Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVZA İLE İLGİLİ HEDEFLENEN ÇALIŞMA (YANSI 13) HAVZA TEŞKİLATLANMASI YOLUYLA YENİDEN YAPILANMA 1.1. HAVZA TEŞKİLATI 2.2. HAVZA YÖNETİM HUKUKU 3.3. HAVZA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVZA İLE İLGİLİ HEDEFLENEN ÇALIŞMA (YANSI 13) HAVZA TEŞKİLATLANMASI YOLUYLA YENİDEN YAPILANMA 1.1. HAVZA TEŞKİLATI 2.2. HAVZA YÖNETİM HUKUKU 3.3. HAVZA."— Sunum transkripti:

1

2 HAVZA İLE İLGİLİ HEDEFLENEN ÇALIŞMA (YANSI 13) HAVZA TEŞKİLATLANMASI YOLUYLA YENİDEN YAPILANMA 1.1. HAVZA TEŞKİLATI 2.2. HAVZA YÖNETİM HUKUKU 3.3. HAVZA MERKEZ TEŞKİLATI 2.1 HAVZA TAŞRA TEŞKİLATI 2.2

3

4 HAVZA YÖNETİMİ İLKELERİ (YANSI 19) 1 Temel doğal varlıklar olan ve alışılagelmiş bir ticari ürün olarak değerlendirilmeyip, tarihsel bir miras olarak korunması gerekli olan toprak, su, orman ve meraların doğal kaynaklarından, (planlama ve yönetim olarak ) havzalar esas alınarak yararlanılması, 2 Havza örgütlenmesi ve yönetiminde sürdürülebilir yaşam öncelikli, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin ( su-toprak- orman-mera ) esas alınması, 3 Doğal kaynakların havza esaslı yönetiminde merkezi planlama ve yerinden uygulama esasının hayata geçirilmesi, 4 Havza örgütlenmesi ile mevcut idari örgütlenmenin yetki uyumunun sağlanması, 5 Doğal kaynaklardan yararlanmada kullanıcıların bireysel veya örgütsel olarak mali katılımının sağlanması, 6 Doğal kaynaklarda, kaynağı kullanan ile kirletenin bedeline katlanması, 7 Suyun yönetiminde ve bağlı olarak doğal kaynakların havza esaslı yönetiminde bilinen yönetim esasları yerine, tarafların ve ilgililerin artan katılımını esas alan ve çağdaş tanımlamada yönetişim tanımıyla adlandırılan ilkenin esas alınması, 8 Bilinen devlet örgütünün etkin şekilde ama küçülerek yeniden örgütlenmesinin esas alınması ve bu yeniden örgütlenmenin ek maliyet getirmemesinin öncelikli olması, 9 Çevre bakanlığının havza esaslı, fakat havza yönetimi dışında örgütlenip, norm koyucu, düzenleyici, denetleyici ve yaptırım uygulayıcı bir kuruluş olarak düzenlenmesi, 10 Havza yönetimi oluşturulmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınır aşan sular tezlerinin her zaman önde tutulması,

5 ÖNERİLEN HAVZA MERKEZ TEŞKİLATI HAVZALAR YÖNETİMİ BAKANLIĞI (BAŞBAKAN YARDIMCISI) ORMAN İŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI/M ÜSTEŞARLIĞI TARIM,HAYVAN CILIK VE KÖYİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI/M ÜSTEŞARLIĞI GAP İDARESİ BAKAN YARDIMCILIĞI/M ÜSTEŞARLIĞI SU İŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI/M ÜSTEŞARLIĞI ÇEVRE BAKANLIĞI (HAVZA ESASINA GÖRE TEŞKİLATLANACAK) ULUSAL HAVZA YÜKSEK KURULU

6 ÖNERİLEN HAVZA MERKEZ TEŞKİLATI ANA BİRİMLERİ (1) (YANSI 21) TARIM İŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI / MÜSTEŞARLIĞI: 1. A Ana Hizmet Birimleri : Teşkilatlanması 1 Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 2 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 3 Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 4 Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 5 Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon D. Bşk. Mevcut Şekliyle B Bağlı Kuruluşlar : Teşkilatlanması 1 Tarım Reformu Genel MüdürlüğüHavza Esasına Göre 2 Atatürk Orman Çiftliği Genel MüdürlüğüMevcut Şekliyle 3 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 4 TEKEL Genel Müdürlüğü ( Tşk. Dğş) Havza Esasına Göre 3 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre C İlgili Kuruluşlar : Teşkilatlanması : 1 Toprak Mahsulleri Ofisi ( TMO )Havza Esasına Göre 2 TİGEM Genel MüdürlüğüHavza Esasına Göre

7 ÖNERİLEN HAVZA MERKEZ TEŞKİLATI ANA BİRİMLERİ (2) (YANSI 22) ORMAN İŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI / MÜSTEŞARLIĞI: 2. A Ana Hizmet Birimleri : Teşkilatlanması 1 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM)Havza Esasına Göre 2 Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY)Havza Esasına Göre 3 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Havza Esasına Göre 4 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mevcut Şekliyle Orman Genel MüdürlüğüHavza Esasına Göre B Bağlı Kuruluşlar : Teşkilatlanması SU İŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI / MÜSTEŞARLIĞI: 3. A Ana Hizmet Birimleri : Teşkilatlanması Teşkilatı Yapılacak Havza Esasına Göre DSİ Genel Müdürlüğü (Tşk. Dğş) Havza Esasına Göre B Bağlı Kuruluşlar : Teşkilatlanması

8 ÖNERİLEN HAVZA MERKEZ TEŞKİLATI ANA BİRİMLERİ (3) (YANSI 23) GAP İDARESİ BAKAN YARDIMCILIĞI / MÜSTEŞARLIĞI: 4. GAP Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıMevcut Şekliyle (Bölge Müdürlüğü Dahil ) Ana Hizmet Birimleri : Teşkilatlanması

9 TEŞKİLATLANMA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (YANSI 24) TEŞKİLATIN ADI ESKİ KURULUŞ YENİ KURULUŞ 1 DSİ G.M. Enerji ve Tabii Kayn. B. Havzalar B. Tarım İşleri B.Yrd. / Müst. 2 TEKEL G.M. Devlet Bakanlığı Havzalar B. Tarım İşleri B.Yrd. / Müst.

10

11

12 HAVZALARI GÖSTEREN ANAHTAR HARİTA (YANSI 25) 1- MERİÇ ERGENE 6- K. MENDERES 11-AKARÇAY16-KONYA KAPALI 21- FIRAT 2- MARMARA 7- B. MENDERES 12-SAKARYA17-DOĞU AKDENİZ 22-D.KARADENİZ 3-SUSURLUK 8- BATI AKDENİZ 13-B.KARADENİZ18-SEYHAN 23-ÇORUH 4- KUZEY EGE 9- ANTALYA 14-YEŞİL IRMAK19-ASİ 24-ARAS 5- GEDİZ 10-BURDUR GÖLLER 15-KIZIL IRMAK20-CEYHAN 25-VAN KAPALI 26-DİCLE

13 ÖNERİLEN HAVZA TAŞRA TEŞKİLATI (1) (YANSI 26) 1 HAVZA YÖNETMENİ, a Orman İşleri Sorumlusu, 2 HAVZA YÖNETİM KURULU, b Tarım İşleri Sorumlusu, c Mera İşleri Sorumlusu, d Su İşleri Sorumlusu, e Toprak İşleri Sorumlusu, f Hayvancılık İşleri Sorumlusu, g Çevre İşleri Sorumlusu, h Planlama İşleri Sorumlusu, ( Kent ve Çevre )...

14 ÖNERİLEN HAVZA TAŞRA TEŞKİLATI (2) (YANSI 27) a T.M.M.O.B. İle İlgili Oda Sorumluları, 3 HAVZA DANIŞMA KURULU, b Ziraat Odası,Sanayi ve Ticaret ve Gerektiğinde Deniz Ticaret Odası Sorumluları, c Belediyeler, Birlikler, Su ve Sulama Birlikleri, Köy Tüzel Kişileri, d Kooperatifler ( Tarım, Kredi v.s. ) e Belge-Bilgi Sorumlusu, f İlgili STK lar, a Tarım İşleri, 4 HAVZA BİRİMLERİ,...........No’lu Köy Hizm. Md.........gibi, b Orman İşleri, c Su İşleri,..


"HAVZA İLE İLGİLİ HEDEFLENEN ÇALIŞMA (YANSI 13) HAVZA TEŞKİLATLANMASI YOLUYLA YENİDEN YAPILANMA 1.1. HAVZA TEŞKİLATI 2.2. HAVZA YÖNETİM HUKUKU 3.3. HAVZA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları