Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeniden Yerleşim Planlaması 0P 4.12 Araçları. Yeniden Yerleşim ve Geliştirme Etki azaltma yok: Arazilerini kaybedenler, ulusal kalkınma için bir fedakarlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeniden Yerleşim Planlaması 0P 4.12 Araçları. Yeniden Yerleşim ve Geliştirme Etki azaltma yok: Arazilerini kaybedenler, ulusal kalkınma için bir fedakarlık."— Sunum transkripti:

1 Yeniden Yerleşim Planlaması 0P 4.12 Araçları

2 Yeniden Yerleşim ve Geliştirme Etki azaltma yok: Arazilerini kaybedenler, ulusal kalkınma için bir fedakarlık yapmalı Etki azaltma yok: Arazilerini kaybedenler, ulusal kalkınma için bir fedakarlık yapmalı Kamulaştırma: varlıklar için ödenen tazminat, nispeten zengin olanlar için daha avantajlı. Kamulaştırma: varlıklar için ödenen tazminat, nispeten zengin olanlar için daha avantajlı. Yoksullaşma riskleri: yoksulların ve kırılgan grupların çıkarlarının da dikkate alınması Yoksullaşma riskleri: yoksulların ve kırılgan grupların çıkarlarının da dikkate alınması Kilit politika farklılıkları: etkilenen insanlar / resmi hak sahipleri; varlık stoku / gelir akışları Kilit politika farklılıkları: etkilenen insanlar / resmi hak sahipleri; varlık stoku / gelir akışları

3 Yoksullaşma Riskleri Topraksız Topraksız İşsiz İşsiz Evsiz Evsiz Ortak kaynaklara erişimin kaybı Ortak kaynaklara erişimin kaybı Marjinalleşme Marjinalleşme Hastalık oranı/ölüm oranı Hastalık oranı/ölüm oranı Gıda güvensizliği Gıda güvensizliği Sosyal/toplumsal ayrışma Sosyal/toplumsal ayrışma

4 Ana Planlama Amaçları Önleme, en aza indirme veya azaltmaya yönelik olarak olumsuz etkilerin tespiti Önleme, en aza indirme veya azaltmaya yönelik olarak olumsuz etkilerin tespiti Etkilenen insanlara gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmede, ya da en azından eski düzeylere getirmede, yardımcı olmak Etkilenen insanlara gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmede, ya da en azından eski düzeylere getirmede, yardımcı olmak Etki azaltma önlemlerinin uygulanması için düzenlemeler yapmak ve kaynaklar sağlamak Etki azaltma önlemlerinin uygulanması için düzenlemeler yapmak ve kaynaklar sağlamak

5 Yeni Ortaya Çıkan Sorunlar ve Eğilimler Değişen proje portföyüne uyum sağlamak Değişen proje portföyüne uyum sağlamak Kurumsal sorunlara ve ülke bağlamında daha fazla odaklanmak Kurumsal sorunlara ve ülke bağlamında daha fazla odaklanmak “taslak-tasarı yaklaşımının” ötesine geçmek “taslak-tasarı yaklaşımının” ötesine geçmek Daha geniş bağlamdaki riskleri ve fırsatları proje tasarımına entegre etmek Daha geniş bağlamdaki riskleri ve fırsatları proje tasarımına entegre etmek

6 Kilit Planlama Hususları Yeniden Yerleşim Planı borçlunun sorumluluğudur ve borçlunun dokümanıdır Yeniden Yerleşim Planı borçlunun sorumluluğudur ve borçlunun dokümanıdır Uygulayıcılar ve etkilenen insanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Uygulayıcılar ve etkilenen insanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Değerlendirme aşamasında (veya alt proje onayı öncesinde) Banka’nın kabulü gereklidir Değerlendirme aşamasında (veya alt proje onayı öncesinde) Banka’nın kabulü gereklidir

7 Yeniden Yerleşim Planı: Teknik İçerik Projenin ve etkilerinin açıklanması Projenin ve etkilerinin açıklanması Etki önleme ve azaltma çabaları Etki önleme ve azaltma çabaları Nüfus sayımı verileri/sosyoekonomik anket Nüfus sayımı verileri/sosyoekonomik anket Etkilenen varlıkların envanteri Etkilenen varlıkların envanteri Kıymet takdir ve tazminat ödeme yöntemleri Kıymet takdir ve tazminat ödeme yöntemleri Yeniden yerleştirme saha planı (ilgili ise) Yeniden yerleştirme saha planı (ilgili ise) Gelir tazmin planı (ilgili ise) Gelir tazmin planı (ilgili ise) Bütçe düzenlemeleri ve mali düzenlemeler Bütçe düzenlemeleri ve mali düzenlemeler

8 Yeniden Yerleşim Planı : Kurumsal Hususlar Politika ve düzenleme boşluk analizi Politika ve düzenleme boşluk analizi Proje uygulama takvimi Proje uygulama takvimi Organizasyonel roller ve kapasite değerlendirmesi Organizasyonel roller ve kapasite değerlendirmesi Dahili ve harici izleme düzenlemeleri Dahili ve harici izleme düzenlemeleri İstişare ve bilgilendirme İstişare ve bilgilendirme Şikayet prosedürleri Şikayet prosedürleri

9 Tekrarlayan Yeniden Yerleşim Konuları ve Sorunları Projenin tanımlanması: “Dolaylı etkiler” ve Banka politikasının uygulanmasındaki “bağlantı” Projenin tanımlanması: “Dolaylı etkiler” ve Banka politikasının uygulanmasındaki “bağlantı” Boşluğun Kapatılması: Hukuki olarak tanınmayan etkilenen gruplara yardım etmek Boşluğun Kapatılması: Hukuki olarak tanınmayan etkilenen gruplara yardım etmek Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘yenileme maliyetinin’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçici destek Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘yenileme maliyetinin’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçici destek Stok ve akış : Varlık tazmini, gelir tazmini, ve kalkınma fırsatları Stok ve akış : Varlık tazmini, gelir tazmini, ve kalkınma fırsatları

10 Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi Değerlendirmeye kadar bir Yeniden Yerleşim Planını tamamlamanın imkansız olduğu durumlarda hazırlanır Değerlendirmeye kadar bir Yeniden Yerleşim Planını tamamlamanın imkansız olduğu durumlarda hazırlanır Etkilerin yeri, yapısı ve ölçeği bilinmiyorsa teknik planlama yapılamaz Etkilerin yeri, yapısı ve ölçeği bilinmiyorsa teknik planlama yapılamaz Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi, yeniden yerleşimin planlanmasına ve uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirler. Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi, yeniden yerleşimin planlanmasına ve uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirler. Finansmanın onaylanmasından önce, Yeniden Yerleşim Planının Banka tarafından kabul edilmesi gerekir. Finansmanın onaylanmasından önce, Yeniden Yerleşim Planının Banka tarafından kabul edilmesi gerekir.

11 Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi Çekirdek İçeriği Projenin ve tahmini etkilerinin açıklaması Projenin ve tahmini etkilerinin açıklaması Tam bir planlamanın neden mümkün olmadığının açıklaması Tam bir planlamanın neden mümkün olmadığının açıklaması Kilit esaslar ve amaçlar Kilit esaslar ve amaçlar Politika ve düzenleme boşluk analizi Politika ve düzenleme boşluk analizi Plan hazırlık ve onay süreci Plan hazırlık ve onay süreci Organizasyonel roller ve prosedürler Organizasyonel roller ve prosedürler İstişare, açıklama ve mağduriyetlerin tazmini ile ilgili yükümlülükler İstişare, açıklama ve mağduriyetlerin tazmini ile ilgili yükümlülükler

12 Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi (RPF) ile ilgili Geçici Hususların Öngörülmesi RPF borçlunun bir dokümanıdır ve politika yükümlülüklerinin kabul edildiğini gösterir. RPF borçlunun bir dokümanıdır ve politika yükümlülüklerinin kabul edildiğini gösterir. RPF geçici bir onay sağlar; nihai tasarıma dayalı olarak Yeniden Yerleşim Planı (RP) incelenir ve onaylanır RPF geçici bir onay sağlar; nihai tasarıma dayalı olarak Yeniden Yerleşim Planı (RP) incelenir ve onaylanır Aşırı ayrıntılandırma süreç yüklerini yükseltebilir ve etkili planlamayı engelleyebilir. Aşırı ayrıntılandırma süreç yüklerini yükseltebilir ve etkili planlamayı engelleyebilir.

13 Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi Uygulanabilirlik: Yasal olarak belirlenen Milli parklardaki veya doğal koruma alanlarındaki kaynaklara erişim ile ilgili kısıtlamalar Uygulanabilirlik: Yasal olarak belirlenen Milli parklardaki veya doğal koruma alanlarındaki kaynaklara erişim ile ilgili kısıtlamalar Amaç: “Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini koruyan bir şekilde” geçim kaynaklarının tazmini” Amaç: “Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini koruyan bir şekilde” geçim kaynaklarının tazmini”

14 Süreç Çerçevesi Gereklilikleri Değerlendirme için kabul edilebilir bir süreç çerçevesi dokümanı gereklidir. Değerlendirme için kabul edilebilir bir süreç çerçevesi dokümanı gereklidir. Bu çerçeve, uygun sınırlama ve etki azaltma önlemlerinin ve uygulama ve izleme düzenlemelerinin dikkate alınacağı katılımcı bir süreç sunar. Kısıtlamaların uygulanması öncesinde kabul edilebilir bir eylem planı gereklidir Kısıtlamaların uygulanması öncesinde kabul edilebilir bir eylem planı gereklidir Eylem planında; spesifik kısıtlamalar, etkilenen insanlara yardımcı olmak için alınacak önlemler ve uygulama ve izleme düzenlemeleri açıklanır.

15 Beklenmeyen Durumlar ve Uyum Telafi Planlaması: Etkiler tespit edilemediğinde veya öngörülemediğinde Telafi Planlaması: Etkiler tespit edilemediğinde veya öngörülemediğinde Plan değişikliği: Tasarı ise yaramadığında ne yapılacak? Plan değişikliği: Tasarı ise yaramadığında ne yapılacak?

16 Yeniden Yerleşim Mantrası : Tekrarlamaya Değer Sözler Yeniden Yerleşim planlaması karmaşıktır Yeniden Yerleşim planlaması karmaşıktır Davranış karmaşıktır – ve koşulludur Davranış karmaşıktır – ve koşulludur Müzakere ve uzlaşı zaman alır Müzakere ve uzlaşı zaman alır Bir plan oluşturmak sadece bir başlangıçtır Bir plan oluşturmak sadece bir başlangıçtır

17 Teşekkür Ederiz....


"Yeniden Yerleşim Planlaması 0P 4.12 Araçları. Yeniden Yerleşim ve Geliştirme Etki azaltma yok: Arazilerini kaybedenler, ulusal kalkınma için bir fedakarlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları