Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı."— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı

2 Tema Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü

3 Hizmet Sloganı Sürdürülebilir Çevreci Ürün ve Yaşam Çevrimleri Sürdürülebilir Kalkınma için Yerel ve Yenilikçi Çözümler Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü 3

4 1.Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitici eğitimi ve okullarda eğitimlerle kamu duyarlılığının artırılması için çalışmak. 2.Orman yangınları ile mücadele eğitimi vermek. 3.Ege Üniversitesi destekli olarak ağaçlandırma yapılan proje alanlarının civarındaki orman köylerinde, yerel halkın ve özellikle kadınların ve gençlerin sahip oldukları doğayı korumaları konusunda bilinç geliştirmeyi sağlamak. 1.Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitici eğitimi ve okullarda eğitimlerle kamu duyarlılığının artırılması için çalışmak. 2.Orman yangınları ile mücadele eğitimi vermek. 3.Ege Üniversitesi destekli olarak ağaçlandırma yapılan proje alanlarının civarındaki orman köylerinde, yerel halkın ve özellikle kadınların ve gençlerin sahip oldukları doğayı korumaları konusunda bilinç geliştirmeyi sağlamak. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA 4

5 4. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları yapmak. 5. Arazi bozulumu, çölleşme ve sel havzaları iyileştirme çalışmaları yapmak. 6. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmak. 7. Düşük karbon salınımı teknolojilerinin adaptasyonu(Karbon ayak izi ve Karbonmetre kullanımı). 4. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları yapmak. 5. Arazi bozulumu, çölleşme ve sel havzaları iyileştirme çalışmaları yapmak. 6. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmak. 7. Düşük karbon salınımı teknolojilerinin adaptasyonu(Karbon ayak izi ve Karbonmetre kullanımı). Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA 5

6 8. Odun dışında kalan orman ürünlerinin kullanımının teşviki( Mantar, defne, kekik vb.) 9. Orman zararlıları ile mücadele için farkındalığın yaratılması yönünde çalışma yapmak. 10. Biyo çeşitliliğin korunması için gerekli çalışmaları yapmak(Eğitim, bilgilendirme ve bu konuda farkındalığın artırılması ile ilgili her türlü çalışma). 8. Odun dışında kalan orman ürünlerinin kullanımının teşviki( Mantar, defne, kekik vb.) 9. Orman zararlıları ile mücadele için farkındalığın yaratılması yönünde çalışma yapmak. 10. Biyo çeşitliliğin korunması için gerekli çalışmaları yapmak(Eğitim, bilgilendirme ve bu konuda farkındalığın artırılması ile ilgili her türlü çalışma). Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA 6

7 11. Su havzaları ve sulak alanların korunması ile ilgili çalışmalar yapmak. 12. Çevre Teknolojileri ve yönetimi, 13. Endüstriyel Plantasyon, 14. Tarımsal uygulamalar ile ilgili çalışmalar, -> Organik Tarım – İyi Tarım Uygulamaları -> Tarımsal Sulama, -> Zeytin Ağaçlandırması, 15. Sivil Toplum örgütlerinde gönüllülük ( Vakıf kapasite gelişimi faaliyetlerinde öncelikle teknik ve insan kapasitesi ile gönüllü katkı sayısında artış sağlayacaktır.) 11. Su havzaları ve sulak alanların korunması ile ilgili çalışmalar yapmak. 12. Çevre Teknolojileri ve yönetimi, 13. Endüstriyel Plantasyon, 14. Tarımsal uygulamalar ile ilgili çalışmalar, -> Organik Tarım – İyi Tarım Uygulamaları -> Tarımsal Sulama, -> Zeytin Ağaçlandırması, 15. Sivil Toplum örgütlerinde gönüllülük ( Vakıf kapasite gelişimi faaliyetlerinde öncelikle teknik ve insan kapasitesi ile gönüllü katkı sayısında artış sağlayacaktır.) Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA 7

8 16. Ege Orman Vakfı FVGS tesisi, Zeytin plantasyon sahasında uygulamalı mesleki eğitimleri, 17.Ulusal ve Uluslararası destekli çevre proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, 16. Ege Orman Vakfı FVGS tesisi, Zeytin plantasyon sahasında uygulamalı mesleki eğitimleri, 17.Ulusal ve Uluslararası destekli çevre proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA 8

9 1.Ege Orman Vakfı, 2.TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma Vakfı, 3.Türkiye Erozyonla mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma vakfı. 1.Ege Orman Vakfı, 2.TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma Vakfı, 3.Türkiye Erozyonla mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma vakfı. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA (Çözüm Ortakları) 9

10 1.Mevcut Enerji politikaları ve Türkiye açısından enerjinin önemi konusunda farkındalık yaratılması, 2.Enerji verimliliği ve önemi konusunda farkındalık yaratılması, 3.Enerjinin Etki Yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, 4.Yenilenebilir Enerji farkındalığı ve kullanımının artırılması, 5.Su – Enerji ortak yönetimi ile ilgili çalışmalar, 1.Mevcut Enerji politikaları ve Türkiye açısından enerjinin önemi konusunda farkındalık yaratılması, 2.Enerji verimliliği ve önemi konusunda farkındalık yaratılması, 3.Enerjinin Etki Yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, 4.Yenilenebilir Enerji farkındalığı ve kullanımının artırılması, 5.Su – Enerji ortak yönetimi ile ilgili çalışmalar, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ENERJİ 10

11 1.Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2.Elektrik Mühendisleri Odası, 3.Makine Mühendisleri Odası, 4.Temiz Enerji Vakfı(TEMEV), 5.GÜNDER, 6.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği(TUREB), 7.T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 1.Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2.Elektrik Mühendisleri Odası, 3.Makine Mühendisleri Odası, 4.Temiz Enerji Vakfı(TEMEV), 5.GÜNDER, 6.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği(TUREB), 7.T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ENERJİ(Çözüm Ortakları) 11

12 1.Suyun verimli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması, 2.Tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı. 1.Suyun verimli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması, 2.Tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak Kullanımı, Su-Kaynak verimliliği, Kaynak Politikaları, Çevre Bilinci ve Farkındalığı. 12

13 1.İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) 2.Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), 3.Sulama Birlikleri, 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1.İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) 2.Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), 3.Sulama Birlikleri, 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak - Su Kullanımı Çözüm Ortakları 13

14 1.Atık yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, 2.Temiz üretim yaklaşımlarının geliştirilmesi. 1.Atık yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, 2.Temiz üretim yaklaşımlarının geliştirilmesi. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 14

15 1.Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 2.Bornova Belediyesi, 3.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 1.Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 2.Bornova Belediyesi, 3.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Atık Yönetimi ve Geri dönüşüm Çözüm Ortakları 15

16 1.Akıllı Kentler ile ilgili olarak gerekli planlama ve uygulama çalışmaları, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL YÖNETİM, Sürdürülebilir Büyüme, Çevresel Adalet, Çevre Katılımı ve Aktivizm 16

17 1.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü (Md. Özlem Tuğaç) 2.İzmir Büyükşehir Belediyesi ARGE ve İnovasyon Merkezi, 3.Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü (Md. Özlem Tuğaç) 2.İzmir Büyükşehir Belediyesi ARGE ve İnovasyon Merkezi, 3.Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevresel Yönetim (Çözüm Ortakları) 17

18 1.İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) 2.Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), 3.Sulama Birlikleri, 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1.İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) 2.Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), 3.Sulama Birlikleri, 4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak - Su Kullanımı Çözüm Ortakları 18

19 1.İklim değişikliği ve kişisel/kurumsal davranış değişimleri ile ilgili çalışmalar, 2.Karbon Ticareti, Karbon ayak izi konusunda farkındalığın artırılması ile ilgili çalışmalar. 1.İklim değişikliği ve kişisel/kurumsal davranış değişimleri ile ilgili çalışmalar, 2.Karbon Ticareti, Karbon ayak izi konusunda farkındalığın artırılması ile ilgili çalışmalar. Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 19

20 1.Türkiye – Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 2.Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 3.İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1.Türkiye – Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 2.Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 3.İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : İklim Değişiklikleri (Çözüm Ortakları) 20

21 1. Doğal Yaşam ve Hayvanların korunması, 2. Hayvan hakları ile ilgili olarak toplumda farkındalık yaratılması ve bu fikrin savunulması, 1. Doğal Yaşam ve Hayvanların korunması, 2. Hayvan hakları ile ilgili olarak toplumda farkındalık yaratılması ve bu fikrin savunulması, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : DOĞAL YAŞAM HAYVANLARI 21

22 1.Doğal Derneği, 2.Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), 3.Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği, 4.Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 5.Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6.Deniz Temiz Derneği (Deniztemiz Turmepa). 1.Doğal Derneği, 2.Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), 3.Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği, 4.Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 5.Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6.Deniz Temiz Derneği (Deniztemiz Turmepa). Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : DOĞAL YAŞAM HAYVANLARI Çözüm Ortakları 22

23 1. Çevre konusunda yapılan yatırım ve çalışmaların toplumsal boyutta ele alınması, Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL ADALET 23

24 1.İzmir Barosu, 2.Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, (Yön.K.Başkanı Helil Kınay) 1.İzmir Barosu, 2.Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, (Yön.K.Başkanı Helil Kınay) Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL ADALET (Çözüm Ortakları) 24

25 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevre Dostu Teşviklere Yönelik Projeler (AB, TUBİTAK vb.) 25

26 1.EBİLTEM Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevre Dostu Teşviklere Yönelik Projeler Çözüm Ortakları 26

27 1.Sosyal İnovasyon Konusunda Farkındalığın artırılması, 2.Sosyal İnovasyon başarı örneklerinin ve elde edilen deneyimlerin paylaşılması, 3.İnovatif Sürdürülebilirlik. 1.Sosyal İnovasyon Konusunda Farkındalığın artırılması, 2.Sosyal İnovasyon başarı örneklerinin ve elde edilen deneyimlerin paylaşılması, 3.İnovatif Sürdürülebilirlik. Başlık : ÇEVRE-TOPLUM-EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal İnovasyon 27

28 1. Sosyal İnovasyon Merkezi, Başlık : ÇEVRE-TOPLUM-EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal İnovasyon(Çözüm Ortakları) 28

29 1.Toplumda, Ticaretin önemi ve vazgeçilmezliği olgusu, 2.İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar çeşitli şekillerde devam eden Ticaret ve Ekonomi politikaları farkındalığının geliştirilmesi. 1.Toplumda, Ticaretin önemi ve vazgeçilmezliği olgusu, 2.İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar çeşitli şekillerde devam eden Ticaret ve Ekonomi politikaları farkındalığının geliştirilmesi. Başlık : EKONOMİ Alt Başlık : ADİL TİCARET ve EKONOMİ Politikaları 29

30 1.Küçük yaşta kanser olan ve eğitimden uzak çocuklara yönelik eğitim, sosyal faaliyet ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması. Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Sağlıklı Yaşam ve Refah Eşitliği 30

31 1.Sağlıkta Kalite Derneği (Cüneyt Tuğrul), 2.Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV), 3.Türk Tabibler Birliği(TTB), 4.Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAMUV). 1.Sağlıkta Kalite Derneği (Cüneyt Tuğrul), 2.Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV), 3.Türk Tabibler Birliği(TTB), 4.Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAMUV). Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Sağlıklı Yaşam ve Refah Eşitliği Çözüm Ortakları 31

32 1.Kooperatifleşme konusunda farkındalık yaratılması, 2.STK’lar arası iletişim ve işbirliğinin artırılması, 3.STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması, 4.Afet Yönetimi, 5.Kan Bağışı. 1.Kooperatifleşme konusunda farkındalık yaratılması, 2.STK’lar arası iletişim ve işbirliğinin artırılması, 3.STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması, 4.Afet Yönetimi, 5.Kan Bağışı. Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Toplumsal Dayanışma ve Paydaş Birlikteliği 32

33 1.Kalkınma Atölyesi, 2.Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, 3.Kızılay. 1.Kalkınma Atölyesi, 2.Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, 3.Kızılay. Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Toplumsal Dayanışma ve Paydaş Birlikteliği(Çözüm Ortakları) 33

34 1.Böbrek yetersizliği sebebi ile doğumdan itibaren diyaliz makinesine bağlı yaşamak zorunda olan ve ergenlerin yaşam kalitesinin artırılması, Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirliği ve Bağımlılık 34

35 1.Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi, 2.İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Mücadele ve Koruma Derneği(İEM). 1.Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi, 2.İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Mücadele ve Koruma Derneği(İEM). Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirliği ve Bağımlılık(Çözüm Ortakları) 35

36 1.Engelli vatandaşlarımızın sosyal imkanlardan yararlanması, 2.Eğitimden eşit oranda yararlanmalarının sağlanması. 1.Engelli vatandaşlarımızın sosyal imkanlardan yararlanması, 2.Eğitimden eşit oranda yararlanmalarının sağlanması. Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Engelli olma 36

37 1.Ege Üniversitesi - Engelsiz Ege, 2.Ege Üniversitesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.Ege Üniversitesi - Engelsiz Ege, 2.Ege Üniversitesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Engelli olma Çözüm Ortakları 37

38 1.Mevsim İşçiliği yapan çocukların sorunları, 2.Sürdürülebilir, yerel ve kentsel kalkınma hakkında farkındalık yaratılması, 3.Seçilecek bir köyün yerel kalkınma modeli kapsamında ele alınması(yol, okul, eğitim, sağlık istihdam gibi bir çok ihtiyacına çözüm bulunması). 1.Mevsim İşçiliği yapan çocukların sorunları, 2.Sürdürülebilir, yerel ve kentsel kalkınma hakkında farkındalık yaratılması, 3.Seçilecek bir köyün yerel kalkınma modeli kapsamında ele alınması(yol, okul, eğitim, sağlık istihdam gibi bir çok ihtiyacına çözüm bulunması). Başlık : TOPLUM - EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal Kalkınma 38

39 1.KALKINMA ATÖLYESİ(Bilim, Eğitim ve Kültür Araştırma Uygulama Üretim ve İşletme Kooperatifi – Ertan Karabıyık/05414573190/ ekarabiyik@kalkınmaatolyesi.org) ekarabiyik@kalkınmaatolyesi.org 2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği(KSSD), 3.Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, 4.Türk Eğitim gönüllüleri Vakfı, 5.Çağdaş yaşamı destekleme derneği, 6.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV). 1.KALKINMA ATÖLYESİ(Bilim, Eğitim ve Kültür Araştırma Uygulama Üretim ve İşletme Kooperatifi – Ertan Karabıyık/05414573190/ ekarabiyik@kalkınmaatolyesi.org) ekarabiyik@kalkınmaatolyesi.org 2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği(KSSD), 3.Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, 4.Türk Eğitim gönüllüleri Vakfı, 5.Çağdaş yaşamı destekleme derneği, 6.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV). Başlık : TOPLUM - EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal Kalkınma(Çözüm Ortakları) 39

40 Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Teşekkür ederiz.

41 Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü Eğitim Öğ. Yılı Proje sayısı Öğrenci Sayısı 2011 / 2012 735 6699 2012 / 2013 762 7616 2013 / 2014 650 6334 2014 / 2015 526 5515 Eğitim Öğ. Yılı Proje sayısı Öğrenci Sayısı 2011 / 2012 735 6699 2012 / 2013 762 7616 2013 / 2014 650 6334 2014 / 2015 526 5515 41

42 Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı TOPLUMA HİZMET PROJE UYGULAMALARI PROJE SAYILARI PROJELERDE YER ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI 42

43 FAKÜLTELERProje sayısıÖğrenci Sayısı Diş Hekimliği Fakültesi3163 Eczacılık Fakültesi12126 Edebiyat Fakültesi48570 Eğitim Fakültesi50334 Fen Fakültesi43480 Hemşirelik Fakültesi26397 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi35523 İletişim Fakültesi192 Mühendislik Fakültesi99834 Su Ürünleri Fakültesi135 Ziraat Fakültesi45381 Fakülteler Toplamı3633935 43

44 Devlet Türk M. Konservatuarı38 YÜKSEK OKULLARProje sayısıÖğrenci Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Y.Okulu10125 Çeşme Turizm ve Otelcilik Y.Okulu636 İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu13149 Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu00 Yüksek Okullar Toplamı29310 44

45 MESLEK YÜKSEK OKULLARIProje sayısıÖğrenci Sayısı Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO12300 Bayındır MYO340 Bergama MYO331 Ege MYO103411 Emel Akın MYO2207 Ödemiş MYO122 Tire Kutsan MYO00 Aliağa MYO7251 MESLEK YÜKSEK OKULLARI Toplamı1311262 45


"Ege Üniversitesi Rektörlü ğ ü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlü ğ ü TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları