Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık."— Sunum transkripti:

1

2 Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar Yıllık Nüfus Artış Oranı : % 0.38

3 COĞRAFİ KONUMU COĞRAFİ KONUMU Güney Avrupa ülkesidir. Akdeniz’in merkezine açılan bir yarımadadır. İyon, Adriyatik, Akdeniz, Ligure ve Tiran denizleri ile çevrilidir. Afrika'ya 150km uzaklıktadır ve Tunus’un kuzey doğusundadır. 22 adası vardır. En büyük ikisi; Sardenya ve Sicilya 'dır

4 İtalya topraklarının büyük bir kısmı dağlar ve tepelerden oluşmaktadır. Jeolojik bakımdan ise İtalya oldukça gençtir. Yer şekillerinin esas yapısını Alp ve Apenin dağları oluşturur. Kuzey İtalya'yı tamamen çevreleyen Alplerin Güney yamaçları İtalya'ya aittir. Burası Avrupa'nın en yüksek bölgesidir

5 Apeninler, yarımadanın iskeletini oluşturmaktadır. Alp Dağlarına göre daha alçaktır. İtalya yarımadasının ortasında Kuzeyden güneye doğru uzanır. Sicilya adasında bulunan Etna ve Vezüv yanardağları etkin haldedir.

6

7 AKARSU, GÖLLERİ ve DENİZLERİ İtalya’nın en önemli akarsuyu ülkenin kuzeyinde bulunan Po Nehridir. Diğer nehirler ise su debisi bakımından çok zayıf ve oldukça kısadır. Alp Dağlarında, birbirinden farklı binden fazla göl sayılmıştır. İtalya'nın en büyük gölleri; Garda Gölü, Büyük Göl, Como Gölüdür. Bunlar Kuzey İtalya'da bulunmaktadır. Ülkenin doğusunda Adriyatik denizi Batısında Tiren Denizi Güneyinde ise İyon Denizi bulunmaktadır. Adriyatik Tiren İyon Po

8 İtalya, Kuzeydeki Alp dağlarında bile kendini hissettiren bir Akdeniz İklimine sahiptir. Akdeniz İkliminin etkisi Alplerin dışında kalan bütün yarımadada hissedilmektedir. Alp dağlarının bulunduğu yerde (1000 m den sonra) karasal iklim görülür. Akdeniz iklimi görülen yerlerde makiler, Kuzey İtalya’da ise ormanlar ve alp çayırları bulunmaktadır.

9 Roma

10

11 TARIM: İtalya Avrupa’nın önemli bir tarım ülkesidir. Ülke ekonomisinde tarım önemli bir yer tutar. Özellikle Po Ovası'nda yapılan modern tarımla italya, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Güneye gidildikçe artan kuraklık, tarımı güçleştirir. İtalya zeytin, üzüm, turunçgiller, sebze, meyve üretiminde AB ülkeleri arasında ön sıralarda yer alır. Tarım daha çok bağ-bahçe tarımı şeklindedir.Dünyanın önde gelen şarap üreticilerindendir. Avrupa'nın en çok pirinç üreten ülkesidir. Bağcılık gelişmiştir.

12 Ülkede hayvancılık da gelişmiştir. Kuzey İtalya'da mandıracılık şeklinde yaygın olan büyükbaş hayvancılık yapılır. Güney İtalya'da ise küçükbaş hayvanlar beslenir. İtalya'yı çevreleyen denizler balık bakımından zengin değildir. Bu yüzden balıkçılığa gereken önem verilmemiştir. Balıkçılık daha çok adalarda yapılır.

13 Ülke yer altı kaynakları bakımından fakirdir. En önemli madenleri kükürt ve cıvadır. Bunların yanında kurşun, çinko, demir ve magnezyum çıkartılır, İtalyan mermerleri dünyaca ünlüdür. Enerji sektöründe büyük ölçüde dışa bağımlılık söz konusudur. 2006 yılı verilerine göre ülkede tüketilen toplam enerji miktarının %86'sı dış kaynaklardan sağlanmıştır. (katı yakıtların %99.7'si, petrolün %92.5'i, doğalgazın %91.2'si ve elektriğin %15'i.)

14 İtalya, dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. Otomotiv, kimya, gemi, ulaşım araçları, tekstil, ayakkabı ve gıda sanayii gelişmiştir. İtalya'da enerji üretimi yetersizdir. Enerji tüketiminin büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktadır.

15

16 Ülkede ulaşım ağı çok gelişmiş ve niteliklidir. Kara ve deniz ulaşımının yanında, hava ulaşımı da önemlidir. Kuzeydeki Po Nehri üzerinde nehir taşımacılığı yapılır.

17 İtalya ticaretinin büyük bölümünü AB ülkeleri ve ABD ile yapar. İhracatı: Çeşitli makineler, optik aletler, otomotiv, elektronik aletler, gıda, tekstil ve mermer başta gelir. İthalâtı: Çeşitli madenler, petrol, dokuma hammaddeleri ve kereste önemli yer tutar.

18 İtalya ile Türkiye arasında ekonomik alanda güçlü ilişkiler kurulmuştur. İtalya, Türkiye'nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır. Türkiye'ye makineler, kimyasal ürünler, boya, kösele, suni elyaf, otomobil, optik aletler satar, Türkiye'den meyve, sebze, pamuk, pamuk ipliği, tekstil ürünleri krom ve demir alır.

19 UDİNE

20 ROMA

21

22 VATİKAN

23 ROMA

24 SAN PİETRO

25 CAGLİARİ

26 PALERMO

27 FLORANSA

28 ETNA/SİCİLYA

29 MİLANO

30 VENEDİK

31 ANGERA KALESİ/BOLOGNA

32 Etna yanardağı

33

34 Teşekkürler Veli YILMAZ


"Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları