Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar"— Sunum transkripti:

1 Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar
Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

2 Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(PL): PA-Ppl ;
alveolar havalanmadan sorumludur. Tüm MV modları PL’ı artırmaya çalışır. Negatif; Ppl’ını azaltır Pozitif; PA’ı artırır

3 Negatif Tank tipi NNIPV; 1938 yılında bir İskoç
Cuiras (kabuk) göğüs ventilatörleri Yağmurluk ventilatörleri Pnömobelt; intermitant abdominal basınç v.

4 Ventilatör Seçimi Maske kadar önemli değil Klinisyenin seçimi
Hastanın ihtiyacı Basit, taşınabilir Akut BIPAP VE YB vent. Kronik BIPAP Basınç Volüm Antalya-NIMV kurs 2009

5 Non-invaziv ventilasyon
Yoğun bakım ventilatörleri Volüm kontrollü ventilatörler Bilevel cihazlar Antalya-NIMV kurs 2009

6 Yoğun bakım ventilatörleri
Yoğun bakımda Akut durumlarda NIV’a uyarlanabilir Hava kaçağı Yenileri NIV mod Hava kaçağı kompanzasyon İnspirasyon zamanını Geniş mod seçeneği Antalya-NIMV kurs 2009

7 Volüm kontröllü ventilatörler
Antalya-NIMV kurs 2009

8 Volüm kontrollü ventilatörler
Solunum yetmezliği Kronik (evde) Akut Oksijen Alarmlar Basınç oluşturma yeteneği fazla Batarya, 1 saat Uzun süreli ventilasyonda Göğüs deformitesi Obezite Eksiklikler Sabit volüm Kaçak kompazasyon yeteneğinin olmaması Hastanın talebine göre değişken akım sağlamıyor Zorunlu kare akım Sınırlı PEEP uygulaması Antalya-NIMV kurs 2009

9 A/C ventilasyon Nöromuskuler hast. 10-15 ml /kg VT İnsp flow rate
Backup rate Tidal volüm I:E oranı (insp flow rate) Tetikleme hassasiyeti Nöromuskuler hast. 10-15 ml /kg VT İnsp flow rate >45-60L/dk I:E 1:2 veya 1:1.5 Backup rate spontan solunumun altında 16-20/dk Antalya-NIMV kurs 2009

10 SIMV Yoğun bakım ventilatörlerinde iyi bir mod olabilmesine rağmen
NIV için uygun bir mod değildir. Hasta hem zorunlu hem spontan solunum sırasında büyük bir efor sarf eder Antalya-NIMV kurs 2009

11 Diğer ayarlar, PEEP Disposable PEEP valvi eklenerek
Tetikleme hassasiyeti PEEP düzeyinin 1cmH2O altında olmalıdır 5 cmH2O ise hassasiyet 4 cmH2O olmalı Hastanın spontan solunum sırasında solunum eforunu artırır Antalya-NIMV kurs 2009

12 Pozitif Bilevel (BIPAP)

13 Bi-level pozitif havayolu basıncı BIPAP
Solunumları hasta tetikler IPAP ve EPAP uygularlar IPAP-EPAP: PS Tek solunum devresine üfleyen cihazlardır Devre üzerindeki eksalasyon portunda sabit bir kaçak ile Eksalasyon valvi yoktur Antalya-NIMV kurs 2009

14 Basınç sınırlı ventilatörler
Kaçak durumunda ayarlanan basınç korunur Hasta ve ventilatör uyumu iyidir PSV ve PEEP uygulanması hastanın solunum iş yükünü azaltır Maksimum 20 cmH2O basınç oluştururlar Obezite hipoventilasyon, göğüs duvarı restriksiyonunda 30-37 cmH2O Antalya-NIMV kurs 2009

15 BIPAP BIPAP S; BIPAP S/T BIPAP T spontan mod,
hastalar kendi Vt ve solunum sıklığını belirler, tetiklenmiş ventilasyonu sağlar, backup rate ayarı yoktur Apne olanlarda nöromuskuler hastalarda uygun değildir BIPAP S/T Spontan ve time mod Backup rate ayarı Solunum süresi İnspirasyon zaman ayarı BIPAP T Zorunlu solunum sağlar Hastanın solunumu hızı cihazın solunum ayarını ve basınç düzeyinde etkisi yoktur Ti ile siklus zamanı belirlenir Antalya-NIMV kurs 2009

16 BIPAP Basınç ayarları Kaçak Hastanın toleransına Verilen volüme
Solunum sayısına görene titre edilir Kaçak İnspirasyon sonu tanıması gecikir İnspirasyon uzamasına neden olur Ventilatör-hasta uyumsuzluğu Çözüm: Basıncı azaltmak Ekspiratuar akım hassasiyeti >%30-40 Ti kısaltmak ~1 sn Antalya-NIMV kurs 2009

17 Yoğun bakım ventilatörleri
Değişkenler Yoğun bakım ventilatörleri Bilevel cihazlar İnspiratuar basınç +++ ++ Kaçak toleransı + Farklı modlar Alarmlar Monitörizasyon Oksijen blendir Antalya-NIMV kurs 2009

18 Antalya-NIMV kurs 2009

19 YB ventilatör %3.3 (p>0.05).
THE COMPARISON of BI-LEVEL VENTILATOR and ICU VENTILATOR in PATIENTS with ACUTE HYPERCAPNIC RESPIRATORY FAILURE   Karakurt S, Eryüksel E, Çelikel T. Marmara University Medical School, Pulmonary and Critical Care Medicine.   ET oranı BIPAP-ST %6.6 YB ventilatör %3.3 (p>0.05). Mortalite, asidoz, NPPV süresi, YB süresi ve komplikasyonlar açısından fark yok Antalya-NIMV kurs 2009

20 Volüm kontrollü ventilasyon/PSV
Solunum iş yükünü azaltmada, solunum şeklini ve gaz alışverişini düzeltmede aynı etki Her iki cihaz benzer tolerans gösterir Antalya-NIMV kurs 2009

21 AYARLAR Antalya-NIMV kurs 2009

22 Akut EPAP IPAP 3-4 cmH2O 4-8 cmH2O Düşük basınç 8-10 cmH2O
Yüksek basınç 20-25 cmH2O EPAP 3-4 cmH2O 4-8 cmH2O IPAP Antalya-NIMV kurs 2009

23 Kronik Antalya-NIMV kurs 2009 Haftalık 1-2 cmH2O EPAP 3-4 cmH2O IPAP
Volüm 10-15 ml/kg Backup rate 12-24 Antalya-NIMV kurs 2009

24 PAV Uyumu düzeltmek için
Ventilatör solunum eforunun direnç ve elastik bileşenlerine bir yardım ile hastanın solunumuna yardım eder. Volüm, basınç ve solunum sayısı ayarları yok Hastanın oluşturduğu akım ve volüme göre ventilatör ayarlanan destek ile bu eforu artırır. The ventilator monitors the patient's inspiratory flow and volume. Pressure is applied to the airway to proportionately unload the respiratory muscles. This mode is attractive to improve patient-ventilator synchrony. Antalya-NIMV kurs 2009

25 PAV Hasta-ventilatör uyumsuzluğu Aşırı yardım Yetersiz yardım
Akım (FA, cm H2O/l/s) Volüm (VA, cm H2O/l) Antalya-NIMV kurs 2009

26 VA FA FA ve VA % 0-100 düzeyinde ayarlanır. 2-5 cm H2O.L-1
Kaçak gözleninceye kadar 2 cm H2O.L-1 artırılır FA 1-2cm H2O.L-1.s-1 FA ve VA % düzeyinde ayarlanır. % 5 artırılır Antalya-NIMV kurs 2009

27 Antalya-NIMV kurs 2009

28 Antalya-NIMV kurs 2009

29 Devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP)
Havayollarının açık kalmasını sağlar Alveoler kollapsı önler FRC düzeltir Sağdan sola akciğer şantı azaltır Oksijenasyonu artırır Sol ventrikül transmural basıncı azaltarak afterloadı azlatır CO artırır Akciğer ödeminde PEEPi’in karşısında yük İnspirasyonun kolaylaşması WOB azaltır Genelde cmH2O OSAS Aktif olarak inspirasyonu desteklemez Gerçek mod değildir Spontan soluyan bir hastaya tüm solunum siklusu boyunca pozitif basınç uygulanması Antalya-NIMV kurs 2009

30 Akut Kardiojenik Akciğer Ödemi CPAP/BIPAP
Respir Care 2009;54(2):186-95 Antalya-NIMV kurs 2009

31 PEEP EPAP Hipoksemik SY KOAH <5 cm H2O Düşük PEEP Yüksek PEEP
Oksijenasyonu düzeltmek Akciğer volümünü artırmak KOAH PEEPi ‘e karşı koymak <5 cm H2O Düşük PEEP Yüksek PEEP Kaçak Autocycling Uyumsuzluk Antalya-NIMV kurs 2009

32 Backup rate KOAH da kullanımı ???
Kronik durumlarda nöromuskuler hastalarda 12-24 arasında Genelde spontan solunumun biraz altında Antalya-NIMV kurs 2009

33 Rise time Hasta konforunu artırır Hedeflenen basınca ulaşma zamanı
KOAH Kısa rise time sn Nöromuskuler Yavaş rise time, ekspirasyon inspirasyon Antalya-NIMV kurs 2009

34 Rampa zamanı Ayarlanan IPAP basıncına ulaşma zamanı
EPAP değerinden IPAP değerine Her solukta 0.5, 1, 2 ve 3 cmH2O artma Rampa zamanı 5-45 dk Antalya-NIMV kurs 2009

35 Tetikleme Hasta tetikleme Kaçak
Basınç (-1cmH2O) Akım (1-5 l/dk) Kaçak Autocycling Hem basınç hem volüm sınırlı NIPPV de hasta konforu her ikisinde eşit olmasına rağmen akım tetiklemenin %15 solunum iş yükünü azalttığı gösterilmiştir. Antalya-NIMV kurs 2009

36 KOAH’lı hastalarda akım tetikleme her iki moda basınç tetiklemeye göre inspirasyon eforunu azalttığı
VE, solunum şekli, Cdyn, ekspirasyon sonu akciğer volümü açısından fark yok PSV A/C Antalya-NIMV kurs 2009

37 Antalya-NIMV kurs 2009

38 Antalya-NIMV kurs 2009

39 Antalya-NIMV kurs 2009

40 Antalya-NIMV kurs 2009

41 Antalya-NIMV kurs 2009

42 TEŞEKKÜRLER Antalya-NIMV kurs 2009

43 Pozitif Yoğun bakım ventilatör


"Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları