Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 21 Ocak 2015 Ankara, Türkiye Finansman ve Küresel Bilgi: Türkiye’ye En İyiyi Getirmek ve Türkiye’nin En İyilerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 21 Ocak 2015 Ankara, Türkiye Finansman ve Küresel Bilgi: Türkiye’ye En İyiyi Getirmek ve Türkiye’nin En İyilerini."— Sunum transkripti:

1 Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 21 Ocak 2015 Ankara, Türkiye Finansman ve Küresel Bilgi: Türkiye’ye En İyiyi Getirmek ve Türkiye’nin En İyilerini Dünya ile Paylaşmak

2 Bölgesel Yatırım Ortamı Programının Amaçları ANA AMAÇ: Spesifik Amaçlar: -Kanıta dayalı politika tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi için merkezi ve bölgesel düzeylerde kapasite oluşturmak -Yatırım destek ve teşvik düzenlemeleri hakkında merkezi ve bölgesel düzeyde kapasite oluşturmak -Bölgesel ve ulusal düzeyde yatırım ortamının kalitesini ölçen ilk ve başlangıç düzeyi dinamik veri tabanını sunmak -Türkiye’nin bölgelerinin her birindeki yatırım ortamı ve ulusal düzeydeki yatırım ortamı hakkında ilk başlangıç durumu raporlarını sunmak

3 PROGRAM AMACI Bölgesel ve merkezi yönetim düzeylerinde yatırım ortamının sürekli olarak iyileştirilebilmesi için tasarlanan kurumsal kapasite oluşturulması yoluyla sürdürülebilir ve paylaşılan bölgesel kalkınmayı desteklemek

4 ARKA PLAN Kısmen Kalkınma Bakanlığı (%10) ve kısmen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarından (%90) finanse edilecektir. Uygulama 24 ay sürecektir.

5 BÖLGESEL KAPASİTE NEDEN ÖNEMLİ? Düzenlemelerin uygulaması bölgeler arasında farklılık gösteriyor... Ekonomik performans da farklılık gösteriyor... Bölgeler Bazında Yıllık İşgücü VerimliliğiÇalışma ruhsatı almak için gereken gün sayısı Türkiye Ege Karadeniz İç Anadolu Marmara Akdeniz Türkiye Ege Karadeniz İç Anadolu Marmara Akdeniz

6 İşletme Anketi Amaçları: Dünya genelinde karşılaştırılabilir nitelikte olan her bir ülke/bölge için iş ortamının genel bir açıklamasını elde etmek. İş ortamının seçilen nicel değişkenler (üretkenlik, performans, krediye erişim, büyüme, istihdam) üzerindeki etkisini ölçmeye olanak tanıyacak temel bilgileri elde etmek.

7 Anket Formu Altyapı ve hizmetler Rekabet, Teknoloji ve Kapasite Kullanımı İş Çevreleri ile Devlet Arasındaki İlişkiler Finans Yenilikçilik Suç Üretkenlik İşgücü Satışlar ve Tedarikler Şirkete özgü

8 Süreç NASIL: Seçilen bir yüklenici 6-9 aylık bir süre içerisinde saha çalışmalarını yürütür (tipik olarak anketler Ocak ayında başlar) NASIL: EAU denetimi altında anketi uygulayacak en iyi yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin bulunması için rekabetçi ihale yapılır (3 ay) NASIL: EAU/Bölge/MDB örneklem tasarımı ve anket formu üzerinde birlikte çalışır (2 ay) NEDEN: Veriler kalite kontrollerinden geçtikten ve projeksiyonlar (ağırlıklar) oluşturulduktan sonra açıklanır: Web sitesi Bölge MDB KİM: 143 müşteri ülkede her üç yılda bir bölgesel bir yaklaşım ile anket uygulanır. Her rotasyon Nisan/Mayıs’ta başlar.

9 Örneklem Metodolojisi Tarım dışı ekonominin temsili bir örneklemi Örneklem evreni: -İmalat -Hizmetler (perakende, toptan satış, oteller, restoranlar, BT) -İnşaat -Ulaştırma, depolama ve haberleşme

10 Hangi İş Faaliyetleri Dahil? ISIC Rev.3.1 A. Tarım, avcılık ve ormancılık B. Balıkçılık C. Madencilik ve Taş Ocakçılığı D. İmalat* E. Elektrik, gaz ve su temini F. İnşaat* G. Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyaları tamiri* H. Oteller ve Restoranlar* I. Ulaştırma, depolama ve haberleşme* J. Finansal aracılık K. Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri (BT*) L. Kamu idaresi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik M. Eğitim N. Sağlık ve sosyal çalışmalar O. Diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri P. Özel hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri ve özel hanehalklarının farklılaştırılmamış üretim faaliyetleri * Anket örnekleminde yer alıyor.

11 Örneklem Çerçevesi Tüm sektörler için en güncel ve tam şirketler listesi mevcut İmalat ve hizmetler sektörlerine ilişkin çerçeve farklı kaynaklardan gelebilir -Yer (adres, telefon no., vs.), faaliyet sektörü ve büyüklük bilgilerini içermelidir. İlave bilgiler de verilebilir. -Elektronik formatta -Türkiye: imalat TOBB, hizmetler (?)

12 Örneklem Metodolojisi Katmanlı rastgele örnekleme ile birlikte dönüşümlü panel yöntemi Katmanlar: şirket büyüklüğü, sektör ve ülke içindeki coğrafi bölge Bu yaklaşımın avantajları: -Tahminlerde daha fazla kesinlik -Sadece popülasyon için değil aynı zamanda katmanlara ilişkin tahminler -Ancak örneklem ağırlıkları kullanılmalıdır. Tüm göstergeler bunlar kullanılarak hesaplanmalıdır

13 Yatırım Ortamı Raporları Yatırım Ortamı Değerlendirmeleri aşağıdaki amaçlar için kritik araçlardır: -Üretkenlik artışı ve özellikle yoksullar için olmak üzere gelir artışı bakımından en fazla önem taşıyan yatırım ortamı özelliklerinin nicelleştirilmesi -Bir ülke ve bölgedeki yatırım ortamı değişikliklerinin takip edilmesi -Bölgeler ve ülkeler arasında performans karşılaştırması

14 Uygulama Şubat 2015’ten itibaren 12-16 ay 2/3 Özel Anket Şirketi 26 bölgede gerçekleştirilecek

15 Süreç Politika Bilgisi Kapasite Oluşturma Bilinçlendirme ve Yaygınlaştırma Veri Toplama: İşletme Anketi -6.000 şirket -26 NUT-II Bölgesi Web Portalı Yatırım Destek ve Teşvik Çerçevesinin Değerlendirilmesi Kurumsal Kapasite Oluşturma İşletme Anketi sonuçlarının analizine yönelik eğitim Yatırım Destek ve Teşvik (YDT) eğitimi YDT ile ilgili En iyi Uygulama Öğrenme Değişim Pr. Başlangıç etkinliği Bölgesel tanıtım Uluslararası tanıtım 26 Bölgesel ICA Raporu 1 Ana Rapor Yatırım Destek ve Teşvik Raporu 5 Bölgesel Paydaş Çalıştayı Dünya Bankası Merkezine Ziyaret Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı personeline 5 günlük eğitim ISO Personeline 5 günlük eğitim 2 öğrenme ziyareti Ankara’da 6 bölgesel tanıtım etkinliği İstanbul’da nihai uluslararası etkinlik

16


"Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 21 Ocak 2015 Ankara, Türkiye Finansman ve Küresel Bilgi: Türkiye’ye En İyiyi Getirmek ve Türkiye’nin En İyilerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları