Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Aylin ABUK DUYGULU1 Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge* * Prof. Dr. Nevzat Güran’ın Makro Ekonomik Analiz Kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Aylin ABUK DUYGULU1 Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge* * Prof. Dr. Nevzat Güran’ın Makro Ekonomik Analiz Kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Dr.Aylin ABUK DUYGULU1 Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge* * Prof. Dr. Nevzat Güran’ın Makro Ekonomik Analiz Kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır

2 Dr.Aylin ABUK DUYGULU2 Toplam Arz Toplam arz ve toplam talep eğrilerinde, tek bir malın arz ve talep edilen miktarları yerine, arz veya talep edilen toplam reel hasıla (nihai mal ve hizmetler toplamı), Tek bir malım fiyatı yerine, fiyatlar genel düzeyi dikkate alınmaktadır.

3 Dr.Aylin ABUK DUYGULU3 Toplam Arz Toplam arz eğrisi (Tanım):Geçerli olabilecek çeşitli fiyat düzeylerinde, ekonomideki üretim birimlerinin belli bir dönem itibariyle arz etmeye hazır oldukları hasıla (nihai mal ve hizmet) miktarlarını gösteren gösteren eğri (AS eğrisi) AS açısından, üretimin teknik koşullarının yanı sıra faktör piyasası ve kısa dönem emek piyasası koşulları önem taşır. Bu koşullardaki değişmeler, AS’yi kaydırır.

4 Dr.Aylin ABUK DUYGULU4 Toplam Talep Toplam talep eğrisi (Tanım): Geçerli olabilecek değişik fiyat düzeylerinde, hanehalklarının, firmaların,kamu kesiminin ve dış dünyanın ekonominin hasılasına olan toplam talep düzeylerini gösteren eğri. Burada talep kavramı,planlanan harcama şeklinde değerlendirilmelidir.

5 Dr.Aylin ABUK DUYGULU5 Toplam Talep Efektif talep kavramında, fiilen elde edilecek olan gelire göre yapılan harcama planı önemlidir. Toplam talep eğrisinin (AD) eğimi, fiyatlar genel düzeyi düştükçe, toplam talep artacağı için negatif eğimlidir. AD eğrisi, mal ve para piyasalarında, birlikte dengeyi sağlayan P ve Y bileşimlerini gösterir.

6 Dr.Aylin ABUK DUYGULU6 Toplam Talep P AD Y AD üzerindeki her noktada, değişik P-Y düzeylerinde, mal ve para piyasasında birlikte denge söz konusudur.

7 Dr.Aylin ABUK DUYGULU7 Toplam Talep Mal ve/veya para piyasası denge koşullarının değişmesine (P dışında) neden olan faktörler (yani para ve maliye politikası), AD eğrisinin sağa veya sola kaymasına neden olacaktır. Bununla birlikte, toplam talebin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığına ilişkin farklı görüşler vardır:

8 Dr.Aylin ABUK DUYGULU8 Keynesyen iktisatçılar: İnelastik AD (yani, fiyat değişmeleri karşısında pek duyarlı olmayan bir AD) Klasik-Neoklasik İktisatçılar: Elastik AD (yani, fiyat değişmeleri karşısında duyarlı) Toplam Talep

9 Dr.Aylin ABUK DUYGULU9 Toplam Talep Fiyatlar genel düzeyi (P) ile toplam hasıla (Y) arasındaki negatif yönlü ilişkinin açıklanmasında 3 etki söz konusu: Keynes etkisi:P   nominal M S sabitken reel M S   likidite tuzağı yoksa,faiz oranı   I   çarpan yoluyla gelir , yani AD 

10 Dr.Aylin ABUK DUYGULU10 Toplam Talep Pigou etkisi: P   para balanslarının reel değeri   halkın servetinin reel değeri   tüketim   gelir , yani AD  Dış Ticaret Yoluyla Etki: P   nominal döviz kuru sabitken,reel kur   dolayısıyla dış rekabet gücü   X   M   (X-M)   Y  dolayısıyla AD .

11 Dr.Aylin ABUK DUYGULU11 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Klasik yaklaşımda: Tam inelastik AS ve yeterince esnek AD varsayımı altında, ekonomi daima tam istihdamdadır. Hasıla ve istihdamın, tam istihdam düzeyinde belirlenmesinde, arz koşulları belirleyici. İstihdam düzeyini (N) ve hasılayı arttırmak, ancak arz yönlü politikalarla mümkün.

12 Dr.Aylin ABUK DUYGULU12 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Klasik yaklaşımda, talebin rolü (yani talepteki kayma), P’nin hangi düzeyde olacağını ya da nasıl değişeceğini belirler. Şekilde de görüldüğü gibi, para politikası sonucu, AD eğrisi sağa kaydığında, reel bir sonuç oluşmamakta, yalnızca P artmaktadır.

13 Dr.Aylin ABUK DUYGULU13 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Klasik Yaklaşımda Denge P P1P1 P2P2 Y*Y* (Y * )’ ASAS’ AD 1 AD 2

14 Dr.Aylin ABUK DUYGULU14 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Klasik Arz Koşullarına Rağmen Tam İstihdam Dengesinin Sağlanamaması P AD AS Y Keynesyenlerin öne sürdüğü gibi, AD pek esnek değilse, tam istihdam dengesi sağlanamayabilir ve hasılanın (istihdamın) hangi düzeyde belirleneceği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkabilir.

15 Dr.Aylin ABUK DUYGULU15 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Keynesyen Arz Koşulları ve İnelastik Talep Durumu(Eksik İstihdam Dengesi) P P1P1 P0P0 AD 1 AD 2 AS YY*Y* Y0Y0 E2E2 E1E1 Görüldüğü gibi, Y 0 -P 0 durumunda ve eksik istihdamda (Y 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2764116/slides/slide_15.jpg", "name": "Dr.Aylin ABUK DUYGULU15 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Keynesyen Arz Koşulları ve İnelastik Talep Durumu(Eksik İstihdam Dengesi) P P1P1 P0P0 AD 1 AD 2 AS YY*Y* Y0Y0 E2E2 E1E1 Görüldüğü gibi, Y 0 -P 0 durumunda ve eksik istihdamda (Y 0

16 Dr.Aylin ABUK DUYGULU16 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Keynesyen Arz Koşulları ve İnelastik Talep Durumu(Eksik İstihdam Dengesi) Bu durumda, ekonomiyi tam istihdama yöneltmenin yolu, AD’yi kaydırmak (AD 1  AD 2 ) Burada, toplam talep kayarken, fiyatlarda bir miktar artış olduğu, dikkate alınmalıdır.

17 Dr.Aylin ABUK DUYGULU17 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Keynesyen Arz Koşulları ve Talebin Esnek Olması Durumu (Eksik İstihdam Dengesi) P P2P2 P1P1 P0P0 AS AD 3 AD 2 AD 1 YY*Y* Y0Y0. E’ Bu şeklin diğer şekilden farkı, E’ gibi bir noktanın varlığıdır. Bu nokta, çok uzun bir dönemde, artabilecek fiyat ve ücret esnekliğine bağlı olarak, ekonominin tam istihdama ulaşabileceğini ifade etmektedir. Ancak Keynesyen iktisatçılar, uzun dönemde bu gelişmeleri beklemek yerine, talep kaydırıcı politikalarla tam istihdama ulaşmanın daha uygun olacağını savunmaktadırlar.

18 Dr.Aylin ABUK DUYGULU18 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Keynesyen yaklaşımlarda, talep etkilenerek genişlemedikçe veya Y * artışına paralel olarak AD’nin de sağa kayması sağlanmadıkça, arz yönlü politikalar (potansiyel hasıladaki genişleme) ekonominin hasıla ve istihdam dengesini özellikle kısa dönemde etkilemeyecektir.

19 Dr.Aylin ABUK DUYGULU19 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Bu bağlamda Keynesyen iktisatçıların vurgulamak istedikleri nokta, ekonominin tam istihdamda dengeye gelmesinin zorunlu olmadığı, dengenin nerede oluşacağı konusunda talep koşullarının büyük önem taşıdığıdır.

20 Dr.Aylin ABUK DUYGULU20 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Talepte ortaya çıkması her zaman mümkün olan dalgalanmalar ve yetersizlikler sonucu, ekonomi bir kez eksik istihdamda dengeye geldiğinde, bu durumdan ekonominin kendi işleyişi içinde kurtulmasının çok güç olduğudur.

21 Dr.Aylin ABUK DUYGULU21 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Ekonomi tam istihdamdayken, talep genişletici politikaların etkileri, Keynesyen analizde, klasik analizde olduğu gibidir; sonuçta yalnızca fiyatlar genel düzeyi yükselir. Ancak ekonomi tam istihdamdayken, talepteki bir daralmanın etkileri açısından, her iki yaklaşım farklı sonuçlar üretmektedir:

22 Dr.Aylin ABUK DUYGULU22 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge Klasik yaklaşım talep daralmasının, hasılayı ve istihdamı etkilemeden sadece fiyatlar genel düzeyinde bir düşüşe yol açacağını ifade etmektedir. Buna karşın Keynesyen yaklaşımda talep daralması sonucu, daha önce değinilen zemberek dişlisi etkisi nedeniyle, fiyatların değil, hasıla ve istihdamın düşmesi söz konusu olmaktadır.Yani ekonomi, eksik istihdama dönebilir.

23 Dr.Aylin ABUK DUYGULU23 Farklı Arz ve Talep Koşullarında Ekonomik Denge P AD 0 AD 1 AS P0P0 P1P1 Y*Y* Y1Y1 E1E1 E2E2 E Başlangıç denge noktası: E 1 tam istihdam Talepte daralma(AD 1  AD 2 ) Yeni denge noktası : E 2 Çünkü fiyatlar esnek değil. Sonuç; hasıla daraldı (Y *  Y 1 )


"Dr.Aylin ABUK DUYGULU1 Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge* * Prof. Dr. Nevzat Güran’ın Makro Ekonomik Analiz Kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları