Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

2 1908 Meşrutiyet Devrimi Makedonya ve Trakya Orduları-İttihatçı subaylar II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetimde geride durması Seçimlerin yapılması Osmanlı Ahrar Fırkası

3 31 Mart İsyanı İttihat ve Terakki Cemiyetine Karşı Muhalefet
Ahrar Fırkası Volkan Gazetesi Başyazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi Muhafazakâr çevrenin muhalefeti İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti

4 Ayaklanma ve şeriatın geri getirilmesi isteği
Ayaklananların talepleri Harekat Ordusu-Mahmut Şevket Paşa Resneli Niyazi Meclis-i Umumî-i Milli II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesi V. Mehmet Reşat

5

6

7 1909-1913 Yıllarındaki siyasal çekişme
Ordunun Üstünlüğü Meşruti düzenin pekişmesi ( Padişah-Sadrazamı ve Şeyhülislamı atama, parlamentonun güven oyu alamaması durumunda feshi, yasaların yapılması ve antlaşmaların akdi)

8 Subayların siyasetteki rolü
İttihat ve Terakki Cemiyeti Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1912-seçimler

9 Uluslararası Siyaset;Doğu Sorunu
Meşrutiyet’in yeniden ilanı ve İmparatorluğun itibar kazanacağı beklentisi Avusturya- Macaristan’ın Bosna- Hersek’i resmen ilhakı Girit’in Yunanistan’la birleşmesi İçten ve dıştan devam eden baskılar Arnavutluk ve Yemen olayları Trablusgarp-İtalya(Çanakkale Boğazı’nın bombalanması-Oniki Ada’nın işgali) Osmanlı Devleti’nin anlaşmaya razı olması

10

11 Balkan Savaşı ve Babıâli Baskını
Osmanlıları Avrupa’dan atma arzusu Sırbistan- Bulgaristan-Yunanistan-Karadağ arasında ittifaklar Osmanlı Devleti’ne ültimatom verilmesi Osmanlı Devleti ordusunun Çatalça’ya kadar çekilmesi Londra’da konferans Arnavutluk-bağımsızlık

12 Babıâli Baskını ve Balkan Savaşı’nın İkinci Safhası
İttihatçılar ve mevcut durum Londra konferansı sonrası-Edirne’nin Bulgarlara teslimi önerisi Babıâli Baskını Kamil Paşa’nın istifası ve Mahmut Şevket Paşa’nın Sadrazam olması Balkan Devletlerinin yeniden saldırısı-Edirne’nin düşmesi

13

14 Londra Antlaşması(Enez- Midye Hattı)
Bulgarların toprak kazancı-(Balkan devletleri arasında Bulgaristan’a karşı ittifak) Romanya Edirne’nin geri alınması Bulgaristan-İstanbul Antlaşması Balkan Savaşı-Osmanlı Devleti’nin büyük kayıpları

15

16 Teşkilat-ı Mahsusa İttihat ve Terakki Cemiyeti Fedailer Enver Paşa
Garbi Trakya Hükümeti Teşkilat-ı Mahsusanın I. Dünya savaşı sonrası gelişmeler acısından önemi

17


"II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları