Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 6 Tüketici Tercihi Teorisi David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 6 Tüketici Tercihi Teorisi David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 6 Tüketici Tercihi Teorisi David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 6.1 Tüketici tercihinde 4 ana unsur n Tüketici geliri n Malların fiyatları n Tüketici tercihleri n Tüketicilerin faydalarını maximize edecekleri varsayımı

3 6.2 Bütçe doğrusu n Gelir ve fiyatlar tüketicinin alabileceği mal bileşimini belirler. n Bütçe doğrusu tüketicinin alabilecekleri ile alamayacaklarını ayırmaktadır. Bir öğrencinin £50 luk bütçesini yemek ve filmlere harcadığını varsayalım. A B C D E F G Yemeklerin fiyatı £5; Filmlerin fiyatı £10.

4 6.3 Tüketici Tercihi Modeli n Tüketicinin çoğu aza tercih ettiğini varsayalım. n “a” noktasıyla kıyaslandığında: – “c” yi tercih etmek isteyecektir – fakat “b” noktasına göre “a” yı tercih edecektir. Yemek miktarı Film miktarı a b c

5 6.4 Tüketici Tercihi Modeli (2) n “a” baskın alanda bütün noktalara tercih edilir. n Fakat tüketici istenilen alandaki noktaları “a” ya tercih edebilir. n “d” ve “e” noktaları “a” ile karşılaştırıldığınıda bir maldan fazla diğer maldan az içermektedir. Yemek miktarı Film miktarı a b c İstanilen alan Baskın alan e d

6 6.5 n U 2 U 2 kayıtsızlık eğrisi aynı faydayı sağlayan tüm tüketim gruplarını gösterir. – Kayıtsızlık eğrileri negatif eğimlidir. – Kayıtsızlık eğrileri kesişemezler. Tüketici Tercihi Modeli (3) Yemek miktarı Film miktarı U2U2 U2U2

7 6.6 Tüketici tercihi n Seçim noktası C dir. n Bütçe doğrusunun kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu nokta n B ve E noktaları da tercih edilebilir. n Fakat daha az fayda vermektedir, n Daha düşük bir kayıtsızlık eğrisinde olduğu için. U3U3 Yemek miktarı Film miktarı U2U2 U2U2 U1U1 U3U3 U1U1 BL C E B Faydanın maximum olduğu yer bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin birleştirilmesiyle bullunur.

8 6.7 Gelirin Değişimi n Tüketicinin gelirindeki değişiklik bütçe doğrusunu kaydırır. n Eğimini değiştirmeden

9 6.8 Normal mallar Eğer iki malda NORMAL MAL ise, gelir deki bir artış yeni bir seçim noktasına neden olur, C': Her iki mal için de telep edilen miktar artmaktadır yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C C'

10 6.9 Bir düşük (adi) mal ve bir normal mal Yemekler düşük mal olduğunda gelirdeki artış tüketiciyi C den C‘ taşır. Yemeklerin mikatrı düşer ve filmlerin miktarı artar. yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C C'

11 6.10 Fiyat değişikliğinde ayarlama n Bir malın fiyatındaki artış bütçe doğrusunu kaydırır. – Eğimini değiştirir – Nisbi (göreceli) fiyatları gösterir.

12 6.11 Yemeklerin fiyatındaki artış (1) Yemek fiyatındaki artış bütçe doğrusunu BL 0 den BL 1 kaydırır. yemek film BL 0 BL 1 Fiyattaki artış satın alma gücünü düşürür.

13 6.12 Yemeklerin fiyatındaki artış (2) yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E Tüketici C noktasından Yeni noktası olan E ye hareket eder. Değişik noktalardaki bu tür noktaları izlememiz bize talep eğrisini ortaya çıkaracaktır.

14 6.13 Fiyat Değişimlerine İntibak n Fiyat Değişimlerine İntibak iki etkiden oluşur : n İKAME ETKİSİ – Nisbi (göreceli) fiyatlardaki bir değişikliğin sonucu yapılan ayarlama n GELİR ETKİSİ – Reel gelirdeki bir değişikliğin sonucu yapılan ayarlama

15 6.14 Gelir ve ikame etkileri n tüketici C den E ye hareket eder n Varsayımsal bütçe doğrusu HH yeni fiyatların eğimini alır ve eski kayıtsızlık eğrisine teğettir. H yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H

16 6.15 İkame etkisi n İKAME ETKİSİ U 2 U 2 üzerinde C den D ye dir. – Herzaman negatiftir – Fiyat artışı talep azalışına sebep olur. H yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H

17 6.16 Gelir etkisi n GELİR ETKİSİ D den E ye dir. – Sabit nisbi fiyatlarla reel gelirin düşmesini gösterir. – Pozitif veya negatif olabilir. – Malın normal veya adi mal olmasına bağlıdır. H Yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H


"Bölüm 6 Tüketici Tercihi Teorisi David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları