Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMİTE ARTER VE SİNİR YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMİTE ARTER VE SİNİR YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015."— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMİTE ARTER VE SİNİR YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

2 Arteriyel Yaralanmalar

3 Üst Ekstremite Yaralanmaları
Vücuttaki damar yaralanmaları arasında 2. sırada Alt ekstremiteye göre daha fazla oranda (%70-75) nörolojik ve kas/iskelet sistemi yaralanmaları ile birlikte gözlenir Nadiren ciddi kanamaya ve mortaliteye yol açar ancak iskemik sonuçları alt ekstremiteye oranla daha fazla

4 Üst Ekstremite Yaralanmaları
Derin brakiyal arterden distalde olan arteriyel yaralamalarda kollateral dolaşım nedeniyle iskemik bulgular silik olabilir

5 Torasik çıkımdaki yaralanmalar da üst ekstremite iskemisine yol açabilmekle birlikte bu bölgedeki açık yaralanmalar daha çok kanama ve kardiyojenik şok ile ortaya çıkar

6 Ortopedik yaralanmalar ve arterler
Klavilula kırığı Omuz dislokasyonu Suprakondiler humerus k. Dirsek dislokasyonu El bilek dislokasyonu Colles kırığı Subklaviyan arter Aksiller arter Brakiyal arter Radiyal /ulnar arter Radiyal arter Arteriyel yaralanma her zaman laserasyon yada transeksiyon şeklinde olmayabilir. Sıklıkla intimal fleb ve traksiyona bağlı intimal hasar da arteriel oklüzyona neden olabilir

7 Üst Ekstremite Yaralanmaları
Semptom ve Bulgular Nabızda zayıflama / kaybolma Motor / duyu arazı Kanama / hematom Bazen trombüs üzerinden de nabız dalgası yayılabileceğinden kollar arasında mmHg den fazla basınç farkı önemli Erken dönemde bulgu olmasa da olası geç oklüzyonlar için kas/iskelet ve sinir hasarı olan olgularda dolaşımı yakın izlemeye devam etmek gereklidir

8 Üst Ekstremite Yaralanmaları
Tanı; Çoklu yaralanma / saçma yaralanması ise damar hasarı/hasarlarının kesin yerini saptamak için anjiyografi gereklidir Arter yaralanması süphesi var ancak bulgular müphem ise anjiyografi faydalıdır (%10-20 yaralanma bulunur) Proksimal yaralanmalarda BT anjiyografi iyi sonuçlar verir (vasküler ve çevre yapılar)

9 Üst Ekstremite Yaralanmaları
İzlem ve Sonuçlar; Onarımı takip eden ilk 6-8 saat reokluzyonlar açısından önemli Fraksiyone heparinler Elevasyon, kompartman sendromu izlemi Çoğunda sinir yaralanması birlikte olduğundan ekstremite kurtulma oranları %95 olsa da sinir onarımı da yapılan olguların %65 inde ciddi fonksiyon kaybı gözlenir Amputasyon değerlendirmesi (MESS Skoru)

10 SİNİR YARALANMALARI

11 PROBLEM Sinir yaralanmaları sonucu motor kayıp ve/veya duyu kaybı gelişir

12 SIKLIK Travma geçiren populasyonda %2(Kanada %2-3,Avusturya %2) görülmüş

13 ETYOLOJİ TRAVMA AKUT KOMPRESYON Sonucu gözlenir

14 PATOFİZYOLOJİ Yaralanma sonucu aksonal dejenerasyon ve ya demiyelinizasyon gözlenir Duyu ve motor kaybı gelişir.


"ÜST EKSTREMİTE ARTER VE SİNİR YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları