Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİMDE KREDİ TRANSFERİ UYGULAMALARI 2013-1-TR1-LEO03-49071.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİMDE KREDİ TRANSFERİ UYGULAMALARI 2013-1-TR1-LEO03-49071."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİMDE KREDİ TRANSFERİ UYGULAMALARI 2013-1-TR1-LEO03-49071

2  Projenin Ortakları:  AKDENİZ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ  KASEM AŞ  ESMOVİA  Projenin Özel Amacı:  Bu proje kapsamında belirlenen katılımcılar, AB'deki eğitim kurumlarında kullanılan kredi transferi uygulamalarını incelemişler ve örnek uygulamaları yerinde görerek, kredi transferi konusunda deneyim kazanmışlardır.  Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET), bireylerin öğrenme kredilerinin transfer edilmesi ve biriktirilmesi amacıyla, ortak kuruluşlar arasında işbirliğine destek verme yoluyla farklı mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları arasındaki karşılıklı etkileşimi güçlendiren bir mekanizmadır.

3  Proje Kapsamında Hareketlilik: İspanyanın Valencia şehrindeki Meslek okullarında, 26 Ocak – 09 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Hedef Grup: Katılımcılarımız Mesleki Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Kişiler arasından aşağıdaki eğitim alanlarından belirlenen 13 Kişidir.  Öğretme ve eğitim,  Bilgisayar kullanımı,  Elektronik ve otomasyon,  Yönetim ve idare. Proje Özeti

4 Imelsa

5 Centre Servef De Formacio

6 Escuela Taller Laurona

7 Escola Taller Convent de Sant Domenec

8 Instuto Inter

9  Yeterliliklerin anlaşılması için yeni bir araçtır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini 23 Nisan 2008 tarihinde resmi olarak kabul etmiştir.  AYÇ, yeterliliklerin işverenlerce, bireylerce ve kurumlarca daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, işçilerin ve öğrenicilerin kendi yeterliliklerini diğer bir ülkede kullanabilmesinin yolunu açmaktadır.  Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan ortak karşılaştırma aracıdır.  Odağı girdiden kişilerin ne bildiklerine ve ne yapabileceklerine kaydırır. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

10 AYÇ Seviye 1 AYÇ Seviye 2 AYÇ Seviye 3 AYÇ Seviye 4 AYÇ Seviye 5 AYÇ Seviye 6 AYÇ Seviye 7 AYÇ Seviye 8

11 11 AYÇ Seviye 1 AYÇ Seviye 2 AYÇ Seviye 3 AYÇ Seviye 4 AYÇ Seviye 5 AYÇ Seviye 6 AYÇ Seviye 7 AYÇ Seviye 8 Y Y Y Y UYÇ / UYS Y Y Y Ülke A Ülke B

12  ECVET Mesleki Eğitim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi demektir  EVCET, mesleki eğitim ve öğretim çalışmaları sırasında elde edilen öğrenim yeterliliklerinin dokümantasyonuna ve sertifikasyonuna olanak sağlayan mesleki eğitim ve öğretimde kredi puanlarının toplanması ve aktarılabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.  Özellikle, ulusal mesleki eğitim ve öğretim sınırlarını hedef almaktadır. Dolayısıyla diğer bir Avrupa ülkesinde belirli bir süre eğitim gören kişilere, bu eğitimin ülkelerinde verilen eğitimin bir parçası olarak tanınabilmesi şansı verilmiş olacaktır. ECVET

13  Diğer bir özellik de kişilerin belirli bir eğitim sistemi içerisinde mobilizesinin desteklenmesidir, ör.  Mesleki Eğitim Sistemi dışarısındaki kişilere yararlı olacaktır. ECVET formal olmayan eğitim sonuçlarını da dikkate aldığından (iş üzerinde öğrenme) ulusal yasaların izin verdiği ölçüde bunların da tanınmasını sağlayacaktır.  ECVET, hem formal hem de informal içerikte yurt dışında alınan eğitim sonuçlarının geçerli olarak kabul edilmesi ve dokümantasyonunu sağlayacaktır. ECVET

14  Öğrenim programlarına katılanların bakış açısıyla, toplama ve aktarım aşağıdaki gibi açıklanabilir:  Yurt dışında kaldığı süre içerisinde bir kişi, bir veya daha fazla birim cinsinden belirli bir bilgi, yetenek ve yeterlilik düzeyine erişecektir. Öğrenim sonuçları belgelenecek ve yurt dışında kalınan sürenin sonuna gelindiğinde geldiği ülkedeki öğrenim kurslarına aktarılacak ve kredilendirilecektir.  Yeni birimler o dönemden önce alınan birimlerle toplanacaktır.

15  Öğrenme çıktılarına dayanır  Yeterlilikleri merkez alır  Hayat boyu öğrenmeye vurgu yapar  Hareketliliğe odaklanır  Şeffaflığı hedefler ECVET ve AYÇ birbirini nasıl tamamlıyor

16 Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A Bay X’in yurtdışında bir süre eğitim alma imkanı var Bay X öğrenim çıktılarını alır

17 Öğrenme çevresi B Öğrenme çevresi A …ve şimdi Bay X yeni öğrenim çıktılarına evine taşıyıp yeterliliklere bunları da dahil etmek istiyor Edinilen öğrenim çıktıları

18 Çevre A Yeterlilik — Edinilen öğrenme çıktıları biriktirilebilir ve artık kişinin yeterliliklerinin ayrılmaz parçasıdır Yeterlilik çevresi (A)


"MESLEKİ EĞİTİMDE KREDİ TRANSFERİ UYGULAMALARI 2013-1-TR1-LEO03-49071." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları