Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Osmanlılar Fuat Paşa ve Ali Paşa Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Osmanlılar Fuat Paşa ve Ali Paşa Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi."— Sunum transkripti:

1 1873-1878 BUNALIMI VE SONUÇLARI

2 Yeni Osmanlılar Fuat Paşa ve Ali Paşa Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi

3

4 Ekonomik Etkiler ve Siyasi Sonuçları
Anadolu’da kıtlık( ) Vergi gelirlerinde düşüş Borçların ödenememesi Bosna- Hersek ve Bulgaristan’da isyan İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı tutumu (Kırım Savaşı sonrasında ki olumlu hava değişiyor) Avusturya- Macaristan ve Rusya (Doğu Sorunu) Panslavizm

5

6 Meşrutiyet Devrimi Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi Sultan VI. Murat Anayasa II. Abdülhamit’in Hükümdar oluşu

7

8 Bulgar Bunalımı ve Rusya ‘la Savaş
Panslavizm ,(Sırbistan ve Bulgaristan) Rusya’nın Bulgar’ların yaşadığı bölgelerde reform isteği İngiltere ve İstanbul Konferansı Kanun-i Esasi’nin ilanı-23 arlık 1876 Rusya’yla savaş Yeşilköy Antlaşması(Ayestefanos )

9 «Doğu Bunalımı», İngiltere ve Avusturya
Berlin Antlaşması(1878) Sırbistan ve Karadağ bağımsız-Bulgaristan özerk Avusturya (Bosna- Hersek) İngiltere (Kıbrıs)

10

11 II. ABDÜLHAMİT’İN SALTANATI

12 Devamlılık Unsurları İdari Merkezileşme-Haberleşme Araçları Telgraf Hattı Demiryolu inşası İngiltere-Fransa Alman Şirketi «Bağdat Demiryolu» Vergilerin toplanması-asker yazımı-kamu düzeninin muhafazası Okullardan mezun olan yeni bürokratlar

13 Önceki Dönemle Olan Çelişkiler
Basın Liberalizm-Milliyetçilik-Meşrutiyetçilik Sansür İslam dayanışması-Halifelik unvanının kullanılması Şam-Medine arasında Hicaz demiryolu İktidar merkezi-Saray Hafiyelik Mektepli-Alaylı subaylar Toprak kayıpları ve göçler

14 İç Durum Büyük güçlerin baskısı-milliyetçilik Fransa-İngiltere-Rusya İslam Dayanışması tehdidi (Panislam) İngiltere’nin Mısır’ı işgali (1882) Almanya’nın artan etkisi Kayzer II.Wilhem-Osmanlı Devletini Ziyareti

15

16

17 Gerginlik ve Çatışmalar
Makedonya Meselesi Gizli Komiteleri büyük güçleri müdahale etmeye kışkırtması Ermeni Meselesi Berlin Kongresi- Ermeni Heyetinin, Anadolu’nun doğu vilayetlerinde ıslahat yapılması talebi Rusya’nın desteği Hamidiye Alayları Osmanlı Bankası Baskını(1896) Girit İsyanı-1897

18

19 Maliye ve Ekonomi Muharrem kanunnamesi-Duyun-u Umumiye(1881) İngiltere-Fransa-Almanya yatırımları Loncalar

20 Jön Türkler Osmanlı aydınları Mülkiye ve Harbiye’de eğitim gören gençler(Anayasa-Liberalizm) İttihad-ı Osmani Cemiyeti İttihat ve Terakki Cemiyeti

21


"Yeni Osmanlılar Fuat Paşa ve Ali Paşa Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları