Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim Adamı Bilim Adamı Albert Einstein. Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı 14 mart 1879 tarihinde Almanya’da do ğ an Albert Einstein, kısa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim Adamı Bilim Adamı Albert Einstein. Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı 14 mart 1879 tarihinde Almanya’da do ğ an Albert Einstein, kısa."— Sunum transkripti:

1 Bilim Adamı Bilim Adamı Albert Einstein

2 Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı 14 mart 1879 tarihinde Almanya’da do ğ an Albert Einstein, kısa bir süre sonra Münich’e taşınarak e ğ itimine Munich’deki Luitpold Gymnasium’da başladı.Bu dönemlerde annesinin çok istedi ğ i keman derslerine devam ediyordu. 14 mart 1879 tarihinde Almanya’da do ğ an Albert Einstein, kısa bir süre sonra Münich’e taşınarak e ğ itimine Munich’deki Luitpold Gymnasium’da başladı.Bu dönemlerde annesinin çok istedi ğ i keman derslerine devam ediyordu. 2

3 Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı Einstein’in ailesinin iflasından dolayı aile İ talya’ya taşındı.Fakat Albert okulunu bitirebilmek için dönem sonuna kadar Münih’te kaldı. 3

4 Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı E ğ itimine devam etmesi için 1896 yılında ailesi Albert’i İ sviçre’ye gönderdi. Fizik ve matematik ö ğ retmeni olmak için Zurich’deki Swiss Federal Polytechnic School’da e ğ itimine devam etti. 4

5 Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı Patent Ofisinde görevli oldu ğ u zaman diliminde birçok önemli işe imza attı ve 1908’de Berne’de okutmanlı ğ a başladı. 1909’da Zurich Üniversitesinde Professör oldu. Ardından 1911’de Prague Üniversitesinde Fizik Profesörlü ğ üne başladı ve 1912’de yine profesör olarak Zurich Üniversitesine geri döndü. Patent Ofisinde görevli oldu ğ u zaman diliminde birçok önemli işe imza attı ve 1908’de Berne’de okutmanlı ğ a başladı. 1909’da Zurich Üniversitesinde Professör oldu. Ardından 1911’de Prague Üniversitesinde Fizik Profesörlü ğ üne başladı ve 1912’de yine profesör olarak Zurich Üniversitesine geri döndü. 5

6 Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı Burada, matematikçi Marcel Grossman ile tanıştı. Burada Albert, zamanı dördüncü boyut olarak algıladı ğ ını söyledi. 1914’de Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü müdürlü ğ üne ve Berlin Üniversitesinde Profesörlü ğ e terfi etti. Hemen ardından Alman vatandaşı oldu ama 1933’de siyasi düşünceler nedeniyle vatandaşlık hakkından vazgeçip Amerika’ya gitti. Burada, matematikçi Marcel Grossman ile tanıştı. Burada Albert, zamanı dördüncü boyut olarak algıladı ğ ını söyledi. 1914’de Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü müdürlü ğ üne ve Berlin Üniversitesinde Profesörlü ğ e terfi etti. Hemen ardından Alman vatandaşı oldu ama 1933’de siyasi düşünceler nedeniyle vatandaşlık hakkından vazgeçip Amerika’ya gitti. 6

7 Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı Princeton Üniversitesinde Profesörlük yaptı. 1940 senesinde Amerikan vatandaşı oldu ve 1945’de Princetondaki işinden emekliye ayrıldı. Avrupa ve Amerika’daki birçok üniversiteden fizik, tıp ve felsefe alanlarında onursal doktora almaya hak kazanan Albert Einstein; 1920’li yıllarda Avrupa, Amerika ve Uzak Do ğ uda ö ğ rencilerine dersler verdi. Çalışmaları sayesinde aralarında Copley Nişanı (1925) ve Franklin Nişanı da bulunmak üzere pek çok ödül aldı. 7

8 Albert Eistein Hayatı Albert Eistein Hayatı 1903 senesinde Einstein gibi fizikle u ğ raşan Mileva Maric ile evlenen ünlü bilim adamının bir kızı ve iki o ğ lu oldu. 1919 yılında Mileva’dan boşanırken kazanmış oldu ğ u ilk Nobel Ödülünü eski karısı Mileva’ya verdi. 18 Nisan 1955’de Princetonda hayata gözlerini yumdu. 1903 senesinde Einstein gibi fizikle u ğ raşan Mileva Maric ile evlenen ünlü bilim adamının bir kızı ve iki o ğ lu oldu. 1919 yılında Mileva’dan boşanırken kazanmış oldu ğ u ilk Nobel Ödülünü eski karısı Mileva’ya verdi. 18 Nisan 1955’de Princetonda hayata gözlerini yumdu. 8

9 Albert Einstein Neyi Buldu ? Fizik Dahisi Einstein ‘ın en önemli buluşu Atom dur. Albert Einstein Fizik konusundaki yaptı ğ ı çalışmaları modern bilimi önemli ölçüde etkiledi. Einstein özellikle zaman ve uzay ile ilgili olarak düzenlenmiş ba ğ lılık (izafiyet) teorisiyle tanındı. Fizik Dahisi Einstein ‘ın en önemli buluşu Atom dur. Albert Einstein Fizik konusundaki yaptı ğ ı çalışmaları modern bilimi önemli ölçüde etkiledi. Einstein özellikle zaman ve uzay ile ilgili olarak düzenlenmiş ba ğ lılık (izafiyet) teorisiyle tanındı. 9

10 Albert Einstein Neyi Buldu ? Einstein İ zafeyit teorisi üç temel bölüme ayrılır: 1905 yılında ortaya koydu ğ u Newton mekani ğ inin yasalarını de ğ iştiren ve kütle ile enerjinin eşde ğ erli oldu ğ u görüşünü öne süren sınırlı ba ğ lılık ; 10

11 Albert Einstein Neyi Buldu ? 1916 yılında ortaya koydu ğ u e ğ risel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren genel ba ğ lılık ; elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri 1916 yılında ortaya koydu ğ u e ğ risel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren genel ba ğ lılık ; elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri 11

12 Albert Einstein Neyi Buldu ? Einstein öncelikli olarak iki teorinin geçerlili ğ i atom fizi ğ i ve astronomi alanında yapılmış olan bir çok farklı deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; ça ğ daş fizi ğ in temel yapı taşları arasında yer alırlar.Söyledi ğ i çok güzel bir söz vardır “Ben atomu iyi bir şey için keşfettim insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar” Einstein öncelikli olarak iki teorinin geçerlili ğ i atom fizi ğ i ve astronomi alanında yapılmış olan bir çok farklı deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; ça ğ daş fizi ğ in temel yapı taşları arasında yer alırlar.Söyledi ğ i çok güzel bir söz vardır “Ben atomu iyi bir şey için keşfettim insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar” 12

13 BENI IZLEDI Ğ INIZ VE DINLEDI Ğ INIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIM BENI IZLEDIĞINIZ VE DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIM 13 Hazırlayan : Beyza Arslantürk Beyza Arslantürk


"Bilim Adamı Bilim Adamı Albert Einstein. Albert Einstein Hayatı Albert Einstein Hayatı 14 mart 1879 tarihinde Almanya’da do ğ an Albert Einstein, kısa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları