Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL SEKTÖR GÖZÜYLE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL SEKTÖR GÖZÜYLE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL SEKTÖR GÖZÜYLE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR

2 Gelişen ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisi Yaşam standardı ve yaşam sürelerinde artış Sağlık Harcamaları

3 Tedarik ihracat

4 2 milyon$ ihracat Tüketimin %20 yerli üretim ile karşılanması 2018 5 milyon$ ihracat Tüketimin %30 yerli üretim ile karşılanması 2023 X. 5 yıllık Kalkınma Planı – Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu

5 Özellikle de 09 Mart 2013 tarih ve 28582 sayılı resmi Gazetede yayımlanan. 6428 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 16. fıkrası sektör için çok önemlidir. Bu maddede “Bu Kanun çerçevesinde yaptırılacak işlerdeki sabit yatırım içerisinde yer alan tıbbi donanımın en az yüzde yirmisinin yerli üretim olması zorunludur. Kullanılacak ürünlerdeki yerli üretim oranı, yerlilik şartları ve esasları ihale dokümanında belirtilir” hükmü getirilmiştir. Bu Kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkarılacak ikincil mevzuatlarda da bu hükmü destekleyecek ve uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması çok önemlidir.

6 Belki bir hastanenin inşasında yer alacak tıbbi donanımın %20 sinin yerli üretimle karşılanması bu günkü üretim kapasitemizle sıkıntılı olabilir. Ancak bu durumda da Sağlık Bakanlığının 2 Kasım 2011 tarihinde yayımladığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 50. maddesi ile düzenlenen “Tıbbî ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi” hükmü uygulamaya geçirilerek yerli üretim desteklenip Kamu Özel Ortaklığındaki uygulamasındaki bu şart yerine getirilebilir.

7 663 Sayılı KHK nin 50. Maddesi “(1)Bakanlık, ileri teknoloji gerektirenler başta olmak üzere, ülkenin sağlık sektöründeki tıbbî cihaz, ürün, hizmet ve ilaç sanayisinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik politikaları belirler ve uygular. Bu amaçla girişimcileri yönlendirir, yerli sanayiye malî ve diğer teşvikleri uygulayabilir, yerli sanayinin teknolojik altyapı ve yeteneklerini araştırır, bunların geliştirilmesine yönelik önlemleri alır, gerektiğinde yurtdışından yerli sanayiye teknoloji transferi yapılmasını sağlar.

8 (2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbî cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurtiçi sanayi imkanlarından faydalanır, bu amaçla yurtiçi firmalara araştırma, geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyetlerini yaptırır. İhtiyaç halinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle alım garantili sözleşmeler yapılabilir ve yedi yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

9 (3) Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbî cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin yurtdışından alınması ya da bu yönde yurtdışı kaynaklı yatırım yapılması durumunda, karşılığında satıcı firmadan yerli sanayi katılımı, Ar-Ge, teknolojik işbirliği ve off- set yükümlülüğü istenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenir.” Hükmünü içermektedir.

10 Tüm bu yasal mevzuatlar çerçevesinde düşündüğümüzde Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz alım politikasında yerli ürün açısından bazı avantajlar sağlamasını beklemekteyiz.

11 PPP, offset ve Merkezi toplu alımlarda yerli malı alımının teşvik edilmesi ile Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilmesi belli ürün gruplarında üretim kabiliyetinin kaybolmamasını ve yeni üretim alanlarına girilmesini destekleyecektir.

12 Kamu Özel ortaklığı ile yapılacak sağlık kampüsleri, hedefimizi gerçekleştirmemiz konusunda bize umut veriyor.

13 TEŞEKKÜRLER…


"ÖZEL SEKTÖR GÖZÜYLE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları