Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Eylem Planlamasına İlk Yaklaşım Volker Irmer, Takım Lideri

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya İÇERİK Genel konsept Gürültü eylem planlaması çalışmasının yapısı –Veri toplama –Sıcak noktaların belirlenmesi (Gürültü Yönetimine Aday Alanlar) –Olası gürültü azaltım önlemlerinin seçilmesi –“Gürültü Yönetimi Alanlarının” seçilmesi –Maruziyet azaltımının değerlendirilmesi –Gürültü eylem planlarının hazırlanması –(halkın katılımı) Avrupa’dan deneyimler

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya GENEL KONSEPT Avrupa Gürültü Direktifi’nin (END) amacı: –Gürültü haritalaması vasıtasıyla çevresel gürültü maruziyetinin tanımlanması –Halkın çevresel gürültü konusunda bilgilendirilmesi –Gürültü haritalaması sonuçlarına dayanarak, gerekli olan hallerde çevresel gürültünün önlenmesi ve azaltılması, maruziyet seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabileceği seviyelerde bulunması durumunda ve çevresel gürültü kalitesinin iyi olduğu hallerde mevcut durumun korunması amacıyla eylem planlarının uyarlanması Çalışmaları ile çevresel gürültü kaynaklı ortaya çıkan zararlı etkileri, rahatsızlıklar da dahil olmak üzere, önceliklendirmek suretiyle, engellemek, önlemek ya da azaltmak üzere ortak bir yaklaşım belirlemektir.

4 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya GENEL KONSEPT Dolayısıyla END üye devletlerin (Madde 8.1): “…yetkili mercilerin, mücavir alanları içerisinde gürültü ile ilgili hususları ve etkileri, gerekli olduğu hallerde gürültü azaltımı da dahil olmak üzere, yönetme amacıyla eylem planlarını oluşturmalarını güvence altına alınız.”

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya GENEL KONSEPT Eylem planları için asgari şartlar (END Ek V) İncelenen alanın bir tanımı, Sorumlu mercii, Yasal çerçeve, Uygulanmakta olan herhangi sınır değerler, Gürültü haritalaması sonuçlarının bir özeti, Gürültüye maruz kalan kişi sayısının değerlendirilmesi, iyileştirilmesi gereken problemlerin ve durumların belirlenmesi, Organize edilmiş halkın katılımı faaliyetinin bir kaydı, Halihazırda yürürlükte olan herhangi gürültü azaltım önlemleri ve hazırlanmakta olan herhangi projeler, Sessiz alanların korunması da dahil olmak üzere yetkili makamların yapmayı planladıkları faaliyetler, Uzun vadeli strateji, Mali bilgiler: bütçeler, maliyet-verimlilik değerlendirmesi, fayda – maliyet değerlendirmesi, Eylem planlamasının sonuçlarını ve uygulanmasını değerlendirilmek için tasarlanmış hükümler, Etkilenen kişi sayısının ne kadar azaldığını gösterir bir hesaplama (rahatsız, uykusu rahatsız,veya diğerleri)

6 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI PROSESİNİN YAPISI Veri toplama –Aşağıdakileri içeren gürültü haritalaması Coğrafi veriler Emisyon verileri Gürültü seviyeleri (tam değerler ve aşımlar) Bina verileri (sakinler de dahil) Etkilenen kişi sayısı –Saha ziyaretleri –Gürültü azaltım önlemlerinin kataloğu Önlemler koleksiyonu (kaynakta, dağılım yolu, operasyonel, planlama, sosyo ekonomik, v.b.) fizibilite maliyetler

7 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI Sıcak noktaların belirlenmesi –Aşağıdakileri gözönünde bulundurarak GIS ortamında (Gürültü yönetimine aday alanlar) tanımlama: Etkilenen kişi sayısı Kesin gürültü seviyeleri (Lgag) Aşımlar (arazi kullanımına bağlı gürültü sınır değerleri) –Sahada gürültü probleminin değerlendirilmesi

8 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI Olası gürültü azaltım önlemleri –Gürültü azaltım önlemleri kataloğu Kaynakta (emisyon) Operasyonel önlemler Dağılım yolu üzerinde Alıcıda Planlama Sosyo ekonomik önlemler Fizibilite (nitel) maliyet hesaplaması

9 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI “Gürültü Yönetimi Alanlarının” seçilmesi –Saha ziyaretleri –Aşağıdakiler gözönünde bulundurulmalı Olası gürültü azaltım önlemleri (“teknik” öneriler) Maliyetler/bütçe Süre (ne zaman, ne kadar süreyle) Mevcut planlar Estetik hususlar Kamunun onayı Politik arka plan

10 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI Gürültü azaltım önlemleri –Gürültü azaltım önlemleri kataloğu – detaylı değerlendirme Kaynakta (emisyon) Operasyonel önlemler Dağılım yolunda Alıcıda Planlama Sosyo ekonomik önlemler Fizibilite (Nitel) maliyet hesaplaması

11 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI CadnaA/GIS kullanarak maruziyet azalmasının değerlendirilmesi –Gürültü yönetimi alanları için gürültü haritalarının yeniden hesaplanması –Gürültü yönetimi alanlarında maruz kalan kişi sayısının yeniden hesaplanması

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI Eylem planlaması çalışması interaktif bir süreçtir Süren işlemler esnasında alınan bilgiler sebebiyle işlemin gözden geçirilmesi ve bazı adımların tekrarlanması gerekebilir Mevcut bir eylem planı bir “plandır” ve mevcut durum ya da gelişmeler sebebiyle gerekli olduğu takdirde değişikliklere uğrayabilir

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya EYLEM PLANLAMASI ÇALIŞMASININ YAPISI END – Ek V’in şartlarını yerine getiren gürültü eylem planının hazırlanması Eylem planlaması çalışmasının çeşitli adımlarında ve eylem planının kendisinde şablonlar kullanılmak üzere sürecin tamamı kolaylaştırılabilir

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya HALKIN KATILIMI END – Madde 8.7’de öngörülmüştür END’de geçen tanım “halk, bir veya daha fazla özel veya tüzel kişi…bunların birlikleri, kuruluşları veya grupları” –Sürece dahil olan kurumlar –Sakinler –Meslek gruplarının temsilcileri –STKlar –Gürültü uzmanları –V.b. Zaman alan süreç Eylem planında değişikliklere sebep olabilir Proje esnasında yerine getirilmemiştir

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Önceliklerin nasıl belirleneceğine ilişkin Avrupa çapında kullanılan herhangi ortak bir yöntem yoktur (“sıcak noktalar”) (“zararlı etkileri önceliklendirilmiş bir zeminde önleyin, engelleyin veya azaltın”) Aglomerasyonların (>100.000 sakin) %40’ı eylem planlarını, END’nin gerektirdiği gibi AÇA’na ibraz etmiştir (Ağustos 2013) There is no information on the coverage concerning major roads, railways and airports

16 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Aglomerasyonlarda alınan esas önlemler şunlardır (>100.000 nüfus) : –Arazi kullanımı ve şehir planlama (23%) –Trafik yönetimi (20%) –“diğer” (17%) aşağıdakiler de dahil olmak üzere: Halkın farkındalığının arttırılması İlave trafiğin engellenmesi Toplu taşımanın düzenlenmesi Bisiklet ve yürümenin teşvik edilmesi

17 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Başlıca karayolları için temel önlemler (>3 Milyon araç/yıl) şunlardır: –Dağılım yolu üzerinde alınan önlemler (32%) –Alıcıda alınan önlemler (23%) –Trafik yönetimi (22%) –Arazi kullanımı ve şehir planlama (12%)

18 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Başlıca demiryolları için alınan temel önlemler (>30.000 tren/yıl) şunlardır: –Dağılım yolu üzerinde alınan önlemler (22%) –Arazi kullanımı ve şehir planlama (22%) –Demiryolu yönetimi (rayların iyileştirilmesi) (17%) –Alıcıda alınan önlemler (15%)

19 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Başlıca hava limanları için alınan temel önlemler (>50.000 uçuş/yıl) şunlardır: –Operasyonel önlemler (27%) –Alıcıda alınan önlemler (19%)

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya AVRUPA’DAN DENEYİMLER Eylem planlamasında uygulanmış olan önlemler Dağılım yolu üzerinde alınan önlemler Alıcıda alınan önlemler Trafik yönetimi Yönetim Arazi kullanımı ve şehir planlama Diğer Kaynağa yönelik önlemler İşletme koşullarında meydana gelen değişikliklerle ilgili önlemler Sosyo-ekonomik önlemler Pasif önlemler Operasyonel önlemler Gürültü azaltım prosedürleri Planlama önlemleri Finansal programlar

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Sıcak Noktaların Belirlenmesi, Gürültü Azaltım Önlemlerinin Seçilmesi ve Eylem Planlama– 31-Ağustos -4 Eylül, 2015 - Antalya Dikkatiniz ve sabrınız için teşekkür ederim!


"Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları