Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SEYAHAT ACENTALARI PROFİL ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SEYAHAT ACENTALARI PROFİL ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2014."— Sunum transkripti:

1 1 SEYAHAT ACENTALARI PROFİL ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2014

2 2 2 ARAŞTIRMA KURGUSU VE PROJE TASARIMI

3 3 Araştırmanın temel amacı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının profilini ve turizm sektörü ile ilgili genel değerlendirmelerini tespit etmektir. Bu suretle, turizm sektörünün ana oyuncularından birisi olan ‘seyahat acentaları’ paydaşına yönelik geliştirilebilecek politikalar için gereken temel bilgilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma, TURAD, TÜRSAB ve OKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sia Insight, işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Proje Hedefleri

4 4 Saha Çalışması Araştırmanın saha çalışması 24.Nisan.2014 - 14.Haziran.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projede görev alan tüm anketörlere Sia Insight saha ekibi tarafından özel eğitim verilmiştir. Araştırmanın saha çalışmasının kalite denetimi Sia Insight saha yöneticisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz-yüze gerçekleştirilen anketlerde, her anketörün yaptığı anketin %30’u kontrol edilmiştir.

5 5 Örneklem Araştırmada, aşağıdaki illerde yer alan seyahat acentaları ile CAPI (Computer Aided Personal Interview) yöntemi ile bilgi toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplam 605 seyahat acentası yetkilisiyle görüşme yapılmıştır. İllerHedeflenen Örneklem Gerçekleşen Örneklem İSTANBUL246252 ANTALYA111114 MUĞLA60 ANKARA5054 İZMİR3536 BURSA17 AYDIN17 NEVŞEHİR104 KONYA10 MERSİN88 KOCAELİ88 KAYSERİ77 GAZİANTEP74 DİYARBAKIR77 MARDİN77 TOPLAM600605 Araştırmada gerçekleşen il dağılımı, TÜRSAB tarafından sağlanan Türkiye geneli acenta sayılarına paralel olarak kurgulanmıştır. Görüşme yapılacak acentaların bilgileri TÜRSAB tarafından sağlanmıştır.

6 6 6 ARAŞTIRMA BULGULARI

7 7 7 ARAŞTIRMA BULGULARI - PROFİL

8 8 ACENTA PROFİLİ öne çıkanlar Ortalama 13 yıllık işletme Sahiplerinin %82’si sadece turizm sektöründe faaliyet gösteriyor Ortalama 7 yıldır aynı adreste faaliyet gösteriyor Çoğunlukla 10’dan az çalışan istihdam ediliyor Kadın – erkek çalışanları eşit Çalışanlarının çoğunluğu 25-35 yaş aralığında Çalışanlarının çoğunluğu lisans ve ön lisans mezunu Çalışanların %57’si sertifika eğitimi almış Ağırlıklı olarak yabancı dil, müşteri ilişkileri, etkili satış teknikleri konularında sertifika eğitimi almak istiyorlar Acenta sahiplerinin %85’i İngilizce biliyor

9 9 FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ YAPMA Tüzel kişiliğin %82’si seyahat acentalığı dışında başka bir sektörde faaliyet göstermemektedir. Seyahat Acentacılığı dışında bir başka işe daha sahip misiniz, farklı bir sektörde daha çalışıyor musunuz? n: 605 %

10 10 ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI Seyahat acentanızda bulunan ortalama çalışan sayısını belirtiniz. n: 605 Seyahat acentalarının %48’i 1-4 çalışana istihdam sağlıyor. n: 605 %

11 11 ÇALIŞANLAR- YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI Seyahat acentaları çalışanlarının yarısından fazlası 25-35 yaşları arasındadır. n: 605 % %

12 12 ÇALIŞANLAR- EĞİTİM DURUMU Seyahat acentaları çalışanlarının yarısından fazlası üniversite mezunudur. n: 605 %

13 13 ÇALIŞANLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ BÖLÜMLER İlköğretim ve ortaöğretim mezunu dışındaki acenta çalışanlarının büyük bir çoğunluğu üniversitelerin Turizm bölümünden mezundur; %64’ü İşletme-İktisat-Ekonomi eğitimi ve %20’si Sosyal Bilimler eğitimi görmüştür. Çalışanlarınızın eğitim gördüğü bölümler hangileridir? (İLKÖĞRETİM VE ORTAEĞİTİM MEZUNLARI DIŞINDAKİLERE SORULMUŞTUR) %

14 14 TURİZM İLE İLGİLİ SERTİFİKA ALANLAR Mezun olduğunuz eğitim kurumu bir yana, turizm ile ilgili herhangi bir sertifika eğitimi aldınız mı? n: 605 Acentaların %42’si herhangi bir alanda sertifika eğitimi görmemiştir. n: 605 %

15 15 TURİZM İLE İLGİLİ SERTİFİKA İSTEKLERİ Siz ya da seyahat acentanızda çalışan arkadaşlarınız için bir sertifika eğitimi almak ister misiniz, hangi alanda eğitim almak istersiniz? n: 605 Acentaların %45’i herhangi bir alanda sertifika eğitimi talep etmezken, %35’i yabancı dil, %25’i etkili iletişim teknikleri ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında eğitim almak istemektedir. n: 605 %

16 16 YABANCI DİL EĞİTİM İSTEKLERİ Siz ya da seyahat acentanızda çalışan arkadaşlarınız için, hangi yabancı dillerinden eğitim almak istersiniz? Yabancı dil eğitimi almak isteyen acentaların %84’ü İngilizce eğitimini tercih ederken, %30’u Rusça, %28’i Arapça eğitimi almak istemektedir. n: 212 %

17 17 BİLİNEN YABANCI DİLLER Bildiğiniz yabancı bir dil var mı, hangisi/ hangileri? Görüşülen acenta yetkililerinin %85’i İngilizce bilmektedir. İngilizce’den sonra en yüksek oranda bilinen diller Almanca, Arapça ve Rusça’dır. n: 605 %

18 18 ARAŞTIRMA BULGULARI – İŞ HAYATI

19 19 GELİR – MAAŞ/ÜCRET ORANI Genel olarak ortalama cironuzu düşündüğünüzde gelirinizin ne kadarını çalışanlara maaş / ücret olarak ödüyorsunuz? Türkiye’de acentaların %63’ünden fazlası gelirinin %20’den azını çalışanlarına çeşitli şekillerde ödemektedir. Gelirinin %20-24’ünü çalışanlarına ödeyen acentaların oranı %17, gelirinin %45 ve üzerini ödeyen acentalar ise %6’dır. n: 605 %

20 20 GELİR – MAAŞ/ÜCRET ORANI Maaşların ciro içerisindeki payı Acentaların %39’u cirolarının %10’undan azını çalışanlara maaş olarak vermektedirler. Maaş giderinin toplam ciro içindeki payı acentaların cirosal büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. (%)500.000TL ALTI CİRO500.000TL ÜSTÜ CİRO % 10’dan az394735 % 10 – 19251928 % 20 – 24171419 % 25 – 34989 % 35 - 44444 % 45’ten fazla685 Genel olarak ortalama cironuzu düşündüğünüzde gelirinizin ne kadarını çalışanlara maaş / ücret olarak ödüyorsunuz ?

21 21 ACENTA FAALİYET ALANLARI Seyahat acentanızda hangi alanlarda hizmet veriliyor? Türkiye’deki acentaların hizmet alanlarına bakıldığında, Incoming yapanlar %61, biletleme hizmeti verenler %57, outgoing yapanlar %43, Ingoing yapanlar %35 ve otomobil kiralama, safari, transfer gibi hizmetleri verenler ise %29 oranında gözükmektedir. n: 605 %

22 22 HİZMET VERİLEN TURİZM ÇEŞİTLERİ Seyahat acentanız hangi alanlara yönelik hizmetler vermektedir? Türkiye’de acentaların hizmet verdikleri turizm çeşitleri; %57 ile kültürel miras turizmi ve %56 ile tatil (sejour) turizmi çeşitlerinin açık ara liderliğinde, %36 ile inanç turizmi, %32 ile gemi gezileri, %30 ile etkinlik turizmi, %27 ile kongre turizmi, vb. gibi sıralanmaktadır. Kültürel miras turizmi paket tur satışlarını da içermektedir. % n: 605

23 23 YURT İÇİ POPÜLER DESTİNASYONLAR Genel olarak satışlarınızı düşündüğünüzde son günlerde yurt içinde en popüler olan 3 destinasyon hangisidir ? Türkiye’de acentaların yaptığı yurt içi satışlara bakıldığında en popüler destinasyon %48 ile Antalya’dır. Antalya’nın ardından İstanbul, İzmir (Kuşadası, Efes, Çeşme), Kapadokya ve Bodrum gelmektedir. % n: 605

24 24 YILLIK CİRO 2011-2012-2013 yıllarında acentaların ciroları – beyan esasına dayanmaktadır. YILLAR / CİRO500.000TL altı (%) 500.000TL üstü (%) Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) (%) 2011485210,45 201243576,16 201340607,40 2014 yılı için acentalar % 13,15 büyüme beklentisi içerisindedirler…

25 25 ARAŞTIRMA BULGULARI – PAZARLAMA ve INTERNET

26 26 Acentaların Pazarlama Faaliyetleri Acentaların ilk 3 sırada kullanmakta olduğu pazarlama faaliyetleri; %55 oranda fuarlar, %50 internet reklamı ve %46 radyo reklamı dır. Hangi pazarlama etkinliklerini kullanıyorsunuz?

27 27 ACENTALARIN İNTERNET SAYFALARI ve İNTERNETTEN SATIŞ Acentaların tamamına yakınının bir internet sayfası mevcut fakat henüz internetten satışa güvenemiyorlar. Bir web adresiniz var mı? İnternetten satış yapıyor musunuz? % %

28 28 ACENTALARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI Acentaların çoğunluğunun sosyal medyada var olduğunu görülüyor. Pek çok alanda olduğu gibi acentalar arasında da Facebook ve Twitter kullanımı yoğun. Sosyal medya sitelerinin hangisinde şirketinizin hesabı bulunuyor ? N: 604 %

29 29 ŞİKAYET SİTELERİ YÖNETİMİ Acentaların %46’sı internet üzerinden şikayet sitelerini takip etmiyorlar. Internet şikayet sitelerini takip ediyor musunuz?, bu sitelerdeki yorumlara göre iyileştirme faaliyetleriniz oluyor mu? %

30 30 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ Seyahat acentaları çoğunlukla çağrı merkezi birimi kullanmıyorlar. Kendinize ait ya da hizmet aldığınız bir çağrı merkezi hizmetiniz var mı ? %

31 31 ARAŞTIRMA BULGULARI – SEKTÖR

32 32 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞLER NEREYE DOĞRU Seyahat acentaları çalışanlarının yaklaşık yarısı sektörde işlerin pek iyiye gitmediğini belirtiyor. Sizce turizm sektöründe işler iyiye mi gidiyor kötüye mi? %

33 33 TURİZM SEKTÖRÜNDE İYİYE GİDENLER Seyahat acentalarının bakış açısıyla turizm sektöründe iyiye giden konular; otel kalitesindeki artış, ulaşım kolaylığı ve turist sayısındaki artış … İyiye gidenler% Otel kalitesinin artması24 Ulaşım kolaylığı19 Turist sayısının artması14 Otel sayısının artması14 Hizmet kalitesinin artması12 Ürün ve tur çeşitliliğinin artması9 Reklamların artması5

34 34 TURİZM SEKTÖRÜNDE KÖTÜYE GİDENLER Seyahat acentalarının bakış açısıyla turizm sektöründe kötüye giden konular; Ülkedeki siyasi olayların etkisiyle güven ortamının olmayışı, haksız rekabet ve internet üzerinden satış … Kötüye gidenler% Ülkedeki siyasi olayların etkisi (güven ortamının olmayışı) 25 Haksız rekabet18 Internetten satış13 Kayıt dışı acentaların artması11 Kaliteli personelin eksikliği8 Dövizin çok yükselmesi8 Fiyat artışları8

35 35 ACENTALARIN EN ÖNEMLİ SORUNLARI En önemli sorununuz nedir? Önem Sırasına Göre Haksız rekabet Giderlerin artışı (Kayıt dışı ve kaçak faaliyet gösterenlerin bulunması)-haksız rekabet Online satış Döviz artışı Sektöre özgün teşvik eksikliği Talep düşüşü (Havayolu şirketlerinin doğrudan satış yapması)-online satış Bağlı bulunan kanunun yetersizliği

36 36 ÖNERİLER

37 37 Acentaların belirttikleri sorunlar doğrultusunda düzenlenebilecekler TÜRSAB Koordinasyonunda yapılabilecekler Çalışanlara yönelik eğitimler Yabancı dil eğitimi (özellikle İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca ve Çince dillerinde) Etkili satış teknikleri Müşteri ilişkileri yönetimi İletişim becerileri Kriz yönetimi Dijital pazarlama

38 38 Acentaların belirttikleri sorunlar doğrultusunda düzenlenebilecekler TÜRSAB Koordinasyonunda yapılabilecekler Haksız rekabet Kayıt dışı çalışan acentalar Internet üzerinden yapılan direk satışlar; Seyahat acentalarının interneti kabullenip kendilerine bir tehdit olarak görmemeleri sağlanmalı… B2C çözümler Internet ve program kullanımı eğitimleri (Blog açma, web tasarımı, e-ticaret v.b.) KOBİ destek (Kosgeb) gibi devlet desteklerinden özellikle küçük acentaların yararlanmaları sağlanmalı

39 39 Acentaların sorunları doğrultusunda düzenlenebilecekler TÜRSAB Koordinasyonunda yapılabilecekler Kaliteli personel eksikliği Personel eğitimi desteklenmeli Sektöre yönelik Acentacılık programlarının denetlenmesi, sektör ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenlenmesi Eğitim almış kişilerle sektörün entegre edilmesinin sağlanması

40 40 Acentaların belirttikleri sorunlar doğrultusunda düzenlenebilecekler TÜRSAB Koordinasyonunda yapılabilecekler Pazarlama Pazarlamada internet daha etkin kullanılmalı, S.A. ların %79 u facebook kullanıcısı ancak diğer sosyal medya kanalları (twitter, linkedIn, instagram…) kullanımı özendirilmeli, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve bu alandaki internet yorum sitelerinin takibinin sağlanması. Web sayfasına sahip olmayanlar uyarılmalı, var olanların etkin hale getirmesi sağlanmalı.


"1 SEYAHAT ACENTALARI PROFİL ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları