Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İspanya • Yüzölçümü:504.782 km 2 • Nüfusu:40.037.995 • İdare şekli:Meşruti Krallık • Başkenti:Madrid • Önemli şehirleri :Barcelona, Valencia, Sevilla,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İspanya • Yüzölçümü:504.782 km 2 • Nüfusu:40.037.995 • İdare şekli:Meşruti Krallık • Başkenti:Madrid • Önemli şehirleri :Barcelona, Valencia, Sevilla,"— Sunum transkripti:

1

2 İspanya • Yüzölçümü:504.782 km 2 • Nüfusu:40.037.995 • İdare şekli:Meşruti Krallık • Başkenti:Madrid • Önemli şehirleri :Barcelona, Valencia, Sevilla, Malağa • Dili:İspanyolca • Dini:Hıristiyanlık • Para birimi:Euro, Pesota

3 İspanya’nın Tarihçesi • Tarihin çeşitli dönemlerinde Kartaca, Roma, Vizigot, Endülüs Emevî ve Ben-i Ahmer Devletleri'nin istilâsına uğrayan İspanya, 1492 yılında Aragonya ve Kastilya Krallıklarının birleşmesiyle bölgedeki Arap egemenliğine son vermiştir. • Yeni Çağ'ın başlarında başta Amerika Kıt'ası olmak üzere pek çok büyük keşfe öncülük eden İspanya, Yakın Çağ'da bu üstünlüğünü İngiltere ve Fransa'ya bırakmıştır. • I.Dünya Savaşı'na girmeyen ülke, uzun süren iç savaşlara sahne olmuştur. İspanya, 1975 yılına kadar diktatörlükle idare edilmiş, bu yıldan sonra meşrutî krallığa geçilmiştir.

4 İspanya’nın Sınırları • İber yarımadası üzerinde bulunur. • Kuzeyinde Fransa ve Atlas okyanusu, güneyinde ve güneydoğusunda Akdeniz, güneybatısında Atlas okyanusu, batısında da Portekiz bulunur.

5 Adalar

6

7 İspanya’nın Yer Şekilleri • Yüzey şekilleri bakımından çeşitlilik gösterir. • Ülkenin orta kesiminde, denizle bağlantısı olmayan, eski kütlelerin aşınmasıyla oluşmuş geniş platolar (İspanya Mesetası) yer alır. • Platoları çevresinde kuzeyde Kantabriya, kuzeydoğuda Pireneler, doğuda İber Dağları bulunur. • Güneyde ise ülkenin en yüksek noktasının bulunduğu Betik Dağları yer alır.

8 İspanya’nın Yer Şekilleri • Pireneler ve İber Dağları arasında, Ebro çöküntü alanı yer alır. Guadalguivir Nehri de ülkenin ikinci çöküntü alanını oluşturur. • Kuzeydoğuda Ebro, doğuda Segura, güneyde Guadalquivir akarsularının ağzında ve kuzeyde Bask kıyılarında Kıyı ovaları vardır.

9 İspanya’nın Yer Şekilleri

10 İspanya’nın İklimi • Kuzeyde, Atlas Okyanusu kıyılarında okyanus iklimi, iç kesimlerde karasal iklim, güney ve doğu kıyılarında ise Akdeniz iklimi görülür. • Kuzey kıyılarında ortalama yağış miktarı 750 ile 1600 mm arasında değişir. Yağışlar mevsimlere düzenli olarak dağılmıştır. • İç bölümlerde ortalama 400mm civarında olan yağışların büyük bölümü sonbahar ve kış aylarında düşer. • Akdeniz ikliminin görüldüğü güneydoğu kıyılarında yağışlar bazı yerlerde 250 mm kadar iken, Cadiz Körfezi kıyıları nispeten daha yağışlıdır, ispanya'nın güney ve doğu kıyıları makilerle, iç kesimleri bozkırlarla kaplıdır. Kuzey bölgeleri ve yüksek dağlık alanlar da ormanlarla örtülüdür. Ormanlık alanlar ülke topraklarının 1/3'ünü kaplar.

11 İspanya’nın Nüfusu • Nüfusu, 2001 yılına göre 40 037 995'tir. • Nüfusun büyük bir bölümü kentlerde oturur. • Yoğunluk kıyılarda fazla, iç kesimlerde azdır.

12 İspanya’nın Ekonomik Etkinlikleri • Tarım, ülke ekonomisinde ağırlıktadır. • Kuzeyde büyükbaş hayvancılık, iç kesimlerde koyun ve keçi yetiştiriciliği önemlidir. • Yer altı kaynakları zengindir. Taş kömürü, bakır, demir, civa ve uranyum çıkarılır. • Sanayisi hızla gelişmektedir. Tekstil, demir - çelik ve gıda sanayisi gelişmiştir. • Turizm ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

13 Tarım • Son yıllarda sanayi hızla gelişmekle birlikte, tarım İspanya'da hâlâ önemli bir ekonomik faaliyettir. • Ülke topraklarının önemli bir bölümünde tarım yapılır. • Tarımın karşılaştığı en büyük sorun; sulama yetersizliği ve kuraklıktır. • Sulama yapılan güneydeki akarsu boyları ile kıyı ovalarında narenciye ile çeşitli sebze, meyve ve zeytin tarımı yapılır. • Ülkenin iç kesimlerinde tahıl, kuzeyinde ise mısır ve tütün üretimi önemlidir. • İspanya, zeytin, üzüm ve narenciye üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

14 Hayvancılık • Ülke topraklarının %28'ini kaplayan meralarda küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirilir.

15 Maden ve Enerji • Ülke, yer altı kaynaklarının çeşitliliği bakımından zengindir. Ancak uzun yıllar işletilen maden yataklarının rezervleri yetersizdir. • Maden kömürü, demir, cıva, bakır ve uranyum önemli madenlerdir. • Enerji ihtiyacının yarıdan fazlasını ithal petrol ve doğal gazdan, kalanını da hidroelektrik santrallerinden sağlar.

16 Sanayi • ispanya, sanayide büyük atılımlar yapmasına rağmen, bu alanda diğer Batı Avrupa ülkelerinden geri kalmıştır. • Demir-çelik, otomotiv, tekstil ve gıda sanayileri önemlidir.

17 Turizm • İspanya'nın önemli bir gelir kaynağı da turizmdir. • Ülke, her yıl nüfusunun iki katına yakın turist sayısı ile turizm sektöründe dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

18 Ulaşım • İspanya'da gelişmekte olan bir sektör de ulaşımdır. • Uzunluğu 160 bin km'ye varan kara yollarının 2500 km'si otobandır. • Ülkede yük ve yolcu taşımacılığının büyük bölümü demir yolları ile yapılır. • Hava ve deniz yolu taşımacılığı ise daha çok dış ülkelerle bağlantıyı sağlar.

19 Ticaret • İhracatı: Narenciye, zeytinyağı, zeytin, şarap, konserve, ayakkabı, otomobil ve çeşitli makinelerdir. • İthalatı: Ham petrol, maden kömürü, sanayi ham maddeleri, tahıl, kimyasal maddeler ve oto yedek parçasıdır. • Ticaretin önemli bir bölümü AB ülkeleri ve ABD ile yapılır.

20 İspanya’nın - Türkiye İlişkileri • İspanya - Türkiye ticarî ilişkileri gelişmektedir. • Türkiye'ye demir çelik ürünleri, uçak, alüminyum ve kimyasal ürünler satar. • Türkiye'den çimento, cam ürünleri ve plâstik ürünleri alır.

21 Alicante Bullring Valencia

22 Madrid

23

24

25

26 Nou Camp Barselona

27 Camaleon

28 Valencia

29 Alicante Valencia

30 Valencia

31 Barselona

32 La Pedra Barselona

33 Barselona

34

35

36

37 La Coruna

38

39


"İspanya • Yüzölçümü:504.782 km 2 • Nüfusu:40.037.995 • İdare şekli:Meşruti Krallık • Başkenti:Madrid • Önemli şehirleri :Barcelona, Valencia, Sevilla," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları