Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG"— Sunum transkripti:

1 2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG

2 2015’te Orta Öğretime Nasıl Geçilecek?

3 Ülkemizde Merkezi Sınavlar
LGS, OKS, SBS Türkiye'de ortaöğretime geçişte merkezi sınavlar hep var oldu, ancak bu sınavların yöntemleri farklılıklar gösterdi. Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2000 Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 2004 Seviye Belirleme Sınavları, 2008 (6,7 ve 8.Sınıflar) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2009 (8. Sınıflar)

4 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi AMACI…
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir

5 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi AMACI…
Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

6 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi AMACI…
Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

7 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi MODELİNİN UYGULANMASI…
eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi MODELİNİN UYGULANMASI…
Ders Numarası Ders Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 3 Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 6 Yabancı Dil TOPLAM 18

9 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi MODELİNİN UYGULANMASI… ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 Aralık 2014 Ocak 2015 II. Dönem 29-30 Nisan 2015 Mayıs 2015 Haziran 2015

10 BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20 ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil 11.20

11 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi MODELİNİN UYGULANMASI…
Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

12 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

13 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

14 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerleştirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

15 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.
ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5 Ortalama(Türkçe) = ( ) / 4 = 2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftlık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( x 5 ) / 28 =

16 3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = Yılsonu Başarı Puanı = ( ) / 2 =

17 AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

18 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) =

19 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 78.2292
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = ( ) / 2 = 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Yerleştirmeye esas puan (YEP)

20 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2
Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = ( ) / 2 =

21 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 74,3564 ≈ % 33,333... 24,7606 % 30 22,3069 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı 519,1667 ≈ % 66,666... 346,2841 % 70 363,4166 Yerleştirmeye Esas Puan ,0447 385,7235 Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 100 ≈ % 33,333... 33,333 % 30 30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı 700 ≈ % 66,666... 466,662 % 70 490 Yerleştirmeye Esas Puan 520

22 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

23 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?
Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, 3. Tercih önceliği, Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.


"2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları