Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlçemizde tüm okullarda ödül yönergesi 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.Tüm okullar her iki dönemde de ziyaret edilerek önce.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlçemizde tüm okullarda ödül yönergesi 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.Tüm okullar her iki dönemde de ziyaret edilerek önce."— Sunum transkripti:

1 İlçemizde tüm okullarda ödül yönergesi 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.Tüm okullar her iki dönemde de ziyaret edilerek önce öğrencilere hitap edilmiş, sonra öğretmenler ile sohbet edilerek Ödül Yönergesinin önemine değinilmiştir.

2 Ödül Yönergesi, 1.Okul yöneticilerini – öğretmenleri, 2.Öğrencileri 3.Velileri kapsayacak şekilde ayrı ayrı ölçütler belirlenerek hazırlanmıştır. Ayrıca öğrenci ve velilerin ödüllendirilmeleri: a) Okul Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda her ay okulda tüm öğrencilerin huzurunda, b) İlçe değerlendirmesi ise İlçe Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda, tüm ilçe huzurunda, İlköğretim haftasında yapılır.

3 1) Akademik Başarı Alanı, 2) Örnek Davranış Alanı, 3) Kitap Okuma Alanı, 4) Kültür, Sanat ve Sportif Faaliyet Alanı, 5) Proje Geliştirme Alanı

4

5 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ortaöğretim başarı oranı %46,5 iken, 2011-2012 de bu oran %46,8, 2012-2013 eğitim –öğretim yılında ise %53 olmuştur. 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılı Okullar Arası Bilgi Yarışmasında Bozyazı Anadolu Lisesi il 8. si iken, 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılı Okullar Arası Bilgi Yarışmasında Bozyazı Anadolu Lisesi il 4. sü olmuştur.

6 Öğrenci Ödül Yönergesinin ilke ve esaslarının g şıkkında yer alan “Her öğrencinin başarılı olabileceği göz önüne alınarak, ödül sürecine mümkün olduğu kadar geniş katılımın sağlanması“ ilkesinden hareketle örnek davranışıyla farkındalık yaratan öğrenciler de ödül yönergesi kapsamında değerlendirilmişlerdir. Bunun sonucunda; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında disiplin suçu sebebiyle İlçe Disiplin Kuruluna gelen öğrenci sayısı 4 iken, 2012-2013 eğitim - öğretim yılında disiplin suçu sebebiyle İlçe Disiplin Kuruluna hiç öğrenci gelmemiştir. Ayrıca okul bazında her ay tüm öğrencilerin huzurunda verilen ödüller öğrencinin olumlu davranışlarının güdülenmesini arttırmıştır.

7 Bozyazı Kütüphanesi’nden alınan sonuçlara göre; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kütüphaneye üye olan kişi sayısı 435 iken, 2013 yılının ilk 8 ayında üye sayısı 1960’tır. Üye sayısı bir yıla karşılık sekiz ayda 4,5 kat artmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında okunan kitap sayısı 1310 iken 2013 yılının ilk 8 ayında okunan kitap sayısı 4968’dir. Okunan kitap sayısı bir yıla karşılık sekiz ayda 3,8 katı oranında artmıştır.

8 2011- 2012 Eğitim – Öğretim yılında kız voleybol takımı ile ilgili herhangi bir derece elde edilememişken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Bozyazı Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı il 3.‘sü olmuştur. Yine aynı şekilde 2011- 2012 Eğitim – Öğretim yılında küçük erkekler voleybol takımı ile ilgili herhangi bir derece elde edilememişken, 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında Şehit Murat NAMDAR Ortaokulu Küçük Erkekler Voleybol Takımı il 1.’si ve bölge 2.’si olmuştur.

9 2011-2012 eğitim – öğretim yılında ilçemizde 202 öğrenci tarafından 130 proje hazırlanmıştır. İlçemizdeki proje hazırlayan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı %3,67’dir. 2012-2013 eğitim – öğretim yılında ilçemizde 308 öğrenci tarafından 186 proje hazırlanmıştır. İlçemizdeki proje hazırlayan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı %5,64’dür. Ayrıca ulusal yarışmalarda 2011-2012 eğitim – öğretim yılında ilçemizde ödül alan öğrenci yok iken 2012-2013 eğitim – öğretim yılında 2 öğrencimiz ödül almıştır.

10 Ödül Yönergesinde kurum yöneticisi ve öğretmenin ölçütleri, 1. Kişisel Gelişimi, 2. Öğrencinin Öğretimine Katkısı ve 3. Okul Kültürüne Yaptığı Katkı ile belirlenmiştir.

11 2011- 2012 eğitim öğretim yılında doktora, yüksek lisans veya 2. üniversite eğitimini tamamlayan / devam eden okul yöneticisi ve öğretmen sayısı: 10 2012- 2013 eğitim öğretim yılında doktora, yüksek lisans veya 2. üniversite eğitimini tamamlayan / devam eden okul yöneticisi ve öğretmen sayısı: 15 %50 oranında bir artış vardır.

12 2011- 2012 eğitim öğretim yılında ulusal yarışmalarda görev alan okul yöneticisi ve öğretmen sayısı: 24 2012- 2013 eğitim öğretim yılında ulusal yarışmalarda görev alan okul yöneticisi ve öğretmen sayısı: 40 %66,66 oranında bir artış vardır.

13 2011- 2012 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak açılan kurs sayısı: 65 2012- 2013 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak açılan kurs sayısı: 112 %72,3 oranında bir artış vardır.

14 Ödül Yönergesinde Veli Ölçütleri 1. Akademik Başarı ve 2. Okul Kültürüne Yaptığı Katkı ile belirlenmiştir.

15 Veli Ödül Yönergesinin ilke ve esaslarının b şıkkında yer alan “Ödüllerin velilere bugün ve gelecekte değerli olduklarını hissettirmesi “ ve d şıkkında ”Velilere, çocuklarının gelişimi ile ilgili gelişmelere karşı duyarlı olma becerileri kazandırılması ” ilkesinden hareketle öğrencisi başarı gösteren veliler, ödül yönergesi kapsamında değerlendirilmişlerdir.

16 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında ilçemizdeki okullarda yapılan veli toplantılarına katılan veli sayısı: 3210 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında ilçemizdeki okullarda yapılan veli toplantılarına katılan veli sayısı: 3758 %17,07oranında bir artış vardır.

17 Özetle, 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında ilçemizde uygulamaya başladığımız Ödül Yönergesi, 1- Yönetici – Öğretmen, Veli ve Öğrenci olmak üzere tüm okul paydaşlarını kapsamaktadır. 2- Değerlendirme belgeye dayalı olduğu için güvenilirliği yüksek, 3- Okul öncesi öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar tüm öğrencileri değerlendirecek ölçütlere sahip olduğu için adil, 4- Sonuçları açısından zayıf yönü, kuvvetli yöne, tehditleri ise fırsata dönüştürecek bir uygulamaya sahiptir.


"İlçemizde tüm okullarda ödül yönergesi 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.Tüm okullar her iki dönemde de ziyaret edilerek önce." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları