, *Toplam Kalite Yönetimi anlayışının benimsenmesi, *Kurumda yapılan tüm çalışmaların planlı ve programlı olması, *Çevreye duyarlı kurum olması, *Okul Pansiyonunun olması *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Okulumuzda tekli öğretimin yapılması, *İmam Hatip okullarına ilginin artması, *Fatih Projesi İmkanları *Öğrencilerin okuma ihtiyacının giderilmesi için kütüphanenin olması *Ders dışı faaliyetlerin yapılması *Güvenlik kameralarının olması *Veli iletişiminin güçlü olması *Okulun merkezi bir konumda olması *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Velilerin eğitim seviyesinin ve gelir düzeylerinin düşük olması *Okuma alışkanlığının az olması *Nakil gelen ve giden öğrenci sayısının fazla olması *Kadrolu öğretmen, hizmetli ve memur personelinin yeterli olmaması *Rehber öğretmen eksikliği *Okulun fiziki mekânlarının oldukça yetersiz olması *Sportif faaliyetler için bahçemizin ve kapalı spor salonunun olmayışı *Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sık değiştirilen müfredat ve eğitim öğretimi etkileyen yönetmelikler * Ortaokuldan gelen davranışların devamı olarak öğrenci disiplin anlayışının zayıflığı FırsatlarımızTehditlerimiz *Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği *Okulumuzun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin güçlü olması *İmam Hatip Ortaokulu’ndan gelecek dönemlerde gelecek öğrencilerin olması *Hayırseverlerin varlığı *Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması *Okula ulaşımın kolay olması *Okulumuzun yakınlarında hastane bulunması *Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi *Eğitim kadromuzun tecrübesi *İmam Hatiplerin yükselen değer olması *Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler *Parçalanmış ve problemli aileler *Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi *Madde bağımlılığının yanında DİJİTAL bağımlılığın artması *Bulunduğumuz bölgenin hızlı göç alıp vermesi *Velilerin ekonomik durumunun düşük oluşu *Mevzuattaki sürekli değişiklikler ve farklılıklar ile mevzuat ve beklentileri dengelemedeki güçlükler GZFT ANALİZİ 35

36 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı azalt tehditlerden kurtul GÜÇLÜ YÖNLER-G 1. Okul yönetici ve öğretmenlerinin eğitim düzeyinin yüksek olması ve tecrübeleri 2. Liderlik davranışlarını sergileyen yönetici ve çalışanların bulunması. 3. Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı. 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması. 5. Ders dışı faaliyetlerin yapılması. 6. Veli iletişiminin güçlü olması. ZAYIF YÖNLER-Z 1. Okulun bahçesinin yetersiz olması. 2. Okulun fiziki bakımdan yetersizliği. 3. Ödeneklerin yetersizliği. 4.Günlük ders saatinin fazla olması 5.Sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrencilerin az olması 6.Bazı velilerin eğitimi tamamen okula bırakması çocuğunu eğitmede hiç sorumluluk almaması FIRSATLAR-F a) Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği. b) Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. c) Hayırseverlerin varlığı d) Velilere kısa sürede ulaşılabilmesi. e) İnsan kaynaklarının yeterliliği. GF STRATEJİLERİ 1. Eğitim-öğretim, personel vb. iş ve işlemlerin kısa sürede çözümlenmesi.(1-a) 2. Objektif yönetim anlayışının güven oluşturması.(2-b) 3. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden başarı gösteren öğrencilere hayırseverlerin yardımı.(3-c) 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının etkin kullanımıyla ve hayırseverlerin yardımlarıyla proje üretiminim artırılması.(4-c) 5. Öğrenci takibinin sağlanabilmesi- başarı ve devam(6-d) ZF STRATEJİLERİ 1. Kütüphane ve sınıf kitaplıklarının aktif hale getirilmesi için okulun maddi ve insan kaynaklarından faydalanılması.(2-e) 2. Okulumuzun fiziki yetersizliğinin giderilmesi için hayırseverlerden ve çevre kuruluşlarının desteğinden yararlanılması.(3.c) 3. Maddi kaynak sorununun hayırseverler ve çevre kuruluşlarının desteği ile aşılması.(4-c) TEHDİTLER-T a)Okulumuzun çevresinde bulunan internet kafeler. b)Yoğun bürokratik işlemler c) Eğitim ile ilgili yönetmeliklerin sık sık değişmesi d)Eğitim ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanışında öğretmen görüşlerinin dikkate alınmaması GT STRATEJİLERİ 1. Bilişim Teknolojileri Sınıfının öğrencilere ders dışı zamanlarda açılması.(4-a) 2. Ders dışı faaliyetlerin artırılması ile internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(5-a) ZT STRATEJİLERİ 1. Kitaplığın işler hale getirilmesi ve internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(2-a) 2. Okul bahçesine kapalı spor salonunun yaptırılarak internet kafelere öğrenci gidişinin durdurulması.(1-a) 36

37 SORUN ALANLAR TEMEL SORUN ALANLARI 1.OKUL FİZİKSEL DURUMU 1.Okulun bahçesinin çok küçük ve yetersiz olması. 2.Bina kullanım kapasitesinin yetersiz olması 3.Öğrencilerin spor ve sosyal etkinlik yapacakları alanların olmaması 1.EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI 1.Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması. 2.Sürekli değişen müfredat programları ve Eğitim öğretim ile ilgili yönetmelikler 3.Sınıf geçmenin kolay oluşu 4.Teog sınavlarında daha çok düşük puan alan öğrencilerin okulumuzu tercih etmeleri 5.Öğretmen sirkülasyonunun fazla olması 6. Branşlar bazında yeterli kadronun olmaması 1.PAYDAŞ SORUNLARI 1.Velilerin ekonomik durumunun düşük olması 2.Velilerin kendi başına iş yapamayan öğrenci yetiştirmeleri, çocuklarına sorumluluk bilincini verememeleri 3.Parçalanmış ve problemli aileler 4.Bir kısım velilin çocuk eğitimini tamamen okula ve öğretmenlere bırakması ve her şeyi devletten beklemeleri 37

38 38

39 MİSYON AA VİZYON TEMEL DEĞERLER 39

40 MİSYON Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, dini ve kültürel değerlerine bağlı, hür ve bilimsel dünya görüşüne sahip, kişiliği ve karakteri sağlam,sorumluluklarının bilincinde olan, vatanına ve milletine kendisini adamış bireyler yetiştirmektir. VİZYON TEMEL DEĞERLER Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insana düşünceye, ahlaka ve kültürel değerlere saygılı, dini ve milli kültürünü öğrenen ve öğreten her zaman-her yerde örnek bireyler olmalarını sağlamaktır. Türk Milli Eğitimin temel amaç ve değerleri rehberliğinde, temel değerlerimiz:  Öğrenci Merkezli Eğitim  Sürekli Eğitim ve İyileştirme  Ahlaki Değerlere Bağlı Olma  Sağlıklı Bir Din Anlayışının Kaliteli Bir Eğitim-Öğretim Sürecinden Geçtiğine İnanırız.,  Verilere Dayalı ve Saydam Yönetim Anlayışı,  Eşitlik ve Adalet  İşbirliği-Katılımcılık  Güvenirlilik  Plânlı Gelişim,  Her Alanda Ekip Çalışması,  Var Olan Değerleri Koruma ve Geliştirme  İyilik, Adalet, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Güven, Güler Yüz, Vefa  İnsan Hak ve Özgürlüklerine Bağlılık  Verimlilik ve Çevre Bilinci  Sürekli Yenileşme ve Değişim

41 TEMALAR BB HEDEFLER STRATEJİK AMAÇLAR 41

42 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 42 GELECEĞE YÖNELELİM STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 11 STRATEJİK AMAÇ 2. Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 13 Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 5 Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 5 STRATEJİK AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. GÖSTERGE SAYISI Stratejik Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 4 Stratejik Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 7 Stratejik Hedef 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 3 Stratejik Hedef 4.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 4 Toplamda 3 Amaç, 8 Hedef ve 52 Performans göstergesinden oluşmaktadır ERİŞİM KALİTE KAPASİTE Tablo 13

43 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM TEMA 1 43 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA

44 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM TEMA11 Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, öğrencilerin okula devam oranlarını artırmak. 44 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA STRATEJİK AMAÇ 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak EĞİTİMDE ERİŞİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ2012201320142019 SH 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. SON UÇ HEDE F Net Okullaşma Oranı (%) 73 95 Örgün eğitimde devamsız öğrenci oranı (%) 3,76 1,00 Mesleki Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş öğrenci oranı (%) 29,2 9 10,00 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Öğrencilerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda özürsüz devamsız öğrenci oranı 2014’te %3,76 iken 2019’da %1, Mesleki Açık Lisede donuk öğrenci 2014’te %29,29 iken 2019’da %10’dur. Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Okulumuzda devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların okulumuza katılımlarının artırılması, Açık Mesleki Lise öğrencilerinin okula devamının sağlanması.

45 45 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA Tedbirler NONO TEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖ R BİRİM 1 Okulumuzda ekonomik durumu yetersiz olup, okula devamda sıkıntı yaşayan öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. Sınıf Rehber Öğretmenleri Şubeden Sorumlu Müdür Yard. 2 Okulumuz öğrencilerinin velilerine yönelik devam- devamsızlık ve diğer yönetmelikler hakkında bilgilendirme ve ikna etme toplantıları (Ş.Ö.K.) düzenlenecektir. Sınıf Rehber Öğretmenleri Şubeden Sorumlu Müdür Yard. 3 Elverişsiz çevrelerden gelen ve eğitime erişimde zorluk çeken öğrencilerin tespit edilerek eğitime erişememe nedenlerinin araştırılarak, alınacak tedbirler uygulanacak. Sınıf Rehber Öğretmenleri Şubeden Sorumlu Müdür Yard. 4 Açık Lisede donuk olan öğrencilerle birebir görüşülerek, okula devamı sağlanacak. Açık Liseden Sorumlu Müdür Yardımcısı Okul Müdürü

46 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE TEMA 2 46

47 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE TEMA22 Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 47 GELECEĞE YÖNELELİM 1. TEMA Performans Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 2 EĞİTİMDE KALİTE PERFORMANS GÖSTERGELERİ2012201320142019 SH 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. SON UÇ HEDEF Türkçe - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 22,5 30 Temel Matematik - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 3,63 10 Sosyal Bilimler - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 16,43 22 Fen Bilimleri - Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması 1,81 7 Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı 68 80 YGS de barajı geçen öğrenci sayısı oranı 70,06 85 YGS Sınavına giren Öğrenci ORANI 100 9. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 61,52 95 10. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 69,28 95 11. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 71,79 95 12. Sınıf Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 80,12 95 Bir eğitim ve öğretim yılında düzenlenen Faaliyet sayısının öğrenci sayısına oranı % 1,73 10 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı oranı 0 1 Öğrenci Başına Okunan Kitap Sayısı 1 5 Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı 6,18 20 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı 10,63 5 Disiplin cezası alan öğrenci oranı 0 0 Hazırlayıcı ve Destekleyici Kurslara Katılım oranı 162 300

48 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gelmektedir. PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır. PISA 2009 sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri testinde öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, %38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, %42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 1,8’dir. OECD genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür. Okulumuzda Yüksek Öğretimi Geçiş Sınavındaki net ortalamalara bakıldığında, Türkçe 22,5 - 2019’da 35, Temel Matematik 3,63 - 2019’da 10, Sosyal Bilimler 19,43 - 2019’da 22 ve Fen Bilimlerinin 1,81 - 2019’da 7 net olduğu görülmektedir. Ayrıca Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Okulumuzda YGS’ye girişte Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinde öğrenci başına düşen net ortalamalarının artırılması, YGS’ye yerleşen öğrenci sayılarının artırılması, bütün sınıflarda yıl sonu başarı ortalamalarının artırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında öğrenci faaliyet sayılarının artırılması,,öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarı oranlarının düşürülmesi, disiplin olaylarının önlenmesi, takviye kurslarına katılımların artırılması. 48

49 Tedbirler NOYAPILACAK PROJELER Ana SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Öğrencilerin YGS ile ilgili başarılarını tespit etmek üzere YGS Değerlendirme Komisyonu kurulması YGS Değerlendirme Komisyonu 12. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı 2 Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici kursların devam ettirilmesi Müdür Yardımcıları Müdür Başyardımcısı 3 Öğrenci ve velileri bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik çalışmaları Sınıf Öğretmenleri Müdür Yardımcıları 4 Her eğitim kademesinde düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin artırılması çalışmaları Sınıf ÖğretmenleriMüdür Başyardımcısı 5 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliştirilecek projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) Sınıf Öğretmenleri Müdür Yardımcıları 6 Okul içinde eğitim öğretim kalitesinin belirlenen hedeflere ulaştırılabilmesi için stratejilerin belirlenmesine yönelik olarak sınıflar düzeyinde tüm branş öğretmenleri ile ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenmesi. Devamsızlık, disiplin olaylarını azaltma, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik ortak tedbirler belirlenerek uygulamaya geçilecek. Branş ÖğretmenleriOkul Müdürü 49

50 Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 50 Performans Göstergeleri Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Okulumuzdaki öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda mesleklerini seçerek öğrenim görmelerine fırsat vermek imkân hazırlamak, ülkemizdeki Meslek Yüksekokulları ve Üniversitelerin özelliklerini tanıtmak, Öğrencilerin başarılı ve mutlu olacakları Alan ve Dal seçimi için rehberlik yapmak, Öğrencilerle birlikte velilerin de meslek okullarını tanımalarını sağlamak, meslek kriterlerine uygun elaman yetiştirmenin önemine binaen, yetiştirilecek bireylerin istihdam edilebilirliği artırmak İlgiler, yetenekle ilişkilidir. İlgi duyduğumuz alanlar, çoğunlukla yetenekli olduğumuz alanlardır. Seçilecek mesleğin, insanlarla diyalogu, onları yönetmeyi, yönlendirmeyi, onlara hitap etmeyi veya yardım etmeyi mi yoksa insanlarla değil de objelerle uğraşmayı gerektiren faaliyetleri mi gerektiriyor sorularına yanıt aranması ve edebiyata, müziğe, güzel sanatlara karşı olan ilgilerin de belirlenmesi gerekir. Birey, insan doğası gereği her zaman ilgi ve alaka duyduğu, hoşlandığı şeyleri severek yapar. Bireyin ilgi duymadığı bir faaliyete yönelmesi hem mesleki doyumunu, hem de başarısını olumsuz olarak etkileyecektir. İnsanlara yardım etmekten, insanların sorunlarını dinleyip, sorunlarına çözüm aramaktan sevk almayan bir psikologun başarılı olma olasılığı düşüktür. Öğrencinin kendisini tanımasının ardından, seçeceği mesleği de tanıması gerekir. Hedefin mevcut durumu? Okulumuz normal lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmaktadır ve öğrencilere din eğitimi de verilmektedir. Okulumuzda Mesleki Yöneltme Ve Tanıtım Faaliyetleri sayısı 2014 yılı itibariyle 1 adet olurken, 2019 yılı içerisindeki faaliyet alanı 5 olarak planlanmıştır. Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir. 2012201320142019 SH 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. SONUÇ HEDEF Mesleki Yöneltme Ve Tanıtım Faaliyetleri sayısı 1 5

51 Tedbirler NOYAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtım ve faaliyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler Sınıf ÖğretmenleriMüdür Yardımcıları 2 Mesleki yönlendirmenin etkin yapılabilmesine yönelik çalışmalar Sınıf ÖğretmenleriMüdür Yardımcıları 3 Mesleki Eğitimden mezun olan öğrencileri izlemek için geliştirilecek projeler Müdür YardımcılarıMüdür Başyardımcısı 4Sosyal ve Kültürel Kursların artırılması Eğitim ve Öğretim Şubeleri Mesleki Eğitim Şubesi 51

52 Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Performans Göstergeleri Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. Hedefin mevcut durumu? Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. Okulumuzda şimdiye kadar uluslar arası hareketlilik planına ve yurtdışı yarışmalara katılım olmamış, ancak 2015 yılı içinde Ulusal Ajans düzeyinde İngilizce öğretmenlerimiz ve idare olarak bir proje yapılmış olup, şu an projemiz değerlendirme aşamasındadır. 2012201320142019 SH 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak SONUÇ HEDEF Uluslararası hareketlilik programlarına katılan Personel sayısı oranı - %1 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı oranı - %2 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı - %1 Yabancı dil kurslarına katılım sayısı 145 250 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 63,28 75 52

53 NOYAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Okulumuzda hazırlanacak uluslararası projelerin teşvik edilmesi İngilizce Öğretmenleri ve İstekli Öğretmenler Müdür-Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları 2 Okulumuzda takviye İngilizce kurslarının açılması İngilizce Öğretmenleri Okul Müdürü 3 Turistik yerlere gezi düzenlenerek, öğrencilerin turistlerle konuşmasını sağlayarak, İngilizceyi sevdirmek. İngilizce Öğretmenleri Müdür-Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları TEDBİRLER Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş öğrenci. Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış. 53

54 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ TEMA 3 54

55 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ TEMA 33 Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. STRATEJİK AMAÇ 3 Performans Göstergeleri Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Hizmet içi ve eğitim faaliyetleri gerek okul ve gerekse öğretmen açısından oldukça yararlıdır. Bu yararlar hem eğitimdeki kaliteyi yükseltmekte, hem de öğretmenin okuldaki verimini artırmada ve başarısını daha da çoğaltmaktadır.Okulların faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli öğrenci ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Hizmet içi eğitim yoluyla öğretmenin işinde güven duygusu artar, kurumda yükselme imkanı olur, iş arkadaşları, ast ve üstleri ile ilişkileri gelişir, işinde daha istekli ve verimli çalışır. Hizmet içi eğitim planlarının kurumdaki bütün personeli kapsaması gerekmektedir. 2012201320142019 SH 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek SONUÇ HEDEF Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 100 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı Oranı 73,33 100 55

56 NOYAPILACAK FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Bakanlığımız Mebbis Hizmet İçi faaliyetlerinin sık sık takip edilmesinin sağlanması Tüm Öğretmenler Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcıları 2 Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini sağlanması Tüm Öğretmenler Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcıları 3 Okulumuzun destek personeli ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyaç yazılarının yazılması Müdür BaşyardımcısıOkul Müdürü Tedbirler 56 Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda 2014 yılı itibariyle hizmet içi eğitime katılmış personel sayısı 22 olup, tüm personel içinde bu oran %73,33 ‘tür. 2019 yılında ise okulumuzun bütün personelinin hizmetçi faaliyetlerine katılması hedeflenmektedir. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin tamamı lisansüstü eğitim mezunudur.

57 Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak Performans Göstergeleri Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Okulumuz fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, tam ve etkin bir eğitim-öğretimin sağlanması amacıyla derslik başına düşen öğrenci sayısının 25,25’ten 20 kişiye düşürülmesiyle olacaktır. Sınıflarımız 20 kişilik öğrenci kapasitesine müsaittir. Bunun üzeri öğrenci kapasitesinde verimli, katılımcı, öğrenci merkezli bir eğitim yapılması zorlaşmaktadır. 2012201320142019 SH 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. SONUÇ HEDEF Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 25,25 20 Tedbirler NOYAPILACAK PROJELER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçların plan dahilinde karşılanması Müdür YardımcılarıOkul Müdürü 2 Eğitim binalarının deprem analizlerinin yapılması Destek Hizmetleri Şubesi- MEB 3 Okulların yapı ve donatımlarının ekonomik verimlilik çerçevesinde planlanması Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji Gelişme Şubesi- MEB Destek Hizmetleri Şubesi-MEB 4 Okulların ve yurtların fiziki şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar Destek Hizmetleri Şubesi- MEB 57

58 Hedef 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Performans Göstergeleri Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Stratejik planlama sürecinde paydaş anketi, mevcut durumun ve paydaşların kurum algısının tespiti, kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi ile iyileştirilmesi istenen ürün/hizmet/görev/ birimlerin tespiti açısından gereklidir. Paydaş anketi ile kurumsal araştırma deneyimi ve teknolojik altyapı değerlendirildikten sonra, anket sürecine ilişkin genel bir strateji belirlenmesi gerekir. İyi bir strateji, anket çalışmasının stratejik planlama sürecinin başarısına, etkili kurumsal amaç ve hedeflerin oluşturulmasına istenilen ölçüde katkı vermesini sağlayacaktır. Paydaş anketi stratejisi, kurumun gerçekleştireceği anketin hazırlık, uygulama ve analiz aşamalarına ilişkin öngördüğü ana tercihleri ifade eder. Bu strateji belirlenirken anket sürecinin tamamında karşılaşılabilecek durumlar aşırı ayrıntıya girilmeden ana hatlarıyla öngörülmeye çalışılır. Bunun için öncelikle stratejik planlama sürecinde yapılan paydaş analizinden yola çıkılarak paydaşların genel niteliği uyarınca örneklem ve anket yöntemine ilişkin çıkarımlarda bulunulur. Anket neticesinde de kurumun güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçlar, istekler belirlenerek başarıyı artırıcı, hedefe ulaşılabilecek adımlar atılır. Hedefin mevcut durumu? Okulumuz İlçe Merkezinde hizmet vermektedir. Okulumuz 2014 sonu itibariyle, 16 derslik, bunlardan 7 tanesi 9. Sınıf, 4 tanesi 10. sınıf, 3 tanesi 11. sınıf ve 2 tanesi de 12. sınıflardır.Halihazırda İç paydaşların memnuniyet oranı %85, dış paydaşların memnuniyet oranı %86 iken bu oranların 2019 yılı itibari ile her ikisinin de %95 olması istenilmektedir., 2012201320142019 SH 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. SONUÇ HEDEF Kurum iç Paydaşların memnuniyet oranı 85 95 Kurum dış Paydaşların memnuniyet oranı 86 95 58

59 NOTEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Öğrencilere yönelik memnuniyet anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi Sınıf ÖğretmenleriMüdür Yardımcıları 2 Velilere yönelik memnuniyet anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi Sınıf ÖğretmenleriMüdür Yardımcıları 3 Öğrenci ve velilere yönelik okulla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması Sınıf ÖğretmenleriMüdür Yardımcıları Tedbirler Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması. 59 Hedef 3.4. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. Performans Göstergeleri 2012201320142019 SH 3.4. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. SONUÇ HEDEF Fatih projesi kapsamında bilgi teknolojileri eğitimi alan personel sayısı 27 35 Teknoloji okur yazarlığına yönelik düzenlenen kurs ve seminerlere katılan personel sayısı 0 5

60 Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından okulumuzun azami düzeyde istifade etmesini sağlamak. Hedefin mevcut durumu? Okulumuzda şu an Mesleki Açık Lise’ye giren öğretmenler ile ücretli, geçici görevli öğretmenler dahil olmak üzere toplam 35 öğretmen bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi idareci, 2 ücretli, 5 görevlendirme, 1 kişi de başka kurumda görevlidir. Söz konusu personellerden tamamının Fatih Projesi kapsamında bilgi teknolojileri eğitimini almaları hedeflenmektedir. Ayrıca Teknoloji okur yazarlığı kapsamında düzenlenecek kurs ve seminerlere de bütün öğretmenlerimizin katılması planlanmaktadır. Buna göre de ayrıca öğrenci ve vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, mesleki açık lise öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri gibi bilgileri mobil ortamdan mesaj bedeli ödemek şartıyla sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak erişim imkânı sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapılacak, Fatih Projesi kapsamında eğitim almayan öğretmenlerin eğitimlerini tamamlanması Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) Hizmet memnuniyetinin artırılması Bürokrasinin azaltılması Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması Bütün öğretmenlerin teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir olması 60 Tedbirler NOTEDBİRLER SORUMLU BİRİMLER KOORDİNATÖR BİRİM 1 Personelin teknolojik okuryazarlığı artırılacak kurslar katılması Branş ÖğretmenleriOkul Müdürü 2 FATİH projesi kapsamında etkileşimli tahtanın sınıf ortamında etkin bir şekilde Branş ÖğretmenleriOkul Müdürü 3 e-Okul, MEBBİS, TEFBİS gibi modüler sistemler hakkında personel yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımızca yapılacak kurs ve seminerlere katılımın sağlanması Branş ÖğretmenleriOkul Müdürü

61

62 Stratejik Hedef 1.120.0003,22 Stratejik Amaç 1 20.000 3,22 Stratejik Hedef 2.1 100.000 16,12 Stratejik Hedef 2.2 50.0008,06 Stratejik Hedef 2.3 50.000 8,06 Stratejik Amaç 2 200.000 32,24 Stratejik Hedef 3.1 50.000 8,06 Stratejik Hedef 3.2 200.000 32,25 Stratejik Hedef 3.3 50.000 8,06 Stratejik Hedef 3.4100.00016,12 AMAÇ VE HEDEFLERMALİYET (TL)ORAN(%) 2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU Tablo 14 Stratejik Amaç 3 400.000 64.49 TOPLAM 620.000 100,00 62 2015-2019 STRATEJİK PLANI MALİYETLENDİRME Müdürlüğümüz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 1.415.647.541TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır.

63 63

64 MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde -SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi -Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleme- Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar -SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi -Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl 64

65

66 MEB 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 1.Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 2.Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 3.Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır. 66

67 MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme- Değerlendirme Dönemi Her yılın Temmuz ayı içerisinde -SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi -Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleme- Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar -SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi -Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması Tüm yıl 67

68 Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun İlçe MEM sunumu Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıllık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Mill î Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 68 İzleme ve Değerlendirme Modeli

69 ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI


"ÇUBUK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları