Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KLİNİKO-PATOLOJİK OLGU SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KLİNİKO-PATOLOJİK OLGU SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 KLİNİKO-PATOLOJİK OLGU SUNUMU
Doç.Dr.Benan Musellim İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD

2 32 yaşında Bingöl doğumlu İstanbul’da yaşıyor Ev hanımı

3 Öksürük Dispne Diare Konstipasyon

4 3 aydır kuru öksürük ve efor dispne
Ardından konstipasyon ve diare atakları

5 ÖZ GEÇMİŞ Özellik yok

6 SOY GEÇMİŞ Her iki erkek kardeşinde cilt kanseri

7 ALIŞKANLIKLARI 17 paket-yıl sigara

8 KULLANDIĞI İLAÇLAR Yok

9 FİZİK MUAYENE Dinlemekle alt alanlarda inspirium sonu raller

10

11 TORAKS BT-1

12 TORAKS BT-2

13 TORAKS BT-3

14 TORAKS BT-4

15

16 KAN BİYOKİMYASI Tam kan sayımı: Normal ESR: 20 mm/saat
Rutin biyokimya:Normal Periferik kan yayması: Normal Total IgE: Normal

17 ARTER KAN GAZLARI PaO2 : 67 mmHg PaCO2 : 34 mmHg pH : 7.43 SaO2 : % 95
Oda havasında

18 SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
% Pred FVC 1950 ml 60 FEV1 1740 ml 62 FEV1/FVC % 89 DLCO 10,45 mL/mmHg/dak 41 DLCO/VA 4,04 mL/mmHg/dak/L 73

19 - Bronkoalveoler karsinom
- Alveoler hemoraji - Pulmoner alveoler proteinozis - Hipersensitivite pnömonisi - Pnömoni

20 Bronkoalveoler Ca Soliter nodül Unifokal konsolidasyon
Multifokal konsolidasyon

21 Alveoler hemoraji

22 Pulmoner alveoler proteinozis

23 Hipersensitivite pnömonisi

24 PNÖMONİ Pnömokok PCP Lejionella Virüs

25 ÖN TANINIZ NEDİR? A - Bronkoalveoler karsinom B - Alveoler hemoraji
C - Pulmoner alveoler proteinozis D - Hipersensitivite pnömonisi E - Pnömoni

26 BRONKOSKOPİ Tüm bronş sistemi doğal görüldü
Sağ orta lobdan BAL yapıldı Sağ alt lob lateral segmentten TBB yapıldı

27 BRONKOALVEOLER LAVAJ Tüm zemin PAS (+) amorf yapılarla örtülü

28 TRANSBRONŞİAL BİYOPSİ-3

29 BATIN USG Patoloji saptanmadı

30 ÇİFT KONTRASTLI KOLON GRAFİSİ
Sigmoid kolon normalden uzun ve kendi üzerinde aşırı kıvrımlıdır (sigmoelongatum) Kolonik haustrasyon sıklığı ve derinliği yaşa göre artmış olup IBS lehine değerlendirildi

31 Pulmoner Alveoler Proteinozis
İnsidens 0,35 / E/K = 2,7 %72 olguda sigara (+) Konjenital (%2) İdiopatik (%90) Sekonder (%8)

32 Sekonder pulmoner alveoler proteinozis
Mesleki maruziyet Alümiyum, Çimento, İzolasyon malzemesi, Silika, Titanyum Hematolojik ve neoplastik hastalıklar ALL, AML, KML, Amiloidoz, Esansiyel trombositopeni, Fanconi anemisi, Hairy cell lösemi, Hodgkin hastalığı, Non-hodgkin lenfoma, Melanom, Multipl myelom, Myelodisplastik sendrom, Polisitemia vera İmmunolojik hastalıklar Monoklonal gamapati Selektif IgA eksikliği Şiddetli kombine immun yetersizlik Diğer durumlar Pnömosistis jiroveci infeksiyonu Nokardiya Dermatomyozit Lizinürik protein intoleransı İmatinib mesilat tedavisi Akciğer transplantasyonu Schwarz MI, King TE. Interstitial lung disease. 4th ed. London: BC Decker; 2003

33 BU AŞAMADA NE YAPARSINIZ?
A - Takip B - Yüksek doz immunsupresif tedavi C - Total akciğer lavajı D - Segmental akciğer lavajı E - GM-CSF

34

35 ARTER KAN GAZLARI PRE POST PaO2 PaCO2 pH SaO2 67 mmHg 78 mmHg 34 mmHg
7.43 SaO2 % 95 % 97

36 SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
PRE POST % Pred FVC 1950 ml 60 2480 ml 76 FEV1 1740 ml 62 2200 ml 78 FEV1/FVC 89% 88% DLCO 10,45 mL/mmHg/min 41 13,3 mL/mmHg/min 52 DLCO/VA 4,04 mL/mmHg/min/L 73 4,32 mL/mmHg/min/L

37

38 BU AŞAMADA NE YAPARSINIZ?
A - Takip B - Yüksek doz immunsupresif tedavi C - Total akciğer lavajı tekrarı D - Modifiye total akciğer lavajı E - GM-CSF

39 Takip (%8-24) Yüksek doz immunsupresif tedavi Total akciğer lavajı tekrarı (%70) Modifiye total akciğer lavajı GM-CSF (%43-90)

40

41 TEŞEKKÜR *Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
Prof.Dr.Bülent Tutluoğlu * *Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Prof.Dr.Mustafa Yüksel** Doç.Dr.Hasan Batırel** **Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı


"KLİNİKO-PATOLOJİK OLGU SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları