Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİ (TEOG)
ERZURUM/KARAÇOBAN İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİ REHBER ÖĞRETMENLER: Emin ARIKAN Hüseyin UZUN 1

2 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir 2

3 TEOG AMACI NEDİR ? Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek
Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak 3

4 TEOG AMACI NEDİR ? Öğretmenin mesleki performansını artırmak
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek

5 TEOG AMACI NEDİR ? Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal ,kültürel ,sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

6 TEOG HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK ?
TEOG bu yıl için sadece 8. sınıflarda yapılacak. Bu yıl için 6. ve 7. sınıf öğrencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır. 6

7 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır?
KAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıf I. Dönem Kasım ayının son haftası Aralık 2014 II. Dönem Nisan ayının son haftası Mayıs

9

10 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. DÖNEM OCAK 2014 2. DÖNEM HAZİRAN 2014

11 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c. 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2014 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e- Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

12 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ
Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

13 (TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK
Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır. 13

14 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG)
Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

15 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG)
Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler olağan üstü haller dışında sınavlara kendi okullarında girecekler Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

16 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI
Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

17 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir

18 YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
Not ile değerlendirilen tüm derslerin yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders sayısı ile çarpımının ,haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puanı ifade eder.

19 AĞIRLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI
Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

20 DERLERİN KATSAYILARI DERS ADI AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe 4 Matematik
Fen ve Teknoloji Din K. ve Ah. 2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata. Yabancı Dil TOPLAM 18

21 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

22 ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI
6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının %30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı %70

23 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait AOSP bulunur. Her iki dönem AOSP ‘nın aritmetik ortalaması; AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANININ oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

24 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK
Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

25 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA
Tercih Önceliği Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

26 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

27 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
27

28 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Fen liseleri •Özel Fen liseleri •Sosyal Bilimler liseleri •Anadolu liseleri •Özel Anadolu liseleri •Anadolu İmam Hatip liseleri •Teknik ve Endüstri Anadolu Meslek liseleri 28

29 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Endüstri Meslek Liseleri Çıraklık Eğitim Merkezi Çok Programlı Liseler 29

30 OKUL TÜRLERİ… Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi)
Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan okullardır. Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden okullardır. Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır. 30

31 OKUL TÜRLERİ Sosyal Bilimler Liseleri
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır. 31

32 OKUL TÜRLERİ Anadolu Liseleri
Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. Anadolu Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur. 32

33 OKUL TÜRLERİ Anadolu Meslek Liseleri
Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime k hazırlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır. 33

34 OKUL TÜRLERİ Anadolu İmam Hatip Liseleri
Öğrencileri İmamlık ve Hatiplik alanlarında yükseköğretime hazırlar. Anadolu İmam Hatip Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır. 34

35 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar
Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; 1-Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları 2-Sağlık ile ilgili koşulları 3-Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır. 35

36 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar •Kara Kuvvetleri Komutanlığı
•Hava Kuvvetleri Komutanlığı •Deniz Kuvvetleri Komutanlığı •Bando Astsubay Hazırlama Okulu 36

37 OKUL TÜRLERİ Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri
•Öğrencileri spor ve güzel sanatlar alanında ilgi ve yeteneklerine göre yükseköğretime hazırlayan okullardır. •Öğrenim süresi 4 yıldır. 37

38 SInavlarInIzda başarIlar dİlerİz… İsmet İnönü. ortaokulu
SInavlarInIzda başarIlar dİlerİz… İsmet İnönü ortaokulu rehberlİk servİsİ 38


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları