Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ
ÖZGÜR İNCEKARA TOBB MEDİKAL MECLİS BAŞKANI SAYED Sağlık Sempozyumları “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi” Kızılcahamam, 16 Şubat 2013

2 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ PAZARI PANORAMASI
Türkiye 1,6 milyar $ Tıbbi Cihaz pazarına sahiptir. 1,4 milyar $ ithalata karşılık, 200 milyon $ ihracat yapmaktadır. %85 ithalata bağımlıyız. İthalatımızın %30’u ABD’den, %20’si Almanya’dan yapılmaktadır. Diş ürünlerimizin ihraç oranı %15’dir. İhracatımız Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Afrika ağırlıklıdır. Tıbbi Cihaz üretiminde istihdam 20,000 kişi dolayındadır. Yaklaşık 600 adet yerli üreticimiz vardır. % 85’i ithalat

3 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ
Global ekonomilerde yaşanan krizlere bağlı olarak değişen parametreler Toplu alımların yıllık kapasitenin tek seferde tek firmaya ihale edilmesi Toplu alımların yıllık kapasitesinin, tek seferde tek firmaya ihale edilmesi Çözüm: İhalelerin kalite anlayışını esas alan daha küçük ölçekli olarak ve yaygın rekabet koşulları ile yapılması, Toplu alımların yerli üretime vermiş olduğu zararın azaltılması, münferit hastanelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri çeşitliliğe izin verilmeli.

4 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ
İthalatta ödenen KKDF kaynak kullanım destekleme fonu İhale sonuçlandırma sürecinin uzun tutulması % 7,31 TÜFE % 6 KKDF + İthalatta ödenen kaynak kullanım destekleme fonu % 6 KKDF Çözüm: KKDF’nin tıbbi cihazlardan kaldırılması veya kademelendirilmesi

5 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ
KİK kararlarında yaşanan tutarsızlıklar Ödeme Sürelerinde yaşanan gecikmeler KİK kararlarında yaşanan tutarsızlıklar Çözüm: SB ve sektör temsilcilerini içeren bilirkişilik müessesinin oluşturularak Kamu İhale Kurulunun kararlarında tutarlılığın sağlanması, ihale sonuçlandırma süresinin azaltılması Ödeme Sürelerinde yaşanan gecikmeler Kamu Kurumlarının ürünlerinin teslimi ve servisleri sonrasında uzayan tahsilat süresi SGK ödemeleri Üniversite hastanelerinin geç ödeme sorunu

6 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ
Mevzuat alanındaki belirsizlikler Piyasadaki denetim sorunu Şartname birliğinin sağlanamaması ve her hastanenin farklı şartname oluşturması Vergi Maliyetlerinin Yüksekliği % 15 fiyat avantajı KDV Oranları Mevzuat alanındaki belirsizlikler İhale yasasındaki %15'lik fiyat avantajının sadece kanun hükmü olarak kalması yerli şirketlerin ve üreticilerin teşviki yönünde uygulamaya geçirilmemesi Piyasadaki Denetim sorunu Çözüm1: Teknik mevzuata aykırı ürünlerin, satışa arzının engellenmesi. Çözüm2: Yerli üretimin ciddi anlamda denetlenmesi, iyileştirme çalışmalarının hastaneler ayağında çıkan sorunlar neticesinde değil fabrika testleri neticesinde yapılması. Şartname birliğinin sağlanamaması ve her hastanenin farklı şartname oluşturması. Çözüm1: Rekabetin engellemeden, şeffaf katılımı ve çeşitliliği arttıran şartnamelerin düzenlenmesi Çözüm2: İhtiyaca yönelik kriterlerin belirlendiği, idari ve teknik şartnameler ile bu şartnamelerde yer alan hükümlerin sentezlendiği, ve yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelerin belirtildiği satınalma sözleşmesi yapılmasıdır. Şartnamelerde ucu açık maddelere yer verilmemeli, firmalardan ekstra isteklerde bulunulmamalı, Vergi Maliyetlerinin Yüksekliği İki farklı KDV uygulaması (Mamul ürün %8, hammadde %18) Çözüm 1: Yerli Malını Ar-Ge’ ye yönlendirecek basit, yalın bir vergi düzenlenmesi önemli bir adım olacaktır. Çözüm 2: Sermaye birikiminin oluşması için KDV oranlarının eşitlenmesi - düşürülmesi? (Ara Malların ithalatında %18 KDV girdisiyle üretildikten sonra %8 ile satılırsa) Çözüm 3:Yerli Malını Ar-Ge’ ye yönlendirecek basit, yalın bir vergi düzenlenmesi önemli bir adım olacaktır. İki farklı KDV uygulaması % 8 Mamul ürün Hammadde % 18 İki farklı KDV uygulaması % 8 Mamul ürün Hammadde % 18

7 TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BAŞLICA TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER
Ameliyathane Cihaz ve aksamları Cerrahi Alet ve Cihazlar X-Işınlı Cihazlar Tıbbi Cihaz in-vitro Steril Dikiş Malzemeleri Kuvöz Tıbbi Mobilya ve Aksamlar Laboratuvar Sistemleri ve Sarf Malzemeleri Anestezi Diş Üniteleri ve Diş Aletleri Sterilizasyon Sistemleri Kardiyoloji Sistemleri

8 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ PROBLEMLERİ
Yerli üretim problemleri Destek ve teşvik sorunu Sektörün küçük ölçekli kobi niteliğindeki firmalardan oluşması ve Ar- ge yetersizliği Organize sanayi bölgelerindeki altyapı eksikliği Üniversite, kamu, sanayi ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin zayıflığı Çözümler Yerli üreticilerin desteklenmesi için strateji ve politikaların oluşturulması. Yeni kurulacak işletmelere şans tanıması yanında orta ve küçük ölçekli şirketlere de teşvik sunulmalı. OFF-SET’in hayata geçirilmesi Sanayiciye kamu teşviki olarak arsa yerine uzun vadeli finansman yöntemi ile üretim binası desteği ile teşvikler arttırılmalıdır. Üniversite, kamu, sanayi ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin güçleneceği platformların oluşturulması. Üniversite ve Teknokent’lerde bulunan teşvik imkanlarının / muafiyetlerin fabrika yerinde de uygulanması sağlanmalıdır. Ülkemizde üretilmeyen tıbbi cihaz ve sistemlerin envanterlerinin çıkartılması ve üreticinin bu ürünlere teşvik edilmesi. Üretici firmaları 50 araştırma personel istihdam şartının yeniden gözden geçirilmesi ??? Üretimin güçlenmesi için ayrıca yan sanayinin geliştirilmesi ve hammadde eksikliğinin giderilmesi Türk Mallarının Yurtiçi ve Yurtdışında ki İmajının güçlendirilmesi marka haline getirilmesi ve şartnamelerdeki dışlayıcı hükümlerin kaldırılması Sertifikalandırma süreci hızlandırılmalı, maliyetlerin üretici üzerindeki yükü azaltılmalı,

9 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ PROBLEMLERİ
Yerli üretim problemleri Enerji ve hammadde eksikliği Yan sanayide dışa bağımlılık Yetişmiş işgücü eksikliği İstihdam şartları Türk malının yurt içi ve yurt dışındaki imajı ve üzerindeki ön yargı Sertifikalandırma Ürün değil, Üretim! teşvik edilmeli…

10 Verimli Tıbbi Cihaz Yönetimi
Özel ve kamu hastanelerinde sağlıklı ve verimli tıbbi cihaz yönetimi planlama eksikliği Eksik yapılan yatırımlar Merkezi alımlardan gelen kalitesi düşük cihaz ve malzemeler Ödenek bulunmaması İhtiyacın doğru zamanda tespit edilememesi İhtiyaç belirleme ve sonuçlandırma sürelerinin çok uzun olması Bütçe, mevzuat, yetersiz istatistik, fiyat odaklı ucuz cihaz ve malzeme tercihi Çözüm Nedir? Cihaz ihtiyaçlarını doğru tespit etme ve planlama Tedarik sürecini belirleme Cihazların teknik ve ekonomik ömrünün uluslararası standartlara uygun hesaplayarak devam ettirme Hurdaya ayırma Her hastaneye biyomedikal departmanının kurulması ve iyi bir sistem oluşturulması için biyomedikal departmanlarına önem verilmeli Ürünlerin ömür verimlilik takibi Ucuz ürün yerine ekonomik ürün tercih edilmeli (Kaliteli ürünü ekonomik fiyata satın almanın yaygınlaştırılması)

11 Verimli Tıbbi Cihaz Yönetimi
Özel ve kamu hastanelerinde sağlıklı ve verimli tıbbi cihaz yönetimi planlama eksikliği Acil vakalarda kullanılan pek çok cihaz ve malzeme için yedekleme yapılmaması Hastanelerde yeni alınmış tıbbi cihazları kullanacak yetkinlikte yeterli personel bulunmaması Performanslı ürünlerin tercih edilmemesi Cihaz alınırken yedek parça ve bakım maliyetlerinin hesaplanmaması Sektörel eğitim yetersizliği

12 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ TEDARİKÇİ PROBLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları