Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANITMA NEDİR  Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANITMA NEDİR  Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine."— Sunum transkripti:

1 TANITMA NEDİR  Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine çekmek için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

2 TANITMA STRATEJİLERİ Tanıtım/Pazarlama stratejilerinde teorik olarak 4 alternatif strateji vardır.  Tek-Hedef-Kitle Tanıtma Stratejisi  Yoğunlaştırılmış Tanıtım Stratejisi  Bütünsel Tanıtım Stratejisi  Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisi

3 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ Bakanlığımızca izlenen tanıtım faaliyetlerinde;  Genelde Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisinin uygulandığını söylemek mümkündür.  Kongre ve insentif ya da inanç turizmi gibi turizm çeşitlerinin geliştirilmesinde daha çok tek-hedef-kitle stratejisi uygulanmaktadır.

4 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ  1980’li yıllar: Düşük fiyat ve düşük tanıtım harcamaları  1990’lı yıllar: Düşük fiyat ve yoğunlaştırılmış tanıtım faa  Ancak 2005 ve sonraki yıllar için;  Mal ve hizmetlerin kalite standartlarına yoğunlaşan,  Düşük fiyat yaklaşımını tek rekabet unsuru olmaktan çıkaran,  Turistik arza eklenen kaliteli ürünlerin doğru hedef kitleye ve piyasa değeri ile sunumuna olanak veren Stratejik yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır.

5 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ Bakanlığımızca uygulanan tanıtım stratejisinde öncelikli daha çok önem verilmelidir.  Ülke imajı yaratılması, markalaşmaya gidilmesi  Ülkemiz turizm ürününün tanıtılması, turist sayısının ve gelirlerinin artırılması  Akdeniz çanağındaki diğer destinasyonlardan farkımız ve göreceli üstünlüğümüzün anlatılması ile markaya bağlılığın yaratılması üç unsura

6 Bakanlığımızca kuruluşundan bu yana yürütülmekte olan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde üç ana Pazar ülkeler grubu belirlenmiştir. Buna göre:  Oturmuş Pazar Ülkeler (Batı Avrupa ve Rusya Federasyonu)  Kıta Ötesi-Gelişmekte Olan Pazar Ülkeler (ABD, Japonya)  Potansiyel Pazar Ülkeler (Körfez ve Asya Pasifik) BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ

7 HEDEF KİTLEMİZ  Eğitim ve gelir düzeyi orta ve üzeri,  Fiyat/hizmet oranı ve kaliteye önem veren  Gelir düzeyi orta ve yüksek,  Genç, orta yaş grupları ile 3.yaş grubu  Seyahat deneyimi yüksek,  Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen tüketiciler.

8 VİZYONUMUZ Bu tanıtım stratejilerinde vizyonumuz;  Destinasyon odaklı sürdürülebilir turizm,  Üründe çeşitlilik,  Üründe toplam kalite sağlanmış,  Çevreye duyarlı yaklaşım,  Üründe markalaşma,  Rekabet edebilme yeteneğine sahip,  Turist memnuniyeti sağlanmış,  Yüksek turizm geliri elde edilen,  Kitle turizminin yanı sıra “bireysel turizmi” de geliştirebilen bir destinasyon olmak

9 MİSYONUMUZ  Kültürel mirasımızı ve tarihi değerlerimizi ön plana çıkaran,  Turistlerin farklı ve doyurucu bir tatil deneyimi yaşamalarına olanak veren,  Sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak çeşitlilikte ve kalitede ürün ortaya koyabilen,  Değişen ve gelişen taleplere paralel olarak kendini yenileyen bir turizm sektörünü destekleyen,  Zengin kültür ve turizm potansiyelinin, gelişen teknolojilerden yararlanılarak, iç ve dış pazarlarda tanıtılmasına imkan veren bir kültür ve turizm politikasının yürütülmesi.

10 Özetle, yeni tanıtım stratejilerinin temel ayakları şunlardır: PR Devlet-Özel Sektör İşbirliği İnternet Kullanımı Markalaşma -Reklam -Tanıtıcı Yayınlar -Araştırma -İmaj Yaratımı -Logo / Kimlik Yeni tanıtım stratejilerinde tanıtım teknikleri olarak bu öğelerin kullanımı artık daha çok internet üzerinden yapılacaktır. Arzın talebe göre şekillenmesi, Ürün çeşitliliğinin vurgulanması, Sürdürülebilir turizm,


"TANITMA NEDİR  Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları