Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pestisit Kullanımı sonrasında dikkat edilmesi gereken konular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pestisit Kullanımı sonrasında dikkat edilmesi gereken konular"— Sunum transkripti:

1 Pestisit Kullanımı sonrasında dikkat edilmesi gereken konular

2 Kimyasal Madde Kutularına Elle Temas Edilmesi
Pestisitler kapalı sistemlerde taşınmalıdır. Uzmanlar kimyasal maddelerin doğru bir şekilde taşınması, açılması ve boşaltılması konusunda eğitilmelidir. Mekanik karıştırmanın mümkün olmadığı yerlerde kutuların %20 si suyla doldurularak 3 defa elle çalkalanması, kimyasal madde kalıntılarının temizlenmesini sağlar.

3 Sırt pompası kullanılan yerlerde önceden bir kutu içinde suyla seyreltilip daha sonra tanka alınmalıdır. bu karışımın homojen olması için gereklidir. Boşaltılmış kimyasal madde kutuları başka amaçlarla tekrar kullanılmamalıdır. Kısmen kullanılmış kimyasal madde kutuları iyice kapatılıp muhafazası için satın alındığı yere başvurulmalıdır.

4 Kapalı taşıma sistemleri ve geri dönüşümlü kutular tercih edilmelidir.
Operatörün pestisit kalıntılarına en az düzeyde maruz kalması için doğru giysi ve ekipman kullanması ve operatörlerin sürekli olarak eğitilmesi gereklidir. Kapalı taşıma sistemleri ve geri dönüşümlü kutular tercih edilmelidir.

5 Kullanım Sonrası Uyarılar
*İlaç kullanıldıktan sonra etiket üzerindeki uyarılar göz önüne alınarak ilaçlama yapılan alan çevresinde gerekli önlemler alınmalı, *Arıcılık ile uğraşanlara bilgiler verilmelidir, *Arazide kültürel işlem yapan üreticiler bilgilendirilmeli, *Kimyasal maddenin etki süresinin geçeceği tarihe kadar araziye girmemeleri sağlanmalıdır. *Çiftlik hayvanları da araziye sokulmamalıdır.

6 Uygulama Sonrası Uygulama sonrası aletlerin temizliği veya tamirat-bakımı yapılırken güvenlik açısından özellikle önlük benzeri güvenilir kıyafetlerin giyilmesidir. Doğru bakım prosedürleri için pülverizatör üreticileri tarafından hazırlanan eğitim talimatları incelenmelidir. Kişisel korunma ekipmanları kullanımdan sonra tamamen temizlenmiş, kurutulmuş ve iyice havalanabileceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

7 Aletlerin ve Kişisel Korunma Ekipmanlarının Temizliği
Uygulama sonrası ilaçlama aletinin hem içi hem de dışı arazide temizlenmeli ve durulama suyu daha önce pestisit uygulanmayan bir alana püskürtülmelidir. Dikkat edilecek nokta doz aşımına neden olacak bir uygulamadan kaçınmak olmalıdır. Bir ilaçlama aleti ertesi gün tekrar aynı pestisit veya benzer bir pestisitle ilaçlamada kullanılacaksa ya temizlenmeli veya kullanım zamanına kadar içi suyla doldurulup bekletilmelidir. dış püskürtme aksamı arazide uygun aletlerle temizlenmelidir.

8 İhtiyaç Fazlası Artıklar
Pestisitler ile kirlenmiş güvenlik ekipmanları, kabin filtre elemanları ve dökülen kimyasalların temizlenmesin de kullanılan materyaller elden çıkarılmalıdır. İhtiyaç duyulduğu kadar pestisit satın alınmalıdır. Özellikle her gün farklı kimyasalların kullanıldığı bahçecilik-çiçekçilik gibi işlerle uğraşan işletmelerde kullanılmamış sulu çözeltiler ve tankların temizliği ciddi problemlere neden olabilir. Dikkat edilecek nokta pestisitin doz aşımıdır. Uygulamaların olduğu ülkelerde artık kimyasal maddeler yerel yasalara göre tehlike yaratmayacak şekilde paketlenip etiketlendirilmektedir.

9 Boş Kimyasal Kutularının Elden Çıkarılması
Kimyasal madde kutular elden çıkarılmadan önce dış ve iç yüzeyleri kalıntı miktarını en az seviyeye düşürecek şekilde temizlenmesi gerekir. İlk temizleme arazide kutu içerisine su çalkalamak suretiyle gerçekleştirilir. Temizlenen kutudaki artık sıvılar tanka eklenir eğer bu mümkün değilse biriktirilir ve daha sonra ki ilaçlamalarda kullanılabilir. Boş kutular yerel yasalarla belirtilen düzeyde temizlendikten sonra elden çıkarılmalıdır. Farklı ülkeler kimyasal madde kutuları için; gömme, yakma v.b. farklı uygulamalar yapabilirler. Boş kimyasal madde kutuları gömülmeden önce iyice temizlenip kullanılmayacak şekilde deforme edildikten sonra gömülmelidir. gömme alanı seçilirken gömme alanı yüzey suları ve yer altı sularına yakın olmamalıdır. toprak tipi ve doğal drenaj göz önüne alınmalıdır. Gömme derinliği 1 metreden daha fazla olmalıdır.Gömme çukurları toprak kayması ihtimali olan yerlere açılmamalı ve buna neden olabilecek yapıda olmamalıdır.Gömme alanı ve gömülen maddeler kaydedilmelidir.

10 Ekipmanın Bakımı ve Onarımı
İlaçlama dönemi tamamlandığında makineler uygun koruyucu giysiler giymiş operatörler tarafından saklanmaya hazırlanmalıdır. Hem iç hem de dış yüzeyler düzgünce yıkanmalı ve sıvı sistemi; boru şebekesi ve memeler dahil olmak üzere temizlenmelidir. Bütün vanaların çalışması gereklidir, özellikle indüksiyon dolum aygıtları üzerinde bulunan kalıntıların uzaklaştırılması gereklidir.İlaçlama boruları ve filtreler sökülmeli, sökülmeli ve saklanmalıdır. Temiz su; yüksek basınçla çalıştırılması sıvı akış sistemi ve memelerdeki; sızıntı, yıpranmaları ve zararların gözlemlenebilmesini sağlar.

11 Pompa ve kompresörlerin yağ seviyeleri kontrol edilmeli ve hortum gereksinimleriyle tanka dönüş sıkıntıları gözlenmelidir. Tüm yağlama noktaları kontrol edilmeli ve güç iletim aksamlarının durumları kontrol edilmelidir. Bütün kontroller çalışmalı ve basınç ölçümleri ilaçlama sistemi çalışmazken sıfır noktasında kontrol edilmelidir. Kontrol vanaları ve basınç düşürücü vanalar açık bırakılmalıdır. Alet depolamaya kaldırılmadan önce yıpranmış zarar görmüş ve kırılmış parçalar tamir edilmeli ve değiştirilmelidir. Yapılan tüm değişiklikler kaydedilmelidir. Pnömatik ve Hidrolik kontroller zarar için kontrol edilirken bütün elektrik bağlantıları kontrol edilip kapatılmalıdır. Bir ULV aplikatörünü uygun bir sıvı kullanarak durulamak yeterli olurken portatif CDA ekipmanlarının su ve deterjan karışımıyla yıkanıp silinmesi gerekir.

12 Ekipmanların Depolanması
İlaçlama ekipmanı depolama öncesinde kapalı ve güvenli bir alanda kurutulmalıdır. Pompa ve ilaç püskürtme hortumları tamamen boşaltılmalı ve donmayan ve de paslanmayı engelleyen sıvılarla doldurulup o şekilde saklanmalıdır. Lastikler varsa, kriko ile yükseltilip zeminle bağlantısı kesilmelidir. Batarya ile çalışan ilaçlama ünitelerinin bataryaları şarj edilmelidir. Filtreler kapatılmalıdır. CDA ve ULV aletler depolama için hazırlandığında bütün elektrik aksamları sökülmeli, temizlenip kurulanmalıdır. Güvenlik ekipmanı ve giysileri tekrar kullanıma hazır olacak şekilde temizlenip kurutulmalıdır. Zarar görmüş parçalar varsa atılıp değiştirilmelidir ki sonraki sezon alet kullanıma hazır olsun.

13 Pestisitin Depolanması
Kullanılmayan pestisit satın alındığı yere geri götürülmelidir.Zarar görmüş kutular temiz ve kutulara boşaltılıp düzgünce etiketlenmelidir.Perakendeciler stok kontrolleriyle ürünlerin son kullanma tarihinden önce tüketilmesini sağlamalı ve ileriki dönemlerde üreticinin son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle buluşmasını engellemelidir. İyi stok kontrolü ve tam planlama; artık konsantre ve sulandırılmış ürünün minimum düzeyde tutulmasını sağlar. Artık kimyasallar yerel kanunlara göre etiketlenmiş ve orijinal kutularında güvenli bir şekilde tutulmalıdır.

14 KAYITLAR Kullanılan pestisitlerin ve uygulamalarının kaydedilmesi iyi bir yönetim sağlar. İyi kayıtlar hedef dışı taşınmaları veya arazi performansındaki azalışları açıklayabilir. Kayıtlar pestisit stoklarının kontrolüne yardımcı olabilir ve performansa göre gelecekteki tercihleri belirleyebilir. Kayıt tutmanın zorunlu olduğu bazı ülkelerde yaptırım izleme memurları herhangi bir anda önceki yılların kayıtlarına bakmak isteyebilirler, bazen bu süre 3 yıllık bir periyodu kapsayabilir. Operatör sağlığının izlendiği kayıtlar önemli ölçüde uzun süreli takipler gerektirir.

15 Arazi ilaçlama Kayıtları
Kapsamlı ve eksiksiz kayıt sistemi bütün bilgileri bulunduran ve basit bir yapıda olan kayıtlardır ve aşağıdaki bilgileri içermelidir: Uygulama tarihi ve süresi Arazinin bulunduğu mevkii Kimyasal işleme tabi tutulan ürün ve dönemi Kullanılan toplam kimyasal Madde miktarı İlaçlama yapılan bölgenin sınırları Karşılaşılan hatalar ve problemler Kullanılan ürünler ve dozları Kullanılan kişisel korunma ekipmanı İlaçlama öncesi ve sonrası iklim koşulları Operatörün kimyasala maruz kalma süresi

16 Ekipmanın Bakımı ve Tamiri
İleriki dönemlere kaynak olması bakımından ilaçlama ekipmanlarındaki tamirler not edilmeli ve ilaçlama sezonu boyunca ilaçlama tekniğindeki değişiklikler meme ve ilaçlama basıncındaki listelenmelidir. Ekipman tamir gereksinimi hemen tespit edilmeli ve gerekli malzemelerin siparişleri verilmelidir. Gerek sırt pompası gerekse pulverizatör için yedek memeler, vana oluşumunu engelleyen vana diyaframları, pompa vanaları gibi yedek parçalar stokta bulundurulmalıdır.

17 Operatör Sağlığının Gözetimi
Etiket tavsiyeleri veya yerel yasaların operatör sağlığının gözetimini istediği yerlerde her operatörün ismini sağlık detaylarını (sağlık geçmişini) özel bazı ürünlerle çalışamaması gibi konulara ilişkin kayıtlar tam olarak tutulmalıdır. pestisite maruz kalma süreleri maruz kalmaya başladığı tarih, operatörün diğer kimyasallarla olan ilişkileri gibi bilgiler kaydedilmelidir.

18 Kişisel Koruyucu Ekipman
Kişisel koruyucu ekipman sadece bakımı yapılabildiği ve kimyasalla temasa geçen kişilere sağlanabildiği sürece faydalıdır. Çalışma sırasında güvenlik ekipmanının operatöre tam koruma sağlaması önemlidir.Koruyucu giysiler giymek her zaman tam bir koruma sağlamayabilir zira; ekipman önceden bulaşık olabilir veya ekipman zarar görmüş olabilir.Bu yüzden ekipmanın kontrol edilmesi gerekir.respiratör gibi uzman ekipmanları üretici tavsiyelerine göre kontrol edilmelidir.Çalışma dönemlerinde kontroller sık sık yapılmalıdır.Hatalar kaydedilmeli ve sonraki uygulamadan önce giderilmelidir.

19 Yerel Acil Durum Merkezleriyle Bağlantılar
Bir kaza durumunda uygun medikal araçlar ve zehirlenmelerle ilgili bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış bir bağlantı listesi hazır bulundurulmalıdır. Modern,ürün bilgisine sahip ve kaza prosedürleri konusunda bilgili yerel kimyasal üreticileri veya tedarikçileriyle ilişki içinde olmak faydalı bir başlangıçtır.Yerel Su İdaresi,çevre ve kirlilik kontrol ajansları ve Acil Servis gibi bağlantılar listelenmiş olmalı ve eğitilmiş bir ilk yardım uzmanı ile bağlantılı olunmalıdır. İlk yardım uzmanı kullanımda olan kimyasal maddeler hakkında ve olması halinde acil durum prosedürleri konusunda eğitilmiş olmalıdır. İlk yardım uzmanı kaynak olması açısından kullanımdaki bütün ürün örneklerinin etiketlerinin 1 kopyasını elinde bulundurmalıdır.


"Pestisit Kullanımı sonrasında dikkat edilmesi gereken konular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları