Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir ? Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir ? Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır."— Sunum transkripti:

1 1 Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir ? Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Mobilitenin Katalizör Etkisi e-Devlet Politika & Şeffaflık Tony Blair: “E-Devlet kadromuz kabinemizin en kalabalık katılımlı komisyonumuzdur. Sorumluluğumuz BİT strateji ve regülasyonlarını uyumlu hale getirmek; BİT’nin devlet tarafındaki kullanımını arttırmak; ve başarılı vakalar oluşturarak bunları tüm devlet kademelerinde yaygınlaştırmak ve vatandaşlara bütünleşik çevrim-içi servisler sunmaktır. “ 2005 Yeni İş Modelleri Kaynak: Complete Guide Flexible Work

2 2 Bilişim ve İletişim Sektörü Önemlidir ? Bilişim ve iletişim sadece kendisini değil diğer sektörleri de kalkındıran kritik bir kaldıraçtır. GSMH büyümesindeki Sektörü n Katkısı ABD işgücü üzerinde yarattığı verim artışı Çalışan Başına Yaratılan Katma Değer Büyüme ve GSMH Etkisi Güney Kore 2006: Öğrencilerin %97.5 ‘inin evde bilgisayarı mevcut, %98.3’ünün internet erişimi var 1960 – 2007: Nominal GDP büyümesi

3 3 Artan GSMH VergiGelirleri İhracat İstihdam Daha İyi Karar Alma Araçları Daha Esnek Operasyon Araçları Daha Verimli Üretim Araçları Daha Gelişmiş Üretim Araçları Daha Gelişmiş Arge Araçları Daha Kaliteli BT Ürün ve Servisleri Daha Yenilikçi BT Ürün ve Servisleri Daha Yüksek Üretkenlik Daha Geniş ve Verimli BT Pazarı Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yazılım, Donanım, Uygulamalar ve Telekomünikasyon Bilişim ve İletişim Sektörü Ekonomik Büyümenin Katalizörüdür... Daha Geniş ve Verimli Pazarlar Daha Düşük Üretim Maliyetleri Yüksek Maaşlar Düşük Cari Açık Yüksek Kurum Gelirleri Yüksek Kurum Karlılıkları Piyasalara EtkiEkonomiye Etki Daha Katma Değerli Üretim Düşük Piyasa Riski Kurumlara Etki Daha Sürdürülebilir ve Nitelikli İşgücü Yüksek İstihdam

4 Harcamalar / GSMHSektörün İstihdamdaki Payı 4 Peki Türkiye’de Bilişim ve İletişim Sektörü Ne Seviyededir Hizmet Sektörü PayıKOBİ’lerin Harcamalardaki Payı Türkiye’de bilişim sektörünün gelişmesi için büyük fırsatlar mevcuttur

5 5 Stratejik Önceliklerimiz

6 6 Türkiye BİT sektörü mevcut kırılım Türkiye BİT sektörü hedefi (Dünya ort.) Mevcut dağılım üzerinde geleceği inşa etmemiz mümkün değildir. BİT sektöründe nitelikli İstihdam artacak, bilişimin diğer sektörlerin üretkenliğine olan katkısı yükselecektir. Türkiye Bilişim ve İletişim Sektörü yapısını yazılım ve hizmet ağırlıklı olarak dönüştürmeyi hedeflemelidir...

7 7 Paradigma değişikliği, Türkiye 2023 büyüme hedeflerine ulaşmada tüm sektörlerin bilişim ve iletişimle kalkınmasını destekleyecektir... 20092023 İlk 10 ekonomi arasındayız Toplam ihracat 500 Milyar $ 1,000,000 Nitelikli Bilişim Çalışanı istihdam ediliyor Bilişim ve İletişim Pazarı 160 Milyar $ Yüksek Teknoloji ihracatımız 30 Milyar $

8 8 Siyasal sahiplenme, katılımcı yapılanma Talebin arttırılması Fonların sektöre kullandırılması, yerli üretim ve girişimciliğin desteklenmesi Rekabetçi bir piyasanın oluşturulması Vergi yükünün azaltılması Stratejik Sektör olarak ilan edilmesi Stratejik Adım Önerilerimiz 11 22 33 44 55

9 Türkiye 500 milyar $ İhracat İlk 10 Ekonomi içinde 9 Kamu’da tek Muhatap organizasyonun netleştirilmesi Talebin arttırılması Fonların sektöre kullandırılması ve girişimciliğin desteklenmesi Rekabetçi bir piyasanın oluşturulması Vergi yükünün azaltılması Bilgi Toplumu 160 milyar $ sektör büyüklüğü 30 milyar $ yüksek teknoloji ihracatı 1,000,000 nitelikli bilişim istihdamı TÜBİSAD Türkiye’nin öncelikli yol haritasını ve yapılması gerekenleri bu şekilde görmektedir... Nasıl yapalım ? Adımlarımız ? Sektörün muhatap ihtiyacını karşılayıp koordinasyon sağlayarak Yazılım ve hizmet sektörünü destekleyerek politika oluşturarak Nihai Sonuç ?Hedef? 1 2 3 4 5 Online hizmet üretimine teşvik vererek Genişbant’ı ucuzlatarak Bilişimin tüm ekonomik faaliyetlerde yaygınlaştıracak politikaları uygulayarak Evrensel hizmet ve ARGE fonlarını kullanarak Ticarileşen ARGE yatırımlarını ve innovatif şirketleri destekleyerek Devlet kurumları ve Özel sektör şirketleri arasındaki haksız rekabeti engelleyerek Standartları yaygınlaştırarak Karmaşık mevzuatları basitleştirerek Vergi çeşitliliğini azaltarak Yazılım üzerindeki tüm vergi yüklerini ortadan kaldırarak

10 Ortak hareket etmek; bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türkiye’nin geleceğinde stratejik önemini sahiplenmek; bu önemi kamuoyunda ve devlet politikaları içinde yerleşik hale getirmek; ve takipçisi olmak için bir inisiyatif başlattık... Amacımız ve Önceliklerimiz

11


"1 Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir ? Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları