Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü"— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü

2 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
Tema Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü

3 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
Hizmet Sloganı Sürdürülebilir Çevreci Ürün ve Yaşam Çevrimleri Sürdürülebilir Kalkınma için Yerel ve Yenilikçi Çözümler Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü

4 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA
Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitici eğitimi ve okullarda eğitimlerle kamu duyarlılığının artırılması için çalışmak. Orman yangınları ile mücadele eğitimi vermek. Ege Üniversitesi destekli olarak ağaçlandırma yapılan proje alanlarının civarındaki orman köylerinde, yerel halkın ve özellikle kadınların ve gençlerin sahip oldukları doğayı korumaları konusunda bilinç geliştirmeyi sağlamak.

5 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA
4. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları yapmak. 5. Arazi bozulumu, çölleşme ve sel havzaları iyileştirme çalışmaları yapmak. 6. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmak. 7. Düşük karbon salınımı teknolojilerinin adaptasyonu(Karbon ayak izi ve Karbonmetre kullanımı).

6 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA
8. Odun dışında kalan orman ürünlerinin kullanımının teşviki( Mantar, defne, kekik vb.) 9. Orman zararlıları ile mücadele için farkındalığın yaratılması yönünde çalışma yapmak. 10. Biyo çeşitliliğin korunması için gerekli çalışmaları yapmak(Eğitim, bilgilendirme ve bu konuda farkındalığın artırılması ile ilgili her türlü çalışma).

7 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA
11. Su havzaları ve sulak alanların korunması ile ilgili çalışmalar yapmak. 12. Çevre Teknolojileri ve yönetimi, 13. Endüstriyel Plantasyon, 14. Tarımsal uygulamalar ile ilgili çalışmalar, -> Organik Tarım – İyi Tarım Uygulamaları -> Tarımsal Sulama, -> Zeytin Ağaçlandırması, 15. Sivil Toplum örgütlerinde gönüllülük (Vakıf kapasite gelişimi faaliyetlerinde öncelikle teknik ve insan kapasitesi ile gönüllü katkı sayısında artış sağlayacaktır.)

8 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA
16. Ege Orman Vakfı FVGS tesisi, Zeytin plantasyon sahasında uygulamalı mesleki eğitimleri, 17.Ulusal ve Uluslararası destekli çevre proje çağrılarına ortak başvuru yapılması,

9 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ORMANLAŞTIRMA (Çözüm Ortakları)
Ege Orman Vakfı, TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma Vakfı, Türkiye Erozyonla mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma vakfı.

10 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ENERJİ
Mevcut Enerji politikaları ve Türkiye açısından enerjinin önemi konusunda farkındalık yaratılması, Enerji verimliliği ve önemi konusunda farkındalık yaratılması, Enerjinin Etki Yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, Yenilenebilir Enerji farkındalığı ve kullanımının artırılması, Su – Enerji ortak yönetimi ile ilgili çalışmalar,

11 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ENERJİ(Çözüm Ortakları)
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Temiz Enerji Vakfı(TEMEV), GÜNDER, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği(TUREB), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

12 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak Kullanımı, Su-Kaynak verimliliği, Kaynak Politikaları, Çevre Bilinci ve Farkındalığı. Suyun verimli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması, Tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı.

13 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak - Su Kullanımı Çözüm Ortakları
İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), Sulama Birlikleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

14 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Atık yönetimi konusunda farkındalık yaratılması, Temiz üretim yaklaşımlarının geliştirilmesi.

15 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Atık Yönetimi ve Geri dönüşüm Çözüm Ortakları
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Bornova Belediyesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

16 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL YÖNETİM, Sürdürülebilir Büyüme, Çevresel Adalet, Çevre Katılımı ve Aktivizm Akıllı Kentler ile ilgili olarak gerekli planlama ve uygulama çalışmaları,

17 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevresel Yönetim (Çözüm Ortakları)
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü (Md. Özlem Tuğaç) İzmir Büyükşehir Belediyesi ARGE ve İnovasyon Merkezi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

18 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Doğal Kaynak - Su Kullanımı Çözüm Ortakları
İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası, ( YK. Başkanı Ali Murathan) Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK), Sulama Birlikleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

19 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ
İklim değişikliği ve kişisel/kurumsal davranış değişimleri ile ilgili çalışmalar, Karbon Ticareti, Karbon ayak izi konusunda farkındalığın artırılması ile ilgili çalışmalar.

20 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : İklim Değişiklikleri (Çözüm Ortakları)
Türkiye – Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

21 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : DOĞAL YAŞAM HAYVANLARI
1. Doğal Yaşam ve Hayvanların korunması , 2. Hayvan hakları ile ilgili olarak toplumda farkındalık yaratılması ve bu fikrin savunulması,

22 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : DOĞAL YAŞAM HAYVANLARI Çözüm Ortakları
Doğal Derneği , Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Deniz Temiz Derneği (Deniztemiz Turmepa).

23 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL ADALET
1. Çevre konusunda yapılan yatırım ve çalışmaların toplumsal boyutta ele alınması,

24 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : ÇEVRESEL ADALET (Çözüm Ortakları)
İzmir Barosu, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, (Yön.K.Başkanı Helil Kınay)

25 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevre Dostu Teşviklere Yönelik Projeler (AB, TUBİTAK vb.)

26 Başlık : ÇEVRE Alt Başlık : Çevre Dostu Teşviklere Yönelik Projeler Çözüm Ortakları
EBİLTEM

27 Başlık : ÇEVRE-TOPLUM-EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal İnovasyon
Sosyal İnovasyon Konusunda Farkındalığın artırılması, Sosyal İnovasyon başarı örneklerinin ve elde edilen deneyimlerin paylaşılması, İnovatif Sürdürülebilirlik.

28 Başlık : ÇEVRE-TOPLUM-EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal İnovasyon(Çözüm Ortakları)
1. Sosyal İnovasyon Merkezi,

29 Başlık : EKONOMİ Alt Başlık : ADİL TİCARET ve EKONOMİ Politikaları
Toplumda, Ticaretin önemi ve vazgeçilmezliği olgusu, İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar çeşitli şekillerde devam eden Ticaret ve Ekonomi politikaları farkındalığının geliştirilmesi.

30 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Sağlıklı Yaşam ve Refah Eşitliği
Küçük yaşta kanser olan ve eğitimden uzak çocuklara yönelik eğitim, sosyal faaliyet ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.

31 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Sağlıklı Yaşam ve Refah Eşitliği Çözüm Ortakları
Sağlıkta Kalite Derneği (Cüneyt Tuğrul), Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV), Türk Tabibler Birliği(TTB), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAMUV).

32 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Toplumsal Dayanışma ve Paydaş Birlikteliği
Kooperatifleşme konusunda farkındalık yaratılması, STK’lar arası iletişim ve işbirliğinin artırılması, STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması, Afet Yönetimi, Kan Bağışı.

33 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Toplumsal Dayanışma ve Paydaş Birlikteliği(Çözüm Ortakları)
Kalkınma Atölyesi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Kızılay.

34 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirliği ve Bağımlılık
Böbrek yetersizliği sebebi ile doğumdan itibaren diyaliz makinesine bağlı yaşamak zorunda olan ve ergenlerin yaşam kalitesinin artırılması,

35 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirliği ve Bağımlılık(Çözüm Ortakları)
Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi, İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Mücadele ve Koruma Derneği(İEM).

36 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Engelli olma
Engelli vatandaşlarımızın sosyal imkanlardan yararlanması, Eğitimden eşit oranda yararlanmalarının sağlanması.

37 Başlık : TOPLUM Alt Başlık : Yaşam Kalitesi ve Engelli olma Çözüm Ortakları
Ege Üniversitesi - Engelsiz Ege, Ege Üniversitesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

38 Başlık : TOPLUM - EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal Kalkınma
Mevsim İşçiliği yapan çocukların sorunları, Sürdürülebilir, yerel ve kentsel kalkınma hakkında farkındalık yaratılması, Seçilecek bir köyün yerel kalkınma modeli kapsamında ele alınması(yol, okul, eğitim, sağlık istihdam gibi bir çok ihtiyacına çözüm bulunması).

39 Başlık : TOPLUM - EKONOMİ Alt Başlık : Sosyal Kalkınma(Çözüm Ortakları)
KALKINMA ATÖLYESİ(Bilim, Eğitim ve Kültür Araştırma Uygulama Üretim ve İşletme Kooperatifi – Ertan Karabıyık/ / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği(KSSD), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Eğitim gönüllüleri Vakfı, Çağdaş yaşamı destekleme derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV).

40 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
TOPLUMA HİZMET PROJESİ 2015 / 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Teşekkür ederiz. Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü

41 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
Eğitim Öğ. Yılı Proje sayısı Öğrenci Sayısı 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /

42 Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü
Eğitim Öğretim Yılı TOPLUMA HİZMET PROJE UYGULAMALARI PROJE SAYILARI PROJELERDE YER ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI

43 FAKÜLTELER Proje sayısı Öğrenci Sayısı Diş Hekimliği Fakültesi 3 163 Eczacılık Fakültesi 12 126 Edebiyat Fakültesi 48 570 Eğitim Fakültesi 50 334 Fen Fakültesi 43 480 Hemşirelik Fakültesi 26 397 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi 35 523 İletişim Fakültesi 1 92 Mühendislik Fakültesi 99 834 Su Ürünleri Fakültesi Ziraat Fakültesi 45 381 Fakülteler Toplamı 363 3935

44 Devlet Türk M. Konservatuarı
3 8 YÜKSEK OKULLAR Proje sayısı Öğrenci Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Y.Okulu 10 125 Çeşme Turizm ve Otelcilik Y.Okulu 6 36 İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu 13 149 Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu Yüksek Okullar Toplamı 29 310

45 MESLEK YÜKSEK OKULLARI
Proje sayısı Öğrenci Sayısı Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO 12 300 Bayındır MYO 3 40 Bergama MYO 31 Ege MYO 103 411 Emel Akın MYO 2 207 Ödemiş MYO 1 22 Tire Kutsan MYO Aliağa MYO 7 251 MESLEK YÜKSEK OKULLARI Toplamı 131 1262


"Ege Üniversitesi Rektörlüğü – Topluma Hızmet Projesi Koordinatörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları