Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Yetersizliği ve Resüsitasyon Tolga Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Yetersizliği ve Resüsitasyon Tolga Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Solunum Yetersizliği ve Resüsitasyon Tolga Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

2 Pediatrik kardiopulmoner arest nedenleri 10% 80%

3 Kalp ve solunum durması mekanizması Hiperkarbi, asidoz Kan akımında azalma Kas tonusunda/gücünde azalma hipoventilasyon Solunum durması Bradikardi Kalp durması Hipoksi Kontraktilitede azalma

4 ŞokSolunum yetmezliği Ölüm Kardiopulmoner arrest Bir çok neden Nörolojik defisit yokNörolojik defisit var İyileşme Pediatrik hastada kardiopulmoner arest gelişimi UYGUN GİRİŞİM > %85-95 %70

5 Konular Çocuklarda solunum sisteminin özellikleri Solunum yetersizliğinin türleri Solunum sıkıntısı ve yetersizliğinin tanınması Yetersiz oksijenasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi/monitörizasyon Acil önlemler-resüsitasyon

6 Çocuklarda solunum sistemi

7 Anatomi: Çocuklar farklıdır

8 Burun Tüm yaş gruplarında havayolu direncinin % 50’sine neden olur. Sütçocuklarında burnun tıkanması=solunum sıkıntısı

9 Dil Büyük Uyku, sedasyon, SSS işlev bozukluğu tonus kaybına neden olur Üst solunum yolunda tıkanma nedeni

10 Epiglottis Çocuklarda nisbeten büyük Omega şeklinde Gevşek yapıda

11 Larinksin yerleşimi

12 Larinks En dar nokta = çocuklarda krikoid kıkırdak seviyesi (Subglottik alan)

13 Komplians (C)  volüm  basınç C= 50ml 150ml Akciğer Volümü Basınç NORMAL ARDS

14 Hava akımı direnci: Ödem etkisi 4 mm 8 mm Poiseuille kanunu: çap ½ azalırsa direnç 16 kat artar 2 mm 6 mm Ödem: 1 mm

15 İNSPİRASYONEKSPİRASYON

16 Metabolizma Oksijen tüketimi  Çocuklarda 6-8 ml/kg/dk.  Erişkinlerde 3-4 ml/kg/dk.

17 Solunum yetersizliği

18 Solunum Yetersizliği Pediatrik acil olguların % 10 < 2 yaş olguların % 20 Hastaneye yatırılan olguların % 20’si Yoğun bakıma alınan olguların % 30’unu Pediatrik arrestlerin %80 nedeni

19 Solunum yetmezliği Tip 1: Hipoksemik Tip 2: Hiperkapneik Miks

20 Doku hipoksisi bulguları Takipne (erken) Taşikardi (erken) Solukluk Burun kanadı solunumu Retraksiyonlar Ajitasyon, anksiyete Yorgunluk Mental durum değişikliği Siyanoz (geç) Apne (geç) Bradikardi (geç)

21 Hipoksemik solunum yetersizliği mekanizmaları: V/P uygunsuzluğu FaktörMekanizmaNeden V/P uygunsuzluğu V/P uygunsuzluğu nedeniyle oksijenlenmemiş kan, PaO 2 ↓↓, PaCO 2 ↑ Pnömoni ARDS Astım Bronşiolit Aspirasyon pnömonisi

22 Difüzyon defektiMembrandan gaz geçişinde sorun PaO 2 ↓↓, PaCO 2 ↑ Alveolar proteinosis İntertisyel pnömoni Hipoksemik solunum yetersizliği mekanizmaları: Difüzyon defekti

23 HipoventilasyonPaO 2 ↓, PaCO 2 ↑↑SSS sorunu Kafa travması İlaç entok. Hipoksemik solunum yetersizliği mekanizmaları: hipoventilasyon

24 FaktörMekanizmaNeden ŞantVentile olmayan alanların perfüzyonu PaO 2 ↓↓, PaCO 2 ↑ Siyanotik KKH İntra-pulmoner şant V/P bzk. nedenleri Hipoksemik solunum yetersizliği mekanizmaları: şant

25 Hiperkapneik Solunum Yetmezliği Yetersiz alveolar ventilasyon  Solunumsal pompa yetersizliği Göğüs duvarı patolojileri (evantrasyon, kifoskolyoz) Solunum kası patolojileri (DMD, GBS, SMA, Miyasteni) Solunum santral kontrolünde yetersizlik  Hava yollarında obstrüksiyon V/P dengesizliği Artmış CO 2 üretimi

26 Solunum sıkıntısı ve yetersizliğinin tanınması

27 Fizyolojik durumun tanımı Solunum sıkıntısı: Solunum işinin artması Solunum yetmezliği: Dokuların ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz oksijenizasyon ve ventilasyon

28 Solunum sıkıntısı bulguları Takipne Taşikardi İnleme Stridor Baş sallama Burun kanadı solunumu Oturma ihtiyacı Ajitasyon Retraksiyonlar Retraksiyonlar İlave kas kullanımı İlave kas kullanımı Hışıltı Hışıltı Terleme Terleme Uzamış ekspiryum Uzamış ekspiryum

29 Solunum Yetersizliği: Klinik Belirgin takipne (erken) Bradipne, apne (geç) Solunum seslerinin azalması veya duyulamaması Taşikardi (erken) Bradikardi (geç) Stridor, hışıltı, hırıltı Siyanoz Koma

30 Hipoksemik ve hiperkapnik solunum yetersizliğinin ayırt edilmesi Hipoksemik solunum yetersizliği nabız oksimetri ile tanınabilir  SpO2 < % 94 Hiperkapnik solunum yetersizliği tanısı için genellikle kan gazı gerekir  SSS sorunu olan hastada distres olmayabilir CO 2 arttıkça önce ajitasyon sonra SSS baskılanması görülür!

31 Solunum yetersizliği: Lab. Laboratuvar PaO 2 < 50-60, PaCO 2 >50 mmHg % 60 O 2 ile; PaO 2 60 mmHg ve artması pH < 7.30

32

33

34

35

36 Oksijenizasyonun ve ventilasyonun değerlendirilmesi Arteryel kan gazı, Pulse oksimetre (nabız oksimetre), Kapnografi

37 Arteryel kan gazı Oksijenizasyon, ventilasyon ve asid-baz dengesinin monitorizasyonunda Venöz kan gazı pCO 2 daha yüksek pH daha düşük Kapiller kan gazı pH, pCO 2 için korelasyonu iyi pO 2 için kötü

38 Pulse oksimetre Oksi-Hb yüzdesini gösterir Non-invaziv Ucuz Kullanımı kolay Hipoksemiyi gösterir Beşinci vital bulgu

39 SpO 2 monitör tipleri Pletismografsız  Ucuz ancak değerlerin doğruluğu tartışmalı Pletismograflı  Nabız trasesini gösterir  Değerlerin doğruluğu hakkında yorum yapılabilir İleri hata düzeltme algoritmalı  Kullanılan mikroişlemci teknolojisi ile yanlış alarm verme olasılığı çok daha düşük

40 Tek kullanımlık Tekrar kullanılabilir Sensör/prob tipleri ve yeri..

41 Pulse oksimetre SaO 2 ve PaO 2 lineer ilişki içinde değildir Yüksek oksijen basınçlarında saturasyon plato çizer SaO 2 < %75 doğruluk payı azalır

42 Pulse oksimetre PaCO 2 ve pH hakkında bilgi vermez Abnormal Hb’ler (karboksi-Hb, met-Hb) yanlış yüksek SaO 2 neden olur Yetersiz perfüzyon, azalmış pulsasyon ve hareketten etkilenir

43 EtCO 2 ölçümü Doku CO 2 Dokuların ürettiği O 2 Alveoler CO 2 CO 2 ventilasyon sırasında akciğerlerden atılır Kan CO 2 CO 2 kanda akciğerlere taşınır End tidal CO 2 ‘Kapnogram’

44 Kapnografi Ekspirasyon sonu CO 2 ölçer PaCO 2 ’den ~ 5 mmHg daha düşüktür Alveolar ventilasyon, CO 2 üretimi, pulmoner perfüzyon değişikliklerinden etkilenir Entübasyon doğrulanmasında altın standart

45 Pediatrik kardiopulmoner resüsitasyon

46 Tedavide öncelikler Solunum sıkıntısıMuhtemel solunum yetmezliği Anne yanında tutAnneden al Rahat ettiği pozisyonHavayolunun kontrolünü al Tolere ettiği şekilde O 2 ver% 100 O 2 ver, solunuma destek ol Ağızdan yiyecek/içecek verme Oksimetri başlat Tolere ederse kardiak monitörKardiak monitör Damar yolu aç

47 A- Havayolu

48

49 Havayolu açma pozisyonu <2 yaş çocuklar

50

51 Baş yatır-çene kaldır “head tilt- chin lift” manevrası

52 Çeneyi yukarıya itme “Jaw- thrust” manevrası

53 Havayolu pozisyonu > 2 yaş: “Koklama pozisyonu” Başın altına havlu

54 Oral havayolu Doğru boyun belirlenmesi

55 Oral havayolu Yanlış boy: fazla uzun

56 Oral havayolu Yanlış boy: kısa

57 Oral havayolu Doğru boy

58 Nasofaringeal havayolu Kontraendikasyonlar:  Bazal kemik fraktürü  BOS kaçağı  Koagülopati Burun-tragus

59 Nazofaringeal havayolu olarak ETT

60 B- Solunum

61 Oksijen Her resüsitasyonun ilk ve en önemli ilacıdır. Kime % 100 O 2 verilmelidir?  Solunum sıkıntısı olan hasta  Şok tablosundaki hasta  Multi-Travmalı çocuk Kangazı iyi olsa bile doku veya hücrelere yeterli oksijen ulaşamıyor olabilir Yanıt: HEPSİNE!

62 Maske-balon ile ventilasyon

63 Doğru maske boyu..

64

65 Tek kişi balon-maske kullanımı

66 İki kişi balon-maske kullanımı

67

68 Krikoid basısı (Sellick manevrası)

69 Endotrakeal entübasyon Tam ve garantili havayolu sağlar, gerekirse resüsitasyon ilaçları verilebilir. Deneyim ve sürekli pratik gerektirir Maske-balon ile ventilasyon sağlanabilir Entübasyonu deneyimi olan personel yapmalıdır

70 Entübasyon: endikasyonlar Kardiopulmoner arest Oksijenasyon sorunu Ventilasyon (CO 2 atılım) sorunu Solunum işinde belirgin artış Kas güçsüzlüğü SSS sorunu Havayolu obstrüksiyonu Dolaşım yetersizliği

71 Resüsitasyonda solunum sayısı ENTÜBE DEĞİL Tek kişi: 30:2 (masaja ara vererek) İki kişi: 15:2 (masaja ara vererek) ENTÜBE  8-10 nefes/dk (masaja ara vermeden)

72 ETT seçimi Yenidoğan hariç tüm çocuklarda balonlu/kufflı tüp kullanılabilir. <1-2 yaş düz laringoskoplar tercih edilir ETT no. belirlemek için formül: ETT iç çapı (mm) = (Yıl olarak yaş + 16) /4 Örn. 4 yaşında çocuk = (4 + 16) / 4 = 5 mm!

73 Laringoskop seçimi Miller (“düz”)Macintosh (“eğimli”)

74 Düz ve eğri laringoskop başlıklarının kullanımı

75 ETT yerleşiminin kontrolü 1. Altın standart: kapnografi (EtCO 2 ) 2. SpO 2 yükselmesi 3. Bilateral aksiller bölge ve karın oskültasyonu 4. Ambulama ile göğsün inip kalkması 5. Direkt laringoskopi 6. Akciğer grafisi (tercih edilecek pozisyon T2-3)

76 C- Dolaşım

77 Eksternal Kalp Masajı Endikasyon: 1. Asistoli 2. Nabız <60 ve periferik dolaşım bozuk ise (pre-arest) Kardiak masaja başlamak için asistoli beklenmemelidir! Kalp masajı sırasında kardiak output = maks. % 25

78 SERT ZEMİN!!! Tek kişi (< 1 yaş)

79 İki kişi (“başparmak yöntemi”) (< 1 yaş)

80 Kardiak masaj > 1 yaş: 1-2 elin ayası Sıklık: Her yaş için 100/dk Entübe olmayan hastada masaj/solunum oranı:  İki kişi için 15:2  Tek kişi için 30:2

81 KAPB 5:1 oranda KAPB 15:2 oranda Koroner Arter Perfüzyon Basıncı

82 Kalp masajının değerlendirilmesi Santral arterlerde nabız  Etkin masajla hissedilebilir Spontan dolaşım dönüşü her 1 dk. kontrol edilmelidir. (masaja 5 sn. ara vererek)

83 D- Dolaşıma erişim ve ilaçlar

84 Dolaşıma erişim Varsa herhangi bir periferik damar yolu kullanılabilir Erişim yoksa öncelikle intraosseus (kemik iliği) yol (IO) açılmalı!

85 İlaçlar ETT var Evet Hayır Adrenalin Atropin Lidokain Nalokson ETT’den ver Sıvılar İntraosseus erişim sağla! Sonra.. İntraosseus erişim: Hasta stabilize edilince normal damaryolu, cut-down vs. Sadece intraosseus yoksa!!!

86 16-18 G Spinal iğne Disposable IO iğnesi KIA iğnesi

87

88

89 Tecrübeli ellerde 30-60 saniyede takılabilir Tüm dünyada resüsitasyonda standart erişim Kan gazları, elektrolit, glukoz, vs. bakılabilir Her türlü ilaç, sıvı ve kan ürünü verilebilir

90 İntrakardiak ilaç Avantajı yok + Riskli:  Koroner arter yaralanması  Kardiak tamponad  Pnömotoraks

91 Volüm genişleticiler Hipovolemik şok tüm dünyada çocuklarda görülen şokun en önde gelen nedenidir. Hastanın ilk tedavisi için hızlı bir şekilde hacim genişleticiler kullanılır  SF 20 cc/kg  Ringer Laktat 20 cc/kg

92 Adrenalin En önemli etki: alfa-adrenerjik vazokonstriksiyon  Diyastolde aort içi basıncı ve böylece koroner perfüzyon basıncı yükselir  Miyokarda oksijen sunumunu artırır  Kontraktilite artar  Ortalama arter basıncı yükselir  Serebral perfüzyon iyileşir

93 Adrenalin-2 Tüm fiili kardiak arest durumlarında endikedir:  Asistoli  Nabızsız elektriksel aktivite  VF/VT  (Non-vagal) bradikardi Asidoz ve hipoksi katekolaminlerin etkisini azaltabileceği için ventilasyon, oksijenasyon ve dolaşıma dikkat edilmelidir

94 Adrenalin dozaj IV/IO: 0.01 mg/kg Tekrar 3 dakikada bir Her ilaçtan sonra 5-10 cc SF

95 < 1 yaş >1 yaş Teknik “İki parmak” veya “iki başparmak” Tek veya iki el NabızBrakialKarotid PozisyonSternum alt yarısı Sternum kompresyonu2,5 cm2,5-4 cm Kompresyon sayısıEn az 100100 Kompresyon:solunum (1 veya 2 uygulayıcı) 15:2 iki kişi 30:2 tek kişi Yabancı cisim 5 göğüs-5 sırt darbesi Heimlich Yaşa göre resüsitasyon uygulaması Entübe ise oran yok (10 nefes/dk) 15:2 iki kişi 30:2 tek kişi

96 HAVAYOLUNU AÇ Baş geri-çene yukarı/ çene yukarı it Güvenli pozisyon ver Evet İki NEFES ver Eğer göğüs kalkmıyorsa: Havayoluna pozisyon ver 5 defa tekrar dene KALP MASAJI 30 kompresyon : 2 solunum (2 kişi ise 15:2) 100 komp./dk Hayır Yok NEFES ALIYOR MU? Bak, dinle, hisset Dolaşım/Nabız kontrolü (10 sn) Uyarana yanıt? Temel yaşam desteği akış diagramı

97 KPR sırasında ETT kontrolü Damaryolu/Kemik iliği erişim kontrolü Elektrod yerleşim kontrolü Adrenalin 3 dk. bir ver Bikarbonat? Düzeltilebilir nedenleri ekarte et: Hipoksi Hipovolemi Hiper-/hipokalemi Hipotermi Pnömotoraks Tamponat Toksik nedenler Ventilasyon/ Oksijenasyon + Kalp masajı Monitorize et Ritmi değerlendir VF/VTAsistoli/NEA KPR 3 dk. Defibrile et x1 KPR 1 dk. İleri yaşam desteği akış diagramı

98 Solunum sisteminin görevleri Esas görevi metabolik ihtiyaçlar için O 2 sağlamak ve CO 2 atılması İkincil görevleri;  Asid baz dengesi  Savunma mekanizması  Hormonal regülasyon

99 Solunum işlevi Havanın atmosferle akciğer alveolleri arasında giriş çıkışı ventilasyon Oksijen ve karbondioksitin alveollerle kan arasındaki değişimi diffüzyon Perfüzyon

100 Hava yolu işlevleri İletici havayolları Havanın taşınması için boru görevi Solunum bölgesi Alveolokapiller membranda gaz değişimi

101 Solunum mekanikleri Akciğerler diyafragma ve interkostal kasların oluşturduğu güçle genişler (inspirasyon) Elastik ve yüzey gerilim güçleriyle eski haline döner (ekspirasyon)

102 Solunum Fizyolojisi Hava yolu direnci Akciğer kompliyansı Solunum kasları Solunumu kontrol eden SSS

103 Hava yolu direnci Ağlamak hava akımına direnci 32x kadar artırabilir Ödem 1 mm Normal Havayolu

104 Solunum kasları Diyafragma (temel solunum kası) (Yüksek oksidatif kapasiteye sahip kas lifleri daha azdır)  Hiperinflasyon  Abdominal distansiyon İnterkostal kaslar Yardımcı solunum kasları (göğüs, SKM) Abdominal kaslar

105 Solunum kontrolü Beyin sapı solunum merkezleri Santral ve periferal kemoreseptörler  Santral kemoreseptörler BOS hidrojen iyon konsantrasyonuna (PaCO 2 ile belirlenen)  Periferal kemoreseptörler esas PaO 2 düşmeye İstemli kontrol (korteks)

106 Hypoxemia Inadequate inspiratory partial pressure of oxygen Global alveolar hypoventilation Right to left shunt V/Q mismatch Incomplete diffusion equilibrium Low barometric pressure or FIO2 Low barometric pressure or FIO2 High PaCO2 High PaCO2 Little change with extra oxygen Little change with extra oxygen Good response to O2 Good response to O2 MechanismDistinguishing Attribute

107 Incomplete diffusion equilibrium Thickened alveolocapillary membrane (true diffusion block) Abnormally low oxygenation of mixed venous blood Lung damage or destruction, resulting in reduced alveolar capillary volume Increased CO with reduced alveolar capillary transit time

108 Hava yolu direnci Hava yolu direnci esas olarak hava yolu çapı ile ilişkilidir (R = 8nl/  r 4 ) Türbülan akım direnci artırır (ağlama, ajitasyon) İnfantta, üst hava yolları (burun ve nasofarinks) dirence daha büyük oranda katkıda bulunur Direnç artışı, solunum iş yükünün artmasına neden olur

109 Solunum yetmezliğinin tanınması Takipne (> 60) veya Bradipne Artmış solunum işi (Çekilmeler, Burun kanadı solunumu, İnleme, Siyanoz/desatürasyon) Bilinç değişikliği

110 Solunum yetmezliği Ventilasyon, difüzyon ve perfüzyon alanlarında Solunumu düzenleyen merkezlerde bozukluk sonucu oluşur

111 Tanımlama Hipoksemi (yetersiz oksijenizasyon): SaO 2 azalması, SpO 2 < %94 Hipoksi: Hücre düzeyinde O 2 parsiyel basıncının yetersiz olması Hipoksemi her zaman doku hipoksisine neden olmayabilir (Kompansatuvar mekanizmalar, kan akımı ve oksijen taşıma kapasitesinin artması, oksiHb disosiasyon eğrisinin sola kayması) Hipoksemi olmadan da hipoksi oluşabilir

112 Doku hipoksi nedenleri Hipoksemik hipoksi Anemik hipoksi, SaO 2 normal İskemik hipoksi, Hb, SaO 2 normal. (vazokonstriksiyon, kalp yetmezliği, hipovolemi) Histotoksik hipoksi, dokuda oksijen kullanımında sorun (siyanid ve CO zehirlenmesi)

113 Hastanın değerlendirilmesi ve fizik muayene

114 Hastanın değerlendirilmesi Genel görünümün değerlendirilmesi (mental durum, tonus, cevaplılık hali) ABC değerlendirilmesi Fizyolojik durumun tanımlanması

115 Fizik muayene-Havayolu Açık ve temiz mi ? İnvazif müdahale gerektirmeden havayolu açıklığı sağlanabiliyor mu ? İnvaziv müdahale gerekli mi?  Entübasyon  Trekeotomi/krikotirotomi Oksijen tedavisine yanıtı nasıl ?

116 Fizik muayene Hasta pozisyonu  Koklama pozisyonu; üst hava yolu opstrüksiyonu  Tripod pozisyon; alt havayolu opstrüksiyonu Taşikardi, erken bulgu Bradikardi, geç ve KPA gidişin işareti Takipne, hipoksi, hiperkapni, asidozda kompansatuvar yanıt Akciğer parankim hastalıklarında daha belirgin Bradipne, İKB artışı, yorulma

117 Fizik Muayene Kan basıncı, sıklıkla yüksek Pulsus paradoksus, havayolu obst. derecesi ile korelasyon gösterir Hipotansiyon, geç ve ciddi bulgu Siyanoz (geç bulgu) Çomak parmak

118 Fizik Muayene Solunum;  Sayısı  Ritmi  Derinliği  Simetri  Yardımcı solunum kaslarını kullanma  Solunum paterni Kussmal’s solunumu Cheyn-Stokes solumu Biot’s solunumu Paradoksal solunum

119 Fizik Muayene Üst havayolu hastalıklarında  Stridor  Horlama  Hırıltı  Ses kısıklığı  Havlar tarzda öksürük  Ağızdan salya akması  Yutma güçlüğü  İnspriyumda uzama Alt havayolu hastalıklarında  Hışıltı  Hırıltı  Solunum seslerinde azalma, asimetri  Ral, ronkus  Frotman  Ekspriyumda uzama

120 Solunum yetmezliği nedenleri Parankimal akciğer hastalıkları Pnömoni Pulmoner ödem ARDS ALI RDS, Mekonyum aspirasyonu sendromu Pulmoner kontüzyon Diğer (toksin, vaskülit, infiltratif hastalıklar)

121 Hipoksemik Solunum Yetmezliği (PaO 2 < 50 mmHg) V/P uygunsuzluğu Difüzyon bozukluğu Hipoventilasyon Yetersiz insp. oksijen basıncı Şant Kardiyak debide azalmaya bağlı venöz desaturasyon

122 Hipoksemik Solunum Yetmezliği V/P bozukluğu Normal V/P oranı=1 En sık hipoksemi nedeni V/P < 1 (şant fizyolojisi)  Arteryal hipoksemi  Dakika ventilasyon artırılarak PaCO 2 N, ↓  Oksijen tedavisine yanıt iyi V/P > 1 (Alveolar ölü boşluk ventilasyonu)  Fizyolojik ölü boşluk total ventilasyonun %30’u  Hipoksemi ve hiperkarbiye neden olur  Hipotansiyon, pulmoner emboli, alveolar overdistansiyon

123 Hipoksemik Solunum Yetmezliği Difüzyon bozukluğu Alveola/kapiller membrandan O 2 ve CO 2 geçişinde sorun CO 2 20 kat daha yüksek difüzyon hızına sahiptir Kalınlık artıkça PAO 2 -PaO 2 farkı artar Klinik ağırsa PaCO 2 artar İntertisyel pnömoni, alveolar proteinozis

124 Hipoksemik Solunum Yetmezliği Hipoventilasyon En iyi göstergesi PaCO 2 ’dir Artan CO 2 alveolar O 2 ile yer değiştirir ve hipoksemi oluşur Neden;  SSS hastalıkları  Kafa travması  İlaç entoksikasyonu

125 Hipoksemik Solunum Yetmezliği Şant Normalde intrapulmoner şant oranı < %10 Şant oranı %30’u geçerse oksijen desteği ile düzelmeyen hipoksemi oluşur Şant oranı > %50 oluncaya kadar PaCO 2 artmaz Siyanotik KKH daha belirgin Oksijen tedavisi ile düzelmez

126 Solunum yetmezliği nedenleri Solunum sistemi hastalıkları  Üst havayolu obstrüksiyonları  Alt havayolu obstrüksiyonları ve parankimal akciğer hastalıkları  Gögüs duvarı ve toraks içi patolojiler Santral sinir sistemi hastalıkları Periferik sinir sistemi ve kas hastalıkları Kardiyovasküler hastalıklar Gastrointestinal hastalıklar Metabolik ve endokrin nedenler Hematolojik nedenler

127 Solunum yetmezliği nedenleri Üst havayolu obstrüksiyonu İnspratuvar fazda bulgu-stridor Ajite-korkmuş, salya akması, boğuk ses, konuşma ve ağlama sesinde değişiklik İnspiratuvar retraksiyon, burun kanatları solunumu Hafif taşipne Göğüs havalanması ve hava girişinde azalma

128 Solunum yetmezliği nedenleri Üst havayolu obstrüksiyonu Genellikle ateşli Epiglottitis Retrofaringiyal abse Trakeit Ağır krup Genellikle ateşsiz Yabancı cisim Anjionörotik ödem Boyun travması Trakeaya bası yapan Tm Kostik veya termal injuri

129 Solunum yetmezliği nedenleri Alt havayolu obstrüksiyonu Ekspiratuvar fazda bulgu-hışıltı Retraksiyon, ekspiriyum fazında uzama Taşipne Öksürük

130 Solunum yetmezliği nedenleri Alt havayolu obstrüksiyonu Status Astmatikus Bronşiolit Yabancı cisim aspirasyonu Pulmoner kanama Mediastinal tm KKY

131 Solunum yetmezliği nedenleri Parankimal akciğer hastalıkları Hem inspiratuvar hem ekspiratuvar Hipoksemi ön planda Hiperkapni geç bulgu Retraksiyon, takipne belirgin Hırıltılı solunum (PEEP yapma çabası) Dinleme bulguları (Raller) Siyanoz geç bulgudur

132 Solunum yetmezliği nedenleri Solunumun anormal kontrolü Solunum düzensiz Aile “garip nefes alıyor” Hızlı-yavaş, yüzeyel Hipoventilasyon, apne Neden; SSS patolojileri (enfeksiyon, kitle, travma) Periferik sinir kas hastalıkları (GBS, myestenia, muskuler distrofi) Entoksikasyon (alkol, barbiturat, benzodiazepin, TSA)

133 Fizyoloji: Ödem etkisi Poiseuille kanunu: Yarıçap ½ azalırsa direnç 16 kat artar R = 8 n l  r4 r4 8 mm 4 mm 2 mm 6 mm

134 Çocukların havayollarının erişkine göre farklılıkları Farklılık < 4 ay altında zorunlu burun solunumu Alveol elastik lifleri daha az gelişmiş FRC düşük Solunum kontrolü immatür Larinks, yüksekte, koni şeklinde, yumuşak ve daha elastik Sonuç Nasal konjesyon anlamlı solunum sıkıntısı Kolay alveolar kollaps, V/P bozukluğu Daha hızla PaO 2 düşer Yanıt yetersiz Zor entübasyon

135 Çocuk havayollarının erişkine göre farklılıkları Atelektazi ve solunum yetmezliği daha hızlı gelişir  Hava yollarında kıkırdak doku daha az  Metabolik hız çocuklarda daha yüksek 3-4 ml/kg/dak & 7-8 ml/kg/dak oksijen tüketimi

136 Akciğer kompliyansı Akciğerlerin ve göğüs duvarının genişleyebilme kapasitesidir Kompliyans azaldıkça alveolleri havalandırmak için gerekli olan itici kuvvet ve solunum işi artar Çocuklarda akc kompliyans yüksektir (daha düşük basınçla aynı volüm değişikliği oluşturulur) Kompliyans azaldığında yeterli tidal volüm oluşturulamaz

137 Kompliyansı azaltan nedenler Ektrapulmoner nedenler  Pnömotoraks  Plevral effüzyon  Nöromuskular hastalıklar  Göğüs duvarı bozuklukları İntrapulmoner nedenler  Pnömoni  ARDS  Akc ödemi  Akc fibrozisi

138 Solunum yetersizliğine gidiş Hava giriş-çıkışında azalma Artmış iş yükü O 2 rağmen siyanoz Düzensiz nefesler/apne Bilinç değişikliği Terleme

139 A- Havayolu

140 Havayolunun açılması Bilinci kapalı pediatrik hastada en sık görülen obstrüksiyon mekanizması? 1. Dil kökünün hipofarinksi tıkaması 1. Manevralar 2. yapay havayolu 2. Sekresyonlar  Girişim: aspirasyon

141 Uygun boy ‘oral havayolu’

142

143 Defibrilasyon Endikasyon:  VF  Nabızsız VT Asistolinin tedavisi için endike değildir  VF için önerilen doz Sonrakiler 4 J/kg

144 Kardiyoversiyon Endikasyon  Perfüzyon bozukluğu olan SVT  Perfüzyon bozukluğu yapan VT 0.5 j/kg başlama 1-2 j/kg’a çıkılabilir

145

146 Anatomi : Larinks Yüksek Infant : C 1 6 ay: C 3 Erişkin: C 5-6 Anterior pozisyon

147


"Solunum Yetersizliği ve Resüsitasyon Tolga Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları