Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Biyolog Zinnet OĞUZ 22 Nisan 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Biyolog Zinnet OĞUZ 22 Nisan 2014."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Biyolog Zinnet OĞUZ 22 Nisan 2014

2 SUNUM İÇERİĞİ AB Yüzme suyu direktifleri Yüzme Suyu Direktifi uyum takvimi 2006/7/EC Direktifi Direktifin Ana hükümleri Temel değişiklikler ve yenilikler Yüzme Suyu Web Sayfası

3 AB YÜZME SUYU DİREKTİFLERİ Yüzme Suyu Kalitesi Direktifidir. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ile Uyumu yapılmıştır. 76/160/EEC Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimine Dair Direktiftir. 76/160/EEC Direktifini yürürlükten kaldırmıştır. 2006/7/EC

4 2006/7/EC UYUMU-ÜYE ÜLKELER 15 Şubat 2006 2006/7/EC Direktifi yayımlanmıştır. 24 Mart 2008 Üye Ülkelerin Direktifin uyumuna yönelik kanunları, yönetmelikleri ve idari hükümleri yürürlüğe koymaları istenmiştir. 31 Aralık 2014 Uygulanması için Üye Ülkelere tanınan son tarihtir.

5 2006/7/EC Uyumu-Türkiye Ulusal Programda uyum tarihi 2011 sonrası

6 2006/7/EC Direktifine neden ihtiyaç duyuldu ? (1) 76/160/EEC Direktifinin 1970’li yılların bilgi ve deneyimini yansıtması Günümüzde yüzme sularına ilişkin bilimsel ve teknik bilginin değişmiş olması Su kalitesinin ve insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi gerekliliği İnsan faaliyetlerine karşı yüzme sularının sınırlı düzeyde yenilenebilir olması Halk Sağlığını korumak amacıyla mikrobiyolojik sağlık riskinin öngörülmesi

7 2006/7/EC Direktifine neden ihtiyaç duyuldu ? (2) En güvenilir gösterge parametrelerini uygulamada bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği Direktifin su ile ilgili diğer mevzuatlarla koordine edilmesi gerektiğinin benimsenmesi Gerçekçi bir yüzme suyu sınıflandırmasına sahip olabilmek için uzun bir sürede gözlemleme ve kalite değerlendirmesinin gerekli olması Sağlık tehlikelerini önlemek için izleme sonuçları ve risk yönetimine dair alınan önlemler konusunda kamunun zamanında bilgilendirilmesi gerekliliği

8 2006/7/EC DİREKTİFİ çevre kalitesini korumak sürdürmek geliştirmek insan sağlığını korumak AMAÇ

9 2006/7/EC DİREKTİFİ Ana Hükümler yüzme suyu kalitesinin izlenmesi ve sınıflandırılması yüzme suyu kalitesinin yönetilmesi kamuya yüzme suyu kalitesi ile ilgili bilgi sağlanması

10 TEMEL DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER İZLEME: 2 bakteriyolojik parametre için rutin izleme yüzme suyu profiline göre siyanobakteri ve makroalg izlemi YENİ SINIFLAMA İstatistiksel hesaplamaya göre sınıflama YÜZME SUYU PROFİLLERİ Her yüzme alanı için çevresel baskıların belirlenmesi İDARİ ÖNLEMLER Tahmini ve mevcut kirliliklere karşı maruziyetin önlenmesi HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ Su kalitesi, profiller, kısa dönemli kirlilikler, yasaklamalar

11 İZLEME (1) Parametreler: E.coli ve intestinal enterokok izlenecektir. Toplam koliform izlemi sonlandırılmıştır. Kimyasal parametre izlemi yoktur. Görsel inceleme maruziyetin önlenmesi için yapılır, sınıflamada kullanılmaz. Profile göre çoğalma potansiyeli var ise siyanobakteri ve makroalg izlemi maruziyetin önlenmesi için gereklidir.

12 İZLEME (2) Sezon öncesi numune : Numune alma takvimi başlangıcından 15-20 gün önce alınmalıdır. İzleme sıklığı: İki örneklem arası en fazla 1 ay Minimum numune sayısı: Bir sezonda en az 4 Sezon 8 haftayı aşmıyor ise veya özel coğrafik kısıtlılık var ise 3 örnek

13 İZLEME (3) Kısa Dönemli kirlilik: Kısa dönem kirlilik net bir şekilde saptanabilir nedenleri olan Yüzme suyunu 72 saatten fazla etkilemesi beklenmeyen mikrobiyolojik kirlilik Yüzme alanı kapatılır, izlemeye devam edilir. Profili belirlenen yüzme suyundan alınan kötü sonuç ihmal edilebilir (tüm sezon için %15) Anormal durumlar: Yüzme suyu kalitesini etkiler ve her beş yılda 1 kereden fazla meydana gelmesi öngörülmez. Anormal durumlarda izleme askıya alınır.

14 YENİ SINIFLAMA Analiz sonuçlarının logaritmik değerlerinin istatistiksel hesaplamaya göre yüzde değerlendirmesi: Sınıflandırma istatistiksel göstergeler üzerine kuruludur. Verilerin 10 tabanlı logaritması üzerine dayalı bir hesaplama ile, her bir fekal kontaminasyon göstergesi parametrenin (EC ve IE) 90’lık ve 95’lik yüzdelikleri belirlenir.

15 YENİ SINIFLAMA 4 yıllık veri seti değerlendirilir : İçinde bulunulan sezon ile birlikte 3 sezon öncesine ait analizler Örnek: 2015’in sınıflandırması 2012, 2013, 2014 ve 2015 sonuçları üzerinden oluşturulur. 4 kalite seviyesi : Mükemmel, İyi, Yeterli, Zayıf Yüzme alanı noktasının nihai sınıflandırılması en uygunsuz parametrenin sınıfına denk gelir.

16 16 YENİ SINIFLAMA KALİTE SINIFLARI ParametreMükemmel kalite İyi kaliteyeterli İntestinal enterekok (cfu/100ml) 200(*)400(*)330 (**) E.coli (cfu/100ml) 500(*)1000(*)900 (**) ParametreMükemmel kalite İyi kaliteyeterli İntestinal enterekok (cfu/100ml) 200(*)400(*)330 (**) E.coli(cfu/1 00ml) 500(*)1000(*)900 (**) 76/160/EEC 2006/7/EC tatlı sular 2006/7/EC kıyı ve geçiş suları ParametreZorunlu Değerler (z) Kılavuz Değerler (k) Toplam koliform /100 ml 10 000500 Fekal koliform /100 ml 2 000100 Fekal streptekok /100 ml -100 (*) % 95 lik değerlendirmeye dayanmaktadır. (**) %90 lık değerlendirmeye dayanmaktadır.

17 YÜZME SUYU PROFİLLERİ Mevcut durumun tanımlanması Veri toplama 1. Aşama Kirleticilerin belirlenmesi Tanı koyma 2. Aşama İdari önlemler Eylem planları 3. Aşama

18 Profillerin güncellenmesi

19 İdari Önlemler Yüzenlerin kirliliğe maruz kalmasının önlenmesi (yüzmenin yasaklanması/ yüzme alanının kapatılması) Su kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçmek (çevresel baskıların azaltılması ve önlenmesi için eylem planını ve uygulama) Su kalitesi ve alınan önlemler hakkında halka bilgi sunulması

20 HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ Yüzme suyu kalitesi verilerinin yüzme sezonu boyunca yüzme alanında halkın erişimine sunulması zorunludur. panolar ve internet gibi araçlarla Yüzme suyu analiz sonuçları Yüzme alanı kalitesi Yüzme suyu profili özeti Kısa dönem kirlilik ve olağanüstü durumlara ilişkin bilgi (yapısı ve süresi) Yasaklama gerekçeleri

21 http://cbs.cevresaglik.gov.tr/yuzmeyayinv5

22 TEŞEKKÜRLER zinnetoguz@yahoo.com


"TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Biyolog Zinnet OĞUZ 22 Nisan 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları