Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZUHAL YILMAZ Başmühendis

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZUHAL YILMAZ Başmühendis"— Sunum transkripti:

1 ZUHAL YILMAZ Başmühendis
ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART ÇORUM BAYIRDİVAN SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ ZUHAL YILMAZ Başmühendis

2 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ
Mikrohavza’nın İlçesi : Osmancık İlçeye Uzaklığı : 20 km. Orman Bölge Müdürlüğü : Amasya İşletme Müdürlüğü : Çorum İşletme Şefliği : Osmancık Mikrohavza Genel Alanı(ha) : 6 469 Uygulama Alanı(ha) : 2714 Proje Uygulama Yılları : Mikrohavza’ nın Köyleri : Güneşören, Danışment, Öbektaş, Y.Danişment

3 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI
TANITIM BİLGİLERİ (Bugünkü Arazi Kullanım Durumu)

4 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ(Yapılacak İşler)

5 BAYINDİVAR-1 MİKROHAVZA PLANI
TANITIM BİLGİLERİ

6 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Bayırdivan Mikrohavzası Planı Genel Amacı; Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, yönetimi, 2. Gelir getirici faaliyetler ile kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi, 3. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 4. Sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilirlik.

7 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Bayırdivan Mikrohavzası Planı Faliyetleri; Bozulmuş doğal kaynaklarının rehabilitasyonu, Gelir arttırıcı etkinlikler, Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, Kurumsal kapasitesi güçlendirmesi.

8 BAYIRDİVAN -1 MİKROHAVZA PLANI
KÖYLERİNDEN GÖRÜNÜM

9

10 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ
UYGULAMA BİRİMLERİ (MERKEZ) -Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü(AGM- Koordinatör Birim) Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İşleri Gen. Müd.(ORKÖY) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü(ÇYGM) -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gen. Müd.(TUGEM) Koruma ve Kontrol Gen. Müd.(KKGM)

11 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI TANITIM BİLGİLERİ
UYGULAMA BİRİMLERİ (İLLERDE) -VALİLİK İl Çevre ve Orman Müdürlükleri(AGM, ORKÖY, ÇYGM) Tarım İl Müdürlükleri İl Özel İdare Müdürlükleri PROJE İÇİNDEKİ İLGİLİ KURUMLAR Belediyeler, Muhtarlıklar Sivil Toplum Örgütleri, Kooperatifler ve Birlikler ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Dünya Bankası Küresel Çevre Kurumu(GEF)

12

13

14 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI KAPSAMINDA KURUMUMUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Bayırdivan-1 Mikrohavza Planında yer alan faaliyetler; 1730 hektar Toprak Muhafaza Ağaçlandırması, 438 hektar Çıplak, Zayıf ve Aşınmış Top. Kor. Geliş. ve Bitki., 114 hektar Meşe Rehabilitasyonu, 432 hektar Bozuk ve Bir(1) Kapalı Kapalı Koru Ormanlarda Rehabilitasyondur. Bayırdivan-1 Mikrohavza Planında kurumumuzca gerçekleştirilecek faaliyetler 2714 hektarlık bir alanda öngörülmüş olup, yılları arasında program ve bütçe imkanları çerçevesinde hektarlık alanda çalışılmıştır.

15 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI SAHALARINDAN GENEL GÖRÜNÜM

16

17

18 BAYIRDİVAN-1 MİKROHAVZA PLANI KAPSAMINDA KURUMUMUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Bayındivan -1 Mikrohavza Planında yer alan faaliyetler(AGM); -1730 ha Toprak Muhafaza Ağaçlandırması, 438 ha Çıplak, Zayıf ve Aşınmış Top.Kor.Geliş. Ve Bitki.,114 ha Meşe Rehabilitasyonu, 432 ha Bozuk ve Bir(1) Kapalı Koru Ormanlarda Rehabilitasyon, 50 ha Katılımcı ağaçlandırmadır. -Bayırdivan-1 Mikrohavza Planında kurumumuzca (AGM) gerçekleştirilecek faaliyetler 2764 ha alanda ön görülmüş olup, yılları arasında program ve bütçe imkanları çerçevesinde 1484,5 ha olarak gerçekleşmiştir.

19 BAYIRDİVAN-1MİKROHAVZA KAPSAMINDA KURUMUMUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
- Bu kapsamda 212 km. işçi gücü ile teras yapımı, 55 km. makine ile teras yapımı, 44,39 hektar makine ile tam alanda arazi hazırlığı gerçekleştirilmiştir. -Arazi hazırlığı yapılan bu alanlara adet yapraklı(Y. Akasya, Mahlep, Badem, Meşe), adet ibreli (Çz, Çk) fidan dikilmiştir.

20

21

22

23 BAYIRDİVAN SEL DERESİ UYDU GÖRÜNTÜSÜ

24 Teşekkür ederim…


"ZUHAL YILMAZ Başmühendis" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları