Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı
KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 4 Kasım 2015

2 TOPLANTI PLANI 10:00 Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ’nin açılış konuşması 10:15 Taslak Model Sunumu 11:00 Kurum ve Kuruluşların Görüşlerinin Alınması

3 T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı
KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 4 Kasım 2015

4 SUNUM PLANI Onuncu Kalkınma Planı Çalışma Takvimi Eylem İzleme Sistemi Yurtdışı Örneklerin İncelenmesi Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore SSM Modeli Sektörel Analizler Taslak Model Önerisi Sonuç ve Planlama

5 ONUNCU KALKINMA PLANI

6 ONUNCU KALKINMA PLANI 6 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı yürütülmektedir. Kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak yaklaşımların benimsenmesiyle yurtiçinde üretilen ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi, ithal edilen ürünlerin yurtiçinde üretilebilmesi ve uluslararası piyasalarda yerli firmaların etkinliğinin artırılabilmesi ve bu yolla kamu alımlarının yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Toplam 6 Bileşen’den oluşan Eylem Planında Bileşenler altında yer alan 7 Eylem’de Müsteşarlığımız ilgili kuruluşlar arasında yer almaktadır.

7 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI
Sorumlu Olduğumuz Eylem:

8 ÇALIŞMA TAKVİMİ

9 ÇALIŞMA TAKVİMİ Konu Son Tarih 1
Konu Son Tarih 1 Diğer Ülkelerdeki Uygulamaların İncelenmesi (2 ya da 3 ülke belirlenerek detaylı analiz) 15 Mayıs √ 2 SSM uygulamaları doğrultusunda taslak modelin oluşturulması 30 Haziran √ 3 Taslak Model kapsamında sektörel analizlerin yapılması ve ürün gruplarının belirlenmesi (Ar-Ge Daire Başkanlığı ve belirlenecek diğer sektör temsilcileri ile toplantılar) 31 Ağustos √ 4 Taslak Model ile ilgili bir toplantı düzenlenmesi (İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla) 04 Kasım √ 5 Kurum ve Kuruluşların görüşleri doğrultusunda Taslak Modelin ve Uygulama Koşullarının son haline getirilmesi, modelin uygulama koşullarının hazırlanması 15 Aralık 2015 6 Modele yönelik raporun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulması 31 Aralık 2015

10 EYLEM İZLEME SİSTEMİ

11 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI EYLEM İZLEME SİSTEMİ

12 ÜLKE UYGULAMALARI ANALİZİ

13 DİĞER ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR
Başarılı Yüksek Teknolojili Ürünlerde Kamu Alım Garantisi uygulamaları gerçekleştiren Avrupa Birliği, İngiltere ve Güney Kore uygulamalarının detaylı analizi yapılmıştır. Avrupa Birliği (Horizon 2020 Çerçeve Programı) İngiltere G. Kore

14 AVRUPA BİRLİĞİ

15 HORIZON 2020 İŞ PROGRAMLARI PROJELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ HORIZON 2020 İŞ PROGRAMLARI PROJELERİ 1. AŞAMA PROJELER 2. AŞAMA PROJELER iş programları kapsamında PCP ve PPI projeleri için AB 130 Milyon Euro ayırmıştır.

16 PCP Ticarileşme Öncesi Tedarik
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ PCP Ticarileşme Öncesi Tedarik AR-GE Projeleri ile: Kamu rekabet içerisinde birden fazla yükleniciden eş zamanlı olarak Ar-Ge alarak araştırma sonuçlarını tasarım, prototip üretme ve test aşamasında değerlendirmeye tabi tutar. Kamu ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin gelişmesini hızlandırmak ve ileride kullanılabilecek PPI aracının (tedarik) spesifikasyonlarını hazırlarken bilgili olabilmek için (alternatif çözümlerin iyi ve kötü yanlarına dair bilgi toplamak için) kullanır. PPI Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki Tamamlanmış Başarılı AR-GE Projelerini Kamu, endüstriyi, üretim zincirinin boyutunu artırarak arzulanan kalite-fiyat oranına sahip ürünlerin belirli bir süre içerisinde pazara sunulmasını sağlayamaya teşvik etmeye çalışır. Kamu, pazara ulaşmak üzere olan yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin siparişini veren erken alıcı veya ilk müşteri olarak davranır.

17 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
PCP – PPI SÜRECİ REKABETE AÇIK

18 İNGİLTERE

19 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
“The challenge is to use public procurement and public services to lead the way, shape the market for innovative solutions and equip society to meet the challenges of the future”. Innovation White Paper 2008: “Innovation Nation” Small Business Research Initiative (SBRI) Küçük Ölçekli İşletmeler Araştırma Girişimi İngiltere ekonomisinin teknoloji ağırlıklı üretime yönelmesinin sağlanması, İleri teknoloji ve yenilikçi ürünlerin tedarikinin küçük işletmeler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi SBRI Süreci eski adı Technology Strategy Board olan şimdi Innovative UK olarak adlandırılan İngiltere’nin «national innovation agency’si» tarafından yürütülmektedir. Innovative UK Department for Business, Innovation & Skill’s altında faaliyet göstermektedir.

20 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
SBRI SÜRECİ Kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan teknoloji çözümleri Teknoloji Strateji Kurulunda toplanır. (Faz 1) İhtiyaç duyulan teknolojiye yönelik Ar-Ge projeleri açık ihale yöntemi ile en uygun teklifi sunan işletmelere verilir. (Faz 2) İlk aşamadaki başlangıç fizibilite fazını geçen işletmelerden ikinci aşamada prototip geliştirmeye yönelik olarak teklif vermeleri istenir. (Faz 3) Bu iki aşama sonrasında en iyi çözümü sunan işletme ile tedarik sözleşmesi imzalanır ya da işletme serbest piyasa için üretime başlar. Üretilen teknolojinin ihracatı desteklenir.

21 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
SBRI Uygulama Şeması İngiltere hükümeti SBRI vasıtasıyla teknoloji geliştirme çalışmalarını teşvik etmek için, hedef olarak, ilgili kamu kurumlarının Ar-Ge fonlarının % 2,5’unu SBRI havuzuna aktarmaları (Teknoloji Strateji Kurulu) ve her yıl için yaklaşık 100 Milyon Pound tutarının kaynak olarak ayrılmasını sağlamaktadır.

22 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Faz 1 sözleşmeleri Pound’a kadar yapılmakta ve işletmelere 6 ay süre verilmektedir. Faz 2 sözleşmeleri, prototip geliştirme fazı, 1 Milyon Pound’a kadar imzalanmakta ve 2 yıl süre verilmektedir. Faz 2 sonunda ortaya çıkan prototip doğrultusunda sponsor olan kamu kurumu ürünü tedarik etmektedir ya da geliştirilen teknoloji serbest piyasaya sürülmektedir. Kurul İngiltere’deki Manufacturing Advisory Service (MAS), Technology Innovation Services ve UK Trade and Investment (UKTI) kurumları ile birlikte ürün ile ilgili fırsatları, gelecekteki gelişmelerini ve ihracat potansiyelini tespit eder.

23 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Teknoloji çok hızlı ilerlediği için İngiltere yukarıdaki sistem ile en kısa sürede geliştirilen teknolojinin ürüne dönüşmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak Avrupa Birliği mevzuatı nedeniyle kamu alımı garantisi ürünü geliştiren firmaya direkt olarak verilememektedir. (Haksız rekabetin engellenmesi amacıyla) Forward Commitment Procurement (FCP) Yukarıda belirtilen duruma karşılık olarak İngiltere yine Department for Business, Innovation & Skill’s altında oluşturduğu Forward Commitment Procurement (FCP) sistemi ile yenilikçi ürünleri destekleyen tedarik stratejisini belirleyerek kamu kurumlarının tedarik sistemlerini bu yapıya uygun yapmaları istenmektedir.

24 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
FORWARD Anticipate future needs and let the market know what, when and how much COMMITMENT Demonstrate a genuine intention to purchase a solution PROCUREMENT Procure a way that supports the supply chain deliver and buy the solution when it becomes available FCP sistemi bir tedarik zinciri yönetim süreci olarak yenilikçi çözümleri destekleyecek pazar koşullarını oluşturmayı, teknolojiyi ve diğer riskleri yönetmeyi hedeflemektedir. FCP ile, Kurumların karşılanamamış ve gelecekteki ihtiyaçlarının tespiti, Yeni ürün ve hizmetler için talep yaratılması, İhtiyaçları karşılayan çözümler için tedarik garantisi oluşturulması, Başarılı olan ileri teknoloji çözümlerin satın alınması sağlanmaktadır.

25 İNGİLTERE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
FCP ile kamu kurumları özel girişimcilere söz konusu yatırım gerektiren ürünleri belirli miktarlarda alacağını bildirerek işletmelerin risklerini azaltmayı amaçlamaktadır. FCP Süreci: PAZAR ARAŞTIRMASI ÜRÜN TESPİT TEDARİK Üretici var mı? Tedarik Statejisi (Tek kaynak ya da ihale) Recognise problems and unmet needs Recognise problems and unmet needs Kurumlarrın ihtiyaçların tespiti Recognise problems and unmet needs Recognise problems and unmet needs Recognise problems and unmet needs Recognise problems and unmet needs Recognise problems and unmet needs FCP ile ihtiyaçlar karşılanabilir mi? Ar-Ge gerekir mi? Stratejilerin Uygulanması Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Could FCP help deliver a solution? Establish outcome based requirement Establish outcome based requirement Establish outcome based requirement İhtiyaçların tanımlanması Establish outcome based requirement Establish outcome based requirement Establish outcome based requirement Establish outcome based requirement Alım garantisi kararı Ürün ya da hizmetlerin satın alınması FCP Süreci Faz 1 FCP Süreci Faz 2 FCP Süreci Faz 3

26 GÜNEY KORE

27 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Güney Kore devleti kurulduktan hemen sonra, 17 Ocak 1949’da Kamu Alımları Servisi (Public Procurement Service (PPS) ) Başbakanlık’a bağlı olarak kurulmuştur. PPS, 2014 yıllık raporunda 49 Milyar $ tedarik hacmine ulaşıldığını, bununda 24 Milyar $’ının KOBİ’ler tarafından karşılandığını belirtmiştir. Merkezi Kamu Alımı Ajansı Kamu Alımları Servisi (PPS) günümüzde Strateji ve Finans Bakanlığı’na bağlıdır. Tüm kamu kurumları için satınalma hizmeti sağlamaktadır. Devlet tabanlı tek e-Procurement portalini yönetmektedir. (KONEPS) Merkezi ve Yerel Tedarik Merkezi Devlet bağlısı kuruluşlar alttaki sınırların üstünde kamu alımı yaparken PPS üzerinden kamu alımı yapmak zorundadır. Yerel yönetim bağlıları ise PPS’i kullanabilecekleri gibi kendileri de satınalma yapabilirler Tüm kamu kurum ve kuruluşları mümkün olan her ürün grubunda PPS’te kayıtlı tedarikçilerden* satınalma yapmak zorundadır. Mal ve Servis Alımı $100,000 üstü İnşaat işleri $3,000,000 üstü

28 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
e- Satınalma PPS Operasyonu Sertifikasyon ve İlişkili Ajanslar Kullanıcı İlişkili Güvenlik ve Kamu Yönetimi Bakanlığı Kamu Kurumları (Müşteri) İlişkili İnşaat ve İlgili Kuruluşlar Sigorta Teminatı Strateji ve Finans Bakanlığı Bayındırlık İskan Birimi Özel Sektör (Tedarikçiler) Kore Finansal Telekominikasyon Kurumu

29 ÖNCEDEN G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME FAALİYETLERİ TEK kamu e-Satınalma portalı olan KONEPS tüm satınalma sürecini yönetir 140 veritabanıyla etkileşerek (ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda) verinin (tedarikçi bilgisi, ihale değerlendimesi, ödeme ve senetler, vb. gibi) sağlamasını yapar ÖNCEDEN Kamusal Satınalma Finans ve Strateji Bakanlığı Endüstri Kuruluşları İHALE Tedarikçi Sigorta Firmaları Ulusal Vergi Ofisi İnşaat Kurumları Kredi Değerlendirme Firmaları Sertifikasyon ve ilgili Ajanslar

30 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
KONEPS kullanımıyla özel ve kamu sektöründe 2014 yılında 8 milyar $ operasyon kazancı sağlanmıştır. Sadece evrak inceleme süresi, verilerin ilgili kamu birimlerindeki 140 ayrı veri tabanından alınmasıyla ortalama 30 saatten 2 saate inmiş, yıllık 8 milyon basılı evraktan tasarruf sağlanmıştır. KONEPS SONRASI Finans ve Strateji Bakanlığı Kamusal Satınalma Kontrat Dağıtımı Endüstri Kuruluşları Ulusal Vergi Ofisi KONEPS Kredi Değerlendirme Firmaları İnşaat Kurumları Sigorta Firmaları e-İhale Sertifikasyon ve ilgili Ajanslar Kore Finansal Telekominikasyon İşleri Enstitüsü Tedarikçi

31 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
e-Ödeme “KONEPS” Korea ON-line E-Procurement System e-İhale e-Sözleşme Online Alışveriş Merkezi e-Sipariş Online Alışveriş Merkezi PPS tarafından kontratı yapılan ürünler birim fiyat üzerinden tüm kamu kurumları tarafından online olarak sipariş verilmektedir. 340,000 Kayıtlı Ürün 5,213 Kayıtlı Tedarikçi 860,000 Sipariş 12.5 milyar USD Online alışveriş merkezindeki ürünlerden bazıları

32 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Neden e-satınalma? Tek elden satınalma Büyük miktarlı alım sayesinde rekabetçi fiyatla sonuçlanan ihaleler Yerlileşme için yapılacak yatırımların hızlı geri dönüşü ve sistem dışı firmaların ihaleye girememesi ile stratejik ortaklık & sürdürülebilirlik Gerçek zamanlı bilgi İhale sonuçları ve kontrat detayları online olarak kamuya duyurulur Hakkaniyetle sonuçlanan ihaleler her zaman sorgulamaya açıktır İhale değerlendirmesinde objektiflik İhale değerlendirmesi onaylanmış verilere göre yapılır Bilgilendirerek karar verme İzlenebilir fiyat ve spesifikasyonlar Proseslerde önyargılı karar verme riskinin azaltılması

33 G.KORE’NİN KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
PPS, kamu alımlarıyla yüksek teknoloji gelişimi için 6 Ocak 2015’te “Yeni Teknolojiler Servisi”ni (New Technology Service Division) devreye aldı. Bu değişikliğin nedeni, Kore kamu alımlarında yıllık ~7 milyar $’lık yeni teknoloji ve servis tedariği gerçekleşmesidir. Yeni Teknolojiler Servisi’nin alt birimleri olarak: Technology & Service Procurement Management Division, (Teknoloji ve Servis Tedariği Yönetim Birimi) Information Technology Contracts Division, (Bilgi Teknolojileri Kontratları Birimi) Excellent Government Supply Products Division, (Mükemmel Kamu Tedariği Ürünleri Birimi) Service Contract Division, and Construction Service Division. (Servis Kontrat Birimi ve İnşaat Servis Birimi) kurulmuştur. Teknoloji ve Servis Tedariği Yönetim Birimi, yeni teknolojilerin tedariğini kamu politikası olarak ele almaktadır.

34 SSM MODELİ

35 SSM TEDARİK MODELİ İHTİYAÇ MAKAMI (TSK, EMNİYET, MIT, DİĞER)
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI İLGİLİ KURUM BÜTÇELERİ SSDF BÜTÇE İHALE (Direkt Tedarik ya da İhale) ARGE PROJELERİ TKY SK/O SÖZLEŞMESİ TEDARİK SÖZLEŞMESİ Başarılı Sistemler SANAYİLEŞME PLANI ANA YÜKLENİCİ Yerlileşme Yerlileşme KATEGORİ C TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALT YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ SAYP Yatırım Kredi Desteği ÜRÜN/SİSTEM ÜNİV. FİRMA Girişim Sermayesi Fonu

36 SAVUNMA SANAYİ SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ
YÜKLENİCİ «10 FİRMA (>100 M$)» ALT YÜKLENİCİLER «14 FİRMA (10 M$ M$)» KOBİ VE YAN SANAYİ FİRMALARI «1000+ FİRMA» SAVUNMA VE HAVACILIK TOPLAM CİRO 4,5 MİLYAR $

37 İHTİYAÇ DUYULAN TEKNOLOJİK YATIRIM ALANLARI
Çip Teknolojisi Milyon $ Dedektör Teknolojisi Milyon $ Malzeme (Alüminyum, Zırh Çeliği) Milyon $ Motor Teknolojileri 500 Milyon $ AKUSTİK LAZER MALZEME YAKIT BİLEŞENLERİ OTONOMİ GÖRÜNTELEME OPTİK …….. 1-2 Milyar $

38 SEKTÖREL ANALİZLER

39 Türkiye’nin Güçlü Yönleri
SEKTÖREL ANALİZLER SAĞLIK TIBBİ CİHAZ 2015 Türkiye Pazarı: 3,1 Milyar $, ithalat oranı %85 2014 Dünya Pazarı: 368,5 Milyar $ Biyoteknoloji, bilişim, mikroelektromekanik ve nanoteknoloji gibi ileri teknoloji alanlarını kullanan, katma değeri yüksek tıbbi cihazların ülkemizde üretimi kısıtlıdır. Küresel tıbbi cihaz pazarında yüzde 89 pazar payını 30 şirket paylaşmaktadır üretici ise pazarın diğer yüzde 11’ini paylaşmaktadır. Kamu alım garantisi ile aşağıdaki sistemlerin Türkiye’de üretimine başlanabilir. Dijital Röntgen Ventilatör Ultrasonografi Anjiyografi Mamografi Türkiye’nin Güçlü Yönleri

40 Türkiye’nin Güçlü Yönleri
SEKTÖREL ANALİZLER SAĞLIK İLAÇ 2014 İthalat: 4,7 milyar ABD Doları 2014 İhracat: 856 milyon ABD Doları İhracatın İthalatı Karşılama Oranı: % 18,05 15’i yabancı sermayeli 77 ilaç üretim tesisi personel, çeşit ilaç *Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yurtdışından ithal edilen biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve gerekli yatırımlar gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin Güçlü Yönleri

41 Türkiye’nin Güçlü Yönleri
SEKTÖREL ANALİZLER ENERJİ TIBBİ CİHAZ NÜKLEER ENERJİ İlk yatırım maliyeti takriben 20 milyar ABD Doları Ülkemizde üretilmeyen ancak yurtdışında bulunan ve bilinen bir takım yüksek teknolojilerin (sensör teknolojisi, piozoseramikler, HIP, SIP, adhesive- kohezive kaplamalar vb.) Ar-Ge yoluyla Türkiye’ye kazandırılması, Bununla birlikte, yüksek sıcaklık, yüksek korozyon, yüksek aşınma gibi ekstrem koşullarda çalışan malzemelerin (vasıflı çelik ve nikel esaslı süper alaşım malzemelerin, örn. türbin kanatçıkları) üretimi için, yarı pilot üretim tesislerinin öncelikle Ar-Ge merkezlerinde kurulması, Nükleer Santrallerde kullanılan standartlara uygun kablo, vana, pompa ve elektrik malzemelerinin üretiminin desteklenmesi, için kamu alımı ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması önem arz etmektedir. Türkiye’nin Güçlü Yönleri

42 Türkiye’nin Güçlü Yönleri
SEKTÖREL ANALİZLER ULAŞIM RAYLI ULAŞIM 2014 yılında 608 milyon ABD Doları ithalat (çoğunluğu nihai araç) Ülkemizde şu ana kadar satın alınan araçların tamamına yakını yabancı marka araçlar olup Raylı Ulaşım Sistemlerine sahip 11 ilimizde tamamı yabancı 12 farklı markadan oluşan toplam 2300 adet Hızlı Tren, Metro, Tramvay ve LRT(Hafif Raylı Ulaşım Araçları) bulunmaktadır. Yerlileştirilmesi kritik olan sistem ve alt sistemler; Araç tasarımı, Cer motoru ve kontrol sistemi, Fren sistemi, Boji, Test ve sertifikasyondur. Özgün milli mühendislik tasarımı ve endüstriyel tasarım, Milli Hızlı Tren, Milli metro aracı, Modüler Metro Aracı, Modüler LRT, Cer motoru ve aksamı, Kontrol sistemi, Fren sistemi, Aks ve teker sistemi, Boji, Kapı, Sinyalizasyon, Akıllı ve entegre sistemler, Güvenlik ve Erken Uyarı sistemleri Ar-Ge projeleri olarak başlatılabilir. Raylı Ulaşım sektöründe ana yüklenicilerin tespit edilip kamu alım garantisi verilmesi, yerli alt yüklenicilere de Ar-Ge desteği sağlanması önem arz etmektedir. Türkiye’nin Güçlü Yönleri

43 TASLAK MODEL ÖNERİSİ

44 TASLAK MODEL ÖNERİSİ KURUMLARIN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİSTEM/ALT SİSTEM TALEPLERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve TEDARİK KURULU / KURUMU Koordinasyon KURUM ARGE BÜTÇELERİ BÜTÇE, FON KURUM BÜTÇELERİ Yatırım Kredi Desteği SİP İhale KİK 3f İhale KİK 3u YERLİLEŞEBİLECEK ALT SİSTEMLER AR-GE PROJELERİ YURTDIŞINDAN TEDARİK Yerlileşme ve Ar-Ge Projeleri (Maks. 1 yıl) Prototip Ürettirme (Maks. 2 yıl) SİP Kategori C vasıtasıyla AR-GE, Teknolojik Yeterlilik Kazandırılması ÜRÜN/ALT SİSTEM KAMU ALIMI Kurum Bütçeleri ile Seri Üretim Kararı ve Alım Garantisi (Maks. Adet / 5 yıl alım garantisi)

45 KOBİ VE YAN SANAYİ FİRMALARI
SEKTÖR YAPILARI ANA YÜKLENİCİ «2-3 FİRMA» ALT YÜKLENİCİLER «5-10 FİRMA» KOBİ VE YAN SANAYİ FİRMALARI «100+ FİRMA» ENTEGRATÖR AR-GE PROJELERİ YERLİLEŞME

46 SONUÇ ve PLANLAMA

47 SONUÇ Önerilen model ve yapı ile;
İlgili kurumların ihtiyaçlarına tek merkezden odaklanabilinecek, tek merkezden Ar-Ge ve tedarik yapılabilecektir. Başarılı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilebilecek ve geliştirilen ürünlerin kamu alım garantisi ile ticarileştirilmesi sağlanabilecektir. Böylece önerilen kurul/kurum kapsamındaki ilgili sektörler kendi sektörlerinin her alanına hakim olabilecektir.

48 PLANLAMA İlgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından Taslak Modele ilişkin yazılı görüşlerinin 20 Kasım 2015 tarihine kadar Müsteşarlığımıza sunulması. Aralık ayı içerisinde Eyleme yönelik raporun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü durumunda Politika 3 Eylem 2 kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından mevzuat düzenlemelerinin Ocak 2016-Aralık 2016 aralığında gerçekleştirilmesi.

49 T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı
KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI


"T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları