Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Savaştaki Antlaşmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Savaştaki Antlaşmalar"— Sunum transkripti:

1 Bu Savaştaki Antlaşmalar
Balkan Savaşları Bu Savaştaki Antlaşmalar

2 I. Balkan Savaşı 1878 tarihli Berlin Antlaşmasında umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek 'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti. 1912 yılında bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.

3

4 İngiltere ve Rusya'nın Anlaşması
Yine 1912 yılında İngiltere, Rusya ile Tallinn'de gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'yı İstanbul ve Boğazlar üzerinde serbest bıraktı.

5 Rusya'nın Balkan Devletleriyle Antlaşması
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi. Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911)

6

7 Osmanlı Ordusunun Hataları
Osmanlı Ordusunda bölgeyi çok iyi tanıyan 1000 kadar subayın İttihat ve Terakki örğütünün ordu üzerindeki hakimiyetini artırmak amacıyla orduyu gençleştirmek görüntüsü altında emekli etmesi, Balkanlarda olası bir karışıklığın olamayacağı kanısıyla bölgeden 200 taburluk(75000 asker)bir kuvvetin terhis edilmesi, Ordunun donanımının düşman güçlerden çok daha üstün olmasına rağmen silah depolarının sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde konuşlandırılması, İrtibat yollarının ve istihbari noktaların dış taarruzlara açık bırakılması, Sırbistan devletinin Almanyadan satın aldığı ağır silahların Selanik limanı üzerinden geçirilmesi ve dolayısıyla balkan devletlerinin silahlanması hususuna ses çıkarılmaması. Askerlikle politikanın tamamiyle birbiri içine girmesi sonucu İttihat ve Terakki Partisi mensubu ve Hürriyet ve İtilaf Partisi mensubu subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farkı nedeniyle birbirine yardım etmemesi.

8 Sonuçları Osmanlı Devleti yaklaşık civarında asker ve yılların çabasıyla elde edilmiş binlerce top ve silah stoklarını kaybetti. 6 milyonu Türk, 2 milyonu Arnavut olmak üzere toplam 8 milyon sivilin kaybına yol açtı. Ordu deneyimsiz ve sabotör subaylarca yönetildiğinden doğu ve batı cephesi olarak iki tertipte savaşan osmanlı ordusunun ilk önce Doğu ordusu bulgarlar tarafından yok edilmiştir.Daha sonra Batı cephesiyle irtibatı kesilen Osmanlı ordusu Sırp ve Yunanlılarla savaşan birliklerini de kaybetmiştir.

9 1910 daki sıkıntılar nedeniyle Arnavutlar Osmanlı tarafında yer almamıştır.
İttihatçı askeri örgütlenme ve taraftarların beceriksizliği nedeniyle Trakya Türkleri ancak civarında bir seferber çıkarabilmiştir. Öte yandan savaşın kısa sürmesi Osmanlı Devletinin Anadolu ve Arap yarımadasındaki birliklerinin bölgeye nakledilmesine dahi fırsat tanımamıştır. 1.Balkan savaşı tam bir baskındır. Balkan savaşında Osmanlı Devleti'nin kendisinden daha küçük balkan devletlerine yenilmesi düvel-i muazzamayı (İngiltere ,Fransa, Rusya) kışkırtmış ve Çanakkale Savaşına yol açmıştır.

10

11 Kaybedilen Topraklar ve Halk
Bulgarlar, Çatalca'ya kadar gelerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladılar. Sırp, Karadağ ve Yunanlılar, Makedonya’yı tamamen işgal ettiler. Diğer Hıristiyan Balkan ülkelerini kendine karşı tehdit olarak gören Arnavutluk,mecburen bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada dışındaki adaları işgal etti. Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı Mayıs ayında Londra'da imzalandı. Londra Antlaşması'na göre: Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Girit Adası Yunanistan'a verildi. Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne'yi dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez Hattı oldu!..

12 II. Balkan Savaşı Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a veriyor Makedonya'dan ufak bir toprak parçası alıyordu.

13

14 II. Balkan Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Anlaşmalar
Bu antlaşmayı takiben Osmanlı Devleti yine 1913 yılında İstanbul Antlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Dimetoka, Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la Atin Antlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı Devleti'yle sınırı kalmadığı için antlaşma imzalanmamıştır. Osmanlı Devleti Sırbistan ile de Bulgaristan'la yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır. Her 3 anlaşmada da Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir..

15 Sonuçlar Batı Trakya, tüm Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu Trakya ile sınırlandırılmıştır. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinin doruk noktasına vardığı açıkça ortaya çıkmıştır. Balkanlar’daki dinmeyen huzursuzluk I. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer almıştır.

16

17 I. Balkan Savaşı Cepheleri; Sarantaporo – Yenice – Kumanova – Kırkkilise - Pente Pigadia - Pirlepe - Lüleburgas - Banitsa - Manastır - Elli (Deniz) - Bolayır – Bizani I. Balkan Savaşı Devletleri; Yunanistan - Bulgaristan - Sırbistan - Karadağ - Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı Komutanları; Enver Paşa - Talat Paşa - Cemal Paşa I. Balkan Savaşı Anlaşmaları; Londra Antlaşması

18 II. Balkan Savaşı Cepheleri; Kılkış – Doyran – Bregalnica – Kalimantsi - Kresna Gorge – Edirne
II. Balkan Savaşı Devletleri; Bulgaristan - Yunanistan - Sırbistan - Karadağ - Romanya - Osmanlı Devleti II. Balkan Savaşı Komutanları; Enver Paşa II. Balkan Savaşı Anlaşmaları; İstanbul Antlaşması (1913) - Bükreş Antlaşması

19

20 Öğretmen; Aygün Bıyıksız Ders; İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ödev; Performans Ödevi Konu; Balkan Savaşları

21 Hazırlayan; Gülsüm Metin 8/A 861


"Bu Savaştaki Antlaşmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları