Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.. 3065 Nolu Kanunun 9(1) maddesine göre - İkametgahı işyeri - Kanuni merkez, iş merkezi Türkiye’de olmayan - Ve diğer hallerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.. 3065 Nolu Kanunun 9(1) maddesine göre - İkametgahı işyeri - Kanuni merkez, iş merkezi Türkiye’de olmayan - Ve diğer hallerde."— Sunum transkripti:

1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

2 3065 Nolu Kanunun 9(1) maddesine göre - İkametgahı işyeri - Kanuni merkez, iş merkezi Türkiye’de olmayan - Ve diğer hallerde Hukuki düzenlemeler - KDV Kanunu ; -30, 31, 53, 58, 68, 70, 81, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 107, 108, 110 -117 ve 122 (1 Mayıs 2012) -1 Nolu KDV Uygulama Genel Tebliği (1 Mayıs 2014)

3 GENEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ Vergi Alacağının Emniyete Alınması için Tam Tevkifat – Kısmi Tevkifat Beyan 2 Nolu KDV Beyanı ile (KDV-10 Madde göre beyan) Faturanın düzenlenmemesi, işlemin ödenmemesi, alıcıya gelmemesi beyana engel değil KDV mükellefi olmama ( Yani 1Nolu KDV Beyannamesi vermeme) 2 Nolu KDV Beyanına engel değil Genel Bütçeli İdareler Beyan vermez, gelir kaydederler 5018 ekli listesindeki kurumlar bütçe dışı gelirlerden ise 2 Nolu ile beyan edecek KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükellefleri yine 2 Nolu KDV beyanı ile zorunlu Kapsamda değilse yapılması mümkün değil

4 İNDİRİM 2 Nolu KDV (Tamamı beyan edilip ödenecek) Alıcı KDV mükellefi ise, Beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No’lu KDV Beyannamesinde inirim konusu yapar Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerde Satıcının Beyan ettiği Kısım, Takvim yılı aşılmamak kaydi ile fatura ve belgenin deftere kaydedildiği döneme ilişkin verilen 1 Nolu KDV beyanında Sorumlu sıfatı ile beyan edilen kısım ise, 2 Nolu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilen 1 Nolu KDV Beyanında İndirim Konusu Yapılır

5 TAM TEVKİFAT 2.1.2.1. (Dar Mükellef) Tarafından Yapılan İşlemler Türkiye’de Faydalanılan Hizmetler 2.1.2.2. Serbest Meslek Çerçevesinde Yapılan Hizmetler GVK-18 Kapsamında iş ve GVK-94 de sayılanlara iş yapması 2.1.2.3. Kiralama İşlemleri Kiraya veren KDV mükellefi olmaması Kiracının KDV mükellefi olması 2.1.2.4. Reklam Verme İşlemleri KDV Mükellefi olanlar KDV Mükellefi olmayan Amatör Spor Klüplerine Şahıslara ait bina, arsa kiralama Dergi-Kitap reklem verme

6 KISMI TEVKİFAT A) KDV Mükellefleri B) Belirlenmiş Alıcılar (KDV Mükellefi olsun / olmasın) 5018 Sayılı K.Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşları Döner Sermaye Kuruluşları Emekli ve Yardım Sendikaları Bankalar Kamu İktisadi Teşebbüsleri Organize Sanayi Bölgeleri, Menkul Kıymetler ve tüm borsalar Yarıdan fazlası yukarıda sayılanlara ait kuruluşlar BİST. Şirketleri Kalkınma Yatırım Ajansları

7 KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI HİZMETLER Yapım İşleri ve Bu İşlerle İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık – Etüt Proje Hizmetleri Etüt Plan Proje Danışmanlık, Denetim ve Benzer Hizmetler Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait Tadil, Bakım, Onarım Yemek Servis ve Organizasyon İşgücü Temini Yapım Denetim Hizmetleri Fason Tekstil – Konfeksiyon, Çanta ve Ayakkabı işleri ve Aracılık Turistik Mağazalara Müşteri Bulma Hizmetleri Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam İşlemleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Servis Taşımacılığı Hizmetleri Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Diğer Hizmetler (İfaları)

8 KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI TESLİMLER Külçe Metal Teslimleri Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünleri Teslimleri Hurda ve Atık Teslimi Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimleri Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Post ve Deri Teslimleri Ağaç ve Orman Ürünleri

9 TEVKİFAT İLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR Tevkifat Sınırı (1.000,00 TL KDV Dahil) 3065 Sayılı KDV Kanunu (11-1/c) ve geçici 17 maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV’den istisna teslim ve hizmetlerde tevkifat uygulanmaz. Belirlenmiş Alıcıların birbirlerine yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmaz. 2.1.3.1/b kapsamındakilerin kısmi tevkifat uygulamasına ait teslim ve hizmetlerine KDV tevkifatı yoktur. (Spor Kulüpleri hariç)

10 BELGE DÜZENİ Satıcı Düzenleyeceği Belgede; İşlem Bedeli100 Hesaplanan KDV18 Tevkifat Oranı5/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilen Tutar9 Tevkifat Dahil Tutar118 Tevkifat Hariç Tutar109 gösterilecek

11 BEYANNAME DÜZENLENMESİ ALICILARIN BEYANI Tevkif Edilen KDV, Alıcılar Tarafından (Genel Bütçeli İdareler Hariç) 2 Nolu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilir Vergi sorumlusu bilgileri İşlem türü Matrah (KDV Hariç Bedeli) Oran Kesinti yapılanlara ait bilgiler vs Beyan Edilmeme veya Eksik Beyan Vergi tarh edilerek (ikmalen – re’esen) Vergi ziyaı Gecikme Faizi hesaplanır. (1 Noluda indirim yapılmaması cezalı tarhiyatı engellemez) Ancak tevkif edilmeyen kısmı, satıcı beyan ederse vergi sorumlusuna tarhiyatta vergi aslı aranmaz

12 BEYANNAME DÜZENLENMESİ SATICILARIN BEYANI Beyannameye iki ayrı bölümde kayıt yapılır; Kısmi Tevkifat Uygulanan işlemler Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler İşlem Türü Matrah KDV Oranı, Tevkifat Oranı «İadeye Konu Olan KDV» alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan tutardır. Tevkifat Uygulamasından İade İstemeyenler bu alana kayıt yapmazlar

13 DÜZELTME İŞLEMLERİ MAL İADELERİ Düzeltme, İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılır. Örn: İşlemin 1/5 i iade edilmiştir. (1 Ay sonra) Düzeltme sadece tevkifata tabi tutulmayan 7,20 TL için yapılacak Sorumlu Sıfatı ile beyan edilen kısmı için yapılmayacak Hizmette iade olmayacağından, Matrahta değişiklik meydana geldiğinde yapılacaktır. MATRAHKDV % 18 TEVKİFAT 2/10 1.000,00180,0036,00 MATRAHKDV % 18 TEVKİF EDİLEN 200,0036,007,20

14 MATRAHTA DEĞİŞİKLİK FİYAT FARKI KUR FARKI VE BENZERİ Bu artış ile ilgili fatura düzenlenir, tevkifat uygulanır. (Alt sınır dikkate alınmaz) Yine Alıcı Lehine olursa, Satıcıya Fatura Düzenlenecek Teslim ve Hizmetin Yapıldığı Tarihteki Oran üzerinden KDV Hesaplanır. Matrahtaki azalış, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı iler birlikte alıcıya iade edilir. Hizmetin bir kısmının tamamlanmaması Veya Başka Sebeplerle değişiklik meydana gelmişse Mal iadelerine ilişkin açıklamalara göre işlem yapılır

15 FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ Bu durumda gerek alıcı gerek satıcı beyanlarını düzeltmek suretiyle tevkifat öncesi hale dönüştüreceklerdir. Yersiz tevkif edilen vergi Alıcı tarafından Satıcıya iade edildiğini gösteren belge Satıcının düzeltmeyi gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurursa bu vergiyi ödeyen alıcıya iade edilir. Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat yapılan ancak satıcı tamamını beyan ettiğinde, satıcının düzeltmesine gerek yoktur. Tevkifata tabi olan ve tevkif edilen, ancak satıcının tamamını beyan ettiği durumda Satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, önceki beyan üzerine ödenen KDV’nin sözkonusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. Yapılacak iadelerde teminat YMM Raporu ve VİR aranmaz. Fazladan beyan ödenmemişse, sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergi terkin edilir.

16 KDV İADESİ İade için satıcının tevkif dışı kısmı 1 Nolu ile, alıcının da tevkif edilen kısmı 2 Nolu ile beyan etmeleri gerekir. (2 Nolu ödenmiş olması aranmaz) İade de esas tevkif edilen KDV’dir İade taleplerinde; İnternet vergi dairesi liste alındısı İşlemlerin ilgili ayındaki İndirilecek KDV Listesi İlgili Satış Faturaları Listesi gereklidir Satıcının özel esaslara tabi olması halinde Alıcı beyan ve ödese dahi özel esaslara göre (IV-E) işlem yapılır Alıcının olumsuz rapor ve tespiti bulunanlar, tevkif edilen mal ve hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanıp iade isterse, alımlarındaki KDV’yi öderse (nakden veya mahsuben) genel esaslara göre işlem yapılır (satıcıya ödediği kısım hariç)

17 MAHSUBEN İADE Mükellefin kendisinin Ortaklık payı ile orantılı (adi, komandit, kollektif) İthal sırasında uygulananlar SGK prim borçlarına olabilir VİR be bunun dışındaki mahsuben iade talepleri (belgelerin tamamlanmış olması halinde) talep tarihinde mahsup işlemi yapılır İade taleplerinde eksiklikler 30 gün içinde tamamlayanların Mahsuben iade talepleri mahsup dilekçesinin verildiği gün itibari ile yapılır. (Gecikme zammı uygulanmaz) İadede yetki konusunda uygulama tebliğinde sayılanların 1 Nolu Liste; 5.000,00 aşmayan VİR, teminat ve YMM Raporu aranmaz 5.000,00 aşan VİR (veya teminat mektubu) ile II. Nolu liste 5.000,00 aşmayan VİR, teminat ve YMM Raporu aranmaz 5.000,00 aşan VİR ve YMM Raporu ile III. Nolu liste VİR, YMM Raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

18 MAHSUBEN İADE I Nolu Liste Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil, konfeksiyon, fason ayakkabı ve çanta dikim işleri Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

19 MAHSUBEN İADE II Nolu Liste Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, III Nolu Liste Külçe metal teslimleri, Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

20 NAKDEN İADE I Sayılı Liste (1-c / 2.1.3) Münhasıran teminat ve/veya VİR II Sayılı Liste 5.000,00 aşmayan VİR, YMM Raporu ve teminat aranmadan 5.000,00 aşan VİR, YMM Raporu ve teminat ile yerine getirilir.

21 NAKDEN İADE IV Nolu Liste Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil, konfeksiyon, fason ayakkabı ve çanta dikim işleri Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti V Nolu Liste Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri Külçe metal teslimi, Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

22 İADE İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Açıklama Bulunmayan Hususlarda Mal İhracat kaynaklanan esaslar geçerli Önce iade talebi olup, sonra düzeltmek kaydıyla vazgeçilebilir Önce iade istemeyip sonra düzeltmek kaydıyla vazgeçilebilir. Tevkifat ve İndirimli Oran Uygulaması var ise, öncelikle tevkifattan doğan iade edilir. Diğer iade hakkı doğuran işlemlerin olması halinde KDV tutarının (iade) hesaplanan iadeden küçük olması halinde mükellef tercihi asıldır. İade alacağının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde, iade hakkı mükellefe nakden iadeye ilişkin hususlar geçerlidir

23 KISMİ TEVKİFAT (2.1.3.1) HİZMETLER (2.1.3.2.1.) Ksm Oran Yapım İşleri, Müh. Mim. Ve Etüd/b2/10 Etüt, Plan, Proje Danış. Denetim/b9/10 Makine, Teçh. Demirbaş Bakım Onarım /b5/10 Yemek Servis ve Organizasyon/b5/10 İşgücü Temin Hizmetleri/a/b9/10 Yapı Denetim Hizmetleri/a/b9/10 Fason Tekst.Konf. Çanta Ayakkabı Dikim ve Aracılık /a/b5/10 HİZMETLER (2.1.3.2.1.) Ksm Oran Turistik Mağazalara Müşteri Bulma Hizmetleri /a9/10 Spor Kulüpleri Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşl. /a/b9/10 Temizlik, Çevre, Bahçe Bakım/a/b7/10 Servis Taşımacılığı/a/b5/10 Her Türlü Baskı, Basım/b5/10 Diğer Hizmetler/b5/10

24 KISMİ TEVKİFAT (2.1.3.1) TESLİMLER (2.1.3.3.1.) Ksm Oran Külçe Metal/a/b7/10 Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun/a/b5/10 Hurda Atık/a/b5/10 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen /a/b9/10 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı Post ve Deri/a/b9/10 Ağaç ve Orman Ürünleri/a/b5/10


"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.. 3065 Nolu Kanunun 9(1) maddesine göre - İkametgahı işyeri - Kanuni merkez, iş merkezi Türkiye’de olmayan - Ve diğer hallerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları