Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OHT 2.1 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep, Gelir ve Tüketim Davranışları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OHT 2.1 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep, Gelir ve Tüketim Davranışları."— Sunum transkripti:

1

2 OHT 2.1 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep, Gelir ve Tüketim Davranışları

3 OHT 2.2 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 2 Bir yöneticinin bilmesi gerekenler 1.İşletme hedeflerini ve kısıtlarını tesbit etmek 2.Kârın (kazancın) özelliklerini ve firma yaşamı için önemini anlamak 3.Teşvikleri anlamak ve değerlendirmek 4.Pazarları iyi tanımak (talep analizleri) 5.Paranın zaman değerini iyi hesaplayabilmek 6.Marjinal Analizler yapabilmek

4 OHT 2.3 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep Talep: Bir ürüne olan talep bir bireyin / bireylerin ya da firmanın /firmaların pazar fiyatı üzerinden satın alabileceği ya da almak istediği toplam miktardır

5 OHT 2.4 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Esneklik bir ürünün fiyat (ya da diğer etken faktörlerdeki) değişimlerine karşı talebin gösterdiği duyarlılıktır. Esneklik = X talebindeki % değişim Xfiyatındaki % değişim Talebin fiyat esnekliği

6 OHT 2.5 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Terminoloji Esneklik değerleri (yönü dikkate alınmadan) 0tamamen inelastik 0 – 1nispeten inelastik 1Birim elastik 1 – sonsuzNispeten elastik sonsuzTamamen elastik

7 OHT 2.6 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Şekil: Farklı esnekliklerde talep eğrileri

8 OHT 2.7 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Figure: Continued

9 OHT 2.8 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep esnekliğini etkileyen faktörler Yakın ikame (seçenek) olanakları Ürünün zorunlu olup olmaması Ürün alışkanlıkları Zaman faktörü

10 OHT 2.9 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Şekil: Düz bir talep eğrisinde esneklik değerleri

11 OHT 2.10 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Şekil: Eğimli bir talep eğrisinde esneklik değerleri

12 OHT 2.11 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Şekil (a) Fiyat esnekliği, ortamala gelir ve marjinal gelir (b) Toplam gelir ve fiyat esnekliği

13 OHT 2.12 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Esneklik ve Firma Geliri (1) Nispeten esnek talep, eğer E > I –Fiyat düşerse: Toplam gelir artar –Fiyat yükselirse: Toplam gelir düşer Nispeten inelastik talep eğer E < I –Fiyat yükselirse: Toplam gelir artar –Fiyat düşerse: Toplam gelir düşer

14 OHT 2.13 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Esneklik ve Gelir (2) Şekil düz bir talep eğrisinde gelir değişimlerini göstermektedir.

15 OHT 2.14 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Esneklik ve vergi Verginin fiyata ve tüketiciye yansıması farklı esnekliklerde farklı olacaktır

16 OHT 2.15 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Vergi Yükü ve Kamu Gelirleri Fiyat esneklikleri ve Vergi Konulması Durumunda Kamu Gelirleri

17 OHT 2.16 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Çapraz Esneklik (1) Birbirinin tamamlayıcısı ya da seçeneği olan iki ürün arasındaki talep ve fiyat değişikliklerini gösterir X malının talebinin Y malının fiyat değişikliğine tepkisi gibi. Çapraz esneklik = X malı talebindeki % değişme Y malı fiyatındaki % değişme X ve Y birbirine seçenek ise E pozitiftir X ve Y birbirinin tamamlayıcısı ise E negatiftir

18 OHT 2.17 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Çapraz Esneklik (2) E talepteki bir değişilik ile ilgilidir (örneğin A ürünü) A ve B birbirine seçenek ise B’nin fiyatındaki düşme A malına talepte azalmaya yol açar A ve B birbirinin tamamlayıcısı ise, B’nin fiyatındaki düşme A malına talepte artışa yol açar

19 OHT 2.18 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Çapraz esneklik diagramı (1)numaralı eğri pozitif çapraz esnekliği gösterir, bu durum birbirine seçenek ürünler için geçerlidir. B nin fiyatındaki artış, A nın talebini artıtır. (2)numaralı eğri negatif çapraz esnekliği gösterir. Birbirini tamamlayan mallar için geçerlidir. B deki fiyat artışı A ya talepte düşmeye yol açar. (3)numaralı çizgi çapraz esnekliğin sıfır olduğu durumu gösterir. B deki fiyat değişimlerinin A ya talepte bir değişme yaratmadığını gösterir.

20 OHT 2.19 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Ulusal ya da bireysel gelirdeki değişimlerin bir ürüne olan talepte yarattığı tepkiyi ölçer. E = X malının talebindeki % değişme Gerçek gelirdeki % değişme Talebin gelir esnekliği (1)

21 OHT 2.20 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talebin gelir esnekliği (2) Bazı mal ya da hizmetler oldukça yüksek pozitif gelir esnekliğine sahiptir (eğitim, sağlık, tatil gibi) Gelir esnekliği bazı durumlarda negatif olabilir. Bu mallar genelde düşük standartlı Gelir esnekliği özellikle Ulusal Gelirdeki değişmelerin gelecekte talep üzerinde yaratacağı değişimleri tahmin etmek için kullanılır * Normal ürünler: Gelir değişikliklerinin talepte pozitif tepki yarattığı ürünlerdir. *Düşük standartlı ürünler: Gelir değişimlerine karşı talebin ters yönlü tepki verdiği ürünlerdir.

22 OHT 2.21 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talebin gelir esnekliği (3)

23 OHT 2.22 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Engel Eğrileri Engel Yasası: Gelir arttıkça temel ihtiyaç maddelerine ayrılan pay düşer – Ernst Engel (1821-1896)

24 OHT 2.23 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Figure 3.6 Quantity demanded against income: the Engel curve

25 OHT 2.24 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Tüketici Artığı

26 OHT 2.25 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep esnekliğinin fiyatlandırmada kullanımı.docxTalep esnekliğinin fiyatlandırmada kullanımı.docx

27 OHT 2.26 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Bölüm Slayt Sonu


"OHT 2.1 Griffiths and Wall: Economics for Business and Management, 2nd edition© Pearson Education Limited 2008 Talep, Gelir ve Tüketim Davranışları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları