Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri"— Sunum transkripti:

1 Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri 23.01.2013
Leonardo da Vinci Programı Ortaklık Projeleri (Leonardo da Vinci Partnerships) Doç.Dr. Bahar Sennaroğlu Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 Leonardo da Vinci (LdV) Ortaklık Projeleri
Büyük ölçekli yenilik transferi (transfer of innovation) projeleri ile hareketlilik (mobility) projeleri arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan küçük ölçekli projelerdir. hareketlilik projelerinde elde edilen başarılı sonuçların doğurduğu işbirliğinin devamı veya yenilik transferi projelerinin ilk adımı olarak görmek mümkündür. Ortaklık (partnerships) projeleri yenilik transferi projesi hazırlamak için kullanılmamalıdır.

3 Leonardo da Vinci Programı Ortaklık Projeleri
Mesleki eğitim öğretim (vocational education and training: VET) alanında faaliyet gösteren ve ortak ilgi alanı olan kuruluşlar arasındaki ürün odaklı işbirliği çalışmalarını desteklemektedir. Salt hareketlilik faaliyetlerinin ötesinde, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında sürekli bir işbirliği zemini oluşturmayı ve ürüne/çıktıya ulaşmayı hedeflemektedir. Hareketlilik + Sürekli İşbirliği = Ürün

4 Ürün Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir somut çıktı rapor konferans
CD çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün herhangi bir mesleki eğitim öğretim alanındaki eğitim metodu vb.

5 Hareketlilik Proje ortaklarının düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir. Bir kişi tarafından yapılan bir seyahat, bir hareketlilik sayılır. Ortaklık süresince aynı kişi birden fazla hareketlilik gerçekleştirebilir. Ortakların bulunmadığı ülkelere hareketlilik yapılamaz. Ülke içerisinde ortakların düzenlediği etkinliklere katılmak için yapılan seyahatler hareketlilik sayısına dahil değildir. Sessiz ortaklar hareketliliklere katılamaz.

6 Leonardo da Vinci Ortaklık Proje Başvurusu
Her ortak aynı projeyi son başvuru tarihine kadar (21 Şubat 2013) kendi ülkesindeki ulusal ajans görevi yapan kuruma sunar. Başvuru Formu: e-form Başvuru Adresi: 2013 Leonardo da Vinci Ortaklık (PARTNERSHIPS) Proje Teklifi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA

7 Ortak Tipleri Koordinatör ortak (coordinator) Ortak (partner)
projeyi hazırlamakta öncülük eder ortakların başvuru yapabilmeleri için başvuru formunun son halini ortaklara gönderir projenin yürütülmesi sürecinde koordinasyonu sağlar Ortak (partner) Sessiz ortak (silent partner) ilgili ortağın proje aktivitelerine katkı sağlar (yerel çalışmalar, ürün ve çıktıların yaygınlaştırılması faaliyetleri, sektörel ve mesleki katkı vb.) proje teklifi sunmaz, hibesi yoktur

8 Ortaklık Yapısı Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür. Mesleki eğitim ve öğretim sağlayan kurumlardan ve çalışma dünyasından en az birer ortak (aktif) projede yer almak zorundadır. Çalışma dünyası (world of work) işletmeler işletmelerle ilişkili mesleki eğitim ve öğretim sunan kurumlar (özellikle iş tabanlı eğitim ve çıraklık eğitimi sunan kurumlar-MEB’e bağlı kurumlar hariç) sektör temsilcileri meslek kolları meslek kuruluşları çalışma hayatının temsilcileri (sanayi, ticaret odaları) istihdam ve çalışma hayatı ile ilişkili olduğunu kanıtlayabilen diğer kurumlar

9 Ulusal İdari Tedbirler
Bir teklifte, Türkiye’den en fazla 2 kurum/kuruluş ortak olarak katılabilir. Her kurum/kuruluş sadece bir LdV Ortaklık başvurusunda bulunabilir. Başvuru tarihinde, halihazırda bir Leonardo da Vinci Ortaklık projesi yürütmekte olan kurum/kuruluşlar (projesi resmen kapanmamış olanlar) 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamaz. Madde 2 ve 3’teki tedbirler, üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları için her bir fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu temel alınarak uygulanacaktır.

10 Proje Süresi 2 yıl 1 Ağustos Temmuz 2015

11 Proje Konusu LdV program hedefleri ile ne şekilde örtüştüğü proje teklifinde açıkça gösterilmelidir.

12 Proje Konu Örnekleri Mesleki eğitim ve öğretim üzerinde rehberlik ve danışmanlık geliştirilmesi Mesleki eğitim ve öğretimde esnek çalışma koşulları oluşturarak çalışma hayatına uyum/geçiş için daha iyi imkânlar sunulması Mesleki eğitim ve öğretim ile çalışma hayatı arasında yakın ilişkiler oluşturulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi Yaygın ve örgün öğrenimin tanınırlığının artırılması İş piyasasının, özellikle KOBİ’lerin, ihtiyaçlarına cevap verilmesi Öğretmen ve eğitmenlerin yeterliliklerinin artırılması Mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesi uygulamalarının desteklenmesi Mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinde şeffaflık (ör. ECVET, EQF, Europass,...) alanında işbirliğinin güçlendirilmesi EQF ile bağlantılı olarak, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin gelişiminin desteklenmesi

13 Proje Faaliyetleri Ortakların kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri yerel faaliyetler öğrenme aktiviteleri, alan çalışması, araştırma vb. Yurtdışındaki ortakları ziyaret ederek gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetleri proje toplantıları, çalışma ziyaretleri, projeye yönelik çeşitli uygulamalar vb. Faaliyetler mesleki eğitim öğretim ile bağlantılı olmalıdır.

14 Faaliyet Örnekleri Personel ve öğrenci/stajyer değişimleri
Ortaklaşa bir ürün (teknik malzeme, yapı, somut ürün vb.)ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetler Belirli bir mesleki eğitim öğretim ya da ekonomik sektörde işbirliği çalışmaları Ortak eğitim içeriği ve metodları üzerinde Avrupa boyutunda çalışmalar, tecrübe paylaşımı ve metodların ortaklaşa geliştirilmesi Öğretmen, eğitmen, stajyerler arasında aktif işbirliği Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi

15 Hibe Miktarları Her bir ortak tarafından gerçekleştirilecek olan hareketlilik sayısı esas alınarak götürü (lump sum) şekilde hesaplanır. Ortakların kendi ülkeleri içinde yapacakları yerel faaliyetler, hareketlilikle ilgili harcamalar, ürün maliyetleri vb. unsurları içermektedir. Sessiz ortaklar hibe desteği alamaz.

16 Türkiye için hibe miktarları
Asgari hareketlilik sayısı Hibe miktarı, € Ortakların hareketlilik sayıları farklılık gösterebilir. Aynı hareketlilik sayısı için hibe miktarları ülkelere göre farklıdır.

17 Proje Değerlendirme Uygunluk değerlendirmesi: Her ülke Ulusal Ajansı
Ortaklık uygunluğu: AB Komisyonu İçerik değerlendirmesi: Koordinatör ülke Ulusal Ajansı Mali katkının verilmesi (en az 3 ortak özelliğinin devam etmesi durumunda)

18 Kaynakça PROGRAMLAR > Hayatboyu Öğrenme Programı > Leonardo da Vinci Programı > Ortaklık Projeleri > Başvuru Nasıl Yapılır?


"Akademik Gelişim Birimi Etkinlikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları