Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Yeni Osmanlılar * Fuat Paşa ve Ali Paşa * Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) * İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Yeni Osmanlılar * Fuat Paşa ve Ali Paşa * Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) * İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi."— Sunum transkripti:

1

2 * Yeni Osmanlılar * Fuat Paşa ve Ali Paşa * Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) * İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi

3

4 * Ekonomik Etkiler ve Siyasi Sonuçları * Anadolu’da kıtlık(1873-1874) * Vergi gelirlerinde düşüş * Borçların ödenememesi * Bosna- Hersek ve Bulgaristan’da isyan * İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı tutumu (Kırım Savaşı sonrasında ki olumlu hava değişiyor) * Avusturya- Macaristan ve Rusya (Doğu Sorunu) * Panslavizm

5

6 * Meşrutiyet Devrimi * Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi * Sultan VI. Murat * Anayasa * II. Abdülhamit’in Hükümdar oluşu

7

8 * Bulgar Bunalımı ve Rusya ‘la Savaş * Panslavizm,(Sırbistan ve Bulgaristan) * Rusya’nın Bulgar’ların yaşadığı bölgelerde reform isteği * İngiltere ve İstanbul Konferansı * Kanun-i Esasi’nin ilanı-23 arlık 1876 * Rusya’yla savaş * Yeşilköy Antlaşması(Ayestefanos )

9 * «Doğu Bunalımı», İngiltere ve Avusturya * Berlin Antlaşması(1878) * Sırbistan ve Karadağ bağımsız-Bulgaristan özerk * Avusturya (Bosna- Hersek) * İngiltere (Kıbrıs)

10

11

12 * Devamlılık Unsurları * İdari Merkezileşme-Haberleşme Araçları * Telgraf Hattı * Demiryolu inşası * İngiltere-Fransa * Alman Şirketi «Bağdat Demiryolu» * Vergilerin toplanması-asker yazımı-kamu düzeninin muhafazası * Okullardan mezun olan yeni bürokratlar

13 * Önceki Dönemle Olan Çelişkiler * Basın * Liberalizm-Milliyetçilik-Meşrutiyetçilik * Sansür * İslam dayanışması-Halifelik unvanının kullanılması * Şam-Medine arasında Hicaz demiryolu * İktidar merkezi-Saray * Hafiyelik * Mektepli-Alaylı subaylar * Toprak kayıpları ve göçler

14 * İç Durum * Büyük güçlerin baskısı-milliyetçilik * Fransa-İngiltere-Rusya * İslam Dayanışması tehdidi (Panislam) * İngiltere’nin Mısır’ı işgali (1882) * Almanya’nın artan etkisi * Kayzer II.Wilhem-Osmanlı Devletini Ziyareti

15

16

17 * Gerginlik ve Çatışmalar * Makedonya Meselesi * Gizli Komiteleri büyük güçleri müdahale etmeye kışkırtması * Ermeni Meselesi * Berlin Kongresi- Ermeni Heyetinin, Anadolu’nun doğu vilayetlerinde ıslahat yapılması talebi * Rusya’nın desteği * Hamidiye Alayları * Osmanlı Bankası Baskını(1896) * Girit İsyanı-1897

18

19 * Maliye ve Ekonomi * Muharrem kanunnamesi-Duyun-u Umumiye(1881) * İngiltere-Fransa-Almanya yatırımları * Loncalar

20 * Jön Türkler * Osmanlı aydınları * Mülkiye ve Harbiye’de eğitim gören gençler(Anayasa-Liberalizm) * İttihad-ı Osmani Cemiyeti * İttihat ve Terakki Cemiyeti

21


"* Yeni Osmanlılar * Fuat Paşa ve Ali Paşa * Süveyş Kanalı’nın Açılması(1869) * İngiltere ve Fransa için Mısır’ın önemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları