Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Taner KAVASOĞLU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Ekim 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Taner KAVASOĞLU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Ekim 2007."— Sunum transkripti:

1 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Taner KAVASOĞLU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Ekim 2007

2 KAPSAM - 81 İL - 7 OĞRAFİ BÖLGE - DÜZEY-2, DÜZEY-1 İBB - SAĞLIK, EĞİTİM ve SANAYİİ

3 GÖSTERGELER ( Toplam 58 Değişken) SOSYAL •Demografik •İstihdam •Eğitim •Sağlık •Altyapı •Diğer Refah EKONOMİK •Sanayi •İnşaat •Tarım •Mali

4 DEMOGRAFİK GÖSTERGELER •Toplam Nüfus •Şehirleşme Oranı •Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı •Nüfus Yoğunluğu •Doğurganlık Hızı •Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü İSTİHDAM GÖSTERGELERİ •Tarım İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı •Sanayi İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı •Ticaret İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı •Mali Kurumlar İşkolunda Çlş.ın Toplam İstihdama Oranı •Ücretli Çalışanların Toplam İstihdama Oranı •Ücretli Çalışan Kadınların Toplam İstihdama Oranı •İşverenlerin Toplam İstihdama Oranı EĞİTİM GÖSTERGELERİ •Okur-Yazar Nüfus Oranı •Okur-Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusuna Oranı •Üniversite Bitirenlerin 22+ Yaş Nüfusa Oranı •İlkokullar Okullaşma Oranı •Liseler Okullaşma Oranı •Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı SAĞLIK GÖSTERGELERİ •Bebek Ölüm Oranı •Onbin Kişiye Düşen Hekim Sayısı •Onbin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı •Onbin Kişiye Düşen Eczane Sayısı •Onbin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı

5 SANAYİ GÖSTERGELERİ •Organize Sanayi Bölgesi Parsel Sayısı •Küçük Sanayi Siteleri İşyeri Sayısı •İmalat Sanayii İşyeri Sayısı •İmalat Sanayii Yıllık Çalışanlar Ortalama Sayısı •İmalat Sanayii Kurulu Güç Kapasite Miktarı •Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi •Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri TARIM GÖSTERGELERİ •Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri •Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı İNŞAAT GÖSTERGELERİ •Daire Sayısı •Borulu Su Tesisatı Bulunan Daire Oranı MALİ GÖSTERGELER •Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Pay •Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla •Banka Şube Sayısı •Fert Başına Banka Mevduatı •Toplam Banka Mevduatı İçindeki Pay •Toplam Banka Kredileri İçindeki Pay •Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi •Fert Başına Sınai, Ticari ve Turizm Kredileri •Fert Başına Belediye Giderleri •Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri •Fert Başına Gelir ve Kurumlar Vergisi •Fert Başına Kamu Yatırımları •Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım Tutarı •Fert Başına İhracat •Fert Başına İthalat

6 ALTYAPI GÖSTERGELERİ •Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı •Yeterli İçmesuyu Götürülen Nüfus Oranı •Devlet ve İl Yolları Asfalt Yol Oranı DİĞER REFAH GÖSTERGELERİ •Onbin Kişiye Düşen Özel Otomobil Sayısı •Onbin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı Sayısı •Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı •Fert Başına Telefon Kontör Değeri •Yeşil Karta Sahip Nüsuf Oranı


"Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Taner KAVASOĞLU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Ekim 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları