Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“KWELE” Projesi (LdV 2007) “Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri” (KWELE)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“KWELE” Projesi (LdV 2007) “Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri” (KWELE)"— Sunum transkripti:

1 “KWELE” Projesi (LdV 2007) “Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri” (KWELE)

2 ORTAKLAR Proje, Mamak Belediyesi’nin Koordinatörlüğünde aşağıdaki ortaklarla işbirliği içinde yürütülmektedir. 1. EDUSER Danışmanlık (Türkiye) 2. Kolping Training Institute Württemberg (Almanya) 3. BD Center Consulting Pawel W. (Polonya) 4. Ballybeen Women’s Center (Kuzey İrlanda) 5. VFA – Valter Fissamber and A. Ltd (Yunanistan) 6. EuroFortis Ltd (Letonya) 7. MESVAK - -Müteşebbis Gelişim Vakfı (Türkiye)

3 AMAÇLAR Katılımcıların Avrupa Çalışma Piyasasına katılımına yardımcı olmak amacıyla kişisel gelişim, istihdam edilebilirlik, mesleki bilgi, beceri ve niteliklerin elde edilmesi ve kazandırılması Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları için kaliteli ve yenilikçi gelişmelerin desteklenmesi

4 HEDEFLER Hedef gruba giren kadınları sosyal ve mesleki becerilerle donatmak Kadınlara yönelik yenilikçi istihdam modellerini desteklemek Avrupa işgücü piyasasının eğitim seviyesinin yükseltilmesine destek sağlamak Avrupa’da faaliyet gösteren mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarını kadınlara yönelik yenilikçi istihdam yaklaşımlarına yönlendirmek, teşvik etmek Kadın istihdamına karşı olumsuz kültürel norm ve tutumların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak

5 Transfer Edilecek Modeller Kuzey İrlanda: Geleceğe Adımlar Projesi (Steps to the future) Ballybeen Kadın Merkezi Almanya: Avrupa’ya Hazır Projesi (Fit for Europe) Kolping Eğitim Enstitüsü Polonya: Cinsiyet Uzmanları Projesi (Gender Experts) BD Danışmanlık Merkezi

6 Transfer Edilecek Modeller 1 Geleceğe Adımlar Projesi (Steps to the future)  Dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayan yenilikçi bir yaygın eğitim modelidir.  Kursiyerlerin Ofis Elemanlığı Sertifikası almaları için; mesleki bilgi ve becerileri, istihdam becerilerini, “kendine güven” gibi sosyal iletişim becerilerini edinmelerini amaçlayan 4 basamaklı bir yaygın eğitim modelidir.

7 Transfer Edilecek Modeller 2 Avrupa’ya Hazır Projesi (Fit for Europe)  “Avrupa Ofis Yönetimi” için mesleki niteliklere ve sertifikaya yönlendiren eğitim programıdır.  Genç annelere yarı zamanlı 6 aylık bir eğitim sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir modeldir.

8 Transfer Edilecek Modeller 3 Cinsiyet Uzmanları Projesi (Gender Experts)  “Cinsiyet Uzmanı” profesyonel yeterliliğini kazandırmaya yönelik yenilikçi bir eğitim metodu”dur.  Bu uzmanların eğitilmesi için, genç ve kadın katılımcıların fırsat eşitliği alanında beceri ve yetilerini güçlendirerek eğitim programları geliştirilmesini içerir.  Cinsiyer Uzmanları yetiştirerek, onların yeterliliklerinin topluma geri kazandırılmasını teşvik eden bir modeldir.

9 Projeden Beklenen Çıktılar ve Sonuçlar 1. Karşılaştırmalı Araştırma/ İhtiyaç Analizi (ülke bazında ve ortak) 2. Model Rehber El Kitabi (Transfer edilecek projeler için) 3. Avrupa Cinsiyete Dayalı Eğitmenler Ağı 4. Eğitmenler için Cinsiyete Dayalı Eğitim Programı 5. Ön mesleki eğitim ve istihdam edinebilme becerileri eğitim programı 6. Ofis Yönetiminde BİT Eğitim Programları 7. Sınav ve Sertifika Modeli 8. 4 Ülkede eğitilmiş 8 cinsiyet uzmanı 9. 4 Ülkede eğitilmiş ve sertifikalandırılmış 80 kadın

10 İŞ PAKETLERİ İP1: Yönetim ve Koordinasyon İP2: İzleme ve Değerlendirme İP3: Valorizasyon (Tanıtım, Yaygınlaştırma ve Değerleme) İP4: Transfer Edilecek Modelin Uyarlanması İP5: Cinsiyete Duyarlı Eğitim Modelinin Transferi İP6: Teorik ve Pratik Öğrenmenin Transferi İP7: Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

11 İş Paketi 1 Yönetim ve Koordinasyon Lider: Mamak Belediyesi Amaçlar: 1. Etkili proje yönetimin sağlanması 2. Yürütme Kurulu’nun kararıyla ortaya çıkan değişimler ya da acil ihtiyaç durumlarında Ulusal Ajans ve Komisyonla işbirliği sağlanması 3. Ara ve final raporlarının hazırlanıp sunulması 4. Proje kaynaklarının yönetimi, kontrolü ve her iş paketindeki finansal ve teknik gelişmelerin izlenmesi 5. Proje kapsamında yapılacak olan toplantıların takvim ve gündeminin belirlenmesi 6. Projenin her aşamasında etkili koordinasyonun sağlanması 7. Projenin ilerleyişi ve zaman planına göre düzenli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi 8. İş programının her aşamasına kalite güvencesinin sağlanması 9. Ortaklar arasında sürekli iletişimin sağlanması.

12 İş Paketi 2 İzleme ve Değerlendirme Lider: EDUSER Danışmanlık Amaçlar: 1. Sürekli ve etkili izleme ve değerlendirme için araçların geliştirilmesi 2. Ortak ve yararlanıcılardan geri bildirimlerinin alınması 3. Projede kalite döngüsünün oluşturulması 4. Transfer edilecek projelerin ürün ve yöntemlerinin uyarlanmasının izlenmesi 5. Transfer edilen yenilikçi projelerin uyumunun değerlendirilmesi

13 İş Paketi 3 Valorizasyon (Tanıtım, Yaygınlaştırma ve Değerleme) Lider: Mamak Belediyesi Amaçlar: 1. Web sitesinin yapısının tasarlanması, broşür ve poster içeriklerinin belirlemesi 2. Web sitesinin güncellemesi (haberler, toplantılar, ürünler...) 3. Basın açıklamalarının hazırlanması, tematik makalelerin basımının koordine edilmesi ve her ikisinin de web sitesinde yayımlanmasının sağlanması 4. Açılış Toplantısı’nın ve Ankara’da yapılacak olan basın konferanslarının organize edilmesi 5. Proje sonundaki yaygınlaştırma konferansının organizasyonunun hazırlanması ve koordine edilmesi

14 İş Paketi 4 Transfer Edilecek Modelin Uyarlanması Lider: Kolping Enstitüsü Amaçlar: 1. Dört Ülkede (Yunanistan, Letonya, Polonya ve Türkiye) dezavantajlı kadınların istihdam edinebilme nitelikleriyle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2. Dört ülkede mevcut kamu, özel destek ve rehberlik hizmetleri ve kadın istihdamındaki sorunların belirlenmesi, 3. Dezavantajlı kadınlara istihdam kazandırılmasıyla ilgili iyi örneklerin belirlenmesi 4. Yenilikçi öğretme metotlarının diğer ülke ve yerel durumlara transfer edilebilmesi için bir rehberin hazırlanması

15 İş Paketi 5 “Cinsiyete-duyarlı” Eğitici Modelinin Transferi Lider: BD Center Amaçlar: 1. Cinsiyet uzmanları projesinin transferinin sağlanması, 2. AB düzeyinde cinsiyete duyarlı eğitim konusunda uzmanlaşmış eğitmen ağının kurulması, 3. Ülkeye özgü cinsiyete duyarlı eğitim programının tasarlanması ve yayımlanması.

16 İş Paketi 6 Teorik ve pratik öğrenmenin transferi Lider: Ballybeen Women Centre Amaçlar: 1. “Geleceğe adımlar” ve “Avrupa’ya Hazır” Projelerinin transferinin sağlanması, 2. Ön mesleki yeterliliklerin ülkelere özgü teorik eğitim programlarının hazırlanması, (eğitmenler ve kursiyerler için) 3. Ofis yönetiminde BİT yeterliliği için ülkelere özgü pratik eğitim programlarının tasarlanması ve hazırlanması, (eğitmenler ve kursiyerler için) 4. Her iki eğitim programının da kitapçıklarla valorizasyonunun sağlanması.

17 İş Paketi 7 Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Yöntemi Lider: Eduser Amaçlar: 1. 4 Ülkeden 8 eğitmene eğitim verilmesi (3 gün) 2. 4 Ülkeden hedef gruba (her ülkeden 20 dezavantajlı kadına) eğitimin verilmesi, (5 gün) 3. Sınav ve belgelendirme için transferin sağlanması, 4. Ön Mesleki yeterlilikler ve BİT mesleki yeterliliği için sınav prosedürünün geliştirilmesi 5. Hedef grupların 1 günlük sınava alınması ve sertifikalandırılmaları

18 BÜTÇE Toplam Bütçe: 304,328 Avro Leonardo Hibesi: 228,243.84 Avro Ortakların Katkısı: 76,084.16 Avro

19 TEŞEKKÜRLER...


"“KWELE” Projesi (LdV 2007) “Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri” (KWELE)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları