Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Mesleki Bilgi Paylaşım Grubu Hoş geldiniz… 04.05.2012 Ahmet YÜKSEKOL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Mesleki Bilgi Paylaşım Grubu Hoş geldiniz… 04.05.2012 Ahmet YÜKSEKOL."— Sunum transkripti:

1 İzmir Mesleki Bilgi Paylaşım Grubu Hoş geldiniz… 04.05.2012 Ahmet YÜKSEKOL

2 117 seri no’lu kdv genel tebliği •01.05.2012 tarihi itibariyle yürürlüğü giriyor. •Tevkifat ile ilgili önceki tebliğlerin hepsi kaldırılmış olup, tevkifatlar tek tebliğ altında toplanmıştır.

3 •Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

4 •Yapım işleri ile bu işlere ait mimarlık mühendislik etüt proje hizmetleri •5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 2/10 oranında

5 •Etüd-Plan-proje,danışmanlık,denetim •5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 9/10 oranında

6 •Makine,Teçhizat,demirbaş ve taşıtlara ait tadil,bakım ve onarım 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

7 •Yemek servisi hizmetleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

8 •İşgücü temin hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri TÜM KDV Mükellefleri 9/10 oranında •Yapı Denetim Hizmetleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında

9 •Fason Tekstil,KonfeksiyonÇanta ve Ayakkabı dikim Tüm KDV Mükellefleri 5/10 oranında •Turistik Mazağzalara verilen müşteri bulma hizmetleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında •Spor Kulüplerinin Yayın,Reklam ve İsim Hakkı gelirlerine konu işlemler Tüm KDV mükellefleri 9/10 oranında

10 •Temizlik, çevre ve bakım Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında •Servis Taşımacılığı Tüm KDV mükellefleri 5/10 oranında •Her türlü baskı ve Basım Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında

11 •Diğer hizmet ifaları için 5/10 oran geçerlidir. •Bu tevkifat yalnızca 5018 sayılı kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.

12

13 •Külçe metal teslimleri Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında •Bakır,Çinko ve Alüminyum Teslimleri Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında •Mamul üründe uygulanacaktır. Mamulden kasıt aslında hammadde ( prinç çubuk, tel, profil, lama, saç v.b.)

14 •Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Aynı şekilde, Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul ürünlerin ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. Buda önemli yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceki uygulamada ilk üreticiler ve ithalatçılar tevkifat yapmak durumundayken bu tebliğ ile birlikte sadece sonraki safhalar tevkifata tabi tutulmuştur.

15 •Hurda ve atık teslimleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında •Kdv 17/4-g md. Gereğince müstesna •NOT:İstisnadan vazgeçildiği takdirde tevkifat uygulanacaktır. Kdv 18.madde •Hurda ve atıklardan elde edilen Kauçuk ve Plastik Hammadde Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında •17/4-g kapsamında değil genel orana tabi •Yalnızca ithalatçılar uygulamayacaktır.

16 •Pamuk,tiftik,yün ve yapağı Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranı •Ağaç ve Orman Ürünleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranı •Talaş, çıta, artık ürünler için geçerlidir. •Kereste ve sunta için yok.

17 •Kısmi tevkifat uygulamasında genel hususlar •- Tespit edilen tutarı (1.000 tl) aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. •- Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

18 •- Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur. •- İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli,Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir.

19 •Kasapların yapmış olduğu ½ oranındaki tevkifat uygulaması kaldırılmıştır.

20 5018 sayılı kanundaki kurumlar •Tbmm, bakanlıklar, müsteşarlıklar, karayolları,tapu,orman,su gibi müdürlükleri •Yök, üniversiteler, toki, dask, tse, tdk, mpi •Rtük, spk, bddk, epdk, kik, tmsf, tapdk •Sgk, işkur

21


"İzmir Mesleki Bilgi Paylaşım Grubu Hoş geldiniz… 04.05.2012 Ahmet YÜKSEKOL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları