Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazirlayan: Zeynep Turan Atatürk Üniversitesi BOTEB-III

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazirlayan: Zeynep Turan Atatürk Üniversitesi BOTEB-III"— Sunum transkripti:

1 Hazirlayan: Zeynep Turan 050623003 Atatürk Üniversitesi BOTEB-III
WEBQUEST Hazirlayan: Zeynep Turan Atatürk Üniversitesi BOTEB-III

2 Webquest nedir? Eğitimde Webquest öğrencilerin bilgileri toplayıp analiz ettiği WEB de kullanılan bir araştırma aktivitesidir. Diğer bir tanımla webquest ; Öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün veya tamamının Internet kaynaklarından geldiği, araştırmaya/sorgulamaya yönlendiren bir etkinliktir.

3 Webquest ozelliklleri
Olası Özellikleri: Genellikle grup etkinliklerinden oluşur Öğrenciler için rol oynama içerir. Tek veya birden fazla alanı (interdisipliner) kapsayabilir.

4 Webquest cesitleri Webquestler
Kısa Süreli ve Uzun Süreli olmak üzere iki çeşittir

5 Kııisa Sureli Webquestler
Öğretim hedefi: bilgi kazanımı ve entegrasyon Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir ve bu bilgileri anlamlı hale getirir 1-3 ders süresince olabilir

6 Uzun Sureli Webquestler
Öğretim hedefi: bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek Öğrenciler bilgiyi derinlemesine analiz eder, farklı durumlara uyarlar ve anladıklarını bir şekilde sunarak gösterirler 1-4 hafta süresince olabilir

7 WEBQUEST’ııiN YAPISI  Amacın net bir şekilde ortaya konulması ve etkin olabilmesi için Webquestlerinin minimum olarak aşağıdaki bölümleri içermesi gerekir.  Giriş İşlem Bilgi Kaynakları Süreç Değerlendirme Sonuç

8 WEBQUEST’ııiN YAPISI GİRİŞ İŞLEM
Durum ortaya konmalı ve duruma ilişkin ön bilgiler sunulmalıdır. İŞLEM Yapılabilir, güdüleyici,ve yönlendirilebilir olmalı, etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasını istediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir.

9 WEBQUEST’ iN YAPISI BİLGİ KAYNAKLARI SÜREÇ
Öğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla öğretmen tarafından belirlenmiş web sitelerinin adresleridir. SÜREÇ Açık bir şekilde tanımlanmış adımlardır

10 WEBQUEST’ iN YAPISI DEĞERLENDİRME SONUÇ
Elde edilen bilgilerin ne şekilde organize edileceğidir. Sonuçları ölçebilme yeteneğidir. DEĞERLENDİRME SONUÇ WebQuest sona erdirilir, öğrencilere ne öğrendiklerini veya ne başardıklarını hatırlatılır.

11 kaynakca http://webquest.org/index.php


"Hazirlayan: Zeynep Turan Atatürk Üniversitesi BOTEB-III" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları