Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya."— Sunum transkripti:

1 Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

2 Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl ; alveolar havalanmadan sorumludur. Tüm MV modları P L ’ı artırmaya çalışır. Negatif; P pl ’ını azaltır Pozitif; P A ’ı artırır

3 Negatif Tank tipi NNIPV; 1938 yılında bir İskoç Cuiras (kabuk) göğüs ventilatörleri Yağmurluk ventilatörleri Pnömobelt; intermitant abdominal basınç v.

4 Ventilatör Seçimi Maske kadar önemli değil Klinisyenin seçimi Hastanın ihtiyacı Basit, taşınabilir Akut – BIPAP VE YB vent. Kronik – BIPAP Basınç Volüm Antalya-NIMV kurs 20094

5 Non-invaziv ventilasyon Yoğun bakım ventilatörleri Volüm kontrollü ventilatörler Bilevel cihazlar Antalya-NIMV kurs 20095

6 Yoğun bakım ventilatörleri Yoğun bakımda Akut durumlarda NIV’a uyarlanabilir Hava kaçağı Yenileri NIV mod – Hava kaçağı kompanzasyon – İnspirasyon zamanını Geniş mod seçeneği Antalya-NIMV kurs 20096

7 7 Volüm kontröllü ventilatörler

8 Volüm kontrollü ventilatörler Solunum yetmezliği – Kronik (evde) – Akut Oksijen Alarmlar Basınç oluşturma yeteneği fazla Batarya, 1 saat Uzun süreli ventilasyonda – Göğüs deformitesi – Obezite Eksiklikler – Sabit volüm – Kaçak kompazasyon yeteneğinin olmaması – Hastanın talebine göre değişken akım sağlamıyor Zorunlu kare akım – Sınırlı PEEP uygulaması Antalya-NIMV kurs 20098

9 A/C ventilasyon – Backup rate – Tidal volüm – I:E oranı (insp flow rate) – Tetikleme hassasiyeti Nöromuskuler hast. 10-15 ml /kg V T İnsp flow rate – >45-60L/dk – I:E 1:2 veya 1:1.5 Backup rate spontan solunumun altında 16-20/dk Antalya-NIMV kurs 20099

10 SIMV Yoğun bakım ventilatörlerinde iyi bir mod olabilmesine rağmen NIV için uygun bir mod değildir. Hasta hem zorunlu hem spontan solunum sırasında büyük bir efor sarf eder Antalya-NIMV kurs 200910

11 Diğer ayarlar, PEEP Disposable PEEP valvi eklenerek – Tetikleme hassasiyeti PEEP düzeyinin 1cmH 2 O altında olmalıdır 5 cmH 2 O ise hassasiyet 4 cmH 2 O olmalı – Hastanın spontan solunum sırasında solunum eforunu artırır Antalya-NIMV kurs 200911

12 Pozitif Bilevel (BIPAP)

13 Bi-level pozitif havayolu basıncı BIPAP Solunumları hasta tetikler IPAP ve EPAP uygularlar IPAP-EPAP: PS Tek solunum devresine üfleyen cihazlardır Devre üzerindeki eksalasyon portunda sabit bir kaçak ile Eksalasyon valvi yoktur Antalya-NIMV kurs 200913

14 Basınç sınırlı ventilatörler Kaçak durumunda ayarlanan basınç korunur Hasta ve ventilatör uyumu iyidir PSV ve PEEP uygulanması hastanın solunum iş yükünü azaltır Maksimum 20 cmH 2 O basınç oluştururlar – Obezite hipoventilasyon, göğüs duvarı restriksiyonunda 30-37 cmH 2 O Antalya-NIMV kurs 200914

15 BIPAP – BIPAP S; spontan mod, hastalar kendi Vt ve solunum sıklığını belirler, tetiklenmiş ventilasyonu sağlar, backup rate ayarı yoktur Apne olanlarda – nöromuskuler hastalarda uygun değildir – BIPAP S/T Spontan ve time mod Backup rate ayarı Solunum süresi – İnspirasyon zaman ayarı – BIPAP T Zorunlu solunum sağlar Hastanın solunumu hızı cihazın solunum ayarını ve basınç düzeyinde etkisi yoktur Ti ile siklus zamanı belirlenir Antalya-NIMV kurs 200915

16 BIPAP Basınç ayarları – Hastanın toleransına – Verilen volüme – Solunum sayısına görene titre edilir Kaçak – İnspirasyon sonu tanıması gecikir – İnspirasyon uzamasına neden olur – Ventilatör-hasta uyumsuzluğu – Çözüm: Basıncı azaltmak Ekspiratuar akım hassasiyeti >%30-40 Ti kısaltmak ~1 sn Antalya-NIMV kurs 200916

17 Ventilatörler Antalya-NIMV kurs 200917 Değişkenler Yoğun bakım ventilatörleri Bilevel cihazlar İnspiratuar basınç+++++ Kaçak toleransı+++ Farklı modlar+++ Alarmlar+++ Monitörizasyon+++ Oksijen blendir+++

18 Antalya-NIMV kurs 200918

19 THE COMPARISON of BI-LEVEL VENTILATOR and ICU VENTILATOR in PATIENTS with ACUTE HYPERCAPNIC RESPIRATORY FAILURE Karakurt S, Eryüksel E, Çelikel T. Marmara University Medical School, Pulmonary and Critical Care Medicine. ET oranı BIPAP-ST %6.6 YB ventilatör %3.3 (p>0.05). Mortalite, asidoz, NPPV süresi, YB süresi ve komplikasyonlar açısından fark yok Antalya-NIMV kurs 200919

20 Volüm kontrollü ventilasyon/PSV – Solunum iş yükünü azaltmada, solunum şeklini ve gaz alışverişini düzeltmede aynı etki – Her iki cihaz benzer tolerans gösterir Antalya-NIMV kurs 200920

21 AYARLAR Antalya-NIMV kurs 200921

22 Akut Düşük basınç 8-10 cmH2O Yüksek basınç 20-25 cmH2O 3-4 cmH2O 4-8 cmH 2 O EPAP Antalya-NIMV kurs 200922 IPAP

23 Kronik Haftalık 1-2 cmH 2 O EPAP 3-4 cmH 2 O IPAP 6-10 cmH 2 O 10-15 ml/kg Volüm 12-24 Backup rate Antalya-NIMV kurs 200923

24 PAV Uyumu düzeltmek için Ventilatör solunum eforunun direnç ve elastik bileşenlerine bir yardım ile hastanın solunumuna yardım eder. Volüm, basınç ve solunum sayısı ayarları yok Hastanın oluşturduğu akım ve volüme göre ventilatör ayarlanan destek ile bu eforu artırır. Antalya-NIMV kurs 200924

25 PAV Hasta-ventilatör uyumsuzluğu – Aşırı yardım – Yetersiz yardım Ventilatör – Akım (FA, cm H 2 O/l/s) – Volüm (VA, cm H 2 O/l) Antalya-NIMV kurs 200925

26 VA – 2-5 cm H 2 O. L -1 – Kaçak gözleninceye kadar 2 cm H 2 O. L -1 artırılır FA – 1-2cm H 2 O. L -1. s -1 Antalya-NIMV kurs 200926 FA ve VA % 0-100 düzeyinde ayarlanır. % 5 artırılır

27 Antalya-NIMV kurs 200927

28 Antalya-NIMV kurs 200928

29 Devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP) Havayollarının açık kalmasını sağlar – Alveoler kollapsı önler – FRC düzeltir – Sağdan sola akciğer şantı azaltır – Oksijenasyonu artırır Sol ventrikül transmural basıncı azaltarak – afterloadı azlatır – CO artırır – Akciğer ödeminde PEEPi’in karşısında yük – İnspirasyonun kolaylaşması – WOB azaltır Genelde 5-12.5 cmH 2 O OSAS Antalya-NIMV kurs 200929 Spontan soluyan bir hastaya tüm solunum siklusu boyunca pozitif basınç uygulanması Aktif olarak inspirasyonu desteklemez Gerçek mod değildir

30 Akut Kardiojenik Akciğer Ödemi CPAP/BIPAP Antalya-NIMV kurs 200930 Respir Care 2009;54(2):186-95

31 PEEP EPAP Hipoksemik SY – Oksijenasyonu düzeltmek – Akciğer volümünü artırmak KOAH – PEEP i ‘e karşı koymak <5 cm H 2 O Düşük PEEP Yüksek PEEP – Kaçak – Autocycling – Uyumsuzluk Antalya-NIMV kurs 200931

32 Backup rate KOAH da kullanımı ??? Kronik durumlarda nöromuskuler hastalarda 12-24 arasında Genelde spontan solunumun biraz altında Antalya-NIMV kurs 200932

33 Rise time Hasta konforunu artırır Hedeflenen basınca ulaşma zamanı – 0.05-0.9 sn KOAH – Kısa rise time 0.05-0.1sn Nöromuskuler – Yavaş rise time, 0.3-0.4 Antalya-NIMV kurs 200933 inspirasyon ekspirasyon

34 Rampa zamanı Ayarlanan IPAP basıncına ulaşma zamanı EPAP değerinden IPAP değerine Her solukta 0.5, 1, 2 ve 3 cmH 2 O artma Rampa zamanı – 5-45 dk Antalya-NIMV kurs 200934

35 Tetikleme Hasta tetikleme – Basınç (-1cmH 2 O) – Akım (1-5 l/dk) Kaçak – Autocycling Hem basınç hem volüm sınırlı NIPPV de hasta konforu her ikisinde eşit olmasına rağmen akım tetiklemenin %15 solunum iş yükünü azalttığı gösterilmiştir. Antalya-NIMV kurs 200935

36 KOAH’lı hastalarda akım tetikleme her iki moda basınç tetiklemeye göre inspirasyon eforunu azalttığı VE, solunum şekli, Cdyn, ekspirasyon sonu akciğer volümü açısından fark yok Antalya-NIMV kurs 200936 PSV A/C

37 Antalya-NIMV kurs 200937

38 Antalya-NIMV kurs 200938

39 Antalya-NIMV kurs 200939

40 Antalya-NIMV kurs 200940

41 Antalya-NIMV kurs 200941

42 Antalya-NIMV kurs 200942 TEŞEKKÜRLER

43 Pozitif Yoğun bakım ventilatör


"Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları