Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Dr Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 ADBG (değeri sınırlı), DÜSG Multislice BT (altın standart, iv kontrastlı) Arteryel, venöz ve geç fazlar Kısa sürede çekim tamamlanır Postprocessing (koronal, sagital)

3 İnceleme alanı Kranyalde diafragma – kaudalde pubik kemikler Mutlaka intravenöz kontrast (ürolithiazis dışında) Perforasyon şüphesi yok ise + oral kont. Kesit kalınlığı 7 mm, sonrasında ince rekonstrüksiyon Patoloji saptanan bölgede 1-2 mm rekon.

4 Multidedektör sistemlerde z-aksında birden fazla dedektör olması ve 360 °lik gantry dönüşünün 0.5 sn ve altındaki sürelerde tamamlanabilmesi sayesinde Daha fazla hacim Daha kısa sürede Daha yüksek uzaysal çözünürlük ile Daha az kontrast madde ile çekim gerçekleştirilebilir.

5 Multifazik çekim (kontrast madde vasküler yapıda maksimum konsantrasyonda olduğunda) Test-bolus 10-15 ml kontrast verilmesinin takiben dolaşım zamanının ölçülmesine dayanır. Dezavantajları: kullanılan kontrast miktarı artar, çekim süresi uzar. Önceden belirlenmiş gecikme zamanı Aorta veya pulmoner artere ROI yerleştirilir ve görüntülenmek isteyen vaskülere veya faza göre önceden belirlenmiş gecikme zamanı sonrası çekim başlar. BT anjiografilerde kontrast veriş hızı 3-5 ml/sn !!!

6 GİS TRAVMATİK NONTRAVMATİK Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ  TRAVMATİK  NONTRAVMATİK

7 Travmaya bağlı mortalitelerin %10 ’ u batın travması Tanı stratejisi mortalite ve morbiditeyi değiştirmektedir İlk değerlendirme ADBG

8 Klinik Geç semptom (>3 saat sonra) Duodenum ve kolon yaralanmalarında (retroperitoneal) peritoneal bulgular yok Hangi hastalarda BT yapılabilir? Hemodinamik durum belirleyicidir

9 ADBG, PA Akciğer grafisi (serbest hava) Hasta ayakta duramıyor ise ↣ dekübit grafiler BT nasıl faydalı olabilir? İntraabdominal patoloji (-)  konservatif İntraabdominal patoloji (+)  cerrahi/konservatif

10

11

12 GİS perforasyonunda BT bulguları Barsakta devamlılık kaybı Batın içi serbest hava/sıvı Kontrast madde ekstravazasyonu

13

14 İleal perforasyon

15 Duedonal perforasyon

16 İleal perforasyon

17 GİS TRAVMATİK NONTRAVMATİK Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ  TRAVMATİK  NONTRAVMATİK

18 KC travma Karaciğer hasarı olan olguların yaklaşık yarısında sağ alt kostalarda fraktür (+) Hematomun kapladığı yüzey alanı yada intraparankimal hematomun çapı Vasküler pedikül yaralanması

19 Grade 2 KC travma II. Hematom; yüzey alanı %10-50, çap <10cm Laserasyon; 1-3 cm

20 Grade 3 KC travma III. Hematom; yüzey alanı >%50, çap >10cm Laserasyon; >3 cm

21 Dalak travması Travmada en sık yaralanan organ !!! BT altın standart !!! BT’de venöz fazı elde etmek kritik Hematom boyut, kapladığı yüzey alanı

22

23 Dalak kapsüler yırtık ve intraparankimal hematom

24 Pankreas travması Penetran travmada % 2, künt travmada % 5-12 Nadir olması ve nonspesifik semptomlar nedeniyle tanıda gecikme (+) Üst abdomene tekme, direksiyon, gidona bağlı künt travmalar BT altın standart !!! Kontüzyon, hematom, fraktür

25 Pankreatik fraktür

26

27 Tüm abdominal travmaların % 10’u ürogenital sistemi içerir. Künt (%90), penetran, iatrojenik Primer görüntüleme yöntemi BT Geç kesitler toplayıcı sistem yaralanması açısından mutlaka alınmalı !!! Kontüzyon, laserasyon, intrarenal-perirenal- subkapsüler hematom, fraktür, vasküler yaralanma, üreter-mesane yaralanmaları

28 Subkapsüler hematom

29 Toplayıcı sisteme uzanan laserasyon

30 Toplayıcı sistem laserasyonu

31 GİS TRAVMATİK NONTRAVMATİK Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ  TRAVMATİK  NONTRAVMATİK

32 Obstrüksiyon şüphesi olan olgularda İlk tercih ADBG ADBG (+) yada (-), klinik olarak obstrüksiyon şüphesi varsa BT

33 BT’de nelere bakıyoruz? Obstrüksiyon varlığı ve yeri Derecesi Strangülasyon Sebebi

34

35

36 İnvajinasyon

37 Kolon tm

38

39 Crohn hastalığı

40 GİS TRAVMATİK NONTRAVMATİK Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ  TRAVMATİK  NONTRAVMATİK

41 Crohn hastalığı  Perforasyon ve abse Ülseratif kolit  Toksik megakolon Psödomembranöz kolit Akut apandisit Divertikülit

42

43

44 Akut apandisit

45

46 Enfeksiyöz kolit

47 Akut Pankreatit BT bulguları  Glandda genişleme yada kontur düzensizlikleri  Peripankreatik yoğunluk artışları  Peripankreatik sıvı birikimi Akut pankreatit’te BT’nin duyarlılığı %77-92, özgüllüğü %100. Ancak akut pankreatitli olguların %14-28’inde BT’de bulgu olmayabilir.

48 ERCP’ye bağlı pankreatit

49 Akut kolesistit

50 Üriner Sistem Taş Hastalıkları: Ürolithiazis toplumun % 2-10’unu etkileyen oldukça sık görülen bir durumdur. Renal kolik, hematüri, dizüri DÜSG, İVP, US, BT Kontrastsız BT altın standart, duyarlılık % 100’e yakın!!!

51

52

53


"Dr Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları