Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 – 2011 ÖĞRETİM DÖNEMİ RAPORU İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve TURAD İş Birliği ile Türkiye’de Yerleşik Yüksek Öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 – 2011 ÖĞRETİM DÖNEMİ RAPORU İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve TURAD İş Birliği ile Türkiye’de Yerleşik Yüksek Öğretim."— Sunum transkripti:

1 2010 – 2011 ÖĞRETİM DÖNEMİ RAPORU İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve TURAD İş Birliği ile Türkiye’de Yerleşik Yüksek Öğretim Kurumları Turizm Eğitim Analizi © Bu araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

2 RAPOR KÜNYESİ © Bu araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Bu çalışmada yer alan tüm veriler T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Bakanlıkların web sitelerinde yer alan istatistiki ve sayısal verilerden yola çıkarak bu rapor hazırlanmıştır. Henüz yayınlanmamış veriler oluşturulurken, geçmiş yıllara ait bilgilerden yararlanılmış ve orantılı düzen yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.

3 Rapor Özet Bulguları © Bu araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Bu rapor, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği ortak çalışması ile, yüksek öğrenimde turizm eğitiminin durumunu tespit etmek için yapılmıştır. Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrencilerin ancak % 3’ü turizm eğitimi almaktadırlar. Bu öğrencilerin yaklaşık dörtte üçü (% 72) 2 yıllık meslek yüksekokullarında eğitim görürken, geri kalan % 28’lik bölüm dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerini tercih etmektedirler. Türkiye’de yüksek öğrenim kurumlarının beşte üçünde biraz fazlasında (% 64) turizm eğitimi verilmektedir. Turizm eğitim veren yüksek öğrenim kurumları olarak meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakülteler 3 büyük ilde yoğunlaşmıştır: İstanbul, Ankara ve Antalya. Diğer turizm illeri olan Nevşehir, Konya, Mersin, Balıkesir, Muğla, Aydın, Eskişehir üniversitelerinde turizm eğitimi veren diğer önemli illerdir. Türkiye’de 67 ilde turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Manisa, Burdur, Osmaniye, Karaman, Bayburt, Batman, Kilis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş ve Tunceli şehirlerinde turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumu olmayan illerimizdir. Ülkemizde bulunan meslek yüksekokullarının nerdeyse tamamı (%80) turizm eğitimi vermektedir. Bu anlamda Türkiye’de turizm mesleği iki yıllık yüksek öğrenim gerektiren bir meslek olarak yerleşmiştir. Turizm yüksek öğrenimi gören öğrencilerin yaklaşık dörtte üçü (% 72) iki yıllık meslek yüksekokullarında eğitim görmektedirler. Turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının nerdeyse tamamı (% 88) devlet kurumlarıdır. Vakıf üniversitelerinin turizm eğitimine yönelmedikleri tespit edilmiştir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin tercihan %60’lık bölümü konaklama, otelcilik eğitimini tercih ettikleri görülmüştür. Acentecilik, gastronomi, yeme içme ve rehberlik turizm öğrencileri tarafından tercih edilen diğer bölümlerdir.

4 Türkiye’de Turizm Eğitimi Veren Üniversiteler © Bu araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

5 Türk Üniversitelerinde Turizm Eğitimi Veren Fakülteler © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

6 Türk Üniversitelerinde Turizm Eğitimi Veren Yüksekokullar © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

7 Türk Üniversitelerinde Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

8 Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Birimleri’nde Okumakta Olan Öğrenci Sayıları © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Türkiye’de turizm eğitimi alan 63.886 yüksek öğrenim öğrencisi vardır. Bu öğrencilerin 46.256’sı yani yaklaşık dörtte üçü (%72) iki yıllık yüksek öğretim birimlerinde, geri kalan 17.630 öğrenci yani dörtte birinden biraz fazlası da dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında turizm eğitimi almaktadırlar.

9 Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Birimleri’nde Okumakta Olan Öğrenci Sayıları © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Türkiye’de turizm eğitimi alan 63.886 yüksek öğrenim öğrencisinden 46.256’sı yani yaklaşık dörtte üçü (% 73) meslek yüksekokullarında, 12.335’i yani yaklaşık beşte biri (% 9) dört yıllık yüksekokullarda, geri kalan % 8’i ise fakültelerin dört yıllık bölümlerinde okuyorlar.

10 Turizm Eğitimi Alan Öğrenci Sayısının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı Türkiye sınırları içinde turizm eğitimi alan toplam 63.886 öğrenciden 17.761’i yani % 28’i Marmara, 13.941’i yani % 22’si İç Anadolu, 9.966’sı yani %15’i Ege, 8.374’ü yani % 13’ü Karadeniz, 8.078’i yani % 13’ü Akdeniz, 3.018’i yani % 5’iDoğu Anadolu ve 2.747’si yani % 4’ü Güneydoğu Anadolu’da bulunuyor. © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

11 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İllere Göre Dağılımı Manisa, Burdur, Osmaniye, Karaman, Bayburt, Batman, Kilis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş ve Tunceli hariç, 67 ilimizde turizm eğitimi veriliyor. Buna karşın toplam 63.886 öğrencinin yarısı (31.911 kişi) 10 ilimizde yoğunlaşmış durumdadır: Turizm öğrencisi yoğunluğu bakımından ilk üç sırada İstanbul % 12, Antalya % 6 ve Ankara % 6 bulunmaktadır. © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

12 Türkiye’de Turizm Eğitimi Alan Öğrenci Oranı © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Türkiye’de 2010-2011 yılında yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrenci sayısı 2.087.890’dır. Bunlardan sadece % 3’ü (63.886) turizm eğitimi alıyor.

13 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Devlet ve Vakıf Öğretim Kurumları Bazında Dağılımları © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Türkiye’de 2010-2011 yılında yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 55.983’ü yani % 88’i devlet, geri kalan %12’lik bölümü yani 7.903’ü vakıf üniversitelerinde okuyorlar.

14 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Devlet ve Vakıf Öğretim Kurumları Bazında Dağılımları Türkiye’de 2010-2011 yılında yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencileri meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakülte birimlerine göre bölümlediğimizde genel oranla aynı oranı görüyoruz. Meslek yüksekokul, yüksekokul, fakülte ayrımı yapmadan turizm öğrencilerinin beşte dördünden biraz fazlası devlet okullarında okuyorlar. © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

15 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm İçeriklerine Göre Dağılımı Bölüm başına düşen öğrenci sayıları bir sonraki sayfada listesi verilen ilgili bölümlerin birbirleriyle birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Türkiye’de turizm öğrencilerinin üçte ikisi (% 60) konaklama yani otelcilik okuyorlar. Geri kalanların % 16’sı acentacılık, % 8’i rehberlik, % 6’sı yeme & içme, gastronomi, % 4 işletmecilik ve % 4 havacılık eğitimi alıyor. Rekreasyon, animasyon, yatçılık ve turizm teknolojileri gibi bölümlerin tercih edilmediği veya bölüm açılmadığı görülüyor. © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

16 NOBÖLÜM 1Aşçılık 2Gastronomi 3Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4İkram Hizmetleri 5Konaklama İşletmeciliği 6Kültürel Miras ve Turizm 7Otel Yöneticiliği 8Rekreasyon Yönetimi 9Seyahat İşletmeciliği 10Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 11Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 12Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 13Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 14Turizm Animasyonu 15Turizm İşletmeciliği NOBÖLÜM 16Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 17Turizm Rehberliği 18Turizm Teknolojisi 19Turizm ve Otel İşletmeciliği 20Turizm ve Otelcilik 21Turizm ve Seyahat Hizmetleri 22Yat İşletme ve Yönetimi 23Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Turizm Yüksek Öğretimi İçin 2 ve 4 Yıllık Programlara Öğrenci Alan Bölümler © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

17 2010 – 2011 Öğretim Yılı Sonunda Mezun Olması Öngörülen Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı Geçmiş veriler ve yeni açılan kurum ve bölümler incelenerek, 2 yıllık programlardan mezun olma oranı %23, 4 yıllıklardan ise %10 olarak öngörülmüştür. © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

18 İAÜTAM – TURAD İLETİŞİM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ http://www.iautam.com Zeynep Banu DALAMAN / Zekai Kıran 0 212 425 6151/1149 banudalaman@aydin.edu.tr Twitter: @iautam - @BanuDalaman Facebook: /iautam – /BanuDalaman http://www.aydin.edu.tr TURAD http://www.turad.org Bahattin YÜCEL / Arzu Erkan 0 212 224 92 69 © Bu araştırma İstanbul AydIn Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.


"2010 – 2011 ÖĞRETİM DÖNEMİ RAPORU İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve TURAD İş Birliği ile Türkiye’de Yerleşik Yüksek Öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları