Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNKILAP TARİHİ 20. yy’da Osmanlı Devletinin; Siyasi Durumu Merkezi otorite zayıf. Yapılan ıslahatlar,rejim değişiklikleri ve fikir akımları gidişatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNKILAP TARİHİ 20. yy’da Osmanlı Devletinin; Siyasi Durumu Merkezi otorite zayıf. Yapılan ıslahatlar,rejim değişiklikleri ve fikir akımları gidişatı."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 İNKILAP TARİHİ

5 20. yy’da Osmanlı Devletinin; Siyasi Durumu Merkezi otorite zayıf. Yapılan ıslahatlar,rejim değişiklikleri ve fikir akımları gidişatı değiştirmemiştir. Askeri Durumu Askeri durumu zayıf. Kara ordusu zayıflamış,deniz ordusu ise Haliçte çürümeye bırakılmış.

6 Ekonomik Durumu Ekonomik yönden çöküntü içersinde.Verilen kapitülasyonlar ve alınan dış borçlar Osmanlıyı çıkmaza sokmuştur. Toplumsal Durumu Toplum, sosyo-ekonomik açıdan çöküntü içersinde

7 Trablusgarp Savaşı “1911-1912” Nedenleri: 1-Siyasi birliğini geç kuran İtalya’nın sömürgeciliğe başlaması. 2-Trablusgarb’ın petrol açısından zengin olması. 3-İtalya’nın Avrupa’nın onayını alması. İtalya Trablusgarb’ın kültürel yönden geri bırakıldığını ve burada bulunan Hristiyanlara kötü davranıldığını bahane ederek Tobruk,Derne ve Bingazi’ye asker çıkardı.Osmanlı Devleti,Mısır İng. elinde olduğu için karadan,donanması olmadığı için denizden müdahale edememiştir. İtalya’nın işgaline karşılık Osmanlı Devleti aralarında M.Kemal’in de bulunduğu bir grup gönüllü subayı göndermiştir.Bu subaylar halkı ayaklandırıp, İtalyanlara karşı “gayrinizami harp” yapmışlardır. Osmanlı’nın donanmasının olmamasından yararlanan İtalya, 12 ada ve Rodos’u işgal etmiştir.

8 Sonucu: Osmanlı Devleti, İtalya’yla 18 Ekim 1912’de UŞİ ANTLAŞMASINI imzalamıştır. Buna göre;12 ada ve Rodos geçici,Trablusgarp ise kesin olarak İtalya’ya bırakılmıştır. Önemi: K.Afrika’daki son toprak parçamız elimizden çıktı. 12 ada fiilen elimizden çıktı. Osmanlı’nın topraklarını koruyamıyacağı da ortaya çıkmıştır… NOT:M.Kemal,Trablusgarp savaşında sivil halkın işgallere karşı nasıl örgütleneceğini öğrenmiş, bunu Anadolu halkına uygulamaya çalışmıştır.

9 1. BALKAN SAVAŞI “1912-1913” Nedenleri: 1-Osmanlı Devletini Balkanlardan atmak. 2-Panislavizm politikası. 3-Milliyetçilik akımı. 4-Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik çöküntü.

10 1. BALKAN SAVAŞI “1912-1913” Sonucu: Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir.Edirne ve Kırklareli elimizden çıkmıştır. Arnavutluk 28.11.1912’de bağımsız olmuştur. Osmanlı’dan son ayrılan Balkan Devleti Arnavutluk’tur. Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kaybetmesinin en önemli nedeni;ordu komutanları arasındaki siyasi görüş ayrılıklarıdır. İngiltere ve Almanya’nın araya girmesiyle ; Londra Antlaşması 30.05.1913 imzalanmıştır.

11 Londra Antlaşmasına Göre; Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacak. Ege Adaları Yunanistan’a, Bütün Trakya Bulgaristan’a, Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a verilecektir.

12 Önemi: Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının batısında kalan bütün toprakları kaybetti. DİKKAT: İttihat ve Terakki Partisine ait bir grup silahlı güç “Babı Ali Baskını”adı verilen hükümet darbesiyle iktidarı ele geçirmiştir.

13 2. BALKAN SAVAŞI “1913” Nedenleri: 1-Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu. 2-Bulgaristan’nın çok fazla toprak elde etmesi. 3-Balkan Devletlerinin toprakları paylaşmada anlaşamamaları. Osmanlı Devleti Balkanlardaki bu karışıklığı fırsat bilerek Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır. Katılan devletler; Bulgaristan,Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’dır.

14 2. BALKAN SAVAŞI “1913” 2.Balkan Savaşı’nı Bitiren Antlaşmalar: Bükreş Antlaşması: Bulgaristan ve diğer Balkan Devletleri arasında yapıldı. Makedonya paylaşıldı. İstanbul Antlaşması: Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Batı Trakya Türklerine azınlık statüsü uygulandı. Atina Antlaşması: Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında yapıldı.Girit,Yanya ve Selenik bırakıldı. İstanbul Antlaşması: Sırbistan ve Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Önemi: Bu Antlaşmalarla kaybedilen topraklarda yaşayan Türklerin ve diğer Müslümanların kültürel,dinsel kimliklerine yönelik sorunlar ortaya çıkmıştır…

15


"İNKILAP TARİHİ 20. yy’da Osmanlı Devletinin; Siyasi Durumu Merkezi otorite zayıf. Yapılan ıslahatlar,rejim değişiklikleri ve fikir akımları gidişatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları