Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WEBQUEST Hazirlayan: Zeynep Turan 050623003 Atatürk Üniversitesi BOTEB-III.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WEBQUEST Hazirlayan: Zeynep Turan 050623003 Atatürk Üniversitesi BOTEB-III."— Sunum transkripti:

1 WEBQUEST Hazirlayan: Zeynep Turan 050623003 Atatürk Üniversitesi BOTEB-III

2 Webquest nedir? Eğitimde Webquest öğrencilerin bilgileri toplayıp analiz ettiği WEB de kullanılan bir araştırma aktivitesidir. Diğer bir tanımla webquest ; Öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün veya tamamının Internet kaynaklarından geldiği, araştırmaya/sorgulamaya yönlendiren bir etkinliktir.

3 Webquest ozelliklleri Olası Özellikleri: –Genellikle grup etkinliklerinden oluşur –Öğrenciler için rol oynama içerir. –Tek veya birden fazla alanı (interdisipliner) kapsayabilir.

4 Webquest cesitleri Webquestler Kısa Süreli ve Uzun Süreli olmak üzere iki çeşittir

5 Kııisa Sureli Webquestler –Öğretim hedefi: bilgi kazanımı ve entegrasyon –Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir ve bu bilgileri anlamlı hale getirir –1-3 ders süresince olabilir

6 Uzun Sureli Webquestler –Ö–Öğretim hedefi: bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek –Ö–Öğrenciler bilgiyi derinlemesine analiz eder, farklı durumlara uyarlar ve anladıklarını bir şekilde sunarak gösterirler –1–1-4 hafta süresince olabilir

7 WEBQUEST’ııiN YAPISI Amacın net bir şekilde ortaya konulması ve etkin olabilmesi için Webquestlerinin minimum olarak aşağıdaki bölümleri içermesi gerekir. –G–Giriş –İ–İşlem –B–Bilgi Kaynakları –S–Süreç –D–Değerlendirme –S–Sonuç

8 WEBQUEST’ııiN YAPISI GİRİŞ Durum ortaya konmalı ve duruma ilişkin ön bilgiler sunulmalıdır. İŞLEM Yapılabilir, güdüleyici,ve yönlendirilebilir olmalı, etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasını istediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir.

9 BİLGİ KAYNAKLARI Öğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla öğretmen tarafından belirlenmiş web sitelerinin adresleridir. SÜREÇ Açık bir şekilde tanımlanmış adımlardır WEBQUEST’ iN YAPISI

10 Elde edilen bilgilerin ne şekilde organize edileceğidir. Sonuçları ölçebilme yeteneğidir. DEĞERLENDİRME SONUÇ WebQuest sona erdirilir, öğrencilere ne öğrendiklerini veya ne başardıklarını hatırlatılır. WEBQUEST’ iN YAPISI

11 kaynakca http://webquest.org/index.php http://en.wikipedia.org/wiki/Webquest


"WEBQUEST Hazirlayan: Zeynep Turan 050623003 Atatürk Üniversitesi BOTEB-III." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları