Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracatta Devlet Yardımları -Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2010/8 sayılı Tebliğ) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracatta Devlet Yardımları -Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2010/8 sayılı Tebliğ) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği."— Sunum transkripti:

1

2 İhracatta Devlet Yardımları -Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2010/8 sayılı Tebliğ) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (2011/1 sayılı Tebliğ) M. Emrah SAZAK Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

3 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

4 Vizyonumuz  Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak

5 İşbirliği Kuruluşu İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler

6 Kümelenme Anlayışımız Firmaların işbirliği kuruluşları önderliğinde; Ortak ihtiyaç analizi, Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi

7 Proje Anlayışımız Proje: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde Plan ve program yaparak İhracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi

8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Nihai Mercii : Proje Değerlendirme Komisyonu Hedef Kitle: İşbirliği Kuruluşları (Şirketler) Destek Oranı : % 75

9 UR-GE Destek Kapsamı : İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

10 İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu 1. Aşama İhtiyaç Analizi 2. Aşama Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı 3. Aşama Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Programları 4. Aşama Bireysel Danışmanlık Programı İstihdam Desteği PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

11 İhtiyaç Analizi Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD

12 Eğitim ve Danışmanlık Programları Dış Ticaret Satış – Pazarlama – İnsan kaynakları Süreç iyileştirme ve yönetimi Stratejik Yönetim Bilgi ve iletişim teknolojileri Kalite - Verimlilik Sektör spesifik konular Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD

13 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı 1) Yurtdışı Pazarlama Programları Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : Program Başına 150.000 USD (Maks. 5 adet)

14 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı : 2) Alım Heyeti Programları Alım Heyeti Destek Miktarı : Program Başına 100.000 USD (Maks. 10 adet)

15 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

16 İstihdam Desteği Amaç : 1. Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması 2. Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması Destek Miktarı : 2 Uzman / Maks. 3 Yıl İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücreti

17 Bireysel Danışmanlık Programları Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Grup : Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler Destek Oranı : %70 (Maks. 50.000 USD / 3 Yıl) (Proje bitimi sonrasında)

18 İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdamBireysel Danışmanlık (Proje sonrası) Destek Oranı İşbirliği Kuruluşu %75 İşbirliği Kuruluşu %75 İşbirliği Kuruluşu %75 Şirketler %70 Destek Miktarı 400.000 USDProgram başına 150.000 USD Program başına 100.000 USD Emsal Brüt Ücret 50.000 USD ProgramProje süresince (Maks. 36 ay) 5 Adet10 Adet2 kişi3 Yıl

19

20 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

21 Sunum Planı Vizyonumuz Destek Sistemi 1.Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 2.Pazara Giriş Desteği 3.Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği 4.E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

22 Vizyonumuz Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını sağlamak ve ihracat seferberliği başlatmak

23 Destek Sistemi Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Pazara Giriş Desteği Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

24 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri Destek Oranı : % 70 ( Maks : 7500 USD)

25 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Destek Kapsamı : 2 Şirket Çalışanının Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri

26 Pazara Giriş Desteği (Rapor ve Danışmanlık) Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Şirketler İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Maks 200.000 USD)

27 Pazara Giriş Desteği (Rapor ve Danışmanlık) Destek Kapsamı : Uluslar arası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar arası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri

28 Pazara Giriş Desteği (Kuruluşlar) Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle:  Yüksek Öğretim Kuruluşları  Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Yurtdışı Tanıtım

29 Pazara Giriş Desteği (Kuruluşlar) Destek Oranı : % 50 (Maks 300.000 USD) Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

30 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : % 50 (Maks 150.000 USD)

31 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

32 E-Ticaret Desteği Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Şirketler Destek Oranı : % 70 (Maks 10.000 USD / Yıl)

33 Yurt Dışı Pazar Araştırma Pazara Giriş (Rapor) Pazara Giriş (Kuruluşlar) Ticaret Heyeti – Alım Heyeti E-Ticaret Destek Oranı Sınai/Ticari Yazılım Şirketi %70 Şirket %60 İşbirliği Kuruluşu %75 Yüksek Öğretim / Sağlık Kuruluşu %50 İşbirliği Kuruluşu %50 Şirketler %70 Destek Miktarı 7500 USD200.000 USD 300.000 USD 150.000 USD10.000 USD Program10 Adet / Yıl Yıllık (Ticaret Heyeti 5 Adet / Yıl) (Alım Heyeti 10 Adet/Yıl) Yıllık (Toplam 5 Site/3yıl)

34 TÜM ŞİRKETLERİMİZİ, İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR VE BAŞVURULARINI VE PROJELERİNİ BEKLİYORUZ…

35 Teşekkürler… İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Şube Müdürü M.Emrah SAZAK Tel : 0-312-2047723 E-posta : sazake@ekonomi.gov.tr


"İhracatta Devlet Yardımları -Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2010/8 sayılı Tebliğ) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları