Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?
TRABLUSGARP SAVAŞI BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI Nurdan Gül Kökten

2 TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR?
TRABLUSGARP SAVAŞI TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA Nurdan Gül Kökten

3 HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ?
Nurdan Gül Kökten

4 İTAL’YANIN TRABLUSGARP’I İŞGAL ETMESİNİN SEBEPLERİ NELER OLABİLİR?
Osmanlı Devleti’nin Libya’yı(Trablusgarp’ı)niçin savunacak gücü yoktu? Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması Birliğini geç kuran İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı  Açıklama: Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır. 1896’da Habeşistan’a saldırdıysa da; İtalya’nın bu saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Nurdan Gül Kökten

5 Osmanlı Devleti Trablusgarp’a karadan yardım edemezdi; çünkü Mısır, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini onaylayan İngiltere’nin elindeydi. MISIR(İngiliz) Nurdan Gül Kökten

6 OSMANLI DEVLETİ NİÇİN DENİZDEN YARDIM EDEMEDİ?
Çünkü, Donanma II: Abdülhamit tarafından kendisine karşı bir ayaklanma olmasın diye haliçte çürümeye terk edilmişti.

7 Halkı teşkilatlandırmak için Trablusgarp’a giden subaylarımız kimlerdir?
Mustafa Kemal Enver paşa

8 Kuzey Afrika’daki son toprak parçasınıda kaybettik
İtalya Osmanlı’yı barışa zorlamak için nereyi işgal etmiştir? 12 ada Osmanlı bu durum karşısında barışa yanaşmamıştır. Fakat, 8 Ekim 1912’de Balkan Devletleri Osmanlı’ya saldırınca; Osmanlı İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.    Kuzey Afrika’daki son toprak parçasınıda kaybettik

9 I.BALKAN SAVAŞI

10 I.BALKAN SAVAŞI Katılan devletleri söyleyiniz? (1912–1913) SİRBİSTAN
BULGARİSTAN KARADAĞ YUNANİSTAN Katılan devletleri söyleyiniz?

11 Nedenlerini söyleyiniz?
Milliyetçilik akımının etkisi Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panslavizm propagandası Türkleri Balkanlardan atma isteği

12 Osmanlı bu savaşta çok ağır kayıplar verdi
Osmanlı bu savaşta çok ağır kayıplar verdi. Çünkü orduya siyaset girmiş, subaylarımız İttihat Terakkici ve Hürriyet İtilafçı olarak ikiye ayrılmışlardı. Bu da savaş sırasında ordu düzenimizi bozmuştur. Ayrıca Dış İşleri Bakanı Asım Bey kişilik bir askeri birliği savaştan önce terhis etmiştir. Zamanında gerekli seferberlik yapılamadı. Böylece İstanbul-Çatalca’ya kadar çekildik.6,5 Milyon ölü

13 Sonuç: Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) Osmanlı Midye-Enez hattının batısındaki tüm topraklarını kaybetti. Buralar; —Makedonya, Arnavutluk —Batı Trakya (Dede ağaç, Gümülcine İskeçe) —Selanik, Kavala, Üsküp, Manastır —Doğu Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) —Tüm Ege adaları kaybedildi. Sadece Bozcaada ile Gökçeada (İmroz) Osmanlıya bırakıldı. —Tüm ege adalarının Yunanistan’a verilmesi aynı zamanda Osmanlı’nın Girit’ten de vazgeçmiş olduğunu gösterir.(Osmanlı Girit’i II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında Yunanistan’a kaptırmıştı.) Savaş tazminatı söz konusu değildir.

14

15 I.Balkan savaşında alınan ağır yenilgi içeride hangi hesaplaşmaya neden oldu?
İttihat Terakki Fırkası 23 Ocak 1913’te bir hükümet darbesi ile Kamil Paşayı görevden alıp yerine Mahmut Şevket Paşayı getirecektir. Böylece İttihat Terakki Fırkası yönetimdeki etkinliğini arttırdı. Bu olay tarihe Bab-ı âli Baskını olarak geçti. Bab-ı ali Baskınının rejimle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece hükümet değişmiştir.

16 Katılan Devletler? SİRBİSTAN KARADAĞ YUNANİSTAN
: Balkan savaşı sonucu Osmanlıdan en büyük payı Bulgaristan’ın alması. diğer Balkan Devletleri bundan rahatsız olması. Osmanlı da fırsattan yararlanıp kaybettiği toprakların bir kısmını kurtarmak istemesi.

17 Balkan Savaşları sonunda imzalanan Antlaşmalar
İstanbul Antlaşması İstanbul Antlaşması Atina Antlaşması

18 a)İstanbul Ant: Osmanlı-Bulgaristan (21 Temmuz 1913) Bir önceki Antlaşma olan Londra Antlaşması geçersiz oldu. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlı’da kaldı. Kavala ve Dede ağaç Bulgaristan’da kalacak Meriç nehri sınır olacak. Bulgaristan’daki Türklerden isteyenler 4 yıl içinde Türkiye’ye göç edebilecek, istemeyenler ise burada kalabilecek ve bunlar her türlü haklardan yararlanabileceklerdir. b)İstanbul Antlaşması: Osmanlı-Sırbistan (13 Mart 1913) Sırbistan’da kalan Türklerin haklarının ve mallarının korunması ile ilgili hükümler vardır. c) Atina Antlaşması: Osmanlı-Yunanistan (14 Kasım 1913) Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’da kalacak. Yunanistan’da kalan Türk azınlığın hakları yasa ile güvence altına alınacaktır. Şubat 1914’teki görüşmelerde de Bozcaada ve Gökçeada(İmroz) dışındaki tüm ege adaları Yunanistan’a bırakıldı.

19

20 Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır? A) 31 Mart Olayı’nın çıkması B) Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi C) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi D) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine bırakılması E) Osmanlı Devleti’nin İkinci Meşrutiyeti ilan etmesi Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir? İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi Girit'e özerklik verilmesi Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması Rusya'nın, RevalGörüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması .

21 XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval’de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü. Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir? A) Meşrutiyet ilan edildi. B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi. C) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı. D)Türkçülük politikası izlendi.

22 XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval ‘debuluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü. Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir? ? Meşrutiyet ilan edildi. ? Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi. ? Siyasal partiler kuruldu. ? Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı. ? Türkçülük politikası izlendi.

23 talya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? ? Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır. ? İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir. ? Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir ? İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır. ? İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

24 I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? ? Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi ? Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması ? Orduda particilik mücadelesinin yaşanması ? Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi ? Bazı birliklerin terhis edilmesi

25   Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ? Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri ? Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması ? İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları ? Devlet adamları ve padişahların yetersizliği ? Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

26 Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır? ? Atina Antlaşması ? Londra Antlaşması ? Bükreş Antlaşması ? Uşi Antlaşması ? İstanbul Antlaşması II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ? Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi ? Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi ? Yunanistan'ın Girit'i alması ? Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması ? Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması

27 Aşağıdakilerden hangisi II
Aşağıdakilerden hangisi II.Meşrutiyet ve Balkan Savaşı kargaşasından yararlanarak bağımsızlığını kazanan uluslardır? A) Karadağ-Bulgar B) Bulgar-Arnavut C) Arnavut-Romen D) Romen - Arap E) Yunan - Sırp

28 I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II
I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı. Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? ? Makedonya'yı ele geçirmek ? Osmanlı-Alman ittifakını engellemek ? Avusturya ile birlikte hareket edebilmek ? Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek ? Bulgaristan'ın büyümesini engellemek


"OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları