Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL BATIN RADYOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL BATIN RADYOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 ACİL BATIN RADYOLOJİSİ
Dr Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 MODALİTELER ADBG (değeri sınırlı), DÜSG
Multislice BT (altın standart, iv kontrastlı) Arteryel, venöz ve geç fazlar Kısa sürede çekim tamamlanır Postprocessing (koronal, sagital)

3 TEKNİK İnceleme alanı Kesit kalınlığı
Kranyalde diafragma – kaudalde pubik kemikler Mutlaka intravenöz kontrast (ürolithiazis dışında) Perforasyon şüphesi yok ise + oral kont. Kesit kalınlığı 7 mm, sonrasında ince rekonstrüksiyon Patoloji saptanan bölgede 1-2 mm rekon.

4 TEKNİK Multidedektör sistemlerde z-aksında birden fazla dedektör olması ve 360 °lik gantry dönüşünün 0.5 sn ve altındaki sürelerde tamamlanabilmesi sayesinde Daha fazla hacim Daha kısa sürede Daha yüksek uzaysal çözünürlük ile Daha az kontrast madde ile çekim gerçekleştirilebilir.

5 TEKNİK Multifazik çekim (kontrast madde vasküler yapıda maksimum konsantrasyonda olduğunda) Test-bolus 10-15 ml kontrast verilmesinin takiben dolaşım zamanının ölçülmesine dayanır. Dezavantajları: kullanılan kontrast miktarı artar, çekim süresi uzar. Önceden belirlenmiş gecikme zamanı Aorta veya pulmoner artere ROI yerleştirilir ve görüntülenmek isteyen vaskülere veya faza göre önceden belirlenmiş gecikme zamanı sonrası çekim başlar. BT anjiografilerde kontrast veriş hızı 3-5 ml/sn !!!

6 SINIFLAMA PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK GİS TRAVMATİK
Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK

7 TRAVMA (GIS) Travmaya bağlı mortalitelerin %10’u batın travması
Tanı stratejisi mortalite ve morbiditeyi değiştirmektedir İlk değerlendirme ADBG

8 Hemodinamik durum belirleyicidir
TRAVMA (GIS) Klinik Geç semptom (>3 saat sonra) Duodenum ve kolon yaralanmalarında (retroperitoneal) peritoneal bulgular yok Hangi hastalarda BT yapılabilir? Hemodinamik durum belirleyicidir

9 TRAVMA (GIS) ADBG, PA Akciğer grafisi (serbest hava)
Hasta ayakta duramıyor ise ↣ dekübit grafiler BT nasıl faydalı olabilir? İntraabdominal patoloji (-)  konservatif İntraabdominal patoloji (+)  cerrahi/konservatif

10

11

12 TRAVMA (GIS) GİS perforasyonunda BT bulguları
Barsakta devamlılık kaybı Batın içi serbest hava/sıvı Kontrast madde ekstravazasyonu

13 Kolonoskopi sonrası asendan kolon perf

14 İleal perforasyon

15 Duedonal perforasyon

16 İleal perforasyon

17 SINIFLAMA PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK GİS TRAVMATİK
Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK

18 TRAVMA (PARANKİM) KC travma
Karaciğer hasarı olan olguların yaklaşık yarısında sağ alt kostalarda fraktür (+) Hematomun kapladığı yüzey alanı yada intraparankimal hematomun çapı Vasküler pedikül yaralanması

19 Grade 2 KC travma II. Hematom; yüzey alanı %10-50, çap <10cm
Laserasyon; 1-3 cm Grade 2 KC travma

20 Grade 3 KC travma III. Hematom; yüzey alanı >%50, çap >10cm
Laserasyon; >3 cm Grade 3 KC travma

21 TRAVMA (PARANKİM) Dalak travması Travmada en sık yaralanan organ !!!
BT altın standart !!! BT’de venöz fazı elde etmek kritik Hematom boyut, kapladığı yüzey alanı

22

23 Dalak kapsüler yırtık ve intraparankimal hematom

24 TRAVMA (PARANKİM) Pankreas travması
Penetran travmada % 2 , künt travmada % 5-12 Nadir olması ve nonspesifik semptomlar nedeniyle tanıda gecikme (+) Üst abdomene tekme, direksiyon, gidona bağlı künt travmalar BT altın standart !!! Kontüzyon, hematom, fraktür

25 Pankreatik fraktür

26 Pankreatik fraktür

27 TRAVMA (PARANKİM) Tüm abdominal travmaların % 10’u ürogenital sistemi içerir. Künt (%90), penetran, iatrojenik Primer görüntüleme yöntemi BT Geç kesitler toplayıcı sistem yaralanması açısından mutlaka alınmalı !!! Kontüzyon, laserasyon, intrarenal-perirenal- subkapsüler hematom, fraktür, vasküler yaralanma, üreter-mesane yaralanmaları

28 Subkapsüler hematom

29 Toplayıcı sisteme uzanan laserasyon

30 Toplayıcı sistem laserasyonu

31 SINIFLAMA PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK GİS TRAVMATİK
Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK

32 OBSTRÜKTİF Obstrüksiyon şüphesi olan olgularda İlk tercih ADBG
ADBG (+) yada (-), klinik olarak obstrüksiyon şüphesi varsa BT

33 OBSTRÜKTİF BT’de nelere bakıyoruz? Obstrüksiyon varlığı ve yeri
Derecesi Strangülasyon Sebebi

34

35

36 İnvajinasyon

37 Kolon tm

38

39 Crohn hastalığı

40 SINIFLAMA PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK GİS TRAVMATİK
Obstrüktif Nonobstrüktif PARANKİMATÖZ TRAVMATİK NONTRAVMATİK

41 İNFLAMATUAR Crohn hastalığı Ülseratif kolit Psödomembranöz kolit
Perforasyon ve abse Ülseratif kolit Toksik megakolon Psödomembranöz kolit Akut apandisit Divertikülit

42

43 Divertikülit

44 Akut apandisit

45 Akut apandisit

46 Enfeksiyöz kolit

47 Akut Pankreatit BT bulguları
Glandda genişleme yada kontur düzensizlikleri Peripankreatik yoğunluk artışları Peripankreatik sıvı birikimi Akut pankreatit’te BT’nin duyarlılığı %77-92, özgüllüğü %100. Ancak akut pankreatitli olguların %14-28’inde BT’de bulgu olmayabilir.

48 ERCP’ye bağlı pankreatit

49 Akut kolesistit

50 ÜROGENİTAL ACİL RADYOLOJİ
Üriner Sistem Taş Hastalıkları: Ürolithiazis toplumun % 2-10’unu etkileyen oldukça sık görülen bir durumdur. Renal kolik, hematüri, dizüri DÜSG, İVP, US, BT Kontrastsız BT altın standart, duyarlılık % 100’e yakın!!!

51

52

53


"ACİL BATIN RADYOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları