Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ. 1908 Meşrutiyet Devrimi ► Makedonya ve Trakya Orduları-İttihatçı subaylar ► II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ► İttihat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ. 1908 Meşrutiyet Devrimi ► Makedonya ve Trakya Orduları-İttihatçı subaylar ► II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ► İttihat."— Sunum transkripti:

1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

2 1908 Meşrutiyet Devrimi ► Makedonya ve Trakya Orduları-İttihatçı subaylar ► II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ► İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetimde geride durması ► Seçimlerin yapılması ► Osmanlı Ahrar Fırkası

3 31 Mart İsyanı ► İttihat ve Terakki Cemiyetine Karşı Muhalefet ► Ahrar Fırkası ► Volkan Gazetesi Başyazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi ► Muhafazakâr çevrenin muhalefeti ► İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti

4 ► Ayaklanma ve şeriatın geri getirilmesi isteği ► Ayaklananların talepleri ► Harekat Ordusu-Mahmut Şevket Paşa ► Resneli Niyazi ► Meclis-i Umumî-i Milli ► II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ► V. Mehmet Reşat

5

6

7 1909-1913 Yıllarındaki siyasal çekişme ► Ordunun Üstünlüğü ► Meşruti düzenin pekişmesi ( Padişah- Sadrazamı ve Şeyhülislamı atama, parlamentonun güven oyu alamaması durumunda feshi, yasaların yapılması ve antlaşmaların akdi)

8 ► Subayların siyasetteki rolü ► İttihat ve Terakki Cemiyeti ► Hürriyet ve İtilaf Fırkası ► 1912-seçimler

9 Uluslararası Siyaset;Doğu Sorunu ► Meşrutiyet’in yeniden ilanı ve İmparatorluğun itibar kazanacağı beklentisi ► Avusturya- Macaristan’ın Bosna- Hersek’i resmen ilhakı ► Girit’in Yunanistan’la birleşmesi ► İçten ve dıştan devam eden baskılar ► Arnavutluk ve Yemen olayları ► Trablusgarp-İtalya(Çanakkale Boğazı’nın bombalanması-Oniki Ada’nın işgali) ► Osmanlı Devleti’nin anlaşmaya razı olması

10

11 Balkan Savaşı ve Babıâli Baskını ► Osmanlıları Avrupa’dan atma arzusu ► Sırbistan- Bulgaristan-Yunanistan-Karadağ arasında ittifaklar ► Osmanlı Devleti’ne ültimatom verilmesi ► Osmanlı Devleti ordusunun Çatalça’ya kadar çekilmesi ► Londra’da konferans ► Arnavutluk-bağımsızlık

12 Babıâli Baskını ve Balkan Savaşı’nın İkinci Safhası ► İttihatçılar ve mevcut durum ► Londra konferansı sonrası-Edirne’nin Bulgarlara teslimi önerisi ► Babıâli Baskını ► Kamil Paşa’nın istifası ve Mahmut Şevket Paşa’nın Sadrazam olması ► Balkan Devletlerinin yeniden saldırısı- Edirne’nin düşmesi

13

14 ► Londra Antlaşması(Enez- Midye Hattı) ► Bulgarların toprak kazancı-(Balkan devletleri arasında Bulgaristan’a karşı ittifak) ► Romanya ► Edirne’nin geri alınması ► Bulgaristan-İstanbul Antlaşması ► Balkan Savaşı-Osmanlı Devleti’nin büyük kayıpları

15

16 Teşkilat-ı Mahsusa ► İttihat ve Terakki Cemiyeti ► Fedailer ► Enver Paşa ► Garbi Trakya Hükümeti ► Teşkilat-ı Mahsusanın I. Dünya savaşı sonrası gelişmeler acısından önemi

17


"II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ. 1908 Meşrutiyet Devrimi ► Makedonya ve Trakya Orduları-İttihatçı subaylar ► II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ► İttihat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları