Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİKROEKONOMİ YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM BÖRKE TUNALI 06.10.2015 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Ders 3: Esneklikler (Elastikiyet)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİKROEKONOMİ YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM BÖRKE TUNALI 06.10.2015 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Ders 3: Esneklikler (Elastikiyet)"— Sunum transkripti:

1 MİKROEKONOMİ YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM BÖRKE TUNALI 06.10.2015 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Ders 3: Esneklikler (Elastikiyet)

2 Talebin Fiyat Esnekliği

3

4

5 Ekonomistler talebin fiyat esnekliğini aşağıdaki tabloda olduğu gibi sınıflandırmışlardır: SınıflamaAnlamı 0Tam İnelastik TalepTalep edilen miktar fiyata tamamen duyarsızdır. 0 ile -1 arasındaİnelastik TalepTalep edilen miktar talebe nispeten duyarsızdır. Birim Elastik TalepTalep edilen miktardaki yüzde değişme, fiyattaki yüzde değişmeye eşittir. -1 ile -∞ arasındaElastik TalepTalep edilen miktar fiyata nispeten duyarlıdır. -∞Tam Elastik TalepFiyattaki herhangi bir artış talep edilen miktarın sıfıra düşmesine, fiyattaki herhangi bir azalış talep edilen miktarın sonsuza çıkmasına neden olur.

6 Talebin Fiyat Esnekliği D2 talep eğrisi D1 talep eğrisine göre daha esnektir. P Q D1 D2 P2 P1 Q1 Q2Q3 A

7 Spesifik Talep Eğrileri BoyuncaEsneklikler Doğrusal (Lineer) Talep Eğrileri Ekonomik analizlerde sıklıkla kullanılır. Doğrusal talep eğrisi Q = a – bP denklemi ile gösterilir. (a ve b pozitif katsayılardır). Bu denklemde a katsayısı fiyat dışında talebi etkileyen tüm faktörleri temsil etmektedir. (gelir, tamamlayıcı ya da ikame malların fiyatları gibi). b katsayısı ise; fiyatın talep edilen miktarı nasıl etkilediğini göstermektedir. Her talep eğrisi fiyatın talep edilen miktarın bir fonksiyonu olarak gösterildiği bir ters talep eğrisine (inverse demand curve) sahiptir.

8 Spesifik Talep Eğrileri BoyuncaEsneklikler

9 Doğrusal (Lineer) Talep Eğrileri a/2b a/b 0 M a/2a Elastik Bölge, Esneklik - ∞ ile 1 arasında İnelastik Bölge, Esneklik -1 ile 0 arasında Esneklik -∞ Esneklik -1 Esneklik 0 Q P

10 Spesifik Talep Eğrileri BoyuncaEsneklikler

11 Doğrusal (Lineer) Talep Eğrileri Bu noktada talebin fiyata olan duyarlılığını ölçmede neden eğimin kullanılmadığı ve esnekliğin hesaplandığı sorusu akla gelebilir. Talep eğrisinin eğimi fiyat ve miktarın ölçüldüğü birime bağlıdır. Dolayısıyla eğimi kullanarak talep edilen miktarın farklı birimlerle ölçüldüğü malları ya da fiyatların farklı para birimleriyle ölçüldüğü ülkeleri karşılaştırmak mümkün değildir. Esneklik fiyattaki yüzde değişmenin talep edilen miktardaki yüzde değişmeye duyarlılığını ölçtüğünden herhangi bir birime bağlı değildir. Yani esneklik farklı mallar ya da ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya olanak sağlar

12 Spesifik Talep Eğrileri BoyuncaEsneklikler

13

14 Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Gelir Talebin fiyat esnekliği, firmaların elde ettiği toplam gelir açısından son derece önemlidir. Fiyat arttığında genel olarak firmaların gelirinin arttığı düşünülebilir. Ancak bilindiği gibi fiyat arttığında talep edilen miktar düşmektedir. Dolayısıyla fiyat artışının firmanın geliri üzerindeki olumlu etkisi, talep edilen miktardaki düşüşün gelir üzerindeki olumsuz etkisiyle yok olabilir. Bu noktada talebin fiyat esnekliği devreye girmektedir. Şayet talebin fiyat esnekliği yüksekse ( talep esnekse ), fiyat artışı karşısında talep edilen miktar fiyat artışından daha fazla düşecektir. Dolayısıyla firmanın geliri azalacaktır. Talebin fiyat esnekliği düşükse ( talep esnek değilse ), fiyat artışı karşısında talep edilen miktar çok fazla düşmeyecektir. Bu durumda firmanın geliri artacaktır. Talebin fiyata olan duyarlılığının yani talebin fiyat esnekliğinin bilinmesi firmaların gelir tahminleri açısından son derece önemlidir.

15 Talebin Fiyat Esnekliğini Belirleyen Faktörler Herhangi bir malın yerine geçebilecek, onu iyi bir şekilde ikame edebilecek başka mallar varsa, söz konusu malın talebinin fiyat esnekliği yüksektir. Örneğin, tatil için seyahatlerde havayolu yolculuğuna yönelik talebin fiyat esnekliği yüksektir. Herhangi bir mala yönelik olarak tüketicinin yaptığı harcama büyükse talep daha elastik olmaktadır. Şayet tüketici herhangi bir mala çok küçük bir harcama yapıyorsa, söz konusu malın talebinin fiyat esnekliği düşüktür (talep inelastiktir). Örneğin buzdolabına, otomobile yönelik talep oldukça esnekken, sebze meyveye, ekmeğe olan talep nispeten daha az elastiktir. Herhangi bir mal tüketiciler açısından bir zorunluluksa, söz konusu malın talebi daha az elastiktir. Örneğin; elektrik, su tüketimi

16 Talebin Gelir Esnekliği

17 Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği

18 Eğer j malının fiyatı yükseldiğinde i malından talep edilen miktar düşüyorsa, çapraz esneklik negatiftir. Bu durumda mallar birbirinin tamamlayıcısı olacaktır. Örneğin, benzin fiyatı arttığında otomobile olan talep azalacaktır.

19 Kaynaklar ERTEK, Tümay (2009) Temel Ekonomi (Basından Örneklerle), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. BESANKO, David, BRAEUTIGAM, Ronald R. (2011) Microeconomics, Fourth Edition, John Wiley and Sons, Inc., US.


"MİKROEKONOMİ YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM BÖRKE TUNALI 06.10.2015 İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Ders 3: Esneklikler (Elastikiyet)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları