Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

2 TEOG NEDİR Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin ortak olarak gerçekleştirileceği sınav sistemidir.

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN AMACI Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak ölçmek, Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,sınav kaygısını azaltmaktır.

4 8. sınıfı bitiren öğrencilerin hangi lise türüne yerleşeceklerini belirleyen sistem 6 temel dersten oluşuyor. Bunlar; 1-Türkçe 2-Matematik 3-Fen ve Teknoloji 4-TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 5-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6-Yabancı Dil (İngilizce veya Almanca veya Fransızca veya İtalyanca)

5 Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

6 Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek.
Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

7 Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. 1 günde 3 sınav yapılacaktır.

8 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Her sınavda; 20 soru; 40 dakika; 30 dakika mola verilecektir. A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü kullanılacaktır Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir. İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınav salonundan çıkma izniniz yoktur. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav salonuna girebileceksiniz, ancak ek süre verilmeyecek.

9 Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.

10 Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

11 İlgi ve yeteneklerinizi keşfedip buna göre bir meslek seçerseniz gelecekte yapacağınız iş sizin için oyundan farksız olacaktır.

12 “Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme
“Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar, kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakma; git ve al (yap)

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE KULLANILACAK PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

14

15 DERSLERİN KATSAYILARI
Ders numarası Ders adı Ağırlık katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 3 Fen ve Teknoloji T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Yabancı Dil TOPLAM 18 Bu demektir ki; her sorunun puanı aynı olmasına rağmen katsayı farklıdır. Bu sebepten Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersi için doğru sayısının diğer derslerden fazla olması daha yüksek bir Yerleştirme Puanı alınması demektir.

16 Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

17 Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

18

19 OKUYUN DÜNYANIZ ZENGİNLEŞSİN

20 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL YAPILACAK
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

21 ÖNEMLİ NOKTALAR 1) Mutlu, Ahlaklı ve Karakterli olmanın sınavda başarılı olmaktan daha önemli olduğunu unutmayınız. 2) Yeni sistemde fazladan sınav olmadığını, Okulda zaten yapmış olduğunuz sınavlardan bir tanesinin merkezi olarak yapılacağını ve sizin hangi liseyi tercih edeceğinizi belirleyeceğini bilmelisiniz. 3) Merkezi sınavlardan alacağınız notların aynı zamanda karnenize yansıyacak notlarınıza etki edeceğini bilmelisiniz. Bu nedenle tüm 8. Sınıf öğrencileri bu sınavlara girmek zorundadır. 4) Yılsonu başarı puanının %30 ‘u yerleştirme puanınıza ekleneceğinden okul derslerinize gerekli önemi vermelisiniz.

22 5) Birinci dönem yapılacak olan merkezi sınavlarda sorumlu olduğunuz konu az olduğundan yüksek puan almanız daha kolay olacaktır. 6) Yanlış cevapların doğru cevaplarınızı etkilemeyeceğinden mümkün olduğunca cevapsız soru bırakmayınız. 7) Puan eşitliğinde devamsızlığınıza da bakılacağından mümkün olduğunca okula devam etmelisiniz. 8) Konu eksiklerinizi adresinden tamamlayabilirsiniz

23 EBA(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

24 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE GİDİLEBİLECEK OKUL TÜRLERİ
*Fen Liselerine *Sosyal Bilimler Liselerine, *Anadolu Liselerine, *Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, *Çok Programlı Anadolu Liselerine, *Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine, *Anadolu İmam‐Hatip Liselerine, *Açık Öğretim Kurumlarına, *Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara merkezî sistemle öğrenci yerleştirilecektir.

25 TERCİH İŞLEMLERİ *8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. *Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak. *Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. * Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

26 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
* 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır. *Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. *Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

27 NAKİL İŞLEMLERİ *Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır. *Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

28 SINAV TARİHLERİ TEOGS SINAV TARİHİ MAZARET SINAV TARİHİ BİRİNCİ SINAV
 25-26 KASIM 2015 12-13 ARALIK 2015  İKİNCİ SINAV  27-28 NİSAN 2016  14-15 MAYIS 2016

29 ORTAK SINAVLAR 1.GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ TÜRKÇE 09.00 20 40DAKİKA MATEMATİK 10.10 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 11.20

30 ORTAK SINAVLAR 2.GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ FEN ve TEKNOLOJİ 09.00 20 40DAKİKA TC.İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 10.10 YABANCI DİL 11.20

31 YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ-475,2215
ERDOĞAN AKDAĞ FEN LİSESİ-466,5743 MEVLÜDE AHMET DOĞANAY FEN LİSESİ-448,6934 YERKÖY FEN LİSESİ-425,3063 KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ-423,7971 OSMAN DURMAZ FEN LİSESİ-401,105

32 NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

33 SINAVLARA PLANLI VE ETKİLİ HAZIRLANMAK
Amaçlarımız kendimize uygun, gerçekçi olmalıdır. Amaçlarımız bize ait tüm kaynaklarımızı harekete geçirmelidir. Amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken gösterdiğimiz çabalar ölçülebilir olmalıdır. Amaçlarımız, kişisel yeterliliğimizi artırmalıdır. Amaçlarımız bizi neyin beklediğine karar vermemize yardımcı olmalıdır. Amaçlarımız çalışmaya başlamamız için bizi motive etmelidir. AMAÇLARIMIZI BELİRLEYELİM

34 VERİMİ ARTIRMANIN YOLU
*Zamanı Planlamak *Çalışma Ortamını Düzenlemek *Çalışma Sürelerini ve Aralıklarını Planlamak *Not Tutma *Aktif Dinleme *Özet Çıkarma *Hafızayı Güçlendirme *Güdülenme

35 Zaman Yönetimi Konusunda Öneriler
*Her bitirdiğimiz çalışmanın üstünü çizelim. Yapmayı tasarladıklarımız bitince kendimizi ödüllendirelim. Bitmediyse kendimize bir not yazalım ve uygun zamanda bu çalışmayı da bitirelim *En azından bir adım atalım. Bir kez başlayınca yol almak daha kolay olur. “Başlamak bitirmenin yarısıdır”. *Motivasyonumuzu düşürmememiz için programımızda yapabileceğimizden fazla etkinlik sıralamayalım *Yatmadan önce bir sonraki gün için neler yapacağımızı tasarlayalım. *Anımsamamız için not kağıtları, renkli kalemler kullanarak konuyu görsel olarak çekici ve eğlenceli hale getirelim. *Hiçbir şey yapmak istemiyorsak ve hayallere dalıyorsak yalnızca oturup ve bir duvara bakalım, bir zaman sonra zaten sıkılır ve işimize geri döneriz.

36 Önceliklerimizi doğru belirleyelim
Önceliklerimizi doğru belirleyelim. Etkili olmadığını düşündüğümüz zaman izlediğimiz yolu değiştirebiliriz. Çalışırken kendimize, dış etkenlere (telefon, televizyon, bilgisayar vb.) kapalı olduğumuz belirli bir zaman dilimi ayıralım. Göreceğiz ki, bu zaman diliminde kesintiye uğramadan yapabileceğimiz çok şey olacak. Yinelemek durumunda olduğumuz etkinliklerimiz için önceden belirlediğimiz zamanları kullanalım. Örneğin alışveriş yapılacaksa alışveriş merkezlerinin daha boş bir saatini tercih edelim. Farklı uyaranların ilgimizi dağıtmaması için masamızda sadece çalışacağımız derse ait araç-gereçler olmalıdır. Hızlı okumayı öğrenelim. İlgilenme isteğimizin azalmaması için öncelik taşıyan ödev ve projelerimizi ertelemeyelim.

37 ÇALIŞMA SÜRELERİNİN VE ARALIKLARININ PLANLANMASI
10-15 dakika ara zamanı daha etkin kullanırız. 45 dakika çalışma Bu şekilde çalışmak konuları daha iyi hatırlamamızı sağlar.

38 NOT TUTMA ÖZET ÇIKARMA Konuları kendi cümlelerimizle özet haline getirip çalıştığımızda hatırlamamamız kolaylaşır. Kitaplardaki bölüm/ünite sonlarındaki özetleri okuma alışkanlığı edinerek, metin ile özeti karşılaştırarak bu konudaki becerimizi geliştirebiliriz. Not tutmada en önemli nokta; anlatılanların önemli kısımlarını kendi cümlelerimizle yazmaktır.

39 AKTİF DİNLEME İyi bir dinleyici olabilmemiz için;
Ders sıkıcı olsa bile önemli ve yararlı olacağını düşünüp dersi dikkatle dinleyelim. Duygularımız ile değil aklımız ile dinleyelim. Eğer konuşmacı ile aynı fikirde değilsek soru soralım ve dinlemeye devam edelim. Verilen örneklerin olayları nasıl desteklediğine dikkat edelim. Dışardan gelen uyarıcılarla ilgilenmeyelim.

40 HIZLI VE ETKİLİ OKUMA Okumada planlı hareket etmek ve böylece zamanı iyi değerlendirmek bizler için çok önemlidir. Bunun için yukarıdaki ilkelere uymamız gerekir.

41 İSOAT TEKNİĞİ Bu uygulamadan sonra; ana fikrin, anahtar sözcüklerin, oluşturulan soruların ve cevapların zincirleme olarak çağrışım yapar hale gelmiş olması gerekir.

42 İlham gelmesini bekleyen var mı?
İlham yapılmak istenen davranışlar için gelir. Biliyor muydunuz?

43 GÜDÜLENME Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum.
Kitabımı açıyorum ve kitaba bakarak öylece duruyorum. Bilmiyorum neden bir türlü dersin başına oturamıyorum. Yani bunu yapmak şart mı? Şimdi bu sınavı yapamazsam aileme ne derim? Herkes ders çalış dediği için çalışmak istemiyorum. İçimden güçlü bir istek gelmiyor ya da bazen çok istememe rağmen eve gidince vazgeçiyorum.

44 Ders çalışma isteğini sadece kendimiz oluşturabiliriz
*Ders çalışma isteğini sadece kendimiz oluşturabiliriz. Ailemiz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bu çalışma için beklediğimiz isteği bize hazırlayamaz. Kendi seçimlerimiz, öncelikle inanarak oluşturduğumuz amaçlarımız motivasyonumuzu sağlayacaktır. *Motivasyonumuz azaldığı zaman ulaşmak istediğimiz hedefi tekrar ayrıntılı şekilde hayal edelim. Ne için emek gösterdiğimizi hatırlamak çalışmaya hevesle geri dönmemize yardımcı olabilir.

45 SINAV KAYGISI Sınav kaygısı;
Sınavlarda bazen kalbimizin hızlı hızlı çarptığını ve aşırı terlediğimizi hissederiz ancak bu çok nadir görülen, çözümü basit olan duygu durumuna sınav kaygısı diyoruz. Sınav kaygısı; öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olur başarının düşmesine yol açar.

46 Kaygının normal seviyesi bizi çalışmaya motive ederken çok fazlası bizde yukarıda saydığımız durumlara sebep olur. Bu kaygıyı azaltmak için basit çözüm yöntemlerine sahibiz. İsterseniz şimdi bu yöntemleri inceleyelim.

47 OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAK

48

49 OLUMLU ve GERÇEKÇİ DÜŞÜNCELER OLUŞTURULMALI
Olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın; Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor. Bu sınavda başarılı olacağım. Elimden geleni yapacağım. Kendi geleceğimi şekillendirebilirim. Risk alabilirim, kendime güveniyorum. Yaşadığım her an kıymetli ve ben bunun farkındayım. Hedeflerimi ve rüyalarımı gerçekleştirmek için mükemmel yaştayım. Bunun üstesinden gelebilirim.

50

51


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları