Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI
Muhammet DEMİR Ocak 2014

2 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

3 Niçin Yeni Bir Program? 7 yıllık bütçe dönemi
Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe Daha basit, tek bir program

4 Neden Erasmus+ Adı? En bilinen program + süreklilik

5 Erasmus+ Rakamsal Hedefleri
Toplam bütçe: 14,7 Milyar € %40 artış 4 milyon Avrupalı için yurtdışında eğitim alma, iş deneyimi kazanma ve gönüllü olma fırsatı

6 Erasmus+ Hedef Kitlesi
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Gençler Gençlik çalışanları

7 Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesi toplam 34 ülke

8 Neler Değişti? Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
Daha basit başvuru ve uygulama koşulları Bireysel başvur kalktı, tüm başvurular tüzel kişilik üzerinden Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme

9 Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
Dönemi Dönemi ERASMUS + Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus,Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo da Vinci Comenius 3 Ana Eylem 1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Gençlik Programı Spor Jean Monnet Faaliyetleri

10 ERASMUS+ 1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle gençlik alanındaki karar alıcıların buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

11 ERASMUS+ 1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor

12 - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği
AE1. Yüksek Öğrenim Bireysel Hareketlilikler - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği

13 Ana Eylem 1: Bireysel Hareketlilikler
Personel Hareketliliği: Ders verme İş başı eğitimi

14 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (1)
Hedef Öğretmede ve öğrenmede artan kalite için daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmak

15 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (2)
Kimler Başvurabilir? Ders Verme Hareketliliği (Kabul eden kuruluş olarak) Erasmus Üniversite Beyanı (EÜB) sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, İş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

16 Ders Verecek Personeli Gönderen Kuruluşlara Örnek
Kamu veya idare, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler (sosyal işletmeler de dahil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyedeki kamu organları Ticaret odaları, esnaf sanaatkar odaları, ve sendikaların da içinde bulunduğu, iş yaşamının temsilcileri ve sosyal ortaklar Araştırma enstitüleri Vakıflar Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden yüksekokul eğitimine kadar ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

17 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (3)
Kimler Başvurabilir? İşbaşı Eğitimi Hareketliliği (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu (Kabul eden kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, İş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

18 İşbaşı Eğitimi Alacak Personeli Kabul Edebilecek Kuruluşlar
Kamu veya idare, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler (sosyal işletmeler de dahil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyedeki kamu organları Ticaret odaları, esnaf sanaatkar odaları, ve sendikaların da içinde bulunduğu, iş yaşamının temsilcileri ve sosyal ortaklar Araştırma enstitüleri Vakıflar Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden yüksekokul eğitimine kadar ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

19 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (4)
Ne kadar süreyle? 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç) Haftada en az 8 saat ders verme zorunluluğu Ne tür faaliyetler? Ders verme ve işbaşı eğitim alma faaliyetleri

20 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (5)
Başvuru formunun ana başlıkları İçerik bilgileri, Ortak Kurumlar, Proje Tanımı, Bütçe, Kontrol Listesi / Veri Koruma Bildirisi / Sadakat Beyanı, Ekler, Başvuru Son başvuru tarihi 17 Mart 2014

21 STRATEJİK ORTAKLIKLAR
Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) STRATEJİK ORTAKLIKLAR

22 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Amaç: Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslar arası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması Faaliyetler: Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

23 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir ? Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar Kaç Ortak Gerekir? Proje başvuru aşamasında oluşturulmuş, Program üyesi ülkelerden en az 3 ortaklı yapı Proje Süresi Ne Kadardır? 2 ya da 3 yıl süreli (Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla) Proje Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır? Kısa dönemli hareketlilik ile on-line kurslara katılmak (en az 2 ay) Uzun dönemli öğrenici hareketliliği ( 2 – 12 ay) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)

24 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Projeye sağlanan hibe başlıkları: Proje yönetimi ve uygulama Ulus aşırı proje toplantıları Fikri çıktılar Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler Öğrenme hareketliliği faaliyetleri Diğer maliyetler

25 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri: Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan) Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (en fazla 20 puan) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)

26 ERASMUS+ Merkezi Projeler

27 Merkezi Projeler Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına başvuru yapılır. Ana Eylem 2 : Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği   Sektörel Beceri Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.   Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

28 Erasmus+ Spor: Proje Türleri
İşbirliği Ortaklıkları: Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya hayata geçirilmesi için kurulan ortaklıklar Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri: En az 12 Program Ülkesini kapsayan, profesyonel olmayan spor etkinlikleri

29


"ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları