Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adını Matemati ğ e Vermiş Bir Bilimcimiz: Gerçek bilimcilerin yaşamın kendisiyle ne kadar iç içe, yaşamsal enerjiyle ne kadar dolu oldukları yadsınamaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adını Matemati ğ e Vermiş Bir Bilimcimiz: Gerçek bilimcilerin yaşamın kendisiyle ne kadar iç içe, yaşamsal enerjiyle ne kadar dolu oldukları yadsınamaz."— Sunum transkripti:

1

2 Adını Matemati ğ e Vermiş Bir Bilimcimiz:

3 Gerçek bilimcilerin yaşamın kendisiyle ne kadar iç içe, yaşamsal enerjiyle ne kadar dolu oldukları yadsınamaz. Ülkemizin "gerçek" bir bilimcisi ve en büyük matematikçilerinden Cahit Arf da bu pırıl pırıl bilim insanlarının çarpıcı bir örne ğ i...

4 Ülkemizde matemati ğ in simgesi haline gelen Cahit ARF 1910 yılında Selanik'te do ğ du. Balkan savaşının başlamasıyla ailesi İ stanbul'a göç etti. Yaratıcı zekası, ilk çocukluk yıllarında kendini göstermeye başladı.

5 İ lkokulu hep liselerde okudu.O zaman liselerin adı sultani idi.Evleri Beşiktaş’ta ve okulu Beşiktaş Sultanisiydi. 1918'de Süleymaniye’ye taşındılar.E ğ itimine İ stanbul Sultanisi‘nde devam etti. Bir süre sonra İ zmir’e yerleştiler.Ve Matematik ile İ zmir Sultanisi,beşinci sınıfta ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra İ zmir’e yerleştiler.Ve Matematik ile İ zmir Sultanisi,beşinci sınıfta ilgilenmeye başladı.

6 Matematik olarak ö ğ rendikleri şey aritmetikti: sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak. Grameri çok iyiydi, lineer sistemlerle yapılan problemleri de çözebiliyordu. Genç ö ğ retmen Cahit Arf ile ilgileniyor.Euclid geometrisinin ilk teoremlerini ispat ettiriyor. En sonuncusu da Pisagor teoremi. Matematik olarak ö ğ rendikleri şey aritmetikti: sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak. Grameri çok iyiydi, lineer sistemlerle yapılan problemleri de çözebiliyordu. Genç ö ğ retmen Cahit Arf ile ilgileniyor.Euclid geometrisinin ilk teoremlerini ispat ettiriyor. En sonuncusu da Pisagor teoremi. Ve Cahit Arf,ben bu adam sayesinde matematikle ilgilenmeye başladım bilhassa geometriyle diyor.

7 Liseye geçti ve arkadaşlarının sorularına cevap verirdi.Ailesi kabiliyetini hocalardan ö ğ rendi. 1926’da Babası liseyi okumak üzere Fransa’ya gönderdi. Paris’te kaydoldu ğ u St.Louis Lisesini üç yerine iki yılda bitirdi.Ve Türkiye’ye döndü. İ zmir Sultanisi onu Maarif Vekaleti’nin açtı ğ ı Avrupa sınavlarına aday gösterdi. Liseye geçti ve arkadaşlarının sorularına cevap verirdi.Ailesi kabiliyetini hocalardan ö ğ rendi. 1926’da Babası liseyi okumak üzere Fransa’ya gönderdi. Paris’te kaydoldu ğ u St.Louis Lisesini üç yerine iki yılda bitirdi.Ve Türkiye’ye döndü. İ zmir Sultanisi onu Maarif Vekaleti’nin açtı ğ ı Avrupa sınavlarına aday gösterdi.

8 Cahit Arf hem Ecole Polytechnique’i hem de Ecole Normal Superior’u kazanmıstı.Bu aslında onun icin muhendis olup cok para kazanmakla ö ğ retmen olup az para kazanmak arasında bir secim anlamına geliyordu. O, daha idealist yolu tercih edip Ecole Normal Superior’u secti.Bu ünlü okulu iki yılda bitirdi. Cahit Arf hem Ecole Polytechnique’i hem de Ecole Normal Superior’u kazanmıstı.Bu aslında onun icin muhendis olup cok para kazanmakla ö ğ retmen olup az para kazanmak arasında bir secim anlamına geliyordu. O, daha idealist yolu tercih edip Ecole Normal Superior’u secti.Bu ünlü okulu iki yılda bitirdi.

9 Cahit Arf, Cumhuriyet dönemine has idealizmi ve topluma hizmet arzusu nedeniyle bunu reddedip Kastamonu Lisesi’nde ö ğ retmenlik yapmak yönünde bir talep belirtti. Fakat Maarif Vekaleti onu Kastamonu Lisesi yerine Galatasaray Lisesi’ne gönderdi. Kendisinin de belirtti ğ i gibi “bu da vatan, millet heyecanı” ile olmuştu. Stajyer o ğ retmen olarak, karsılastırılamayacak kadar düşük bir maaşla oradan ayrılan bir Fransız’ın yaptı ğ ı isi yapacaktı. Bir yıl bu idealizm ile hocalık yaptı. Ancak o sırada üniversite reformu yapılıyordu. Cahit Arf, Cumhuriyet dönemine has idealizmi ve topluma hizmet arzusu nedeniyle bunu reddedip Kastamonu Lisesi’nde ö ğ retmenlik yapmak yönünde bir talep belirtti. Fakat Maarif Vekaleti onu Kastamonu Lisesi yerine Galatasaray Lisesi’ne gönderdi. Kendisinin de belirtti ğ i gibi “bu da vatan, millet heyecanı” ile olmuştu. Stajyer o ğ retmen olarak, karsılastırılamayacak kadar düşük bir maaşla oradan ayrılan bir Fransız’ın yaptı ğ ı isi yapacaktı. Bir yıl bu idealizm ile hocalık yaptı. Ancak o sırada üniversite reformu yapılıyordu.

10 1933 yılında Cahit Arf ile arkadasları Ratip Berker ve Ferruh Semin “profesör muavini namzedi” (docent adayı) unvanıyla İ stanbul Üniversitesi’nde gorevlendirildi. Cahit Arf kendi anlatımıyla şunları söylüyor: “O sıralarda ben de muvaffak olaca ğ ım hissi uyandı. Muvaffak olmak da su idi: Alim olmak, matematikte birseyler yapmak” Boylece Cahit Arf’ın akademisyenlik hayatı başlamış oluyordu. 1933 yılında Cahit Arf ile arkadasları Ratip Berker ve Ferruh Semin “profesör muavini namzedi” (docent adayı) unvanıyla İ stanbul Üniversitesi’nde gorevlendirildi. Cahit Arf kendi anlatımıyla şunları söylüyor: “O sıralarda ben de muvaffak olaca ğ ım hissi uyandı. Muvaffak olmak da su idi: Alim olmak, matematikte birseyler yapmak” Boylece Cahit Arf’ın akademisyenlik hayatı başlamış oluyordu.

11 1930’lu yıllardaki siyasal gelismeler nedeniyle universiteler uzerinde artan baskılara karsın Hasse gibi bazı matematikçiler Gottingen’ de kalabilmişlerdi. Askerlik zamanı gelmişti.Topcu olarak askerli ğ ini yaptı. Terhisinden yaklaşık bir yıl sonra,1937 yılında doktora yapmak üzere Göttingen Üniversitesi’ne Hasse’nin yanına gitti. Cahit Arf doktora tezini 1938’de tamamlamıştı.

12

13 Tezinde buldu ğ u sonucların bir bölümü dünya literatüründe Arf-Hasse Teoremi olarak bilinmektedir. Cahit Arf yine Hasse’nin önerisi uzerine bir yıl daha Gottingen’de kalarak baska bir problemle u ğ rasmaya basladı. Bu problem,bugün dünya literatüründede “Arf invaryantları” olarak bilinmektedir. Tezinde buldu ğ u sonucların bir bölümü dünya literatüründe Arf-Hasse Teoremi olarak bilinmektedir. Cahit Arf yine Hasse’nin önerisi uzerine bir yıl daha Gottingen’de kalarak baska bir problemle u ğ rasmaya basladı. Bu problem,bugün dünya literatüründede “Arf invaryantları” olarak bilinmektedir.

14 1938'in sonunda Türkiye'ye dönüyor ve İ stanbul Üniversitesi'ndeki görevini sürdürüyor. Döndü ğ ünde hala doçent namzedi kadrosunda olan Cahit Arf,doçentlik sınavına girdi. Cahit bu sınavı başarıyla verdi...

15

16 Cahit Arf’ın Almanya’da ünlü bir matematik dergisi olan Crelle Journal’da 1939 yılında yayımlanmış olan ilk çalışması, Göttingen Üniversitesi’nde, 1938 yılında hazırladı ğ ı son derece parlak olan doktora tezidir. Birkaç ay Cahit Arf,hiç gözükmez.O süre sonunda problemi tamamen çözüp tezini tamamlar.

17 Cahit Arf bu çalışmasıyla sayılar teorisinde çok özel yeri olan lokal cisimlerde dallanma teorisine çok önemli katkıda bulunmuştur. Lokal cisimler teorisi, sayı-cisimleri ve (sonlu katsayıları) Cebrik fonksiyon-cisimleri üzerine uygulanmak için kullanılır.Ancak sınırlı oldu ğ u için genel bir şart altında teorinin kurulması arzu ediliyordu.Hasse de bu problemi Cahit Arf ın üstün kabiliyetine güvenerek doktora konusu olarak vermiştir. Cahit Arf bu çalışmasıyla sayılar teorisinde çok özel yeri olan lokal cisimlerde dallanma teorisine çok önemli katkıda bulunmuştur. Lokal cisimler teorisi, sayı-cisimleri ve (sonlu katsayıları) Cebrik fonksiyon-cisimleri üzerine uygulanmak için kullanılır.Ancak sınırlı oldu ğ u için genel bir şart altında teorinin kurulması arzu ediliyordu.Hasse de bu problemi Cahit Arf ın üstün kabiliyetine güvenerek doktora konusu olarak vermiştir.

18 Bu konudaki temel problem, kuadratik formların birtakım invariantlar yardımıyla sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma Witt adında ünlü bir Alman matematikçi tarafından karakteristi ğ i ikiden farklı olan cisimler için 1937 ′ de yapılmıştı. Karakteristik iki olunca problem çok daha zorlaşıyor ve Witt’in yöntemi uygulanamıyordu. Cahit Arf bu problemle u ğ raştı ve karakteristi ğ i iki olan cisimler üzerindeki kuadratik formları çok iyi bir biçimde sınıflandırdı. Bu konudaki temel problem, kuadratik formların birtakım invariantlar yardımıyla sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma Witt adında ünlü bir Alman matematikçi tarafından karakteristi ğ i ikiden farklı olan cisimler için 1937 ′ de yapılmıştı. Karakteristik iki olunca problem çok daha zorlaşıyor ve Witt’in yöntemi uygulanamıyordu. Cahit Arf bu problemle u ğ raştı ve karakteristi ğ i iki olan cisimler üzerindeki kuadratik formları çok iyi bir biçimde sınıflandırdı.

19 İ nvaryantlar cebir alanında oldu ğ u kadar cebirsel ve diferansiyel topolojide de cok genis bir uygulama alanı buldu ve çalışmaları onu bütün dünyaya tanıttı.(1943)

20 Patric du Val bir seminerde cebirsel e ğ rilerin bir noktası etrafındaki tekilliklerin özelliklerini belirten ve sadece düzlemde geçerli olan teoriden söz ederken Cahit Arf bunun üc boyutlu uzayda da, n-boyutlu uzayda da yapılabilece ğ ini ve analize gereksinim duyulmaksızın sırf cebirsel kavramlarla gerçekleştirilebilece ğ ini iddia etti. Cahit Arf bu problemi 1945 ′ te tamamıyla çözmüş ve tek boyutlu tekil cebirsel kolların sınıflandırılması problemini kapatmıştır. Patric du Val bir seminerde cebirsel e ğ rilerin bir noktası etrafındaki tekilliklerin özelliklerini belirten ve sadece düzlemde geçerli olan teoriden söz ederken Cahit Arf bunun üc boyutlu uzayda da, n-boyutlu uzayda da yapılabilece ğ ini ve analize gereksinim duyulmaksızın sırf cebirsel kavramlarla gerçekleştirilebilece ğ ini iddia etti. Cahit Arf bu problemi 1945 ′ te tamamıyla çözmüş ve tek boyutlu tekil cebirsel kolların sınıflandırılması problemini kapatmıştır.

21 Cahit ARF bu problemi çözerken önemini gözledi ğ i ve problemin çözümünde en önemli rolü oynadı ğ ını farketti ğ i bazı halkalara "karakteristik halka" adını vermiş ve daha sonra gelen yabancı araştırmacılar bu halkalara "Arf halkaları" ve bunların kapanışlarına "Arf kapanışları" adını vermişlerdir. Cahit ARF'ın bu çalışması 1949'da Proceedings of London Mathematical Society dergisinde yayınlanmıştır.

22 Bu çalışmasını 1947-1954 İ stanbul ve Maryland Üniversitelerinde yazdı ğ ı altı makaleyle tamamlıyor. Bu konudaki ilk makalesini 1948’de Türk Matematik Cemiyetine sundu ve aynı yıl İ nönü Ödülü’nü aldı. Bu çalışmasını 1947-1954 İ stanbul ve Maryland Üniversitelerinde yazdı ğ ı altı makaleyle tamamlıyor. Bu konudaki ilk makalesini 1948’de Türk Matematik Cemiyetine sundu ve aynı yıl İ nönü Ödülü’nü aldı.

23 Bir yıl sonra, aldı ğ ı bir daveti de ğ erlendirerek Maryland Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etti. Bu arada profesör olduktan kısa bir sure sonra 1944 yılında savasın ülke sınırına yaklaşması Türkiye’ de bir teyakkuz durumu oluşturmuş ve Cahit Arf ikinci kez askere ça ğ rılarak, o yılı topçu süvari bataryasında gerginlik içinde geçirmisti. İ kinci dünya savası Türkiye’ ye sıçramadan sona erdi ve yasam normale döndü. Bir yıl sonra, aldı ğ ı bir daveti de ğ erlendirerek Maryland Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etti. Bu arada profesör olduktan kısa bir sure sonra 1944 yılında savasın ülke sınırına yaklaşması Türkiye’ de bir teyakkuz durumu oluşturmuş ve Cahit Arf ikinci kez askere ça ğ rılarak, o yılı topçu süvari bataryasında gerginlik içinde geçirmisti. İ kinci dünya savası Türkiye’ ye sıçramadan sona erdi ve yasam normale döndü.

24 1953’ ten sonraki yıllar, Cahit Arf’ın, bilimsel çalışmalarının yanında Cumhuriyet donemi kurumlarına çok önemli katkılarının oldu ğ u yıllardır. Cahit Arf’ın İ stanbul’a döndü ğ ü yıllarda İ stanbul Üniversitesi Prof. Dr. Kerim Erim’ in yönetiminde, yabancı hocaların ve Cahit Arf ile arkadaşlarının katkılarıyla mükemmel bir araştırma ortamı niteli ğ ine kavuşuyordu. 1953’ ten sonraki yıllar, Cahit Arf’ın, bilimsel çalışmalarının yanında Cumhuriyet donemi kurumlarına çok önemli katkılarının oldu ğ u yıllardır. Cahit Arf’ın İ stanbul’a döndü ğ ü yıllarda İ stanbul Üniversitesi Prof. Dr. Kerim Erim’ in yönetiminde, yabancı hocaların ve Cahit Arf ile arkadaşlarının katkılarıyla mükemmel bir araştırma ortamı niteli ğ ine kavuşuyordu. İ stanbul Üniversitesi’nin bu altın ca ğ ı 1950’lerin ortasına kadar sürdü. Cahit Arf, 1953’de Kerim Erim’in vefatıyla boşalan Matematik Enstitüsü müdürlü ğ üne getirildi. Ancak bu tarz görevler,araştırmalarını aksattı ğ ı için görevi bir yılın sonunda bıraktı. İ stanbul Üniversitesi’nin bu altın ca ğ ı 1950’lerin ortasına kadar sürdü. Cahit Arf, 1953’de Kerim Erim’in vefatıyla boşalan Matematik Enstitüsü müdürlü ğ üne getirildi. Ancak bu tarz görevler,araştırmalarını aksattı ğ ı için görevi bir yılın sonunda bıraktı.

25 Fen Fakültesi’nde kurulan Teorik Fizik Enstitüsü’nün başkanlı ğ ını kabul etti. Teorik Fizik Enstitüsü’nde oluşan geliştirici ortam birçok de ğ erli bilim adamının yetişmesinde önemli rol oynadı. Türkiye’de canlı bir araştırma ortamını ilk kez gösteren merkezlerden biri olmuştu. Cahit Arf’ ın baskanlı ğ ında Giacomo Saban ve Asım Özkan’ın matematikçi, Erdal İ nönü, Feza Gürsey ve Fikret Kortel’in teorik fizikçi olarak katıldı ğ ı seminerlerde her hafta birisi yaptı ğ ı bir araştırmayı anlatıyor ve Cahit Arf, sorularıyla konu üzerinde başka incelemeler yapılmasını özendiriyordu.Bu seminerler vasıtasıyla katılanlar yeni buluşlar yapıp araştırmalarında önemli gelişmeler kaydettiler. Fen Fakültesi’nde kurulan Teorik Fizik Enstitüsü’nün başkanlı ğ ını kabul etti. Teorik Fizik Enstitüsü’nde oluşan geliştirici ortam birçok de ğ erli bilim adamının yetişmesinde önemli rol oynadı. Türkiye’de canlı bir araştırma ortamını ilk kez gösteren merkezlerden biri olmuştu. Cahit Arf’ ın baskanlı ğ ında Giacomo Saban ve Asım Özkan’ın matematikçi, Erdal İ nönü, Feza Gürsey ve Fikret Kortel’in teorik fizikçi olarak katıldı ğ ı seminerlerde her hafta birisi yaptı ğ ı bir araştırmayı anlatıyor ve Cahit Arf, sorularıyla konu üzerinde başka incelemeler yapılmasını özendiriyordu.Bu seminerler vasıtasıyla katılanlar yeni buluşlar yapıp araştırmalarında önemli gelişmeler kaydettiler.

26

27 Cahit Arf bir ara Üniversite Senatosu’na da seçildi ve İ stanbul Üniversitesi’ndeki araştırma ortamının gelişmesi yönündeki çabalarını burada da sürdürdü.Cahit Arf,bu arada İ stanbul Teknik Üniversitesi’nde de dersler verdi.1957’den sonra ise Robert Kolej’de yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Cahit Arf bir ara Üniversite Senatosu’na da seçildi ve İ stanbul Üniversitesi’ndeki araştırma ortamının gelişmesi yönündeki çabalarını burada da sürdürdü.Cahit Arf,bu arada İ stanbul Teknik Üniversitesi’nde de dersler verdi.1957’den sonra ise Robert Kolej’de yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı.

28 1955'te Ordinaryüs Profesör olan Cahit Arf, 1962'ye kadar İ stanbul Üniversitesi'ndeki görevini sürdürüyor.1962’de emeklili ğ ini istedi. Cahit Arf, İ stanbul Üniversitesi’ndeki son yıllarında ortamdan epeyce rahatsızdı. 1955'te Ordinaryüs Profesör olan Cahit Arf, 1962'ye kadar İ stanbul Üniversitesi'ndeki görevini sürdürüyor.1962’de emeklili ğ ini istedi. Cahit Arf, İ stanbul Üniversitesi’ndeki son yıllarında ortamdan epeyce rahatsızdı. Robert Kolej’de tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Bunun yanında Halkalı’daki Çekmece Nükleer Çalışma Merkezi’nde de çalışmalar ve araştırmalar yapıyordu.

29 27 Mayıs ihtilalinden sonra Cahit Arf,Milli Birlik Komitesinden aldı ğ ı davetle Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUB İ TAK)Kanunu kurma çalışmalarına katıldı.Daha sonra İ stanbul Üniversitesi tarafından aday gösterilerek bu kurumun Bilim Kurulu’nda görev aldı ve onun ilk başkanı oldu.(1963) 1964-1966 yılları Cahit Arf'ın Princeton'da Institute for Advanced Study ( İ leri Araştırmalar Enstitüsü) nde araştırmalarına devam etti ğ i dönemi kapsıyor.

30 Cahit Arf 1964 yılında Princeton Institute for Advanced Studies( İ leri Arastırmalar Enstitüsü)’den bir davet aldı.TÜB İ TAK’tan izin alarak araştırmalar yapmak üzere Amerika’ya gitti. Oradaki ikinci yılının sonunda bu kez Berkeley’den aldı ğ ı bir daveti de ğ erlendirerek Cahit Arf 1964 yılında Princeton Institute for Advanced Studies( İ leri Arastırmalar Enstitüsü)’den bir davet aldı.TÜB İ TAK’tan izin alarak araştırmalar yapmak üzere Amerika’ya gitti. Oradaki ikinci yılının sonunda bu kez Berkeley’den aldı ğ ı bir daveti de ğ erlendirerek orada bir yıl arastırmalar yaptı.Buradaki üçüncü yılının sonunda Erdal İ nönü’den almış oldu ğ u bir davet mektubunun da etkisiyle yurda dondu ve 1967’de Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi Matematik Bülümü’nde göreve başladı.

31 O sıralarda ODTÜ yeni kurulmus iddialı bir universiteydi. Cahit Arf’ın varlı ğ ının da etkisiyle yurt içinden ve yurt dışından çok de ğ erli matematikçiler ODTÜ Matematik Bölümü’ne gelmeye başladılar.Bölüm’de sürekli ve düzenli seminerler, grup calışmaları ile çok iyi bir araştırma ortamı oluştu.Bu arada Cahit Arf’a 1974 yılında TÜB İ TAK Bilim Ödülü verildi. O sıralarda ODTÜ yeni kurulmus iddialı bir universiteydi. Cahit Arf’ın varlı ğ ının da etkisiyle yurt içinden ve yurt dışından çok de ğ erli matematikçiler ODTÜ Matematik Bölümü’ne gelmeye başladılar.Bölüm’de sürekli ve düzenli seminerler, grup calışmaları ile çok iyi bir araştırma ortamı oluştu.Bu arada Cahit Arf’a 1974 yılında TÜB İ TAK Bilim Ödülü verildi.

32 Cahit Arf’ın ODTÜ’de karışık ortam nedeniyle e ğ itim de ğ işik defalarda kesintiye u ğ radı. Örne ğ in;1971’deki 12 Mart muhtırası döneminde bir ara vekaleten Fen Edebiyat Fakültesi dekanlı ğ ını yürüttü. İ kinci büyük kesintide üstlendi ğ i rol daha da ilgi çekiciydi. 1977 yılında kriz çıktı. Üniversite Konseyi’nin seçti ğ i ve yetkilerini devretti ğ i dört kişilik “ İ cra Komitesinde” yer aldı ve tüm tehlikelere ra ğ men en ön safta mücadele etti. Bunu da bilim adamı kişili ğ ine yakışır bir biçimde yaptı. Cahit Arf’ın ODTÜ’de karışık ortam nedeniyle e ğ itim de ğ işik defalarda kesintiye u ğ radı. Örne ğ in;1971’deki 12 Mart muhtırası döneminde bir ara vekaleten Fen Edebiyat Fakültesi dekanlı ğ ını yürüttü. İ kinci büyük kesintide üstlendi ğ i rol daha da ilgi çekiciydi. 1977 yılında kriz çıktı. Üniversite Konseyi’nin seçti ğ i ve yetkilerini devretti ğ i dört kişilik “ İ cra Komitesinde” yer aldı ve tüm tehlikelere ra ğ men en ön safta mücadele etti. Bunu da bilim adamı kişili ğ ine yakışır bir biçimde yaptı.

33 Cahit Arf,1980 yılında yas haddinden emekli oldu.Bu,onun ikinci emeklili ğ iydi.Aynı yıl Tüm Ö ğ retim Elemanları Derne ğ i tarafından“Seha Meray Onur Odülü”verildi. Cahit Arf İ stanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri tarafından onursal doktora unvanıyla ödüllendirildi. Bir yıl sonra Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi tarafından da kendisine onur doktorası verildi. Cahit Arf,1980 yılında yas haddinden emekli oldu.Bu,onun ikinci emeklili ğ iydi.Aynı yıl Tüm Ö ğ retim Elemanları Derne ğ i tarafından“Seha Meray Onur Odülü”verildi. Cahit Arf İ stanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri tarafından onursal doktora unvanıyla ödüllendirildi. Bir yıl sonra Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi tarafından da kendisine onur doktorası verildi.

34 Cahit Arf,1980 yılından sonra çok geniş kapsamlı bir problem üzerinde çalışıyordu.Bu problem çözüldü ğ ü takdirde yan ürün olarak Riemann hipotezi de çözülmüş olacaktı. Sonlu cisim üzerinde inşa etti ğ i ve“Arf Zeta Fonksiyonu” olarak adlandırılan fonksiyon Riemann hipotezini sa ğ lamakta idi.Cahit Arf,bu projenin di ğ er basamakları üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Cahit Arf, 1984-89 yılları arasında Türk Matematik Derne ğ i’nin başkanlı ğ ını da yaptı. Cahit Arf, 1984-89 yılları arasında Türk Matematik Derne ğ i’nin başkanlı ğ ını da yaptı.

35 Çesitli üniversite ve kurumlardan gelen davetler üzerine seminerler verdi. 1988’ de kendisine “Mustafa Parlar Bilim ve Onur Odülü”, 1989’ da Ege Üniversitesi tarafından “ Şükran Plaketi” verildi. 1993’te Türkiye Bilimler Akademisi Cahit Arf’ı Şeref Üyesi seçti.1994 ise Fransızlar tarafından kendisine “Commandeur des Palmes Academique” nişanı verildi. Çesitli üniversite ve kurumlardan gelen davetler üzerine seminerler verdi. 1988’ de kendisine “Mustafa Parlar Bilim ve Onur Odülü”, 1989’ da Ege Üniversitesi tarafından “ Şükran Plaketi” verildi. 1993’te Türkiye Bilimler Akademisi Cahit Arf’ı Şeref Üyesi seçti.1994 ise Fransızlar tarafından kendisine “Commandeur des Palmes Academique” nişanı verildi.

36 Cahit ARF, matematik-ölümsüzlük ilişkisini şöyle açıklıyordu: ‘‘Bu sonsuzlukları tümevarımsal bir şekilde kavrıyoruz ve kavradı ğ ımız zaman da o sonsuzlu ğ u hissediyoruz. Ve bu bize mutluluk veriyor. Çünkü ölümü unutuyoruz..Herkes ölümsüz oldu ğ u alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim…’’

37 Yasamının son yıllarda Cahit Arf’ ın sa ğ lık durumu oldukca bozuldu. 26 Aralık 1997 günü onu sonsuza ve ölümsüzlü ğ e u ğ urladık. Arf, son yıllarda da matemati ğ in biyoloji bilimi içindeki olası uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bilim adamlı ğ ını bir yaşam biçimi olarak sürdüren Arf, 90 yaşında ölürken bile matematik çalışmalarına devam ediyordu. Yasamının son yıllarda Cahit Arf’ ın sa ğ lık durumu oldukca bozuldu. 26 Aralık 1997 günü onu sonsuza ve ölümsüzlü ğ e u ğ urladık. Arf, son yıllarda da matemati ğ in biyoloji bilimi içindeki olası uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bilim adamlı ğ ını bir yaşam biçimi olarak sürdüren Arf, 90 yaşında ölürken bile matematik çalışmalarına devam ediyordu.

38 1 Ocak 2009’da tedavüle girecek Türk Lirası banknotlarının ön yüzünde Atatürk portreleri bulunurken, arka yüzlerinde Türk bilim, sanat, edebiyat ve müzik tarihinin önde gelen isimlerinin portrelerine yer verildi. Ve 10 TL’nin arka yüzünde matematikçi Ord. Prof. Dr. Cahit Arf yerini aldı..

39

40 PROF. DR. ERDAL INÖNÜ : ( EMEKLI ÖGRETIM ÜYESI, ODTÜ FIZIK BÖLÜMÜ )"... Cahit ARF'in önemli bir özelligi, her şeyin aslini anlamaya çalişmak olmustur.Birisi bir konuşma yaparken, anlamadı ğ ı yeri hemen sorardı. Hiçbir şeyden çekinmezdi,onun için önemli olan anlamaktı; bilime de ğ er veren bir insan olarak anlamak, araştırıcı zekasını kullanarak olayların nedeni anlamak..." PROF. DR. ERDAL INÖNÜ : ( EMEKLI ÖGRETIM ÜYESI, ODTÜ FIZIK BÖLÜMÜ )"... Cahit ARF'in önemli bir özelligi, her şeyin aslini anlamaya çalişmak olmustur.Birisi bir konuşma yaparken, anlamadı ğ ı yeri hemen sorardı. Hiçbir şeyden çekinmezdi,onun için önemli olan anlamaktı; bilime de ğ er veren bir insan olarak anlamak, araştırıcı zekasını kullanarak olayların nedeni anlamak..."

41 Çözülmemiş problemler onlar için dayanılmaz bir çekicili ğ e sahiptir. Bir de genel bir sistemi ele alarak çalışanlar, 'Bu sistemi nasıl karekterize edece ğ im, benzer sistemler oldu ğ unda bunları nasıl ayırt edebilirim?' diye düşünenler var. Cahit Bey bu sınıftadır..." PROF. DR. M. GÜNDÜZ IKEDA: ( TÜBITAK Ulusal Elektronik Arastirma Enstitüsü )

42 Can güvenliginin olmadigi ortamda Cahit Hoca kaba kuvvetin tehditlerine aldirmadan üniversiteye sicak gülüsü, babacan görünümü, tükenmez enerjisi ile ögrenci ve ögretim üyelerine esin kaynagi olmustur. O günlerde özerk ve demokratik üniversite için yaptigi çalismalar ve katkilardan ötürü Tüm Ögretim Üyeleri Dernegi'nin degerli bilim adamimiz Seha Meray adina koydugu ödül Cahit Hoca'ya verilmisti...""... Tahta oymaciligini, visne likörünü, Sabahattin Ali öykülerini, torunlarini çok seven Cahit Hoca'yi bizde çok sevdik ve saydik. Bölüm koridorlarindaki tütün kokusu ve gök gürültüsü sesi, zarif yazisiyla dolmus kara tahtalar hiç aklimizdan çikmayacak ve bize her zaman esin kaynagi olacaktir..."

43

44 Cahit Hoca'nın tüm u ğ raşısı matematik de ğ ildi. O, ülkemizin temel bilim, e ğ itim, teknoloji alanlarının sorunları kadar toplum yaşamımızı düzenleyen oluşumlar üzerinde düşünür, fikir üretir, söyler ve yazardı.

45 Amacım, ö ğ rencilerime şu veya bu görüşü telkin de ğ il, özgür insanlar yetiştirmek". O zaman kastetti ğ im özgürlük bugün mutlulu ğ umuz için bir bakıma en çok gerekli oldu ğ u kanısında oldu ğ um "önyargılardan kurtulma" idi. Kanımca Milli E ğ itimin temel ilkesi şu veya bu şekilde şartlanmış gelecek kuşakların yetiştirilmesi de ğ il; tam tersine, gelecek kuşakların şartlanmamış, olayları oldu ğ u gibi gören, her olayda, her davranışında "neden" diye sorabilen ve bu soruya do ğ al, mantıksal yanıtlar verebilen kişiler olarak yetiştirilmiş olmalıdır.

46 S.1-Hasse-Arf Teoremi nedir? C.1-Göttingen Üniversitesi’nde,Hasse’nin önerisiyle özel haller problemini çözüp 1938 yılında hazırladı ğ ı son derece parlak olan doktora tezidir. S.2-Cahit Arf, matemati ğ e hangi terimleri kazandırmıştır? C.2-Arf halkaları, Arf kapanışları, Arf invaryantı, Hasse-Arf Teoremi gibi kendi ismiyle anılan kavram ve teoremleri kazandırmıştır. S.1-Hasse-Arf Teoremi nedir? C.1-Göttingen Üniversitesi’nde,Hasse’nin önerisiyle özel haller problemini çözüp 1938 yılında hazırladı ğ ı son derece parlak olan doktora tezidir. S.2-Cahit Arf, matemati ğ e hangi terimleri kazandırmıştır? C.2-Arf halkaları, Arf kapanışları, Arf invaryantı, Hasse-Arf Teoremi gibi kendi ismiyle anılan kavram ve teoremleri kazandırmıştır. S.3-TÜB İ TAK başkanı oluşunu açıklayınız. C.3-27 Mayıs ihtilalinden sonra Cahit Arf, Milli Birlik Komitesinden aldı ğ ı davetle Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUB İ TAK)Kanunu kurma çalışmalarına katıldı.Daha sonra İ stanbul Üniversitesi tarafından aday gösterilerek bu kurumun Bilim Kurulu’nda görev aldı ve 1963’de onun ilk başkanı oldu. S.3-TÜB İ TAK başkanı oluşunu açıklayınız. C.3-27 Mayıs ihtilalinden sonra Cahit Arf, Milli Birlik Komitesinden aldı ğ ı davetle Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUB İ TAK)Kanunu kurma çalışmalarına katıldı.Daha sonra İ stanbul Üniversitesi tarafından aday gösterilerek bu kurumun Bilim Kurulu’nda görev aldı ve 1963’de onun ilk başkanı oldu.

47 M. Gündüz İ keda, “Benim Gözümle Matematikçi Cahit Arf ‘Gençlik Rüyası’ ”, TÜB İ TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363. Sayı “Cahit Arf Anısına” özel eki, s. 16-18. Erdal İ nönü, “Cahit Arf’tan Anılar”, TÜB İ TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363.Sayı “Cahit Arf Anısına” Özel Eki, s.19-20. Tosun Terzio ğ lu-Akın Yılmaz, Anlamak Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf,TUBA –Yasam Öyküleri 4. Cahit Arf, ODTÜ Tarafından Onur Doktorası Verilmesi Nedeniyle Hazırlanan Kitapçık, ODTU, 1981. MATEMATIKÇILER BÜLTENI (1998 SAYI 3) BILIM VE TEKNIK DERGISI (363. SAYININ EK İ ) MATEMATIK DÜNYASI (OCAK 1998 SAYI 1) www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ozgecmis/CahitArf.pdf www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view... www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view M. Gündüz İ keda, “Benim Gözümle Matematikçi Cahit Arf ‘Gençlik Rüyası’ ”, TÜB İ TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363. Sayı “Cahit Arf Anısına” özel eki, s. 16-18. Erdal İ nönü, “Cahit Arf’tan Anılar”, TÜB İ TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363.Sayı “Cahit Arf Anısına” Özel Eki, s.19-20. Tosun Terzio ğ lu-Akın Yılmaz, Anlamak Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf,TUBA –Yasam Öyküleri 4. Cahit Arf, ODTÜ Tarafından Onur Doktorası Verilmesi Nedeniyle Hazırlanan Kitapçık, ODTU, 1981. MATEMATIKÇILER BÜLTENI (1998 SAYI 3) BILIM VE TEKNIK DERGISI (363. SAYININ EK İ ) MATEMATIK DÜNYASI (OCAK 1998 SAYI 1) www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ozgecmis/CahitArf.pdf www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view... www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view


"Adını Matemati ğ e Vermiş Bir Bilimcimiz: Gerçek bilimcilerin yaşamın kendisiyle ne kadar iç içe, yaşamsal enerjiyle ne kadar dolu oldukları yadsınamaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları