Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ Uzaktan eğitim ödevi Maliye Bakanlığı Çalışma Grubu 10 Şubat 2011

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 2 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi Stratejik Plan Performans Esaslı Bütçe Faaliyet Raporu

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 3 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Modeli -1  Maliye Bakanlığı SYS modelinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli politikalarını içeren ve üst düzey bir politika belgesi olan Stratejik Plan en üstte yer almaktadır.  Performans esaslı bütçe stratejik planla bağlantılı ve yıllık olarak hazırlanmaktadır.  Performans Esaslı Bütçemizde yer alan hizmetler, Bakanlıkta yer alan birimlerin çıktıları olup ilgili oldukları stratejik hedeflere nasıl katkıda bulunduklarını göstermektedir. Ayrıca performans göstergeleri ile bu hizmetlerin izleme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 4 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Modeli -2  İzleme ve değerlendirme sonu ç ları hesap verebilirliğin bir par ç ası olarak faaliyet raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.  Bu s ü re ç y ö netim bilgi sistemleri kapsamında SGB.net sistemi ü zerinden izlenmektedir.

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 5 İzleme ve Değerlendirme Sistemi  İzleme, performans esaslı bütçe uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi, belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulmasıdır.  Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 6 Neden İzleme & Değerlendirme?  Performans bütçede yer alan performans hedeflerinin gerçekleşme durumlarının izlenmesi ve analiz edilmesini,  Kaynak tahsisinin doğru yapılmasını,  Üst yöneticileri tarafından doğru kararlar verilmesini ve  En önemlisi ise hesap verme sorumluluğunun teşvik edilmesini sağlayan bir yöntemdir.

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 7 İzleme/Değerlendirme Yöntemleri Anketler Soru Listeleri ile Detaylı İnceleme İlgili daire/birimden bilgi alma Belgeye dayalı inceleme Fayda Maliyet Analizleri

8 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 8 Peki Nasıl?  Performans bütçe uygulamasının izleme süreci Maliye SGB.net sistemi ile gerçekleştirilmektedir.  Bu sistem, performans göstergelerinin hedef-gerçekleşme değerlerinin elektronik ortamda izlenmesini sağlamaktadır.  Bu nedenle; Sistem, verileri Bakanlığın diğer sistemlerinden anlık olarak elde etme yeteneğine sahip olarak tasarlanmıştır. Esas bu olmakla birlikte bazı bilgiler harcama birimleri tarafından doğrudan sisteme girilmeye devam edecektir.

9 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 9 İzleme ve Değerlendirme Raporları  Performans bütçede yer alan performans göstergeleri SGB tarafından izlenmektedir.  Bu amaçla 3 aylık dönemler itibarıyla performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri harcama birimlerinden alınmakta ve yine 3 aylık dönemler itibarıyla izleme raporları hazırlanmaktadır.  Yıl sonunda hedef-gerçekleşmeleri karşılaştırmak ve genel bir performans değerlendirmesi yapmak için değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.

10 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 10 Faaliyet Raporları Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur.  İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri,  Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri,  Diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler faaliyet raporlarında yer alır.

11 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 11

12 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 12 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Değerlerinin Dağılımı

13 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 13 Maliye Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Tablosu (Özet) Stratejik Hedef 1: Mali disiplini g ö zeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun ö nceliklerine g ö re y ö nlendirmek KB Ö : 8.160.170 TL Harcama: 6.629.282 TL Performans G ö stergesi 2006 Ger ç ekleşme Değeri 2007 Ger ç ekleşme Değeri 2008 Ger ç ekleşme Değeri 2009 Hedef Değer 2009 Yılı Ger ç ekleşme Değeri Hedefe Ulaşma Oranı (%) Merkezi y ö netim b ü t ç e dengesinin GSYH ’ ye oranı (%) (B Ü MKO) -0,6 -1,6 -1,8 -1,2 -5,5 - Merkezi y ö netim faiz dışı fazlanın GSYH ’ ye oranı (%)(B Ü MKO) 5,4 4,2 3,5 4,0 0,1 - Ekonomik analiz kapsamında yayımlanan rapor sayısı (SGB) - - 710 767 725 95

14 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 14 Çıkarılan Dersler/Sorunlar Stratejik amaçlar aynı hizmet alanına yönelik olmamalıdır. Stratejik hedefler başarılması kolay olan ve maliyet gerektirmeyen hususlardan oluşmamalıdır. Bir stratejik hedefe bir birimin hizmet etmesi hedeflenmeli; iki veya en fazla üçü geçmemelidir. Bir harcamacı birim çok fazla stratejik hedefe hizmet etmemelidir. Stratejik hedefler ile üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, AB Programı, Yıllık Program vs.) arasında yakın bir ilişki kurulmalıdır. Üst parametrelerin çokluğu Performans Hedefi (PH) ve Performans Göstergesinin (PG) sayısının fazla olmasına neden olduğundan amaç ve hedefler sınırlı sayıda tutulmalıdır. Aksi halde izleme değerlendirmenin maliyeti artmaktadır. Bu durum aynı zamanda faaliyet ve projelerin birden fazla üst PH’a hizmet etmesine neden olmaktadır. Faaliyetlerin sayısının fazla olması maliyetlendirmeyi zorlaştırmaktadır.

15 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 15 Teşekkür ederiz…


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları